Infoavond vormsel en vormselcatechese 2019-2020

Denken jullie eraan om jullie tiener te laten vormen in 2020?

Zaterdag 16 en zondag 17 mei 2020 zal in vijf kerken van Geraardsbergen het vormsel van de twaalfjarigen plaatshebben.

Tijdens een aantal bijeenkomsten op zaterdag of zondag nemen zowel de ouders als de kandidaat-vormelingen deel aan de catechese als voorbereiding hierop.

Wil u meer weten over deze aanpak en de uitwerking ervan?

Kom dan zeker naar één van de twee infoavonden! Daar geven we informatie over de vormselregeling.

Op die avonden is eveneens het formulier te bekomen waarmee u uw tiener kunt inschrijven (dit kan ook elektronisch) voor het vormsel en de vormselvoorbereiding.

Dinsdag 11 juni 2019 of woensdag 12 juni 2019 telkens om 20.00 uur
in de Sint-Macariuskerk in Nederboelare (Reep) – Felicien Cauwelstraat 11

We kijken uit naar jullie komst!

Priesters, diakens en catechisten van de ‘Parochie in Geraardsbergen’

Pinksterwake

Zaterdag 8 juni 2019 om 20 uur
(inzingen vanaf 19.30 uur)
Sint-Bartholomeuskerk Geraardsbergen

Gebedswake met aansluitend aansteken van het Pinkstervuur buiten de kerk (Markt) en kans tot ontmoeting.

20.00 u. Gebed, zang en bezinning samen met jongeren rond het Pinkstergebeuren
20.45 u. Na de bezinning steken we samen het Pinkstervuur aan voor de trappen van de kerk.

Rond het Pinkstervuur ontmoeten we elkaar bij een glaasje.
De jachthoornblazers brengen muziek.

Samen met jongeren Vieren Beleven Feesten

Dekenale slotbedevaart

Onze-Lieve-Vrouw van de Oudenberg

Samen vierend met dekenaat Zottegem
Parochies in Brakel/Lierde – Geraardsbergen
Herzele/Sint-Lievens-Houtem – Zottegem

VRIJDAG 31 MEI 2019 OM 20.00 UUR

Bij slecht weer in de Sint-Bartholomeuskerk (Markt, Geraardsbergen)

Goede Week 2019

Kom je met ons meevieren?

Meebidden en zingen tijdens de Goede Week kan je helpen om straks een zalige Pasen te beleven:

  • beseffen dat Jezus leeft, dat Hij is verrezen
  • aanvoelen dat zijn Geest nu, vandaag, in de wereld werkzaam is willen meebouwen aan een rechtvaardiger samenleving
  • solidair met allen die langs de kant staan omdat wij allen kinderen zijn van dezelfde Vader.

Je bent van harte uitgenodigd om met de katholieke kerkgemeenschap in onze parochie Geraardsbergen mee te groeien naar Pasen.
We wensen je een gelukkige Paaservaring toe!

VERZOENINGSVIERINGEN
Donderdag 11 april
19.30 uur – Zandbergen
Dinsdag 16 april
19.30 uur – Geraardsbergen-Centrum

PALM- EN PASSIEZONDAG
Zaterdag 13 en zondag 14 april
Zegening van de palmtakjes en lezing van het lijdensverhaal in alle vieringen.
Tweede omhaling voor de solidariteitsactie Broederlijk Delen.

Eucharistievieringen
Zaterdag 13 april
17.00 uur – Geraardsbergen-Centrum
17.30 uur – Waarbeke
17.30 uur – Onkerzele
17.30 uur – Vloerzegem
19.00 uur – Idegem
19.00 uur – Overboelare

Zondag 14 april
09.30 uur – Zandbergen
09.30 uur – Goeferdinge
09.30 uur – Ophasselt
11.00 uur – Geraardsbergen-Centrum
11.00 uur – Viane
17.00 uur – Nederboelare

CHRISMAMIS
Woensdag 17 april
19.00 uur – Sint-Baafskathedraal te Gent
17.45 uur vertrek aan de Sint-Macariuskerk van Nederboelare (Reep)
Tijdens deze Chrismamis worden de Heilige Oliën voor het doopsel, het vormsel en de ziekenzalving gewijd door de bisschop. Iedereen is uitgenodigd deze viering mee te maken. Nadien receptie.

