Afscheid nemen

Afscheid nemen wanneer iemand gestorven is…

christusWanneer iemand gestorven is die veel voor ons betekent, willen we, ondanks het verdriet, afscheid nemen in een waardige en zinvolle kerkelijke uitvaartliturgie, in eerbied voor de overledene en in verbondenheid met de (naaste) familiekring. De uitvaartliturgie wil ook een toevertrouwen zijn aan de Bron van alle leven, aan Gods Liefde die sterker is dan de dood.

Voor de aanvraag van een uitvaart neemt de uitvaartverzorger of de naaste familie contact op met de pastoor of het parochiaal secretariaat.