De Naamopgave en Kruisoverhandiging

De coronatijd, in al zijn varianten, doorheen al zijn hindernissen, dwingt ons tot bezinning op algemeen menselijk maar niet minder op gelovig vlak. Dan toch minstens één positief gevolg!
Een paar vormselcatechesemomenten werden uitgesteld. We hebben nog eventjes gewacht tot de maand maart kwam aankloppen zodat de Naamopgave en de Kruisoverhandiging de nodige ruimte krijgen.

De Naamopgave, tijdens de pelgrimstocht naar het vormsel toe, is een eerste baken. Dagelijks worden we bij onze naam, bij onze voornaam aangesproken. Onze naam dat zijn wijzelf. Die roept bij anderen onze stem, ons gelaat, onze blik op. Meer nog: hij haalt voor de anderen ons temperament, ons karakter voor de geest. Onze naam, onze voornaam dat is de samenvatting van wie we zijn! Wijzelf gebruiken hem ook talloos: bij het opnemen van de telefoon, bij het plaatsen van bestellingen… We schrijven hem uit als de bevestiging van onze daden, als teken van onze verantwoordelijkheidszin, als symbool van ons engagement.

[…]

De Kruisoverhandiging, op de route naar het vormsel toe, is de tweede baken. We staan er waarschijnlijk niet bij stil, maar we komen het kruisbeeld elke dag tegen. Misschien minder dan vroeger, maar toch! Soms onverwacht. Denk aan de kruisen die hier en daar in ons wegenlandschap geplant staan.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 9 maart 2022

Didier

Zarlardinge viert feest!

Op de eerste zondag na 17 januari – zoals de heiligenkalender dit aangeeft en ook de traditie dat wil – viert men in de Onze-Lieve-Vrouwparochie van Zarlardinge het feest van Sint-Antonius, abt. In 2022 is zondag 23 januari aan de beurt.

In deze parochie is hij de tweede patroonheilige, want de kerk is op de eerste plaats toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw. Jarenlang ontstond daar een polemiek rond, maar sinds 1881 – jaartal waarop voor het eerst de patroonheiligen in het jaarboek van het bisdom Gent werden opgenomen – spreekt men officieel van de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Zarlardinge.

Toch bleef de verwarring lange tijd bestaan. In een document van het Ministerie van Nederlandse Cultuur spreekt men tot in 1978 over de parochiekerk H. Antonius van Zarlardinge. Nochtans had de kerkfabriek in 1962-1963 al een einde gemaakt aan deze eeuwenoude verwarring: de oude benaming ‘Onze-Lieve-Vrouwekerk’ was in ere hersteld.

Niettemin bleef de verering van de Heilige Antonius, abt bestaan.

Wie is deze merkwaardige heilige?

De heilige Antonius abt wordt ook Antonius de kluizenaar of Antonius de Grote genoemd. Hij was een Egyptisch kluizenaar, geboren in 251 na Christus. Op 20-jarige leeftijd begon zijn kluizenaarsleven in verschillende woestijngebieden van Egypte. Antonius heeft vele leerlingen gehad, maar hijzelf is steeds kluizenaar gebleven, zonder enige vorm van kloosterleven in te voeren. En toch wordt hij de vader van alle monniken genoemd.

Op kritische momenten bezocht hij de christenen in Alexandrië, de eerste keer tijdens de vervolging van keizer Maximinus om de martelaren te bemoedigen, en later om zich uit te spreken tegen de ketterij van Arius. Wat van Antonius bekend is weten we uit de geschriften van Athanasius, patriarch van Alexandrië.

Het gebeente van de H. Antonius werd ontdekt in 564 en overgebracht naar Alexandrië, later naar Constantinopel. Sinds 1491 verhuisde het grootste deel van de relieken naar Frankrijk, meer bepaald in de stad Arles.

Lang na zijn dood – op het einde van de 11de eeuw – ontstonden de Antonius- of Hospitaalbroeders. Zij deden vooral aan verpleging van zieke pelgrims. In de loop van de 13de eeuw telde men ruim 370 kloostergemeenschappen over heel West-Europa.

Vanaf de 16de eeuw raakte de orde in verval, maar de devotie rond de heilige Antonius abt is steeds blijven bestaan, zeker in het katholieke Vlaanderen.

