Delen doet goed!

De campagne van Broederlijk Delen werd deze week uitvoerig voorgesteld op de startavond van de veertigdagentijd in Geraardsbergen. De aandacht gaat dit jaar, maar ook de komende jaren, volledig naar het tweede woord van Broederlijk Delen, het woord delen.

Armoede in Vlaanderen – armoede in Congo
We bekeken een film waarin aspecten zitten van armoedewerking zowel in Vlaanderen als in Congo. Een thema waar we in Geraardsbergen veel over te vertellen hebben. We hebben twee Congolese paters en heel wat Congolese parochianen. Ook hebben we twee welzijnsschakels in Geraardsbergen.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 12 maart 2020

Bezinningsavond: “Waar is God als mensen lijden?”

“zoals in volle hitte een bron verfrissing brengt, zo kan God midden het lijden verkwikking brengen”

In zijn betoog op onze bezinningsavond van 20 februari vertrok professor Marc Steen van de vraag: “laat God lijden toe en hoe kan Hij ons helpen dit lijden te dragen”? Het is een feit: “Mensen gaan gebukt onder lijden”. Toch hebben we een troost, want ergens kunnen we een bron vinden die ons helpt dit lijden te dragen. Die bron kan God zijn. Zoals tijdens een tocht in volle hitte een waterbronnetje verfrissing brengt, zo kan God midden de hitte van het lijden een bron van verkwikking zijn.

Er zijn veel soorten van lijden, zichtbaar en onzichtbaar. Lijden waar we als mensen zelf verantwoordelijk voor zijn: roddels, ruzies, conflicten, oorlogen… Lijden dat ons overkomt: natuurrampen, ziektes… Psychisch lijden, zeker in onze 21ste eeuw die gekenmerkt wordt door onrust, depressie. Het sociale lijden. Mensen die door de mazen van het net vallen, in armoede leven, er alleen voor staan, eenzaam zijn… Het morele lijden: is lijden door menselijke breukervaringen. Conflicten tussen mensen, relatiestoornissen, afscheid moeten nemen van geliefden. Of lijden door schuldvragen: de twijfel rond iets dat je gedaan hebt of misschien toch niet. Het spirituele lijden: veel mensen hebben de zin van het leven verloren. De vraag naar de toekomst. Is er nog toekomst?

[…]

Lees meer in KERK & leven van 4 maart 2020

Broederlijk Delen: delen om goed te leven

Meer en meer burgers en beleidsmakers geloven in herverdeling en leven met genoeg.
De wereldwijde drang naar economische groei bracht ons aan de rand van een ecologische en sociale catastrofe. Klimaatverandering en buitensporige ongelijkheid bedreigen de samenleving. Blijven groeien is niet de oplossing om voor alle 7,7 miljard mensen op aarde een menswaardige levensstandaard te realiseren. Verandering is op til. Meer en meer burgers en beleidsmakers overal ter wereld geloven in een andere economie gebaseerd op herverdeling en leven met genoeg.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 26 februari 2020

Nieuwe campagne – nieuwe aanpak
De vorige jaren ging de aandacht van de campagne telkens uit naar een bepaald gastland. Dit jaar gaat de aandacht naar zowel het Zuiden, als naar onze eigen leefwijze. Zo wordt het leven van een familie in Congo vergeleken met het werk van welzijnsschakels in eigen streek, met het accent op delen. Delen is volgens ons het antwoord op de problemen die ons momenteel uitdagen. Delen doen we op elke plaats anders, in de jeugdbeweging delen we een pot choco, avontuur, het kampvuur. Op school delen we de speelplaats, boeken of een koekje. In de sportclub delen we beweging, vrije tijd en de douches. In de kerk delen we gebed, engagement, brood en inspiratie.
Elke zondag van de vasten nodigen de schriftlezingen ons uit ons leven te bekijken als één en al delen. Vasten is tijd om te geloven dat God zelf een en al delen is.

(Voor dit artikel maakte ik gebruik van artikels op de website van Broederlijk Delen.)

Ann

Vasten

‘Nearer, My God, to Thee’ is een Engelse christelijke hymne, die onder meer bekend is omdat het het laatste muziekstuk was dat door de muzikanten van de Titanic gespeeld zou zijn. De hymne is geïnspireerd door het verhaal van de Jakobsladder uit de Bijbel (Genesis 28,11-12). De derde strofe van de Nederlandse versie mag een uitgangspunt zijn voor een bezinning in de 40-dagentijd op weg naar Pasen. ‘Ja, iedere dag brengt mij U nader, naderbij.’ Voor doopleerlingen die in de paasnacht zullen gedoopt worden, toch een bijzondere betrachting. God nabij, of dicht bij God; gedoopt in zijn Naam. Jakob heeft lang geleden deze bijzondere ervaring gehad: nader bij God. Openheid, verbondenheid tussen hemel en aarde. Hij zag engelen van boven naar beneden; en van beneden naar boven. Jakob spreekt over de poort naar de hemel. Eeuwen later heeft Jezus zichzelf ‘de deur’ naar de hemel genoemd, ‘de weg’ naar de hemel. Maar Hij is ook Gods weg naar ons. Hij is de hemel binnen gegaan. Daar bereidt hij voor zijn volgelingen een definitieve plaats voor. Wij gaan, gespannen of ontspannen, zijn weg, door lijden en dood heen, in de hoop dat wij overleven. In de 40-dagentijd naderen wij zo, stapsgewijze, zondag na zondag, het hoogfeest van de opstanding van Jezus uit de dood.

