Doopsel

Door het doopsel opgenomen worden in de gemeenschap

Het doopsel is het eerste sacrament, door het doopsel word je met Jezus herboren als iemand die bereid is als christen te groeien en te leven.
Vaak maken ouders deze keuze voor hun pasgeboren kindje, maar ook op latere leeftijd kan men zelf kiezen om gedoopt te worden.
Je kindje laten dopen is geen “must” maar een keuze waar je over nadenkt en waar je je op voorbereidt.

Aanvraag initiatiesacramenten.

De bisschoppen van ons land hebben een nieuw formulier uitgevaardigd voor de aanvraag van de zogenaamde ‘initiatiesacramenten’, namelijk doopsel, eerste communie en vormsel. Het wordt voor alle Belgische bisdommen van kracht op 1 januari 2018. Het formulier beslaat vier bladzijden. Het bevat, naast de persoonsgegevens van de aanvrager, een privacyverklaring die aansluit bij de wetgeving inzake de bescherming van de privélevenssfeer. Zo wordt gevraagd of de persoonsgegevens mogen opgenomen worden in een bestand, of de naam van de ontvanger van het sacrament mag vermeld worden in parochiale publicaties (bijvoorbeeld Kerk en Leven), of foto’s ervan mogen opgenomen worden in die publicaties of op de websites van de parochie. Het formulier moet in het parochiesecretariaat worden bewaard.

Ook nieuw is dat voor dopelingen een zogenaamde Identiteitskaart van een christen wordt afgeleverd, waarin de gegevens van de doop worden genoteerd. Op deze kaart is bovendien ruimte voorzien om later ook de eerste communie, het vormsel en het huwelijk in te vullen.

Let op! Het formulier van de initiatiesacramenten vervangt de aanvraag van een doopsel niet. U dient hiervoor nog steeds het parochiaal secretariaat te contacteren.

Formulier initiatiesacramenten

Formulier initiatiesacramenten [pdf-document]
In te vullen en terug te bezorgen aan het parochiaal secretariaat.


De doopcatechese

Ouders die een kindje willen laten dopen nemen contact op met het parochiaal secretariaat, waarna een doopcatechist(e) hen thuis zal komen bezoeken voor de praktische voorbereiding en de datum van het doopsel. Een keer per maand gaat er een doopontmoeting door waarop de ouders uitgenodigd worden. Dan wordt de betekenis van het doopsel in het christelijk leven verder uitgediept.

Data van de doopontmoetingen

Ouders die een van de volgende weken of maanden hun kindje willen laten dopen komen samen in Groen Kruiske (Denderstraat) voor de doopontmoeting. Daar maken we kennis en worden op een bevattelijke wijze de betekenis van het doopsel, het engagement van de ouders en de gebruikte symbolen uitgelegd.

20.00 u. in het Groen Kruiske (Denderstraat te Geraardsbergen)

2020

Woe 08/01/2020
Woe 05/02/2020
Woe 04/03/2020
Woe 01/04/2020
Woe 06/05/2020
Woe 03/06/2020
Woe 01/07/2020
Woe 05/08/2020
Woe 02/09/2020
Woe 07/10/2020
Woe 09/11/2020
Woe 02/12/2020

Gelieve uw deelname te bevestigen:
Tel. 054 43 88 80
secretariaat@kerkingeraardsbergen.be