Missiemaand

Oktober is in de hele katholieke kerk de actiemaand van Missio. Een heel jaar lang worden christenen uitgenodigd zich wereldwijd met elkaar verbonden te weten, maar in oktober geven we daar speciaal aandacht aan. Missio is een internationale kerkelijke organisatie in meer dan 140 landen. Zij helpt ons een heel ruime blik te hebben op de christelijke gemeenschap, met interesse voor wat groeit en perspectief heeft voor de toekomst, en met zorg om christelijke projecten te steunen in meer dan duizend kerkelijke gemeenschappen.

[…]

India in de kijker

Dit jaar zet Missio het grote continent India bijzonder in de kijker. Het gaat daar niet goed. Enerzijds slaat het coronavirus er wild om zich heen. Ziekenhuizen liggen er overvol, de zuurstofvoorraad raakt uitgeput en de crematoria kunnen het aantal overledenen nauwelijks aan. Mensen zijn bang en radeloos. Anderzijds gaan er steeds meer stemmen op om de godsdienstvrijheid van mensen in te perken. Dat betekent dat ze het moeilijk hebben om hun toevlucht te zoeken tot wat hen waarlijk steun en veerkracht biedt, om elkaar in gelovig verband te ontmoeten en om anderen daarover te vertellen. Ook christenen lijden onder de opgelegde beperkingen.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 13 oktober 2021

Herdenkingsviering jong overledenen

Met de kerkgemeenschap van Geraardsbergen vinden wij het waardevol regelmatig een bijzondere herdenking te houden van overledenen die ons veel te vroeg ontvallen zijn.

De volgende herdenking gaat door op:
vrijdag 22 oktober 2021 om 20.00 uur
in de Sint-Bavokerk (Hoge Buizemont 165 te Geraardsbergen)

We nodigen iedereen van harte uit om met ons mee te bidden voor overleden familie. Het is misschien een moeilijke stap, een hoge drempel. Het kan ook een hulp zijn om vooruit te geraken, samen met anderen.

Na de gebedswake is er gelegenheid om iets te drinken en elkaar te leren kennen.

Meer info bij parochieassistente Ann Van Nieuwenhove (a.vannieuwenhove@hotmail.com)
Markt 34, 9500 Geraardsbergen, tel. 054 43 88 80

Hernieuw binnenkort uw abonnement op het parochieblad!

Ons persoonlijke en kerkelijke leven kende het voorbije jaar een slopende periode. Het coronavirus ontregelde alles wat ons dierbaar was en leidde soms tot moedeloosheid. Op zulke momenten ontdekken we wat ons dierbaar is en waaruit we energie en hoop putten.

Het jaar 2021 loopt stilaan naar zijn einde. Het is de tijd voor de hernieuwing van abonnementen. Ook voor ons parochieblad Kerk & Leven. Hernieuw uw abonnement en blijf ook in 2022 op de hoogte van wat er reilt en zeilt binnen de parochie in Geraardsbergen, in onze verenigingen en werkgroepen. We voegen er af en toe een bezinnend artikel aan toe. Natuurlijk verdienen de algemene bladzijden en de teksten van het bisdom Gent onze aandacht.

Hoe abonneren?

Begin november zal u per post een brief ontvangen waarmee u uw abonnement kan verlengen. Wilt u geen onderbreking in het ontvangen van uw parochieblad, stort dan vóór 15 november 2021 uw abonnementsgeld door middel van de overschrijving bij de brief. Noteer zeker de gestructureerde mededeling bij uw overschrijving.

Een abonnement kost 44 euro, hiervoor krijgt u 48 nummers in de bus. Een steunabonnement kan vanaf 50 euro.

Nieuwe abonnees

Kent u nieuwe abonnees of mensen die interesse hebben in het parochieblad? Aarzel dan niet om ons te contacteren met hun gegevens voor half november. Zij hoeven niet tot begin 2022 te wachten om Kerk & Leven te lezen en krijgen het blad nog dit jaar in de bus vanaf november. Deze actie loopt van 19 oktober tot 15 november 2021.

Vragen?

Hebt u nog vragen? Bel gerust naar het parochiaal secretariaat (tel. 054 43 88 80), of stuur een e-mail naar secretariaat@kerkingeraardsbergen.be

We danken u alvast voor uw blijvend vertrouwen!