WITTE DONDERDAG
Donderdag 18 april
Getijdengebed
09.00 uur – Geraardsbergen-Centrum
Viering van het Laatste Avondmaal van de Heer
19.00 uur – Nederboelare

GOEDE VRIJDAG
Vrijdag 19 april
Getijdengebed
09.00 uur – Geraardsbergen-Centrum
Kruisweg om 15.00 u.
Onkerzele / Geraardsbergen-Centrum / Grimminge / Nederboelare / Overboelare / Viane (in de kapel van het klooster) / Ophasselt / Idegem / Schendelbeke / Smeerebbe
Viering van het lijden en de kruisdood van onze Heer Jezus
19.00 uur – Onkerzele

STILLE ZATERDAG EN PAASWAKE
Zaterdag 20 april
Getijdengebed
09.00 uur – Geraardsbergen-Centrum

PAASWAKE
20.00 uur – Geraardsbergen-Centrum
Met zegening van het nieuwe vuur en licht; waken met de heilige Schrift; zegening van het nieuwe doopwater; hernieuwing van de doopbeloften en viering van de eerste paaseucharistie.

HOOGFEEST VAN PASEN
Zondag 21 april
09.30 uur – Zandbergen
09.30 uur – Zarlardinge
09.30 uur – Ophasselt
11.00 uur – Geraardsbergen-Centrum
11.00 uur – Moerbeke
17.00 uur – Nederboelare

PAASMAANDAG
Maandag 22 april
09.30 uur – Geraardsbergen-Centrum

ZIEKENCOMMUNIE
Bij thuisgebonden zieken en oudere medegelovigen willen we graag de communie aan huis brengen.
Wenst u de ziekencommunie te ontvangen?
Neem dan contact op met het parochiaal secretariaat.

We zijn blij je op één of meer van deze Goede Weekvieringen te mogen ontmoeten!
Met hartelijke dank aan alle koren en liturgische medewerkers die deze vieringen hebben voorbereid en ze zullen opluisteren!


Pastoor Frans Hitchinson en medepastoors paters François en Félix

Meer info
Parochiaal secretariaat, Markt 34, 9500 Geraardsbergen
Tel. 054 43 88 80
E-mail: secretariaat@kerkingeraardsbergen.be

KAKTUS-koor Schendelbeke 50 jaar… en dat mag gevierd worden

Op 9 februari eerstkomend zal het, dag op dag, precies 50 jaar geleden zijn dat het Kaktus-Koor (gegroeid uit het KAJ-VKAJ-Jeugdkoor) uit Schendelbeke zijn eerste eucharistieviering opluisterde.
Dat wil men niet ongemerkt laten voorbijgaan. Daarom willen leden en vroegere koorleden, muzikaal ondersteund door de H&S-Music Band, die allereerste ritmische mis opnieuw tot leven zingen tijdens de jubileum-misviering op 9 februari om 17.30 uur in de St-Amanduskerk van Schendelbeke. Iedereen is er van harte welkom.

Het Kaktus-koor ontstond ergens in 1968. Enerzijds vonden in die periode in Schendelbeke onder impuls van E.H. Albert Dewulf, die niet doof was voor de vernieuwing in de kerkliturgie, regelmatig jeugdmissen plaats. Anderzijds droomde Michel De Mulder, de jonge dirigent van het parochiaal St-Ceciliakoor, maar ook volwassen begeleider van de (pas heropgestarte) KAJ- en VKAJ-afdelingen, er van de jeugd warm te maken om in koor te zingen.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 23 januari 2019

Gebedsweek voor de eenheid van de christenen

Van 18 tot 25 januari wordt naar jaarlijkse traditie de gebedsweek voor de eenheid onder de christenen gehouden. Dit jaar is het thema genomen uit het Bijbelboek Deuteronomium 16,20: “Zoek het recht en niets dan het recht.”

