Welzijnszorg steunt plaatselijke werking bij ons

SPEELBOS BIJ PEPERKOEKENHUIS

Welzijnszorg wil jonge, (ver)nieuwe(nde) initiatieven van armoedebestrijding stimuleren door hen te ondersteunen met een kleine starttoelage. Dit gebeurt ook in Geraardsbergen.

Welzijnsschakel Steksken vroeg vorig jaar een subsidie aan om de kinderwerking bij Peperkoekenhuis (op het einde van de Boelarestraat) uit te werken. Dit houdt in: de inrichting van een vertelruimte in huis voor kinderen en een stukje speelnatuur achter het huis, speelbos. We kregen bezoek van mensen van Welzijnszorg. Ze kwamen kijken of ons project interessant was om te ondersteunen. Al snel werd ons project opgenomen, zelfs toegejuicht en dus gesubsidieerd. Zo weten mensen die geld geven voor Welzijnszorg waar hun geld (onder andere) naartoe gaat, soms is het echt voor een plaatselijke werking in eigen stad of gemeente.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 12 december 2018

Ann Van Nieuwenhove

Advent is ademhalen

In de advent vond ergens een gesprek plaats over geloven. Iemand zei: “Gelovig zijn of niet, wat maakt dat uit, als je maar een goed mens bent.” Hij had gezien hoe mensen elkaar pijn kunnen aandoen en dat zulke mensen even goed te vinden zijn onder christenen als bij hen die niet in God of Christus geloven. Een ander pikte daar op in: “Gelovig zijn of niet, dat is volgens mij een kwestie van persoonlijke voorkeur. Je kiest ervoor, of je kiest het niet.”  Zo ging het gesprek verder en velen vertelden wat zij erover dachten, ieder het zijne. Tot iemand het woord nam die tot dan toe stilletjes had gezwegen en geluisterd. “’t Kan zijn dat ik mis ben – sprak hij – maar geloven is voor mij gelijk ademhalen. Het is binnen in jou aanvoelen dat je omgeven bent door een oneindig grote werkelijkheid, die je nodig hebt om te kunnen leven. Beetje bij beetje komt die oneindige je leven binnen en doet daar zijn werk. En stilaan wordt zijn aanwezigheid een deugddoende warmte. Ook al blijft een mens altijd nog een mens: dus zwak en onvolmaakt.” Het was nogal veel ineens wat die man zei. In één keer kwam het er uit; want als het hart vol is van iets, loopt de mond er van over. Als je van iets diep overtuigd bent,vind je spontaan woorden om het te zeggen. – Het werd even stil in die groep. Men moest wat nadenken over wat die man gezegd had. Blijkbaar was men erdoor getroffen. En op het einde van het gesprek zei iemand bij wijze van besluit: “Ja, ook de advent is als ademhalen, maar dan heel diep.”

[…]

Lees meer in KERK & leven van 5 december 2018

Pastoor Frans

Derde parochiaal beraad als opstart naar advent en campagne Welzijnszorg

De campagne van Welzijnszorg bracht ons op gedachten voor het thema van ons parochiaal beraad: ‘School en armoede’.

Eén op vijf kinderen loopt school in de buitenbaan. De affiche van Welzijnszorg toont ons vijf kinderen die lopen op een atletiekpiste. De jongen in de buitenbaan heeft geen loopschoenen aan, maar bottines. Dit is nog maar één van de aspecten waardoor de jongen het moeilijk krijgt. Hij maakt dus geen kans.

Vandaag krijgen 500.000 kinderen door armoede onvoldoende onderwijskansen. Dat betekent dat één kind op vijf zijn schoolloopbaan begint met minder kansen. Een ongelijke start. Hoe hard hij ook zijn best doet, hij moet meer afstand afleggen dan zijn leeftijdsgenoten in de binnenbaan.

Kinderen en jongeren zijn de toekomst. Zij maken de wereld van morgen, zij moeten kunnen dromen, leren en groeien. Zolang armoede de reden is waarom kinderen hun diploma niet halen, laten we veel talent verloren gaan.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 28 november 2018

Samen Kerk Opbouwen

In het weekend van 24 en 25 november 2018, op het feest van Christus Koning, vragen we bij de omhaling uw steun voor vzw Kerkopbouw bisdom Gent.

