God leren kennen


Wie is God? Wat kan Hij voor mensen betekenen? De heilige Benedictus schreef in zijn regel voor de monniken dat zij op dat punt altijd zoekende mensen blijven, een leven lang. In dit opzicht blijven monniken altijd novicen, beginnelingen – zegt Benedictus. En dit is waar voor iedere gelovige. We kunnen er een heel leven over doen om God te leren kennen. En dan nog! Wie zou God helemaal kunnen doorgronden?

Het is zoals met vader of moeder zijn. Een leven lang leer je wat dat inhoudt, vol afwisseling. Vraag je aan een kind van vijf jaar wat een mama of papa is, dan zal het een antwoord kunnen geven. Een juist antwoord, maar onvolledig. Het heeft een zekere ervaring hierover, maar een beperkte ervaring. En die spreekt het uit. Het is waarheid, maar slechts een stukje van de waarheid, een voorlopige waarheid. Jaar naar jaar zal het nieuwe stukjes van die waarheid ontdekken. Een jonge mens van vijftien jaar zal anders spreken over vader of moeder, andere aspecten benadrukken. Wanneer die jonge mens later zelf vader of moeder wordt, zal hij het op een nieuwe manier zien en uitdrukken. En nog veel later, wanneer men de kinderen het huis ziet verlaten om een nieuw gezin te stichten, zal men ontdekken: vader en moeder zijn is niet enkel kinderen krijgen, ze voeden en opvoeden; het is ook vroeg of laat die kinderen loslaten opdat ze hun eigen leven uitbouwen. – Over de belangrijke dingen in het leven leren we voortdurend bij, ontdekken we telkens nieuwe inzichten.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 21 juni 2017

pastoor Frans

WIJ WUIVEN ONZE PASTOORS UIT

In het weekend van 15 en 16 juli willen we pastoor Luc en pastoor Robbrecht danken voor hun jaren van inzet in onze parochies.

Op zaterdag 15 juli om 17.30 uur zullen we in de Sint-Machariuskerk te Nederboelare samen met de parochianen van pastoor Luc Verhasselt vieren en danken omdat hij ons voorging in de naam van Jezus Christus als christen gemeenschap. Na de eucharistieviering volgt een afscheidsdrink. In dit weekend zullen geen vieringen plaatsvinden in de andere kerken. We nodigen de parochianen van Goeferdinge, Zarlardinge, Nederboelare, Overboelare, Moerbeke, Viane en Onkerzele allen uit om samen pastoor Luc te danken en hem te zenden naar zijn nieuwe opdracht in de parochie Nevele. Pastoor Luc wordt aangesteld in Nevele op zondag 13 augustus om 15.00 uur.

Op zondag 16 juli om 9.30 uur willen we in Ophasselt met de parochianen van pastoor Robbrecht De Latte vieren uit dankbaarheid. We nodigen de parochianen van Smeerebbe, Vloerzegem, Schendelbeke, Idegem en Ophasselt uit om samen eucharistie te vieren en om hem te zenden naar zijn nieuwe opdracht in Sinaai, Belsele-Waas en Puivelde. Na de viering in Ophasselt komen we samen in Zaal De Garve voor een afscheidsdrink. Pastoor Robbrecht wordt aangesteld in zijn nieuwe parochies op zondag 20 augustus om 10.30 uur. Ook daartoe willen we jullie allen uitnodigen.

Religieuze schatten in de Onze-Lieve-Vrouwkapel van de Sint-Bartholomeuskerk

Links van de Sint-Bartholomeuskerk stond al van in de XVe eeuw een St.-Joriskapel, los van de kerk. In 1870 werd zij met de kerk verenigd door de bouw van een gewelf en toegewijd aan O.-L.-Vrouw van Lourdes. Het altaar en het beeld van Onze-Lieve-Vrouw zijn het werk van de Geraardsbergse beeldhouwer Prosper Speck. De houten beeldengroepen stellen de ‘vijf blijde mysteries’ van de rozenkrans voor: de aankondiging van Jezus’ geboorte aan Maria, het bezoek van Maria aan haar nicht Elisabeth, de geboorte van Christus, de opdracht van Christus in de tempel en de terugvinding van het kind Jezus in de tempel. Op de geschilderde zijpanelen zijn zingende en musicerende engelen afgebeeld.
In de tweede helft van de vorige eeuw deed deze kapel dienst als winterkapel, voor de eucharistievieringen op weekdagen.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 14 juni 2017

