Systeemverandering wereldwijd – Broederlijk Delen

Vorig jaar begon de lockdown aan het begin van de campagne van Broederlijk Delen waardoor deze als het ware in het water viel. We werden met z’n allen overvallen door het virus. In 2021 zal de campagne van Broederlijk Delen nog steeds in speciale omstandigheden moeten gebeuren, zoals zoveel andere zaken. Dit jaar echter heeft een team van Broederlijk Delen zich degelijk voorbereid om de campagne alsnog te laten slagen in deze moeilijke coronatijden. Het zou een feestjaar moeten zijn voor Broederlijk Delen, want dit jaar bestaat Broederlijk Delen zestig jaar.

Lanceermomenten

De lanceermomenten om de campagne aan te kondigen gebeuren dit jaar allemaal digitaal.
Zo zaten we onlangs met 130 mensen achter ons scherm in plaats van samen in een zaal.
Voor de verschillende workshops werden we dan verdeeld in verschillende break-out-rooms.
Een mens leert nogal wat bij op vlak van digitaal werken. In de verschillende workshops kregen we meer uitleg over landen waar Broederlijk Delen aan het werk is en waarom deze landen: Congo, Israël-Palestina en Bolivia.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 10 februari 2021

Broederlijk Delen 60 jaar!

Dat Broederlijk Delen dit jaar zestig jaar wordt kunnen we toch niet ongemerkt laten voorbijgaan. We kunnen op een feestelijke manier campagne voeren. Apero- of ontbijtboxen aanbieden ten voordele van Broederlijk Delen is er een voorbeeldje van. Wie meer inspiratie wil kan best even een kijkje nemen op de website: www.broederlijkdelen.be/nl/delen-doet-goed

Heb je inspiratie maar wil je daarbij nog ondersteuning ter plaatse, onze werkgroep Broederlijk Delen staat voor je klaar.

Ann Van Nieuwenhove

Vormselvieringen 2021 uitgesteld

Nog geen beslissing over eerste communie

Omdat het coronavirus blijft woekeren en voor de komende maanden nog uiterste voorzichtigheid geboden is hebben de Vlaamse bisschoppen beslist dat de vormselvieringen die voorzien waren voor de periode tussen Pasen en Pinksteren zullen plaatsvinden na de zomervakantie.

Het bisdom Gent heeft gekozen voor drie weekends in september. Voor Geraardsbergen (en het hele dekenaat Zottegem) wordt dit het weekend van zaterdag 25 en zondag 26 september. Momenteel werkt het bisdom nog aan concrete richtlijnen voor de organisatie van de vormselvieringen. Van zodra wij over deze richtlijnen beschikken zullen wij informatie verschaffen over datum en uur van het vormsel in de verschillende vormselkerken van Geraardsbergen.

Over de viering van de eerste communie is nog geen beslissing genomen.

Kinderzegen – praktische regeling

Gezien de coronamaatregelen kunnen wij dit jaar de kinderzegen niet organiseren tijdens een viering in groep, al dan niet in schoolverband. Er mogen immers maar ten hoogste 15 personen tegelijk in de kerk aanwezig zijn.

Om alles gezond en veilig te houden en om de coronamaatregelen te respecteren, vragen wij om op de voorziene tijd als afzonderlijk gezin naar de kerk te komen. Er wordt gezorgd dat er voldoende afstand is. Na een kort gebed bij het Mariabeeld en de zegen over het kind overhandigen wij het doopschelpje aan de ouders. Dit schelpje mag dan een belangrijke plaats krijgen in de huiskring, als een herinnering aan het doopsel.

De kinderzegen vindt plaats:

Zaterdag 6 februari
in Onkerzele tussen 14.30 u. en 14.50 u. of tussen 15.45 u. en 16.30 u. (dit is voor en na de mis van 15.00 u.) voor de dopelingen van Onkerzele.

Zondag 7 februari
in Geraardsbergen-Centrum tussen 10.00 u. en 12.00 u. voor de dopelingen van Geraardsbergen-Centrum.

in Goeferdinge tussen 10.30 u. en 12.00 u. voor de dopelingen van: Goeferdinge, Overboelare, Zarlardinge en Nederboelare.

in Zandbergen tussen 10.30 u. en 11.45 u. voor de dopelingen van: Zandbergen, Nieuwenhove en Waarbeke.

in Ophasselt tussen 15.00 u. en 16.00 u. voor de dopelingen van: Ophasselt, Idegem en Schendelbeke.