Samen Kerk opbouwen. Een blijvende roeping en uitdaging voor ons allemaal, zeker in deze tijd. We zijn dan ook erg dankbaar voor alle kerkelijke medewerkers in catechese, dienst- en vormingswerk of liturgie. Rond het feest van Christus Koning houden we de jaarlijkse collecte ten voordele van de vzw Kerkopbouw bisdom Gent. Kerkopbouw vraagt uw financiële steun voor pastorale projecten in het bisdom:

Huwelijksvoorbereiding
Liefde en geloof verbinden, dat is het opzet van de voorbereiding op het huwelijkssacrament. Catechisten onthalen en begeleiden jonge mensen die op een belangrijk moment in hun leven komen aankloppen bij de Kerk.

Gastvrije gemeenschap
Parochiegemeenschappen zetten hun deuren open en verwelkomen nieuwkomers allerhande: mensen op zoek naar geloof, vluchtelingen op zoek naar een nieuwe thuis, mensen in eenzaamheid en mensen in rouw op zoek naar een luisterend oor.

Medewerkers in gemeenschapsopbouw
In dekenaten en parochies vervullen ze pastorale taken, coördineren het administratieve en financiële domein, werken nieuwe vormen uit van diaconie,… 
Ze zijn onmisbaar geworden in de samen gedragen verantwoordelijkheid met de priesters, diakens en vrijwillige medewerkers.

Bijbels leerhuis
Op meerdere plaatsen in het bisdom komen mensen samen in een leerhuisgroep. Ze volgen Abraham op zijn trektocht en zoeken samen hoe de Bijbel hen vandaag inspireert.

Elk van deze plaatselijk verankerde initiatieven verdienen een degelijke professionele begeleiding en ondersteuning. Uw financiële steun maakt het welslagen van deze pastorale projecten mogelijk.
Wie persoonlijk of als organisatie de vzw Kerkopbouw wil steunen kan dit bij de omhaling in de kerk op 24/25 november of door:

● Bijdragen te storten, eenmalig of met bestendige opdracht,
op het rekeningnummer BE49 3900-9640-0271
van vzw Kerkopbouw bisdom Gent. 

● Giften of (duo)legaten
over te maken aan de vzw Kerkopbouw bisdom Gent.

Een MAGNIFIEKE Topdag in Zottegem!

Foto: Ellen Eeeckhout

Het dekenaat Zottegem mocht dit jaar op zaterdag 27 oktober 2018 meer dan 180 jongeren verwelkomen voor de Topdag. Het was dus een topeditie qua opkomst, nog nooit werd zo een groot aantal jongeren verzameld voor dit evenement.

Hetwas voor vele jongeren een blij weerzien na de Ontmoetingsdagen. De Topdag iseen dag waarop alle Jokri-groepen,Kringwerkingen en Plussersgroepen elkaar terugzien na de vervlogenzomertIJD. Vriendschapsbanden worden terug stevig aangehaald en dit waszichtbaar in de vele knuffels die gegeven werd. Velen vielen elkaar letterlijkin de armen. Verwonderlijk hoe zo’n sterke band kan groeien tussen jongeren dieelkaar steeds opnieuw ontmoeten in een geest van spel en gebed!

[…]

Lees meer in KERK & leven van 14 november 2018

Heiligen in beeld


Wie ooit in Overboelare ten huize kwam bij Karel Wildemeersch zal bewonderend gekeken hebben naar zijn enorme collectie heiligenbeelden. Over zijn merkwaardige hobby gingen we even praten met hem.

DE START VAN EEN VERZAMELING
Toen wij nog maar pas getrouwd waren gingen Gerardine en ik eens op bedevaart naar Deux-Acren. Daar was ook een rommelmarkt en wij zagen dat daar iemand klaar stond om met een hamer een geschonden beeld van de pastoor van Ars in stukken te slaan. We waren daar fel door geschrokken en wilden het redden. De man vroeg er welgeteld 1 frank voor. We hebben het gekocht en laten herstellen, wat meteen de start was van onze verzameling. Van verschillende kanten kwamen er beelden bij: we kochten ze op markten, anderen schonken ons een beeld als souvenir van hun reis, of mensen die bij een erfenis van sommigen beelden wilden afraken brachten ze bij ons. En we hadden er ook een aantal uit de vroegere winkel van Gerardines moeder.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 31 oktober 2018

Het laatste herfstgedicht

De eerste die nu nog met herfsttakken aan komt draven
en daarmee op dit papier of tegen mijn beeldscherm zwaait
zodat bladeren dit gedicht binnen dwarrelen
bijt ik persoonlijk de strot af.

Want ziek ben ik van woorden die troost willen bieden
voor alles waar geen troost voor kan bestaan.
Te moe vooral om iedere ochtend bloot en bleek
weer als dezelfde jongen op te staan.