De cijfers leren ons dat er tamelijk wat kerken zijn die de naam Sint-Antoniuskerk dragen. In Vlaanderen tellen we er meer dan 20. In ons bisdom kennen we 7 kerken die toegewijd zijn aan Sint-Antonius, hetzij aan de heilige kluizenaar uit Egypte, hetzij aan de heilige Antonius van Padua. Want wat veel mensen niet weten, is … dat er 2 Sint-Antoontjes zijn.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 12 januari 2022

Jo Lauwaert

Het pastorale en synodale proces

In zijn visietekst ‘samen kerk opbouwen vanuit de Geest’ (Gent, 11 april 2021) licht bisschop Lode het pastoraal project toe dat wij gedurende twee jaar zullen uitwerken in ons bisdom. Wij willen nadenken over de fundamenten en de betekenis van het doopsel.

Dat het doopproject in ons bisdom samenvalt met de start van het synodale proces waarmee paus Franciscus de bisschoppensynode van het najaar 2023 wereldwijd wil voorbereiden, komt goed uit. Wij moeten dus niets extra doen. 

Om de achtergrond en bedoeling van dit proces beter te verstaan kunnen we het best te rade gaan bij Mgr. De Kesel, die bij de startvan het synodaal proces, in de Kathedraal van Brussel op 17.10.21 de volgende homilie uitsprak.Het Evangelie dat we zo pas beluisterd hebben, wordt vandaag op deze zondag in alle kerken overal ter wereld voorgelezen. Het gaat over de vraag van de zonen van Zebedeus aan Jezus. Jezus heeft zijn leerlingen pas voor de derde keer gesproken over zijn naderend einde: dat Hij ter dood zal worden gebracht. En ook voor de derde keer stoot Jezus op onbegrip, juist bij zijn dichtste leerlingen. Ze hebben er niet beter op gevonden dan al te denken aan de toekomst en vooral aan hun plaats en benoeming. Zo hoog mogelijk. Jezus is onthutst. “Ge weet niet wat ge vraagt”. Het is het enige wat Hem nog over de lippen komt.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 5 januari 2022

+Jozef kardinaal De Kesel 
Aartsbisschop van Mechelen-Brussel

Doopsel van zesjarigen in voorbereiding op eerste communie

LEVEN VANUIT DE DOOP
Toeval of niet, maar net samenlopend met de start van het tweejarig traject vanuit ons bisdom, ‘leven vanuit de doop’, wordt in onze Heilige Bartholomeusparochie een eerste reeks kinderen begeleid naar hun doopsel in twee bijeenkomsten. Zondag 28 november is dus een belangrijke datum in onze parochie. We starten een nieuw kerkelijk jaar met speciale aandacht voor de doop, onze eigen doop en daarbij nieuwe dopelingen in onze parochie.

ONZE KANDIDAAT – EERSTE COMMUNICANTEN
Als voorbereiding op de doop houden we deze bijeenkomsten voor ouders en hun dopeling, deze sessie zullen we twee keer per werkjaar herhalen. Op zondag 28 november 2021 om 10 uur vindt in de Sint-Bartholomeuskerk van Geraardsbergen (op de Markt) een startmoment plaats met de zesjarigen die gedoopt willen worden samen met hun ouders, afkomstig uit de verschillende deelparochies. We ontvangen jullie vanaf 9.45 uur met een tas koffie. Ouders van dopelingen komen samen en nemen deel aan de zondagse ontmoetingen waarbij ze een workshop volgen met aandacht voor de betekenis en vormgeving van het doopsel. Om 11 uur zullen ze samen met de overige parochianen deelnemen aan de zondagsmis. Tijdens de viering zorgen we voor een kindgerichte nevendienst.

TWEE BIJEENKOMSTEN
Het doopsel zelf vindt plaats op zondag 12 december 2021.
Om 10 uur worden de kandidaat dopelingen en hun ouders verwacht in het secretariaat van de dekenij, Markt 34 achter de Sint-Bartholomeuskerk van Geraardsbergen (witte deur). We zullen er iets maken dat tijdens de viering met doopsel gebruikt wordt. De viering start om 11 uur.

INSCHRIJVEN KAN NOG STEEDS
Het dooptraject van november/december is volzet, maar wordt herhaald in maart. Wie wil deelnemen en een zoon of dochter heeft die nog gedoopt dient te worden in functie van de eerste communie kan terecht bij Ann Van Nieuwenhove. Contact via mail: a.vannieuwenhove@hotmail.com of telefonisch: 0487 90 67 93

We hopen dat alle kandidaat-eerste communicanten zich op tijd melden om een sessie te volgen en zo klaar zijn om hun eerste communie te doen begin mei 2022.

