Kom naar buiten

Een man zonder toekomst

In zijn beroemde roman ‘Schuld en Boete’ vertelt de Russische schrijver Dostojewski over de student Raskolnikov. Deze jongeman is geniaal begaafd. Eigenlijk heeft hij zijn hele leven nog voor zich. Maar hij kruipt eenzaam weg in zijn studentenkamer en verspeelt zijn dagen met nietsdoen. Voortdurend wordt hij heen en weer geslingerd tussen twijfel aan zichzelf en krankzinnige dromen van grootheidswaanzin. Eigenlijk beschouwt hij zich als waardeloos, enkel goed om vertrapt te worden. Op zekere dag ontmoet hij Sonja, een meisje zonder toekomst, maar die zichzelf en haar familie moedig staande houdt. Heel vlug komt Raskolnikov er achter dat zij een geheim heeft dat haar recht houdt. En omdat ook hij wil leven, probeert hij dat geheim van haar te vernemen. Pas na lang aandringen stemt Sonja erin toe het prijs te geven. Ze slaat de Bijbel open, en samen lezen ze het verhaal van de opstanding van Lazarus, en hoe Jezus roept: “Lazarus, kom naar buiten!” Het evangelie van de komende vijfde vastenzondag.

Dit verhaal had voor Sonja een enorme kracht. Van de ene kant ervaarde zij hoezeer zij aan de grond zat. Haar leven wàs geen leven en bood geen enkele toekomst. Maar juist in de situatie waarin zij vastzat, hoorde zij telkens opnieuw die stem die niet enkel Lazarus, maar ook haar naar het leven riep. “Kom naar buiten”. En de dode trekt weg uit het graf. Hij wordt losgemaakt, bevrijd. Hij leeft.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 22 maart 2023

Pastoor Frans

Goede Week 2023, kom je met ons meevieren?


Meebidden en zingen tijdens de Goede Week kan je helpen om straks een zalige Pasen te beleven.

Je bent van harte uitgenodigd om met de katholieke kerkgemeenschap in onze parochie Geraardsbergen mee te groeien naar Pasen. We wensen je een gelukkige Paaservaring toe!

VERZOENINGSVIERINGEN
Donderdag 30 maart
19.30 uur Zandbergen
Dinsdag 4 april
19.30 uur Geraardsbergen-Centrum

PALM- EN PASSIEZONDAG
Zaterdag 1 en zondag 2 april
Zegening van de palmtakjes en lezing van het lijdensverhaal in alle vieringen.
Tweede omhaling voor de solidariteitsactie Broederlijk Delen.

Eucharistievieringen
Zaterdag 1 april
17.00 uur Geraardsbergen-Centrum
17.30 uur Grimminge
17.30 uur Nederboelare
17.30 uur Vloerzegem
19.00 uur Idegem
19.00 uur Overboelare

Zondag 2 april
09.30 uur Zandbergen
09.30 uur Goeferdinge
09.30 uur Ophasselt
11.00 uur Geraardsbergen-Centrum
11.00 uur Moerbeke
17.00 uur Nederboelare

CHRISMAMIS
Woensdag 5 april
19.00 uur Sint-Baafskathedraal te Gent
17.45 uur vertrek aan de Sint-Macariuskerk van Nederboelare (Reep)
Tijdens deze Chrismamis worden de Heilige Oliën voor het doopsel, het vormsel en de ziekenzalving gewijd door de bisschop. Iedereen is uitgenodigd deze viering mee te maken. Nadien ontmoeting in St.-Baafshuis.

WITTE DONDERDAG
Donderdag 6 april

Getijdengebed
09.00 uur Geraardsbergen-Centrum

Viering van het Laatste Avondmaal van de Heer
19.00 uur Nederboelare

GOEDE VRIJDAG
Vrijdag 7 april

Getijdengebed
09.00 uur Geraardsbergen-Centrum

Kruisweg
15.00 u. Geraardsbergen-Centrum / Grimminge / Nederboelare / Goeferdinge / Zarlardinge / Ophasselt / Idegem / Schendelbeke

Viering van het lijden en de kruisdood van onze Heer Jezus
19.00 uur Grimminge

STILLE ZATERDAG EN PAASWAKE
Zaterdag 8 april

Getijdengebed
09.00 uur Geraardsbergen-Centrum

PAASWAKE
20.00 uur Geraardsbergen-Centrum
Met zegening van het nieuwe vuur en licht; waken met de heilige Schrift; zegening van het nieuwe doopwater; hernieuwing van de doopbeloften; doopsel van volwassen dopeling Robbe De Gendt. Viering van de eerste paaseucharistie.