Pastoor Frans en het team

Muzikale viering, nieuw in onze parochie

Muzikale viering

Er is soms vraag naar nieuwe initiatieven voor onze weekendvieringen. Worden het gezinsvieringen? Worden het vieringen over de grenzen van de vroegere parochies heen?
Wat het juist zal worden weten we nog niet. Wat we wel weten is dat we het anders willen. Niet dat men de orgelmuziek en de klassieke zangboeken niet goed vindt, maar er zijn nog andere mogelijkheden. Gitaren en slaginstrumenten en liederen uit een ander repertoire. Maar vooral een open geest. De kerkdeuren wijd open, voor iedereen.

Christen zijn

De eigenheid van Christenen zit voor een deel in de kunst vanuit negatieve ervaringen positieve dingen te leren. Er is geluk te oogsten in minder goede tijden wanneer men zich toevertrouwt aan Iemand die hoger is dan wij, die ons beschermt, die ons laat geloven dat het altijd weer goed komt, Iemand op wie we vertrouwen. Spontaan komt dit lied in mijn hoofd: “Laat zo je licht maar schijnen bij alles wat je doet / zodat de mensen zeggen: God is goed. God is liefde, God is goed

Nieuwe parochie

Misschien liggen hier kansen tot het vormen van de nieuwe parochie. Loskomen van de eigen kerktoren. Naar buiten treden, nieuwe gemeenschappen ontmoeten in een positieve sfeer, met na de viering gelegenheid tot ontmoeting.

Een eerste viering op zondag 24 oktober

Met een tiental mensen zullen we op 24 oktober de viering muzikaal opluisteren. Het verloop van de eucharistie blijft onveranderd. Enkel de muzikale omlijsting zal anders zijn dan gewoonlijk. Het is goed dat we net deze viering in de Sint-Macariuskerk kunnen opluisteren. Op zondagavond komen mensen uit verschillende deelparochies naar de kerk in Nederboelare.

We zullen proberen enkele keren per jaar deze viering muzikaal op te luisteren. Na de viering zullen we luisteren naar mensen, wat ze ervan vinden. Deze inbreng zal het verder verloop van onze muzikale werking oriënteren.

Ann

Taizégebed | zaterdag 16 oktober

Op zaterdag 16 oktober om 19.00 uur komen we opnieuw samen in het koor van de Sint-Bartholomeuskerk op de Markt van Geraardsbergen voor een sfeervol gebed in de geest van Taizé.

Wat kan je je daarbij voorstellen?
Taizé is een klein dorp in Bourgondië, Frankrijk. De Gemeenschap van Taizé is een internationale christelijke oecumenische kloostergemeenschap die haar oorsprong vond in dit kleine dorp. Zij is uitgegroeid tot een gemeenschap van 100 broeders van wel 25 verschillende nationaliteiten.

Iedereen is welkom op ons volgende gebed op zaterdag 16 oktober om 19 uur.

Ware grootheid

Een kind wil groot worden; mensen willen groot en belangrijk zijn, vooral groter en belangrijker dan een ander. “Ik wil de grootste zijn”, was de titel en het thema van een lied dat Raymond van het Groenewoud uitbracht in 1975. In 2005 liep in ons land een grote campagne waarin de grootste Belg moest aangeduid worden. Een boeiende en spannende competitie, waarbij in Vlaanderen pater Damiaan de winnaar werd. Daar waren veel goede redenen toe. Damiaan was een gedreven man. Iemand uit één stuk. Volledig naar de anderen gericht. Iemand die op een doordachte manier zichzelf kon wegcijferen voor anderen, in het bijzonder de melaatsen. Een man met groot inlevingsvermogen. Geen wonder dat tot op vandaag velen een grote bewondering opbrengen voor hem en zich bij hun inzet laten inspireren door pater Damiaan.

Als je er even bij stil staat is er aan die keuze toch iets speciaals. Wat voor type mens was die grootste Belg in Vlaanderen? Geen koning of militair, geen geleerde of kunstenaar; geen sportkampioen of succesvol bedrijfsleider. Maar iemand die dienstbare liefde beleefde als hoogste waarde in zijn leven. Geen vanzelfsprekende keuze in een tijd en een wereld waarin opkomen voor jezelf dikwijls de hoogste waarde lijkt te zijn.