Vergeet me liever even, begraaf deze woorden
in een ondiep graf en leg jezelf daarnaast ter ruste.
Mag ik bij je liggen? Dan spreken we daar af
om pas te ontwaken als ook dit blad volledig is vergaan.

Want zou de dood te bedwingen zijn
met slechts enkele mooie regels
dan had ik die voor je geschreven.
Ik weet het ook hier staan ze niet, vergeef me.

Erwin Vogelezang
uit: Bladluis
De Windroos gedichten
Uitg. Holland-Haarlem 2006

(Tekst en foto Marjan De Ridder)

Stop Armoede Geraardsbergen


INSPIRATIE

God wil een nabije God zijn. Dat zien we doorheen het eerste testament.
Het hoogtepunt hiervan is de komst van Jezus. Zijn leven dood en verrijzenis tonen dat hoe God ondanks onze beperkingen toch midden onder ons wil zijn. Hij is onze bezieler.

Als Paulus zich afvroeg of hij met zijn verkondiging, en de stichting van nieuwe gemeenten op het goede spoor zat, of hij wel christelijke gemeenten stichtte kreeg hij van de apostelen het antwoord dat zijn gemeenten authentiek christelijk waren als ze voor de armen zorgden.
Bij uitbreiding geldt dit evengoed voor allen die het op een of andere manier moeilijk hebben.
In dezelfde zin is ook de duidelijke uitspraak van Bisschop Jacques Gaillot over de dienende diaconale aanwezigheid van de kerk te begrijpen: ”als de kerk niet dient, dient ze tot niets.”

God wil God zijn voor alle mensen. Dus proberen we mensen te helpen zonder onderscheid van ras, religie, sociale achtergrond, verleden…We komen heel veel in contact met mensen met migratieachtergrond.

HOE PROBEREN WE BIJ “STOP ARMOEDE” MET MENSEN OM TE GAAN
De methode die we gebruiken is een methode die sinds jaar en dag aanwezig is in “Stop Armoede” en die velen onder u misschien herkennen uit hun eigen vrijwilligerswerk. De methode vindt haar inspiratie in het evangelie. Op een vormingsmoment bij het “Huis van het Kind” kwamen we er achter dat hier een uitgewerkte theorie over bestaat. De presentie theorie. Deze theorie is niet ontwikkeld vanuit theoretische concepten, maar beschrijft wat door mensen die helpen , en mensen die geholpen worden als goede zorg ervaren word. Presentie betekent “aanwezigheid”, ”er zijn”.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 17 oktober 2018

Voor Cindy, Pastoor Frans, Bea, diaken Dany, Gisèle, Hilde, Ingrid, Ingrid, Lieve, Herman, Patsy, Kristin, Fernand, Hilde, Marleen, Eric, Rik

Diaken Renaat

Hernieuw uw abonnement op het parochieblad!


Als trouwe lezer kent u Kerk & Leven als het weekblad van de katholieke kerk in Vlaanderen dat nieuws brengt uit de parochies in Geraardsbergen, het bisdom Gent en het Vlaamse kerklandschap.

Het jaar 2018 loopt stilaan naar zijn einde. Het is de tijd voor de hernieuwing van abonnementen. Ook voor ons parochieblad Kerk & Leven. Hernieuw uw abonnement en blijf ook in 2019 op de hoogte van wat er reilt en zeilt binnen de parochies in Geraardsbergen, in onze verenigingen en werkgroepen. We voegen er af en toe een bezinnend artikel aan toe. Natuurlijk verdienen de algemene bladzijden en de teksten van het bisdom Gent onze aandacht.

HOE ABONNEREN?
Binnen 3 weken (in de week van 1 november) zal u per post een brief ontvangen waarmee u uw abonnement kan verlengen. Wilt u geen onderbreking in het ontvangen van uw parochieblad, stort dan vóór 15 november 2018 uw abonnementsgeld door middel van de overschrijving bij de brief.

Een abonnement kost dit jaar 40 euro, hiervoor krijgt u 48 nummers in de bus. Een steunabonnement kan vanaf 45 euro.

NIEUWE ABONNEES
Kent u nieuwe abonnees of mensen die interesse hebben in het parochieblad? Aarzel dan niet om ons te contacteren met hun gegevens voor half november. Zij hoeven niet tot begin 2018 te wachten om Kerk & Leven te lezen en krijgen het blad nog dit jaar in de bus. Deze actie loopt van 22 oktober tot 20 november 2018.

VRAGEN?
Hebt u nog vragen? Neem contact op het met parochiaal secretariaat.

We danken u alvast voor uw blijvend vertrouwen!

Pastoor Frans en het team