HOOGFEEST VAN PASEN
Zondag 9 april
09.30 uur Zandbergen
09.30 uur Zarlardinge
09.30 uur Ophasselt
11.00 uur Geraardsbergen-Centrum
11.00 uur Viane
17.00 uur Nederboelare

PAASMAANDAG
Maandag 10 april
09.30 uur Geraardsbergen-Centrum

Gezalfd worden

De zalving van David

De eerste lezing van komende zondag brengt ons het mooie verhaal van de roeping van de jonge David tot koning. Hij is de jongste van het gezin. Zijn broers zijn ouder en wellicht ook groter en krachtiger. Maar dat is voor God niet het criterium. God let niet op het uiterlijk. Mensen kijken meest naar wat je van buiten ziet, maar voor God is dit niet belangrijk. Hij let erop hoe een mens van binnen is, Hij let op het hart van een mens.
Toen nam Samuel een hoorn van een ram, gevuld met olie. Die goot hij voluit over het hoofd van David (dus niet zo spaarzaam als de zalving bij doopsel of vormsel). En van dan af was de geest van de Heer werkzaam in David. Een goede koning moet zich laten leiden door Gods Geest. Door zijn zalving wordt hij nadrukkelijk geplaatst in de dienst van God.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 15 maart 2023

Bij de put van Jakob

Vanaf komende zondag worden ons in de liturgie drie weken na elkaar evangelieverhalen voorgelezen die vanouds een plaats kregen in de vorming van doopleerlingen, kandidaten voor het doopsel. Zij kunnen evenzeer inspiratie bieden aan wie al gedoopt is.

Antwoorden zoeken op diepe levensvragen

Het evangelie volgens Johannes (4,5-42) brengt ons het verhaal over Jezus bij de vrouw aan de put van Jakob. We zouden dit kunnen lezen als een romantisch verhaal. In de buurt van een waterput, waar doorgaans nogal wat volk samenkomt, is een vrouw op zoek naar de ware Jakob. Na al een hele reeks mislukte relaties wil zij eindelijk iemand waarmee het blijft duren.
Maar dat is niet de invalshoek van de evangelist Johannes. Hij schetst hier het verhaal van een vrouw met dorst – niet dorst naar water, maar dorst naar antwoorden op de diepe levensvragen waarmee zij zit. Wie is de ware God, die het echt waard is Hem te aanbidden, en waar moeten wij dat doen? In haar zoeken ontmoet zij toevallig Jezus, die haar dorst naar levend water aanvoelt en erop inspeelt. Hij bevestigt wat zij zegt: ‘dat God uit het volk van de Joden een redder zal doen opstaan’. Tegelijk zet Jezus een stap verder door te zeggen dat Hij zelf die redder is. Hij nodigt de vrouw uit Hem te erkennen als bron van wijsheid en van het echte, volle leven. Waarop zij haar geloof uitspreekt: ‘Werkelijk, Gij zijt de Messias, de Zoon van God’.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 8 maart 2023

pastoor Frans

Jongeren asdagviering

Naar jaarlijkse gewoonte organiseren we een jongerenvriendelijke asdagviering, waarin we onze vormelingen uitnodigen. Vooraleer het ritueel van het askruisje plaats vindt, steken we een vuur aan met de oude palmtakken van vorig jaar. Er is ook aandacht voor de campagne van Broederlijk Delen. Na een korte uitleg bij de campagne worden de vormelingen uitgenodigd op een puzzelstuk hun naam en aandachtspuntje voor de vasten te noteren. De vraag die we hiervoor stelden was: “Hoe kan jij meewerken aan een betere wereld, op vlak van klimaat?”.

Er was een mooie opkomst in de Sint-Macariuskerk en dat doet altijd deugd.

