Broederlijk Delen: delen om goed te leven

Meer en meer burgers en beleidsmakers geloven in herverdeling en leven met genoeg.
De wereldwijde drang naar economische groei bracht ons aan de rand van een ecologische en sociale catastrofe. Klimaatverandering en buitensporige ongelijkheid bedreigen de samenleving. Blijven groeien is niet de oplossing om voor alle 7,7 miljard mensen op aarde een menswaardige levensstandaard te realiseren. Verandering is op til. Meer en meer burgers en beleidsmakers overal ter wereld geloven in een andere economie gebaseerd op herverdeling en leven met genoeg.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 26 februari 2020

Nieuwe campagne – nieuwe aanpak
De vorige jaren ging de aandacht van de campagne telkens uit naar een bepaald gastland. Dit jaar gaat de aandacht naar zowel het Zuiden, als naar onze eigen leefwijze. Zo wordt het leven van een familie in Congo vergeleken met het werk van welzijnsschakels in eigen streek, met het accent op delen. Delen is volgens ons het antwoord op de problemen die ons momenteel uitdagen. Delen doen we op elke plaats anders, in de jeugdbeweging delen we een pot choco, avontuur, het kampvuur. Op school delen we de speelplaats, boeken of een koekje. In de sportclub delen we beweging, vrije tijd en de douches. In de kerk delen we gebed, engagement, brood en inspiratie.
Elke zondag van de vasten nodigen de schriftlezingen ons uit ons leven te bekijken als één en al delen. Vasten is tijd om te geloven dat God zelf een en al delen is.

(Voor dit artikel maakte ik gebruik van artikels op de website van Broederlijk Delen.)

Ann

Vasten

‘Nearer, My God, to Thee’ is een Engelse christelijke hymne, die onder meer bekend is omdat het het laatste muziekstuk was dat door de muzikanten van de Titanic gespeeld zou zijn. De hymne is geïnspireerd door het verhaal van de Jakobsladder uit de Bijbel (Genesis 28,11-12). De derde strofe van de Nederlandse versie mag een uitgangspunt zijn voor een bezinning in de 40-dagentijd op weg naar Pasen. ‘Ja, iedere dag brengt mij U nader, naderbij.’ Voor doopleerlingen die in de paasnacht zullen gedoopt worden, toch een bijzondere betrachting. God nabij, of dicht bij God; gedoopt in zijn Naam. Jakob heeft lang geleden deze bijzondere ervaring gehad: nader bij God. Openheid, verbondenheid tussen hemel en aarde. Hij zag engelen van boven naar beneden; en van beneden naar boven. Jakob spreekt over de poort naar de hemel. Eeuwen later heeft Jezus zichzelf ‘de deur’ naar de hemel genoemd, ‘de weg’ naar de hemel. Maar Hij is ook Gods weg naar ons. Hij is de hemel binnen gegaan. Daar bereidt hij voor zijn volgelingen een definitieve plaats voor. Wij gaan, gespannen of ontspannen, zijn weg, door lijden en dood heen, in de hoop dat wij overleven. In de 40-dagentijd naderen wij zo, stapsgewijze, zondag na zondag, het hoogfeest van de opstanding van Jezus uit de dood.

‘WAT ZIJT GIJ GOED, O HEER!’
De goedheid van God doet deugd. Ook de goedheid van mensen doet deugd. Mensen hebben dat op een bijzondere wijze ervaren in de omgang met Jezus. Hij ging al weldoende rond. Ik wil het lied nog verder zingen: ‘Geheel mijn leven is een weldaad slechts van uw hand. Wie kan mij beter dan Gij zelf tot leidsman dienen, op mijn tocht naar ’t hemels vaderland…’ Jezus is een goede Herder. Goed zijn en goed doen is een opdracht die Hij ook aan zijn volgelingen-leerlingen toevertrouwde. Dus een vertrouwenskwestie.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 19 februari 2020

Paul Lacaeyse ss.cc

Startavond Broederlijk Delen

Foto: Koen Mutton

Op dinsdag 25 februari, de vooravond van de vasten, willen we jullie de nieuwe campagne van Broederlijk Delen voorstellen.

In 2020 start Broederlijk Delen met een driejarige themacampagne. We zetten het delen zelf centraal; ofwel hoe wij delen als een hefboom zien naar een andere manier van samenleven. Delen is volgens ons het antwoord op de problemen die ons momenteel uitdagen. Van klimaatverandering over sociale ongelijkheid tot gebrek aan zingeving.

We nodigen jullie uit in Parochiaal Centrum Overboelare, Groteweg 235A om 20.00 uur.

