Vakantie? De wereld begint aan je voordeur

Waarom zou je een verre reis boeken?
Om het onbekende op te sporen?

RAP OP STAP: EEN REISKANTOOR VOOR MENSEN MET BEPERKT BUDGET IN GERAARDSBERGEN

Twee jaar geleden kwamen we, leden van welzijnsschakel Steksken, voor het eerst in contact met de dienst: ”Iedereen verdient vakantie”.

Na veel informeren en communiceren besloten we vanuit de welzijnsschakel een reisbureau op te richten voor mensen met verhoogde tegemoetkoming. Iemand in onze groep had reeds ervaring met het boeken van vakantie via deze dienst. Ze leerde ons zelfs als we iets van cultuur combineren met uitstappen we hiervoor door een lokaal cultuurfonds nog meer kunnen ondersteund worden. Al snel gingen we in gesprek met verantwoordelijke in onze stad en met de dienst “Toerisme Oost-Vlaanderen”.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 26 juni 2019

INTERESSE OF MEER INFO?
Als gebruiker of als vrijwilliger? Mail naar rosgeraardsbergen@gmail.com of kom langs bij Peperkoekenhuis, Boelarestraat 23 op maandag tussen 10 en 12 uur of vrijdag tussen 13 en 16 uur.
Ook in wijkcentrum De Poort, Gasthuisstraat 26 kan u terecht op donderdag van 12 tot 15 uur en op vrijdag van 10 tot 12 uur.

Ann Van Nieuwenhove

Altijd Pinksteren

Elke dag openstaan voor de Geest, dat is de ware betekenis van Pinksteren.
Na die hoogdag kunnen we zeggen: ‘Zo, Pinksteren zit er ook weer op’
Hoe kan Pinksteren nu ooit erop zitten? Is Pinksteren dan een dag, die begint en eindigt? Is Pinksteren dan niet de zevende zondag na Pasen? Uiteraard is dat de dag waarop we Pinksteren vieren. Toch is het altijd Pinksteren.

In de Handelingen der Apostelen lezen we hoe de leerlingen in een huis bijeenzaten toen ze vervuld raakten van de Heilige Geest. Toch lijkt dat moment mij veeleer het begin van Pinksteren dan Pinksteren zelf. Het is het startschot van het christendom, het moment waarop de leerlingen hun angst overwonnen, hun huizen verlieten en de boodschap van Christus begonnen te verkondigen. Die verkondiging duurt voort tot vandaag. Vandaar de stelling dat Pinksteren nooit ophoudt. De essentie is niet die ene dag die we Pinksteren noemen, maar wat we ermee aanvangen.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 19 juni 2019

Onkerzele – Dag van de fiets

Op zondag 19 mei 2019 organiseerde de kerkraad Sint-Martinus Onkerzele i.s.m. de werkgroep ‘Fietskerk’ een ‘Dag van de Fiets’. De bezoekers konden genieten van een zeer mooie, unieke tentoonstelling rond de Geraardsbergse fietsconstructeurs Shrapnell en Thompson. Op twee grote TV-schermen kon men de doortocht van de Tour de France in Geraardsbergen (2004)  herbeleven en ook het Belgisch Kampioenschap voor wielerprofs dat in 1999 in onze stad plaats had. Gewezen Onkerzelenaar Geert Belet (Art & C°) was in onze kerk ook aanwezig met een stand rond glaswielerkunst.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 19 juni 2019

Onkerzele – Studeerruimte

De ‘blokperiode’ is volop bezig en de studenten beginnen de weg te kennen naar de studeerruimte in de linkerzijbeuk van onze kerk. We hebben 10 studeerplaatsen voorzien. De reacties van de studenten zijn positief en dat verheugt ons ten zeerste. Organisatorisch komt daar ook heel wat extra bij kijken: de IT-dienst en de jeugddienst van de Stad geven ons logistieke steun; onze kosteres, Monique Marcoux, onze poetsvrouw, Jeanine Dupont en onze kerkraadsleden steken ook een tandje bij, waar we deze mensen zeer dankbaar voor zijn.

De kerkraad hoopt dat hij op die manier een klein (kerk)steentje kan bijdragen tot het welslagen van de examens van de studenten. Studenten van Groot-Geraardsbergen zijn nog welkom tot eind juni en vanaf 1 augustus tot eind augustus, telkens vanaf 7.30 u. tot 22.00 u.

Wie méér info wil kan terecht bij de Jeugddienst van de Stad of op de facebookpagina “studeren in Geraardsbergen”.

Dekenale slotbedevaart op de top van de Oudenberg

Op de allerlaatste dag van de meimaand, vrijdag 31 mei, hielden we dit jaar onze dekenale slotbedevaart.

Alweer hadden we het geluk dit te kunnen doen onder een stralende hemel.
Met heel veel volk uit de parochies Zottegem, Herzele, Brakel-Lierde en Geraardsbergen hielden we een mooie eucharistieviering op de top van de Oudenberg naast de Onze Lieve Vrouwkapel.