Vrijwilligers, EEN EXPLOSIE VAN ENERGIE

Week van de vrijwilliger

Van 25 februari tot 5 maart is het week van de vrijwilliger, hoge tijd om hen eens te feliciteren en te bedanken. Want ze verrichten zoveel belangeloze inzet, ook de vele vrijwilligers in onze kerkgemeenschap. Enkele metaforen:

Vrijwilliger, je bent uniek

Met wie of wat ben je te vergelijken? Ik kon kiezen voor de kaars want die geeft licht, energie en warmte, dat klopt. Maar een kaars is een zwak iets, ze dooft bij de minste weerstand. Als de wiek nat wordt, brandt ze niet meer. Een lichte bries en de vlam gaat uit…. Om dan nog maar te zwijgen van die kleine theelichtjes, waarop je niet altijd kan rekenen. In feite is een kaars tegengesteld aan alles wat de vrijwilliger is.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 1 maart 2023

Ann Van Nieuwenhove

Geslaagde startavond Broederlijk Delen 2023

Na drie jaar onderbreking door corona, mochten we opnieuw veel volk verwelkomen op onze startavond van Broederlijk Delen, ook startavond van de vasten.

EEN HARDCORE ACTIVIST

Wat een slogan, dachten we aan het begin van de avond, maar deze woorden werden gedurende de avond steeds duidelijker, want we mochten enkele hardcore activisten beluisteren. We hopen dat we een aantal mensen wakker hebben gemaakt met deze stevige getuigenissen, over het Zuiden, maar ook verhalen van hier bij ons.

LEVEND(IG)E GETUIGENISSEN

Verhalen van mensen die er met beide voeten in hebben gestaan, of nog steeds instaan, niets is zo sterk. De belangstelling en de aandacht voor onze twee gastsprekers was dan ook bijzonder groot. Piet Vander Veken bracht een verhaal van zijn fietstocht door Senegal, waarbij hij vier projecten, mede gedragen door Broederlijk Delen, bezocht. Het was heel interessant en verduidelijkend hoe Broederlijk Delen werkt. Op deze manier bracht Piet en zijn medereizigers veel geld binnen voor Broederlijk Delen, want de georganiseerde fietstochten, Dwars door… zijn steeds sponsortochten.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 1 maart 2023

Ann Van Nieuwenhove

Jezus in de woestijn

Volgens de overlevering geldt het woestijngebied bij Jericho (Mt. 3,1), de zogenaamde Woestijn van Judea, als de plaats waar Jezus verzocht werd. Vanaf een bepaalde plaats, Tell es-Sultan, heeft men een schitterend uitzicht op de berg der verzoeking. Op de top van de berg werden Jezus alle koninkrijken van de wereld aangeboden als hij voor satan zou knielen. (Mt. 4,1-11)

Bij ‘woestijn’ moeten we niet denken aan de Sahara, nee, eerder aan een ongecultiveerd, dor gebied. Een eenzaam steenachtig gebied. Doorgaans ligt er een dunne laag aarde op het gesteente en is er slechts beperkte planten- en struikengroei mogelijk. Een van de levensbedreigingen in de woestijn is het gebrek aan water en soms aan voedsel.

In het religieuze taalgebruik is ‘de woestijn’ een land van vijanden van het leven, een landstreek van de dood; het volstrekte tegendeel van wat God oorspronkelijk met de aarde bedoeld heeft, als land van vruchtbaarheid. Het is een landstreek vol gevaren die de mens voortdurend bedreigen. De tocht door de woestijn – heel Exodus – werd zo een symbool van beproeving en loutering.
Zo heeft het verblijf van Jezus in de woestijn in het begin van zijn openbaar leven een diepe betekenis.
In de mate dat ik het inzie en aanvoel heeft Jezus, na zijn doopsel, gedreven door de Geest, de weg aangewezen naar de kern van zijn boodschap waarmee Hij ons blij wil maken: de satan weerstaan in Naam van de Vader en diens wil volbrengen.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 22 februari 2023

Paul Lacaeyse ss.cc

Veertigdagentijd 2023

Woensdag 22 februari – Aswoensdag
09.00 u. Asviering in Ophasselt
11.00 u. Asviering in Nederboelare
19.00 u. Asviering in Geraardsbergen-Centrum en in Zandbergen