De veertigdagentijd in onze parochie

Dinsdag 25 februari
19.30 u. Impulsavond Broederlijk Delen
(Parochiaal Centrum Overboelare, Groteweg 235A)

Woensdag 26 februari – Aswoensdag
09.00 u. Ophasselt
11.00 u. jongeren-asviering – Nederboelare
19.00 u. Geraardsbergen-Centrum
19.00 u. Zandbergen

Zondag 01 maart – Eerste zondag van de vasten

Dinsdag 03 maart
09.00 u. Vastenbezinning – Geraardsbergen-Centrum

Zaterdag 07 maart
Viooltjesactie Zarlardinge
Zondag 08 maart – Tweede zondag van de vasten
Zondagse ontmoetingen + Koffiestop – Geraardsbergen-Centrum

Dinsdag 10 maart
09.00 u. Vastenbezinning – Geraardsbergen-Centrum

Zaterdag 14 maart
17.30 u. eucharistieviering + Koffiestop – Waarbeke (pakjes koffie)
Zondag 15 maart – Derde zondag van de vasten

Dinsdag 17 maart
09.00 u. Vastenbezinning – Geraardsbergen-Centrum

Zaterdag 21 maart
17.30 u. eucharistieviering + Koffiestop – Grimminge (pakjes koffie)
Zondag 22 maart – Vierde zondag van de vasten
09.30 u. eucharistieviering + Koffiestop – Zandbergen (pakjes koffie)

Dinsdag 24 maart
09.00 u. Vastenbezinning – Geraardsbergen-Centrum

Zaterdag 28 maart
17.30 u. eucharistieviering + Koffiestop – Nieuwenhove (pakjes koffie)
Zondag 29 maart – Vijfde zondag van de vasten

Dinsdag 31 maart
09.00 u. Vastenbezinning – Geraardsbergen-Centrum

Donderdag 02 april
19.30 u. Verzoeningsviering – Ophasselt

Zondag 05 april – Palm- en passiezondag
Boterkoekenactie – Goeferdinge

Dinsdag 07 april
19.30 u. Verzoeningsviering – Geraardsbergen-Centrum

Woensdag 08 april
19.00 u. Chrismaviering – Gent (St.-Baafskathedraal)

Donderdag 09 april – Witte Donderdag
09.00 u. Getijdengebed van Witte Donderdag – Geraardsbergen-Centrum
19.00 u. Witte Donderdagviering – Moerbeke

Vrijdag 10 april – Goede Vrijdag
09.00 u. Getijdengebed van Goede Vrijdag – Geraardsbergen-Centrum
Namiddag: Kruisweg in verschillende kerken van de ‘Parochie in Geraardsbergen’
19.00 u. Goede Vrijdagviering – Zarlardinge

Zaterdag 11 april – Stille Zaterdag
09.00 u. Getijdengebed van Stille Zaterdag – Geraardsbergen-Centrum
20.00 u. Paaswake – Geraardsbergen-Centrum

Berg – Tussen hemel en aarde

Nevendiensten in de heilige Bartholomeusparochie

Tijdens de veertigdagentijd 2020 kunnen kinderen opnieuw nevendiensten volgen in de Sint-Bartholomeuskerk (Geraardsbergen-Centrum) op zondag.

De zondagen zijn 1, 8, 15, 22 en 29 maart. Tijdens de eucharistieviering om 11 uur worden de kinderen apart verzameld tijdens de woorddienst.

Het thema doorheen de nevendiensten is de berg.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 19 februari 2020

“Waar is God als mensen lijden? Een christelijke visie”

OPEN BEZINNINGSAVOND

Op donderdag 20 februari 2020 om 19.45 u. gaat in Idegem in parochiale zaal ‘Die Crone’ (Idegemplein 21) een ‘Open bezinningsavond’ door met als spreker prof. Marc Steen met als thema: “Waar is God als mensen lijden? Een christelijke visie’. Beginnen doen we in de Sint-Pietersbandenkerk van Idegem om 19.15 u. met een gebed.

OVER HET THEMA
Marc Steen is van in zijn kinderjaren geboeid en geïntrigeerd door de kruisdood van Jezus en door de thematiek van God en het lijden. Na veel studie hierover blijft hij er met schroom over spreken. Pasklare antwoorden zijn er niet. Net daarom blijft dit onderwerp hem fascineren. En juist zo slaagt hij er in over dit moeilijke thema inspiratie te geven aan zoekende mensen.

OVER PROF. MARC STEEN
Prof. Dr. Marc Steen (°1959), priester van het bisdom Brugge, werd licentiaat in de filosofie en promoveerde tot doctor in de theologie. Hij gaf jaren les aan het Grootseminarie in Brugge en was er directeur van de afdeling Theologie. Daarna werd hij in Leuven professor aan de faculteit Theologie en Religiewetenschappen, pastoor van de Universitaire Parochie, vormingsverantwoordelijke en later president in de priesteropleiding op het interdiocesaan Johannes XXIII-seminarie te Leuven. Hij combineert een theologische benadering met een pastorale en spirituele invalshoek. – Sedert juni 2018 is hij, naast deeltijds prof. aan de faculteit Theologie en Religiewetenschappen KU Leuven, bisschoppelijk gedelegeerde voor de parochiepastoraal en sinds 1 januari 2020 tevens vicaris-generaal in het bisdom Brugge.