[…]

Lees meer in KERK & leven van 16 januari 2019

Met de ‘Kerk in Geraardsbergen’ organiseren wij
ter gelegenheid van Week voor de Eenheid
een oecumenische gebedsdienst
in de Sint-Bartholomeuskerk
op donderdag 17 januari te 19.15 uur.

Benoemingen ‘Parochie in Geraardsbergen’

Sedert enige tijd is bekend dat de pastoors Luc Verhasselt en Robbrecht De Latte door het bisdom Gent benoemd werden in andere parochies, respectievelijk in Nevele en in Sint-Niklaas. Nu heeft het bisdom beslist dat zij niet door een nieuwe pastoor opgevolgd worden.

De pastorale zorg voor de hele ‘Parochie in Geraardsbergen’ is door het bisdom toevertrouwd aan pastoor Frans Hitchinson. Hij zal daarin bijgestaan worden twee paters Jozefieten. Pater François Mbiyangandu en pater Felix Nkongolo werden door het bisdom benoemd tot parochievicaris (medepastoor). Wij danken deze paters voor het engagement dat zij op zich nemen en wensen hen veel menselijke en priesterlijke vreugde en voldoening bij hun werk voor God en zijn mensen.

Daarnaast behouden de diakens Dany Van der Haegen, Albert Gossye en Renaat Aelbrecht evenals de parochieassistente Ann Van Nieuwenhove hun taken in de ‘Parochie in Geraardsbergen’. Zij blijven daarin gesteund door talloos veel vrijwillige medewerkers in liturgie en catechese, in de pastoraal bij zieken en bejaarden, in de organisaties en de armenzorg, in de zorg voor de kerkgebouwen…

Nu deze benoemingen een feit zijn zal zo spoedig mogelijk – en zeker voor het vertrek van de pastoors Luc en Robbrecht – bepaald worden hoe de taken verdeeld worden.
Daarover zullen we dan de nodige informatie geven.

Pater François Mbiyangandu

Pater Felix Nkongolo

Pastoor Robbrecht De Latte benoemd tot pastoor in het Waasland

De bisschop van Gent heeft op 3 april pastoor Robbrecht De Latte benoemd tot lid van de dekenale equipe van het dekenaat Sint-Niklaas en tot pastoor in Belsele, Puivelde en Sinaai. Binnen de nieuw te vormen ‘parochie in Sint-Niklaas’ zal hij zich mee inzetten in het denkproces en in het opnemen van taken in de uitbouw van deze nieuwe parochie.

Pastoor Robbrecht kwam eind augustus 2010 naar Geraardsbergen, waar hij pastoor werd van 4 parochies met 5 kerken: Idegem, Ophasselt, Schendelbeke en Smeerebbe-Vloerzegem. Mensen waardeerden hem als een joviaal man, met wie het aangenaam was in zijn gezelschap te vertoeven. Hij had praktische interesse en vaardigheid, wat onder meer tot uiting kwam in de installatie van projectiemogelijkheid in de kerk van Ophasselt, ter ondersteuning van de kerkdiensten.

Wij danken pastoor Robbrecht voor zijn inzet in zijn parochies en in Geraardsbergen en wensen hem van harte proficiat in zijn nieuwe opdracht.

Frans Hitchinson, pastoor-moderator

Pastoor Luc Verhasselt benoemd tot pastoor in Nevele

De bisschop van Gent heeft op 5 december pastoor Luc Verhasselt benoemd tot lid van de dekenale equipe van het dekenaat Deinze en tot pastoor in Nevele, Hansbeke, Landegem, Merendree, Poesele en Vosselare.

Pastoor Luc kwam in 2007 naar Geraardsbergen, waar hij pasoor werd van maar liefst 7 parochies: Goeferdinge, Moerbeke, Nederboelare, Onkerzele, Overboelare, Viane en Zarlardinge.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 21 december 2016

Frans Hitchinson, pastoor-moderator