Zaterdag 25 februari
17.30 u. viering + koffieverkoop in Nieuwenhove
19.00 u. viering + koffieverkoop in Overboelare
Zondag 26 februari – Eerste zondag van de vasten
09.30 u. viering + koffieverkoop Goeferdinge
Dinsdag 28 februari
09.00 u. Ochtendgebed in Geraardsbergen-Centrum

Zondag 5 maart – Tweede zondag van de vasten
Dinsdag 7 maart
09.00 u. Ochtendgebed in Geraardsbergen-Centrum

Zaterdag 11 maart
17.30 u. viering + koffieverkoop in Waarbeke
Zondag 12 maart – Derde zondag van de vasten
09.30 u. viering + koffieverkoop in Zandbergen en Goeferdinge
Dinsdag 14 maart
09.00 u. Ochtendgebed in Geraardsbergen-Centrum

Zaterdag 18 maart
17.30 u. viering + koffieverkoop in Grimminge
Zondag 19 maart – Vierde zondag van de vasten
11.00 u. viering met doop van zesjarigen + koffieverkoop in Geraardsbergen-Centrum
Dinsdag 21 maart
09.00 u. Ochtendgebed in Geraardsbergen-Centrum

Zondag 26 maart – Vijfde zondag van de vasten
Dinsdag 28 maart
09.00 u. Ochtendgebed in Geraardsbergen-Centrum
Donderdag 30 maart
19.30 u. Verzoeningsviering in Zandbergen

Zondag 2 april – Palm- en passiezondag
Dinsdag 4 april
19.30 u. Verzoeningsviering in Geraardsbergen-Centrum
Woensdag 5 april
19.00 u. Chrismaviering in de St.-Baafskathedraal (Gent)

Donderdag 6 april – Witte Donderdag
09.00 u. Getijdengebed van Witte Donderdag in Geraardsbergen-Centrum
19.00 u. Witte Donderdagviering in Nederboelare

Vrijdag 7 april – Goede Vrijdag
09.00 u. Getijdengebed van Goede Vrijdag in Geraardsbergen-Centrum
Namiddag: Kruisweg in verschillende kerken
19.00 u. Goede Vrijdagviering in Grimminge

Zaterdag 8 april – Stille Zaterdag en Paaswake
09.00 u. Getijdengebed van Stille Zaterdag in Geraardsbergen-Centrum
20.00 u. Paaswake in Geraardsbergen-Centrum

Het veeleisend evangelie

“Bemint uw vijanden. Doe goed aan wie u haten…” Wat Christus ons in het evangelie van komende zondag voorhoudt stoot vaak mensen tegen de borst, omdat Hij zoveel eist.

Niet te doen?

Een priester vertelde eens hoe een van zijn parochianen reageerde. In zijn preek had hij zijn best gedaan om die woorden van de Heer wat toe te lichten. Maar na de mis kwam een goede man, één van de medewerkers van de parochie, de sacristie binnen met een gezicht dat duidelijk liet zien dat hij niet akkoord ging. Toen de priester hem vroeg: “Scheelt er iets”, antwoordde hij ontstemd: “Ze waren daar weer met dat dom stuk evangelie”.

Mooi en vriendelijk klinken die woorden niet, en ze getuigen ook niet van grote waardering en eerbied voor het woord van Christus. Maar hoe kwam zo een gelovige man er dan toe iets dergelijks te zeggen? In al hun hevigheid drukten zijn woorden uit wat veel mensen spontaan denken en aanvoelen.

Want wat Jezus hier als levenslijn voorhoudt, dat lijkt hen niet te doen: geen weerstand bieden aan onrecht, meer doen dan wat men van je eist, en zelfs vijanden beminnen. En toch waren dat geen onbezonnen woorden van de Heer. Hij zette zich heel bewust af tegen wat al zo lang werd voorgehouden, en daar plaatste Hij iets anders tegenover, waar Hij met heel zijn goddelijk gezag ging achter staan: “Gij hebt gehoord dat er dit en dat gezegd is, maar Ik zeg u nu…”

[…]

Lees meer in KERK & leven van 15 februari 2023

pastoor Frans