Alvast veel succes toegewenst!

Parochiale zondagavondviering muzikaal opgeluisterd

Zingen is twee keer bidden zou Augustinus ooit gezegd hebben.

Wel dat is wat er zondagavond 24 oktober om 17 uur in de parochiale eucharistieviering in de Sint-Macariuskerk zeker gebeurde. Deze viering werd voor een eerste maal opgeluisterd door een gloednieuw “gelegenheidskoor” met muzikanten. Mooie stemmen, begeleid door djembé, gitaar en piano vulden de ruimte. Kerkgangers lieten zich raken, zongen af en toe stilletjes mee met de tekst die op een scherm werd geprojecteerd en bedankten met een warm en enthousiast applaus.

We hopen dat het niet bij deze éne gelegenheid zal blijven en dat er een traditie van het maandelijks opluisteren van de parochiale viering gestart is. Samen zingend op weg … Wie zin heeft om aan te sluiten kan altijd contact opnemen met Ann Van Nieuwenhove: 0487 90 67 93 of per mail: a.vannieuwenhove@hotmail.com

Muzikale viering, nieuw in onze parochie

Muzikale viering

Er is soms vraag naar nieuwe initiatieven voor onze weekendvieringen. Worden het gezinsvieringen? Worden het vieringen over de grenzen van de vroegere parochies heen?
Wat het juist zal worden weten we nog niet. Wat we wel weten is dat we het anders willen. Niet dat men de orgelmuziek en de klassieke zangboeken niet goed vindt, maar er zijn nog andere mogelijkheden. Gitaren en slaginstrumenten en liederen uit een ander repertoire. Maar vooral een open geest. De kerkdeuren wijd open, voor iedereen.

Christen zijn

De eigenheid van Christenen zit voor een deel in de kunst vanuit negatieve ervaringen positieve dingen te leren. Er is geluk te oogsten in minder goede tijden wanneer men zich toevertrouwt aan Iemand die hoger is dan wij, die ons beschermt, die ons laat geloven dat het altijd weer goed komt, Iemand op wie we vertrouwen. Spontaan komt dit lied in mijn hoofd: “Laat zo je licht maar schijnen bij alles wat je doet / zodat de mensen zeggen: God is goed. God is liefde, God is goed

Nieuwe parochie

Misschien liggen hier kansen tot het vormen van de nieuwe parochie. Loskomen van de eigen kerktoren. Naar buiten treden, nieuwe gemeenschappen ontmoeten in een positieve sfeer, met na de viering gelegenheid tot ontmoeting.

Een eerste viering op zondag 24 oktober

Met een tiental mensen zullen we op 24 oktober de viering muzikaal opluisteren. Het verloop van de eucharistie blijft onveranderd. Enkel de muzikale omlijsting zal anders zijn dan gewoonlijk. Het is goed dat we net deze viering in de Sint-Macariuskerk kunnen opluisteren. Op zondagavond komen mensen uit verschillende deelparochies naar de kerk in Nederboelare.

We zullen proberen enkele keren per jaar deze viering muzikaal op te luisteren. Na de viering zullen we luisteren naar mensen, wat ze ervan vinden. Deze inbreng zal het verder verloop van onze muzikale werking oriënteren.

Ann

Steun slachtoffers watersnood

De katholieke organisatie Caritas Vlaanderen heeft in de voorbije weken steun verleend aan de slachtoffers van de watersnood. Zij blijft ons oproepen tot steun, want de nood is reusachtig groot.

Het ongeziene noodweer van de maanden heeft voor heel wat wateroverlast en ravage gezorgd in Luik, Limburg en Vlaams-Brabant. Nu het water gezakt, is blijkt overduidelijk hoe reusachtig groot de schade is. Jammer genoeg dreigt de watersnoodramp ook een bittere nasmaak te krijgen voor vooral de meest kwetsbaren in onze samenleving. Het zijn net zij die vaak ook niet verzekerd zijn. Het ziet ernaar uit dat de watersnood zal erkend worden als ramp, waardoor de overheid de schade mee kan vergoeden, maar mensen zonder verzekering moeten ook daar meer moeite doen om een dossier in te dienen.