De kinderzegen voor Moerbeke en Viane zal, zoals gewoonlijk, plaatsvinden op Tweede Pinksterdag.

Nieuwjaar 2021

“Zalig en gelukkig Nieuwjaar”, zo klinkt het overvloedig in deze begindagen van het jaar. Haast onmiddellijk volgt daarop “en een goede gezondheid’. Het kan routine zijn, maar wie ooit ernstig ziek geweest is of in wiens familie of kennissenkring mensen met ziekte waren geconfronteerd, die voelt goed aan hoe gewichtig die woorden wel zijn. En zeker met een coronajaar achter ons weten we heel goed hoe betekenisvol het is elkaar een goede gezondheid toe te wensen.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 30 december 2020

Van harte wens ik u, ook in naam van al onze medewerkers in onze kerkgemeenschappen, een zalig en gelukkig Nieuwjaar, en een goede gezondheid!

Pastoor Frans

Overzicht zondagsvieringen Parochie in Geraardsbergen

Wij vragen dat naar de kerken waar wel een eucharistieviering plaatsvindt alleen die gelovigen komen die gewoonlijk daar aan de diensten deelnemen. Als er ook anderen komen bestaat immers het gevaar dat het aantal van 15 overschreden wordt. Het is vreemd en jammer dat wij onze mensen moeten vragen om niet naar de diensten te komen, maar de omstandigheden dwingen ons daartoe.

De middernachtmis in de Sint-Bartholomeuskerk is afgelast. Deze dienst is vooraf opgenomen en kan digitaal gevolgd worden.
U kan de viering hier terugvinden.

Klik hier voor de lijst waar de vieringen doorgaan of afgelast zijn

Onbetaalbaar – onaanvaardbaar

Zo luidt de slogan van de campagne Welzijnszorg van dit jaar. Een goede woning zou voor onbetaalbare momenten moeten zorgen, maar voor één op vijf gezinnen is een degelijke woning onbetaalbaar.

Solidair licht van Welzijnszorg

Advent en Welzijnszorg zijn in veel parochies en gemeenschappen sterk met elkaar verbonden. De campagne Samen Tegen Armoede verdiept de spiritualiteit van de adventsperiode, nodigt mensen uit tot concrete inzet. Solidariteit en engagement zijn immers tekenen van God in onze wereld. In de advent zien we uit naar Jezus, het licht in ons leven, het licht voor de wereld. Vier weken lang zien we uit naar zijn warm licht voor de meest kwetsbaren en armen in onze samenleving. Met het aansteken van de kaarsen op onze adventskrans drukken we ons verlangen uit dat het solidaire licht van Welzijnszorg mag groeien opdat ieder mens kan thuiskomen in een goede en veilige woning.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 2 december 2020

Ann Van Nieuwenhove

Samen kerk opbouwen – bisdom Gent

Ook in tijden van corona

In de maand november loopt gewoonlijk de campagne voor de vzw Kerkopbouw bisdom Gent. In ‘normale tijden’ is er in het weekend van het feest van Christus Koning (dit jaar op 21 en 22 november) een collecte voor dit fonds. Maar de lockdown maakt dat nu niet mogelijk. Daarom vragen we uw steun via overschrijving. Het thema van deze campagne is des te actueler:

Kerk-zijn in deze tijden is een kwestie van mensen nabij te zijn door als gelovige of als parochie initiatieven te nemen of te ondersteunen

  • in het creatief zoeken naar contacten met parochianen en medemensen;
  • in het nabij-zijn van mensen bij rouw en uitvaarten;
  • in diaconale initiatieven vanuit parochies of scholen om eenzame, kansarme mensen en gezinnen niet te vergeten;
  • in de inzet van pastores in woon- en zorgcentra en ziekenhuizen in grote solidariteit met alle collega’s in de zorg;
  • in verdieping, liturgie en bezinning via de digitale weg.

Wat dit concreet betekent, kan je ontdekken op www.kerknet.be. Vijf ‘kerkwerkers’ getuigen daar in een sprekend filmpje hoe ze ook in tijden van lockdown Kerk opbouwen.

Uw financiële steun maakt het mogelijk – vandaag en ook morgen – om mensen echt nabij te zijn. Het Fonds Kerkopbouw steunen kan door:

  • Bijdragen te storten, eenmalig of met bestendige opdracht, op het rekeningnummer BE49 3900 9640 0271 van vzw Kerkopbouw bisdom Gent.
  • Giften of legaten over te maken aan de vzw Kerkopbouw bisdom Gent
    Meer info: www.kerkopbouw.be