Iemand schrijft: als die verkiezing zou plaatsgevonden hebben in het land en in de tijd van Jezus, dan zouden zijn leerlingen zeker ‘hun Jezus’ hebben voorgedragen als ‘grootste jood’. Ze staken hun bewondering voor hem niet onder stoelen of banken. Wellicht zouden ze heel wat mensen overtuigd hebben om ook voor Jezus te stemmen. En ze zouden gelijk hebben. Want Jezus was een grote. En – net zoals pater Damiaan, of zelfs nog meer –  inspireert Hij tot op vandaag massaal veel mensen.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 29 september 2021

Pastoor Frans

Slide’n pipes – Veertiende concert in de Anneessensreeks

Slide’n pipes is een samenwerking tussen de trombonisten van het Crossbones trombones en organist Ignace Michiels (organist aan de kathedraal van Brugge, docent orgel aan het conservatorium te Gent, internationaal orgelsolist).

Met deze samenwerking willen beide partijen enerzijds hun instrument in de picture zetten maar ook de traditie in het samenspel met orgel voortzetten. Jarenlang gingen orgel en koperblazers hand in hand tijdens verschillende concerten en voor verschillende gelegenheden.

Met dit concert zoeken de uitvoerders naar alle mogelijkheden om beide instrumenten te combineren. Niet enkel naast elkaar maar ook met elkaar. Het orgel en de trombones nemen ons mee voor een tocht doorheen heel wat muziek, waar trombones en orgel elkaar de hand reiken maar ook hun eigenheid niet verliezen. Met muziek van o.a. Telemann over Elgar tot Hans Zimmer vuren de trombonisten hun warme klanken op het publiek af terwijl Ignace Michiels het orgel als geen ander bespeelt.

“Slide’n pipes”, of hoe de schuiven van de trombones en de pijpen van het orgel een mooi en warm geheel vormen.

Sint-Bartholomeuskerk, Markt Geraardsbergen
Zondag 17 oktober 2021 om 19.00 uur

Toegangskaarten:
Basistarief 12 euro Studenten, -26 of 55+: 11 euro Groepen en via abonnement: 9,60 euro
Vrijetijdspas: 3 euro Leden Kunstkrak: 6 euro (enkel via de kunstacademie)
cdeabdij@geraardsbergen.be
www.ccdeabdij.be – tel. 054 43 72 61

Gezalfd en gezonden

In het voorbije weekend vonden al enkele vormselvieringen plaats in onze parochies. En in het komende weekend volgen er nog. Wij willen ons in deze dagen laten inspireren door treffende beschouwingen van hulpbisschop Koen Vanhoutte (Mechelen-Brussel) naar aanleiding van de wijding van de heilige oliën begin september.

Jezus gezalfd

‘Gezalfd en gezonden’, zo stelde Jezus zich destijds voor in de synagoge van Nazareth. Hij las een tekst voor van de profeet Jesaja en gaf er zijn commentaar bij. Voor één keer was de homilie belangrijker dan de Schriftlezing. Jezus liet immers verstaan dat de aangehaalde Schriftwoorden in zijn optreden hun vervulling vonden.

Jezus liet eerst horen dat Hij door God gezalfd was met de Geest die over Hem was gekomen bij zijn doopsel aan de oever van de Jordaan. De woorden van de Vader – ‘Jij bent mijn geliefde Zoon’ – werden een blijvende balsem voor zijn hart. De zalving met de Geest verzekerde Hem van de aanhoudende liefde van de Vader. Zijn leven lang kon Jezus schuilen in de sterke nabijheid van zijn Vader. Gods liefdesverklaring aan het adres van Jezus was geen bevlieging maar een altijd geldende belofte. Op de zalving die Hem te beurt viel, stond geen houdbaarheidsdatum. Het was een belofte waarop God nooit terug zou komen. Later hebben zijn leerlingen het kort samengevat: Jezus is de Christus, de Gezalfde, de Messias.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 22 september 2021

Opendeurdag bij Abdijstraat 4: ‘Mensen helpen mensen’