Caritas Vlaanderen biedt met zijn operationele werking Caritas Hulpbetoon financiële hulp op maat aan deze personen en gezinnen die in uitzonderlijke nood verkeren, opdat zij hun leven kunnen heropnemen. Wij doen een oproep om Caritas Vlaanderen te steunen. Dit kan best gebeuren met een overschrijving naar: BE80 7765 9023 3377 met de mededeling: ‘Noodhulp overstroming’. Voor giften van 40 euro of meer bezorgt Caritas Vlaanderen u volgend jaar een fiscaal attest.

Bron: Caritas Vlaanderen

Viering Onze-Lieve-Vrouw van Costa Rica in Sint-Bartholomeuskerk

Foto: Luc Balens

Op zondag 1 augustus om 15 uur vindt in de Sint-Bartholomeuskerk van Geraardsbergen een bedevaart plaats naar het beeld van Onze-Lieve-Vrouw der Engelen, patrones van Costa Rica. De mis wordt bijgewoond door Costa Ricanen die in België wonen, waaronder de ambassadeur en de consul-generaal van Costa Rica in ons land. Het beeldje is een replica van ‘La Negrita’, een zwart beeldje van Onze-Lieve-Vrouw, waarvan velen geloven dat het miraculeus is. Het origineel wordt bewaard in een schrijn in de basiliek van Onze-Lieve-Vrouw der Engelen in de stad Cartago.

Het beeldje van Nuestra Señora de los Ángeles werd op 24 oktober 2009 aan onze kerk geschonken door een delegatie Belgische Costa Ricanen. Later gaven zij er eveneens een aan de Sint-Pietersbasiliek te Rome. Rome en Geraardsbergen zijn de enige twee plaatsen in Europa waar zich een dergelijk beeldje bevindt. Bij ons staat het opgesteld in de zijkapel van Sint Antonius. Regelmatig komen er mensen bidden bij Nuestra Señora en een kaarsje aansteken.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 20 juli 2021

Iedereen is welkom in deze bedevaartmis!

Thuiskomen in de psalmen

Dit wordt het thema voor onze bijbelgroepen volgend werkjaar. Maandelijks komen we samen met onze bijbelgroepen en elke keer zullen we kennis maken met een soort psalmen. We lezen of zingen een psalm en bespreken deze samen.

De honderdvijftig psalmen vormen een gebedenboek binnen de Schrift. Maarten Luther noemde het psalmenboek ‘de Bijbel in het klein’, omdat alle Bijbelse thema’s in de psalmen aan bod komen. Ook alle menselijke thema’s komen erin voor. Er is plaats voor vreugde en verdriet, voor hoop en teleurstelling, voor menselijk lijden en uitzien naar genezing en verlossing. De psalmen willen een loflied op God zijn, God loven en in dit loven met God verbonden zijn. Een psalm is dus een gebed. In het gebed zoeken we God en spreken we ons hart uit. De psalmen reiken ons woorden aan om te bidden. Soms weten we zelf niet hoe we moeten bidden, of het ontbreekt ons aan de juiste woorden. De psalmen helpen ons om een gebedstaal te ontwikkelen en thuis te komen  in ons gesprek met God.

Psalm 92,2
Heerlijk is het te loven de Heer
te bezingen uw Naam, Allerhoogste

[…]

Lees meer in KERK & leven van 23 juni 2021

Bijbelgroepen

Het loont dus de moeite om de psalmen wat beter te leren kennen, er ons in te verdiepen, zodat we erin thuiskomen. We gaan in september met onze bijbelgroepen een boeiend werkjaar tegemoet. Je kan gerust voorstellen welke psalm je wil besproken zien. Of je brengt naar voor welke psalm of psalmdeel jou aanspreekt. Welke merkwaardigheden vallen op in de psalmen? Samen verwerken we de inhoud  en krijgen we achtergrondinformatie aangeboden. Zeker weten dat we nadien met een dieper inzicht met de psalmen zullen bidden.

De samenkomsten van onze bijbelgroepen vinden plaats op maandag, één keer per maand. Er komt een groep in de namiddag van 14.30 tot 16 uur en een groep van 19.30 tot 21 uur. Wie graag de psalmen met ons verkent en zich erin verdiept kan zich aanmelden bij:
Ann Van Nieuwenhove (0487 90 67 93)
of a.vannieuwenhove@hotmail.com