Persoonlijk gebed

Stil persoonlijk gebed in de kerk…

is mogelijk tijdens de openingsuren in de parochiekerken.