Doopsel

Door het doopsel opgenomen worden in de gemeenschap

Christen worden is een levenslang groeiproces. Dit ingroeien noemt men ‘de christelijke initiatie’. Daarin worden drie belangrijke stappen gezet: het doopsel, de eucharistie en het vormsel.

Het doopsel is het eerste sacrament. Door het doopsel word je met Jezus herboren als iemand die bereid is als christen te groeien en te leven.
Vaak maken ouders deze keuze voor hun pasgeboren kindje, maar ook op latere leeftijd kan men zelf kiezen om gedoopt te worden.
Je kindje laten dopen is geen “must” maar een keuze waar je over nadenkt en waar je je op voorbereidt.

Het doopsel kan ook toegediend worden aan jongeren of volwassenen.

De doopcatechese

Nadat ouders de doop van hun kindje hebben laten inschrijven in het parochiaal secretariaat, zal een doopcatechist(e) hen thuis komen bezoeken voor en voor de praktische voorbereiding.

Een keer per maand gaat er een doopontmoeting door waarop de ouders uitgenodigd worden. Dan wordt de betekenis van het doopsel in het christelijk leven verder uitgediept. Van (één van) de ouders die voor de eerste keer een kindje ten doop brengen wordt zeker verwacht dat zij aan deze doopcatechese deelnemen.

Jongeren en volwassen volgen een eigen programma van doopcatechese, dat samengesteld wordt in overleg tussen deze doopkandidaat en de doopcatechist(e). (lees hier meer)


Aanvraag initiatiesacramenten

Om een doopsel aan te vragen contacteert men het parochiaal secretariaat. Daar wordt nagegaan of het mogelijk is het doopsel te ontvangen op de voorgestelde datum in de voorgestelde kerk. Het doopsel wordt toegediend door een priester of een diaken.

De bisschoppen van ons land hebben een formulier uitgevaardigd voor de aanvraag van de zogenaamde ‘initiatiesacramenten’, namelijk doopsel, eerste communie en vormsel. Het bevat, naast de persoonsgegevens van de aanvrager, een privacyverklaring die aansluit bij de wetgeving inzake de bescherming van de privélevenssfeer. Zo wordt gevraagd of de persoonsgegevens mogen opgenomen worden in een bestand, of de naam van de ontvanger van het sacrament mag vermeld worden in parochiale publicaties (bijvoorbeeld Kerk en Leven), of foto’s ervan mogen opgenomen worden in die publicaties of op de websites van de parochie. Het formulier moet in het parochiesecretariaat worden bewaard.

Voor dopelingen wordt zogenaamde Identiteitskaart van een christen afgeleverd, waarin de gegevens van de doop worden genoteerd. Op deze kaart is ruimte voorzien om later ook de eerste communie, het vormsel en het huwelijk in te vullen.

Een doop vastleggen

Neem contact op met het parochiaal secretariaat.


Data van de doopontmoetingen

De doopontmoetingen vinden plaats in de zaal Groen Kruiske (Denderstraat). Daar maken we kennis met elkaar en worden op een bevattelijke wijze de betekenis van het doopsel, het engagement van de ouders en de gebruikte symbolen uitgelegd.

20.00 u. in het Groen Kruiske (Denderstraat te Geraardsbergen)

Afgelast

De doopontmoetingen zijn nog niet terug opgestart.

Gelieve uw deelname te bevestigen:
Tel. 054 43 88 80
secretariaat@kerkingeraardsbergen.be