Verzoening

Het sacrament van de verzoening ontvangen.

Verzoenen maakt vrij, heelt wat gebroken is. In dit sacrament komen we deemoedig bij God met de vraag ons te helen, ons te bevrijden van wat ons bezwaart. Vergeving ten volle is zijn antwoord. Het tastbaar teken van de handoplegging of zegen, met de woorden van de priester drukken dit uit. Verzoend met God en met onszelf, kunnen we nieuwe wegen gaan.

In de vasten zijn er gemeenschappelijke verzoeningsvieringen. Daarnaast is er ook mogelijkheid om persoonlijk hiervoor een afspraak te maken met een priester.