‘WAT ZIJT GIJ GOED, O HEER!’
De goedheid van God doet deugd. Ook de goedheid van mensen doet deugd. Mensen hebben dat op een bijzondere wijze ervaren in de omgang met Jezus. Hij ging al weldoende rond. Ik wil het lied nog verder zingen: ‘Geheel mijn leven is een weldaad slechts van uw hand. Wie kan mij beter dan Gij zelf tot leidsman dienen, op mijn tocht naar ’t hemels vaderland…’ Jezus is een goede Herder. Goed zijn en goed doen is een opdracht die Hij ook aan zijn volgelingen-leerlingen toevertrouwde. Dus een vertrouwenskwestie.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 19 februari 2020

Paul Lacaeyse ss.cc

Mijn vakantie in Congo

Drie jaar na mijn laatste vakantie ben ik opnieuw naar Congo gegaan van 21 oktober tot 1 december 2019. Een lange reis! Je vertrekt van Zaventem met het vliegtuig, 8 uur later land je in N’Djili, de internationale luchthaven van Kinshasa. Je paspoort wordt snel gecontroleerd door het personeel van de immigratiedienst, maar je moet nog lang wachten om je koffers terug te krijgen. Als er iemand is die je met een wagen komt ophalen, dan ben je een gelukkige mens: je zult veilig tot je bestemming komen. Anders moet je onderhandelen met een of andere van de talrijke taxibestuurders die vóór de luchthaven op klanten staan te wachten, die met elkaar ruzie maken om de meeste klanten te hebben. Je moet opletten want hun prijzen verschillen van de ene tot de andere chauffeur en snel de chauffeur kiezen die je naar je bestemming zal voeren. In ieder geval, heb je nog een lang traject af te leggen tussen ongeduldige bestuurders die in alle richtingen rijden en op die manier lange files en grote vertraging veroorzaken.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 22 januari 2020


P. François Mbiyangandu

Kerstmis bij ons

Kerstzang, Zandbergen (26 december 2019)
KSA-kerstzang in WZC ’t Cautervelt, Ophasselt
KSA-kerstzang

Kerstmis was een feestelijke dag in onze kerken. Verschillende eucharistievieringen werden heel mooi opgeluisterd door onze koren of met zang door kinderen. Het deed deugd dat veel mensen naar de vieringen gekomen zijn. Velen – kinderen en volwassenen – kwamen naar de kerststallen in en buiten de kerken, waaraan veel werk en zorg was besteed. Men bleef er aandachtig en vroom naar kijken. Het leek wel alsof men inging op de oproep van Paus Franciscus: ‘kijk naar de kerststal, naar de verschillende beelden, vooral naar het kind Jezus dat je met open armen ontvangen wil’. Niet enkel in de kerken werd gezongen: jeugd ging ook bij mensen thuis of in een rusthuis de vreugde van Kerstmis uitzingen.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 15 januari 2020

De oneindige God en onze eindigheid

De Kerstperiode ligt achter ons, maar ze blijft doorwerken. Door mens te worden heeft de oneindige God onze menselijke eindigheid aangenomen. En voor ons een rijk perspectief geopend.

De concrete Jezus was geen abstractie. Zijn hele leven was een expressie van Gods nabijheid en van de liefde als mooiste kenmerk van een mens. Het evangelie in zijn geheel spreekt ons over de waardigheid van de mens en van het leven. Dit slaat op het pasgeboren Christuskind, maar ook op alle mensen die geconfronteerd worden met lijden, op migranten en vluchtelingen die ons een oproep voorhouden tot broederlijkheid en solidariteit, over alle bekoring tot egocentrisme heen. Het houdt een bekommernis in voor de toekomst, door de zorg voor een integrale ecologie en nog meer voor de kinderen die de nieuwe generatie uitmaken.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 8 januari 2020

Pastoor Frans

Nieuwjaar – een overvloed aan geschenken

Kerstmis en nieuwjaar: pakjestijd. Wat zullen we geven? Aan wie? Wat zullen we krijgen? Van wie? We staan er niet altijd bij stil, maar eigenlijk krijgen wij zoveel, iedere dag weer. Als je daar over doordenkt gaat er een hele wereld voor je open. Ons leven is een onverdiend geschenk, zomaar gratis gekregen. Onze talenten ook. Dat besef mag ons best wel aanzetten tot bescheidenheid.

Er is nog iets anders. Als wij een geschenk of een attentie krijgen, een doosje pralines of een kaartje of … noem maar op, dan weten we natuurlijk dat we dat van iemand krijgen. En die iemand heeft daar vaak ook een bedoeling mee. De schenker van het geschenk legt iets van zichzelf in het geschenk. Zo is de gever een stukje aanwezig in het leven van de ander. Als het maar niet opdringerig is.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 26 december 2019

Namens al onze medewerkers wens ik u allen, en al wie u dierbaar zijn: een gelukkig en gezegend Nieuw Jaar, vervuld van alle goeds!

Pastoor Frans

Werken aan solidariteit: twee welzijnsschakels in Geraardsbergen

Welzijnsschakel Steksken bestaat al bijna zeven jaar. Sinds het voorjaar van 2018 kreeg Geraardsbergen er een tweede welzijnsschakel bij: Welzijnsschakel Share-K. Deze richt zich vooral op mensen met een migratieverhaal.

WELZIJNSSCHAKEL STEKSKEN
Steksken groeit steeds verder uit, op vlak van mensen die bereikt worden, op vlak van vrijwilligers maar vooral op vlak ervaring. Mensen leren enorm veel bij al doende. De moeilijkheden die een welzijnsschakel ervaart zijn leerscholen.

[…]

SHARE-K: WELZIJNSSCHAKEL MET AANDACHT VOOR MENSEN MET MIGRATIEACHTERGROND
Het viel ons op tijdens de vele huisbezoeken die we voor Stop Armoede doen: ongeveer twee derden van zijn mensen met migratieachtergrond.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 11 december 2019