Hier was vroeger de kringwinkel van Geraardsbergen. Sinds twee jaar is ’t Vierkant’ verhuisd naar een nieuwe locatie.
De beheerraad van vzw Sociaal Centrum, die de gebouwen beheert dacht na wat er met de gebouwen kon gebeuren. Intussen waren enkele organisaties op zoek naar een lokaal.
Anderhalf jaar geleden kwam de beheerraad met geïnteresseerden samen om na te denken welk project we in deze toch wel ruime gebouwen konden realiseren. Elke afgevaardigde van een vereniging of organisatie vertelde iets over de huidige werking en wat ze eventueel in de toekomst willen doen in deze gebouwen. Daarna werd samen nagedacht, wie zal ondersteunend werken, wie zal uitvoeren, wie zal de gebouwen klaar maken voor gebruik? De ideeën vloeiden over tafel en pasten als puzzelstukjes in elkaar. Intussen werd hard gewerkt door een groep vrijwilligers van Welzijnsschakel Steksken. Muren en plafonds werden hersteld en geschilderd. Een keuken werd geplaatst met steun van een serviceclub. Elektriciteit en brandveiligheid werden in orde gebracht. Heel wat meubilair werd aangebracht. Door corona hadden we hier ruimschoots de tijd voor. Intussen versoepelden de maatregelen en konden de verschillende organisaties hun werking meer en meer opstarten. De deuren staan dus regelmatig open. Af en toe komen er mensen een kijkje nemen en de vragen rijzen. Is het hier nog kringwinkel? Nee, die zijn verhuisd. Wat is het hier dan nu? Of wat zal het worden? Hoge tijd dus om ons voor te stellen aan het grote publiek dachten we.

Opendeurdag

Daarom organiseren we een opendeurdag met de verschillende partners op donderdag 7 oktober 2021. Groep Intro, vzw Fiola, vzw Snoezel, vzw Gewoon heel bijzonder, vzw Welzijnsschakel Steksken zijn de verschillende partners die er samen aan de slag gaan. Tijdens de opendeurdag zullen verschillende partners aan groepswerking doen tussen 10 en 16 uur. ’s Middags zal de soepbar open zijn. Om 19 uur houden we een feestelijke opening met receptie. Hapjes en drankjes worden verzorgd door onze groepswerkers.

Soepbar Steksken

Wie eerder al een kijkje wil nemen kan terecht in onze soepbar in de Abdijstraat 4 op maandag, woensdag of vrijdag tussen 11.30 en 13 uur”. De soepbar wil mensen samenbrengen voor een babbel en onderlinge steun.

“We bieden verse soep aan tegen een sociaal tarief van één euro. Iedereen is welkom zoals bezoekers van de wekelijkse maandagmarkt, buurtbewoners, mensen die in de omgeving werken, ouders en hun kinderen op weg naar of van school. Zij kunnen bij ons hun eigen lunchpakket gebruiken met een kom verse soep. Ook groepen zijn welkom in onze soepbar, liefst na afspraak.”

De soepbar is een unieke gelegenheid om contacten te leggen, “om elkaar te leren kennen maar vooral om elkaar te helpen”. Wie wil kan zelfs een uitgestelde soep kopen, een kom soep kopen voor iemand die het niet of moeilijk kan betalen.

Iedereen welkom!

Ann Van Nieuwenhove

Missionair christen zijn

Aansluitend bij het vorige pastoraal jaar wil ons bisdom Gent ook in het komende werkjaar – en verder daarna – het missionair karakter van ons christen zijn sterk in de kijker zetten. Ook voor paus Franciscus is dit een zeer dierbaar thema.

CHRISTENEN ZIJN GEDOOPT ÉN GEZONDEN
Bij ons doopsel hebben wij het geloof ontvangen als een louter geschenk, zonder dat wij er direct iets moesten voor doen. Bij een kinderdoop is dit zeer duidelijk: een klein kind kan nog niets verdienen. Het krijgt alles zomaar, gratis: het leven, de liefde van een vader, een moeder en een familie, de verzorging, voeding, en liefdevolle tederheid van zoveel mensen. Zo is het ook met de liefde van God: het kind krijgt ze gratis. Voor zes à zevenjarigen en voor volwassenen die gedoopt worden is dit evenzeer waar: de liefde van God krijg je zomaar.
Is christen zijn een onverdiende gave, het houdt toch ook een opgave in. Ons christen zijn heeft een missionaire betekenis. Het goddelijk leven is een rijkdom die moet worden doorgegeven, gecommuniceerd, verkondigd: dit is de betekenis van de missie. Het geschenk van het geloof delen we verder uit. God bemint alle mensen en Hij wil dat allen gered worden door Hem te leren kennen. Dit wil de kerk doen tot aan de uiterste grenzen van de wereld. Zoveel heiligen, maar ook zoveel andere vrouwen en mannen van geloof hebben dit al gedaan doorheen een geschiedenis van twintig eeuwen!

[…]

Lees meer in KERK & leven van 15 september 2021