Pinksterwake met jongeren

Dit nieuw initiatief van de parochie in Geraardsbergen was meteen een geslaagd evenement, dankzij de 50 jongeren die aanwezig waren tijdens de Pinksterwake in de Sint-Bartholomeuskerk op zaterdagavond 3 juni om 20 uur. Ze hebben elkaar aangevuurd en aangemoedigd om erbij te zijn, nog niet goed wetende wat ze mochten verwachten.

Met een open en ontvankelijke geest zijn ze samengekomen om te bidden, te zingen en te vieren op het feest van de Heilige Geest. Pinksteren is ook de verjaardag van de Kerk. Duizenden jaren geleden kwamen de leerlingen ook samen in de kerk en toen gebeurde er iets wonderlijks.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 14 juni 2017

Zorg voor de kerk: het werk achter de schermen

Zowat elk kerkgebouw heeft een zorgzame vader of moeder. Meestal verrichten deze mensen heel wat ongezien werk in en om onze kerkgebouwen. We zijn altijd blij in goed verzorgde kerkgebouwen te mogen vieren. De kerken worden steeds versierd met bloemen, bloemstukken, kunstwerken en nog zoveel meer…

[…]

Lees meer in KERK & leven van 7 juni 2017

Ann Van Nieuwenhove

Benoemingen ‘Parochie in Geraardsbergen’

Sedert enige tijd is bekend dat de pastoors Luc Verhasselt en Robbrecht De Latte door het bisdom Gent benoemd werden in andere parochies, respectievelijk in Nevele en in Sint-Niklaas. Nu heeft het bisdom beslist dat zij niet door een nieuwe pastoor opgevolgd worden.

De pastorale zorg voor de hele ‘Parochie in Geraardsbergen’ is door het bisdom toevertrouwd aan pastoor Frans Hitchinson. Hij zal daarin bijgestaan worden twee paters Jozefieten. Pater François Mbiyangandu en pater Felix Nkongolo werden door het bisdom benoemd tot parochievicaris (medepastoor). Wij danken deze paters voor het engagement dat zij op zich nemen en wensen hen veel menselijke en priesterlijke vreugde en voldoening bij hun werk voor God en zijn mensen.

Daarnaast behouden de diakens Dany Van der Haegen, Albert Gossye en Renaat Aelbrecht evenals de parochieassistente Ann Van Nieuwenhove hun taken in de ‘Parochie in Geraardsbergen’. Zij blijven daarin gesteund door talloos veel vrijwillige medewerkers in liturgie en catechese, in de pastoraal bij zieken en bejaarden, in de organisaties en de armenzorg, in de zorg voor de kerkgebouwen…

Nu deze benoemingen een feit zijn zal zo spoedig mogelijk – en zeker voor het vertrek van de pastoors Luc en Robbrecht – bepaald worden hoe de taken verdeeld worden.
Daarover zullen we dan de nodige informatie geven.

Pater François Mbiyangandu
Pater Felix Nkongolo

Dekenale slotbedevaart 2017 op Oudenberg in Geraardsbergen

Sinds de hervorming van het parochielandschap in het bisdom Gent is in de vroegere dekenaten in de benaming van heel wat activiteiten het woord ‘dekenaal’ geschrapt. Maar bij de dekenale slotbedevaart op de Oudenberg hoefde dit niet. Wat vroeger voor Geraardsbergen werd georganiseerd als dekenale slotbedevaart werd nu voor het dekenaat Zottegem, waaronder de parochies Brakel-Lierde, Herzele-Houtem, Geraardsbergen en Zottegem nu behoren.