Iedereen is van harte welkom op deze boeiende bezinningsavond.

‘Hij nam de Schrift, Hij las en zei…’

In onze kerken zingen wij regelmatig het lied ‘Hij nam de Schrift, Hij las en zei…’ (Zingt Jubilate, nr. 546). Op en top een Bijbels lied. Het is de moeite waard om bij het zingen ervan aandacht te schenken aan de rijke tekst.

De Nederlandse dichter Huub Oosterhuis heeft hier een liedtekst geschreven die een aparte plaats inneemt onder de vele waardevolle gezangenteksten die wij van hem kennen. In een commentaar op dit Schriftgezang heeft de Vlaamse kerkmusicus en muziekpedagoog Ignace De Sutter het eigen karakter van dit lied in het licht gesteld.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 5 februari 2020

Pastoor Frans

Trouwen in de kerk

Een aantal koppels hebben zich al aangemeld om in het jaar 2020 een kerkelijk huwelijk te sluiten in een van de kerken van Geraardsbergen. Samen met hen willen we in twee ontmoetingsavonden de betekenis en waarde van een christelijk huwelijk verkennen. Ook andere koppels met trouwplannen nodigen we van harte uit.

[…]

Deze ontmoetingsavonden vinden plaats op de zaterdagen 14 en 28 maart in Geraardsbergen-centrum. We komen voor de eucharistieviering samen in de St.-Bartholomeuskerk aan de Markt, om 17 uur. Aansluitend daarbij trekken we naar de zaal ’t Groen Kruiske in de Denderstraat 13-15.

PRAKTISCH
Wie wenst te huwen in 2020 meldt dit (tel. of e-mail) zo snel mogelijk aan het parochiaal secretariaat (gegevens onderaan); ook als huwelijksdatum en parochiekerk nog niet definitief vastliggen.

Het parochiaal secretariaat stuurt je een e-mail (of brief) met alle gegevens voor de huwelijksvoorbereiding.

Deelname in de onkosten: 40 euro per koppel voor beide avonden (huur zaal, broodjesmaaltijd, drank, teksten).

Voor meer inlichtingen:
Parochiaal secretariaat – Markt 34, 9500 Geraardsbergen
Tel. 054 43 88 80
secretariaat@kerkingeraardsbergen.be

Lichtmis

Het feest van Maria-Lichtmis, op 2 februari, wordt op heel wat plaatsen gevierd met kaarsen en pannenkoeken. Voor christenen is Jezus het Licht.

De Bijbelse oorsprong van Lichtmis

Op Lichtmis, vieren we het feest van de Opdracht van de Heer in de tempel. Zoals elk joods jongetje werd ook Jezus in de tempel toegewijd aan God. Dit gebeurde 40 dagen na de geboorte. Bij de geboorte van een meisje was dat na 80 dagen. Bij die gelegenheid konden de jonge ouders een duif en een ram offeren. Voor armen volstonden twee duiven; zo was het ook bij Jezus.
Simeon en Hanna wachtten Jezus op in de tempel. De evangelist Lucas schetst hen als vertegenwoordigers van het Oude Verbond die hun vertrouwen in God bewaard hebben. Simeon had van de heilige Geest de belofte ontvangen dat hij niet zou sterven vooraleer hij de Messias had gezien. Toen Maria en Jozef met Jezus in de tempel kwamen nam hij de baby in zijn armen en jubelde van vreugde: Nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heengaan, zoals u hebt beloofd. Want met eigen ogen heb ik de redding gezien die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken: een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israël, uw volk. (Lucas 2,29-32)

[…]

Lees meer in KERK & leven van 29 januari 2020

De Lichtmisvieringen met kinderzegen gaan door in de verschillende kerken van Geraardsbergen

Vrijdag 31 januari
09.00 u. Ophasselt – Lichtmisviering (in de school)
09.30 u. Geraardsbergen-Centrum – Lichtmisviering (De Zeppelin)
11.00 u. Idegem – Lichtmisviering met kinderzegen.
13.30 u. Schendelbeke – Lichtmisviering (in de school).
19.00 u. Ophasselt – Lichtmisviering met kinderzegen aansluitend pannenkoeken in ‘De Garve’ (samen met KVLV).

Zaterdag 1 februari
14.00 u. Goeferdinge – Lichtmisviering met kinderzegen samen met Zarlardinge.

Zondag 2 februari
11.00 u. Geraardsbergen-Centrum – Eucharistieviering met kinderzegen
11.00 u. Viane – Eucharistieviering met kinderzegen
14.00 u. Overboelare – Lichtmisviering met kinderzegen
14.30 u. Zandbergen – Lichtmisviering met kinderzegen.
16.00 u. Onkerzele – Lichtmisviering met kinderzegen.