Het thema van de viering was: ‘Doe wat Hij je zeggen zal’.
Dit zijn de woorden die Maria sprak tot de dienaren tijdens de bruiloft te Kana. Vul de lege kruiken met water, beval Jezus hun. De tafelmeester proefde het water dat wijn was geworden. Dat was het begin van Jezus’ tekenen, te Kana in Galilea. Door de woorden ‘doe wat Hij je zeggen zal’, toont Maria ons de weg naar haar zoon.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 12 juni 2019

Pinksteren, het vervolg van Pasen

Ergens in een parochiekerk stond er een merkwaardig kunstwerk bij de paaskaars. Het was een houten schelp in de vorm van een komma. Wat vreemd om op die manier Pasen te symboliseren. En toch: een komma is het teken dat zegt: het verhaal is niet gedaan; er komt nog iets achter. De zin gaat verder. Met Pasen zet God geen punt achter Jezus’ leven, maar een komma. Het is niet gedaan, ook al lijkt het lege graf een eindpunt. Pinksteren is het vervolg van Pasen. Het vertelt ons dat Jezus’ verhaal verder gaat.

In het evangelie van Pinksteren vernemen we dat de Geest, de trooster en helper is in alle omstandigheden. Paulus schrijft dat de Geest tot leven wekt, vrij vertaald: dat de Geest ons tot inkeer brengt, Hij bekeert mensen naar het goede. Ten slotte beschrijft Lucas een gebeurtenis kort na Pasen. Hierin symboliseren wind en vuur een Godsopenbaring.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 5 juni 2019

Diaken Dany

Herinnering aan Julie Van Espen

Op zaterdag 18 mei ging bisschop Johan Bonny voor in de uitvaart van Julie Van Espen in Schilde. Hij hield daarin een treffende homilie, die we met jullie willen delen. In heel het land was men diep geschokt door die brutale moord. Mochten we het vertrouwen in het leven, in mensen, in de toekomst bewaren, of hervinden.

Julie had een uitzonderlijke gave om mensen onbevangen en spontaan tegemoet te treden. Ze kende geen schrik of vooroordelen. Ze was een kind van de zon en van het licht. Ze vond meteen de sleutel waarmee ze het hart van anderen kon openmaken.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 29 mei 2019


Meer in KERK & leven van 29 mei

  • Foto’s eerste communieviering

Infoavond vormsel en vormselcatechese 2019-2020

Denken jullie eraan om jullie tiener te laten vormen in 2020?

Zaterdag 16 en zondag 17 mei 2020 zal in vijf kerken van Geraardsbergen het vormsel van de twaalfjarigen plaatshebben.

Tijdens een aantal bijeenkomsten op zaterdag of zondag nemen zowel de ouders als de kandidaat-vormelingen deel aan de catechese als voorbereiding hierop.

Wil u meer weten over deze aanpak en de uitwerking ervan?

Kom dan zeker naar één van de twee infoavonden! Daar geven we informatie over de vormselregeling.

Op die avonden is eveneens het formulier te bekomen waarmee u uw tiener kunt inschrijven (dit kan ook elektronisch) voor het vormsel en de vormselvoorbereiding.

Dinsdag 11 juni 2019 of woensdag 12 juni 2019 telkens om 20.00 uur
in de Sint-Macariuskerk in Nederboelare (Reep) – Felicien Cauwelstraat 11

We kijken uit naar jullie komst!

Priesters, diakens en catechisten van de ‘Parochie in Geraardsbergen’

Bijbellezen

Ook in een tijd van digitale media zijn er heel veel mensen die zich een leven zonder boeken nauwelijks kunnen voorstellen. Dankzij het boek kan men met talloos veel mensen in contact komen. Nieuwe werelden gaan open. Men leert ideeën kennen die anders zijn dan wat men zelf denkt, en men kan zijn eigen mening daarover vormen. In boeken lezen we verwachtingen van mensen en ontvouwen zij hun dromen. Dankzij het boek zien wij het licht en de schaduw in ons eigen bestaan, de kansen en de teleurstellingen. Een boek kan ons helpen om de onvermoede diepten in onszelf te ontdekken.

Voor joden en christenen is het boek bij uitstek: de Bijbel. Het woord ‘Bijbel’ betekent juist ‘boek’. In de loop van de geschiedenis hebben velen getuigd hoe het lezen van dit ‘boek der boeken’ hun leven oriëntatie gaf, of zelfs veranderde. Van de heilige Augustinus (354-430) is bekend dat hij, gedreven door onrust en zoekend naar zin, in zijn tuin in Milaan een stem hoorde die hem zei: “Neem en lees”. Hij ging op die uitnodiging en sloeg de Bijbel open. Was het toeval of was het Gods werkzaamheid, maar hij trof de brief van Paulus aan de Romeinen, die hem op weg zette naar een antwoord op zijn levensvragen.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 22 mei 2019


Pastoor Frans


Meer in KERK & leven van 22 mei

  • Verslag en foto’s van 60 jaar Femma Goeferdinge

Pinksterwake

Zaterdag 8 juni 2019 om 20 uur
(inzingen vanaf 19.30 uur)
Sint-Bartholomeuskerk Geraardsbergen

Gebedswake met aansluitend aansteken van het Pinkstervuur buiten de kerk (Markt) en kans tot ontmoeting.

20.00 u. Gebed, zang en bezinning samen met jongeren rond het Pinkstergebeuren
20.45 u. Na de bezinning steken we samen het Pinkstervuur aan voor de trappen van de kerk.

Rond het Pinkstervuur ontmoeten we elkaar bij een glaasje.
De jachthoornblazers brengen muziek.

Samen met jongeren Vieren Beleven Feesten