Maria vereren onder een stralende zon en blauwe hemel

Zalig was het op de top van de Oudenberg, de temperatuur in de avond al wat draaglijker dan overdag. De zon deed het prachtige Mariabeeld op de kapel schitteren en de mensen beleefden hun samenzijn in het zingen van Marialiederen. Er werden bloemen bij het Mariabeeld gebracht, een oud Mariabeeldje dat slechts één keer per jaar – op de laatste vrijdag van de meimaand – naar buiten gebracht wordt, ten minste als het mooi weer is. De laatste twee jaren hadden we minder geluk, slecht weer. Dan hielden we onze bedevaart binnen in de kapel. Ook dat was een speciaal moment, een bomvolle kapel waar iedereen flink meezong voor Maria. Maar dit jaar was het ideaal. Er waren meer mensen dan anders naar de Oudenberg gekomen. En niemand was gehaast, iedereen kwam tot rust, heel dicht bij Maria.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 7 juni 2017

Hij zond de Geest

Pinksteren betekent dat, in elk geval, er van buiten af, van boven af, iets moet gebeuren om ons christen-zijn geloofwaardig te beleven. Zoals destijds met de apostelen is gebeurd, en met allen die bijeen waren op het Wekenfeest, zo moet het ook met ons telkens opnieuw gebeuren. Vanuit de vraag ‘wie zijn wij?’ Eerst moet ons ‘zijn’ worden aangepakt – vóór we aan het ‘doen’ kunnen beginnen, en opdat we begeesterd aan het doen kunnen beginnen.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 31 mei 2017

Paul Lacaeyse ss.cc

INFOAVOND OVER VORMSEL EN CATECHESE OP ZONDAG

In het weekend van zaterdag 5 en zondag 6 mei 2017 zal in zes kerken van de ‘Parochie in Geraardsbergen’ het vormsel van de twaalfjarigen plaatshebben.

Wil u meer weten over de aanpak van de vormselcatechese? Kom dan naar één van onze twee infoavonden.
We geven tijdens die avond meer informatie over het voorstel van de vormselregeling (welke kerken, op welke dag en welk uur…), waarover het bisdom maar begin 2018 een definitieve beslissing kan meedelen.

Het formulier waarmee u uw tiener kan inschrijven voor het vormsel en de vormselvoorbereiding zijn eveneens die avond te bekomen.

De infoavonden gaan door op dinsdag 13 juni of woensdag 14 juni 2016 om 20.00 uur in de Sint-Macariuskerk (Reep) in Nederboelare (Felicien Cauwelstraat 11).

Priesters, diakens en catechisten van de ‘Parochie in Geraardsbergen’.

Christus, de weg, de waarheid, het leven

Hoe vinden we de weg om bij God te geraken? In zijn evangelie vertelt Johannes dat Thomas beweert die weg niet te kennen. Jezus had vroeger al gezegd: ‘zonder Mij kunt gij niets’. En in antwoord op Thomas spreekt Hij nog duidelijker door zichzelf voor te stellen als de weg, de waarheid en het leven. De weg. Zodat ons leven geen eindeloze doolhof is, geen blind zoeken is, vruchteloos ronddraaien en zonder hoop. Jezus toont een doel, een uitweg, en de weg om er te komen. Daarom is het goed naar Hem te luisteren. Hij is ook de waarheid. Dus niet zo maar: ‘ieder zijn waarheid’, gelijk wat. Ieder mens ontdekt wel een deel van de waarheid, maar het is toch slechts een deel. Ons stukje waarheid moeten we willen vergelijken met het stukje waarheid dat anderen ontdekt hebben, om zo stilaan dichter te komen bij de hele, volle waarheid. Anders blijven we zitten in halve waarheden, die dikwijls ook halve leugens zijn. We mogen ons stukje waarheid ook toetsen aan wat Jezus zegt. Zo zet Hij ons op weg naar de volle waarheid. En ten slotte is Jezus het Leven. Hij is de bron van goddelijk leven, en dat leven voedt en sterkt Hij telkens als we deelnemen aan de Eucharistie en de andere sacramenten.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 24 mei 2017

Ook in KERK & leven van 24 mei

  • Foto’s eerste communie Sint-Lutgardis Zandbergen
  • Foto’s eerste communie BSGO Dender
  • Halletocht, Sint-Pietersbanden Idegem