Gebedsweek voor de eenheid van de christenen

De jaarlijkse gebedsweek voor de eenheid van de christenen, van 18 tot en met 25 januari, heeft als uitgangspunt een tekst uit een brief van Sint Paulus aan de christenen van Korinthe (2 Kor. 5, 14-20). Hij start met een inspirerende stellingname van de apostel: “Wat ons drijft is de liefde van Christus.” (v. 14)

Wat Paulus ertoe bracht om zich in te zetten voor de eenheid in zijn gemeenschappen was de ervaring die hij met Jezus had opgedaan. Hij had zich door Hem bemind en gered gevoeld. Jezus was zo diep in zijn leven doorgedrongen dat niemand hem ooit van Hem zou kunnen scheiden. Het was niet meer Paulus die leefde, maar Jezus die in hem leefde. De gedachte dat de Heer hem had liefgehad en zelfs zijn leven voor hem had gegeven, liet Paulus niet meer los en bracht hem ertoe om hetzelfde te doen, met dezelfde liefde.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 18 januari 2016

Op donderdag 19 januari, te 19.15 uur, in de Sint-Bartholomeuskerk, staat het gebedsmoment van de conferentie in het teken van de oecumene. We zullen dan bidden samen met de voorgangers van de protestantse en de evangelische gemeenschappen, die zelf een woord ter overweging zullen inbrengen. Uiteraard zijn uit onze eigen katholieke gemeenschap zoveel mogelijk mensen welkom op dit gebed, ook zij die geen lid zijn van de conferentie.
U bent dus van harte verwacht!

Moge de liefde van Christus ons, gelovigen en Kerken, ertoe drijven om in verzoening te leven en de scheidingsmuren af te breken!

pastoor Frans

Kerstfeestje Jokri Geraardsbergen

Zoals elk jaar houden we met onze plaatselijke Jokri-werking (Jonge Christenen) samen met de leden en de leiding een kerstfeestje. We willen, zoals we ook op andere bijeenkomsten doen, samen ontdekken wat geloven voor ons betekent en kan betekenen. Ook rond de kersttijd wouden we graag een bijeenkomst organiseren om samen in een sfeer van vriendschap het kerstfeest te vieren. In de voorgaande bijeenkomsten gedurende de adventsperiode hadden we ons, zoals u allen, samen voorbereid op Kerstmis. Dit jaar onder het jaarthema van IJD (Interdiocesane Jeugddienst, jongerenpastoraal van het Bisdom Gent, de overkoepelende organisatie die Jokri-, Kring- en Plussers-groepen ondersteunt): Gewoon Gaan!!


Het was op dinsdag 27 december 2016 een zalige bijeenkomst, waarin zowel jong als oud zich goed geamuseerd heeft. We spraken samen af aan de Begijnhofkaai in Geraardsbergen-Centrum, ter hoogte van de parking van de Middenschool. Van daaruit vertrokken we te voet richting de Markt van onze stad. Daar staat al sinds enkele weken en voor de rest van de kerstvakantie een winterdorp met schaatsbaan geïnstalleerd. Iets ideaal, dachten we als leiding, om eens te doen met onze leden. En inderdaad, ze waren allemaal heel enthousiast. Het schaatsen was superleuk en gezellig. Zowel de meer gevorderde schaatsers onder ons, als diegenen die minder aan het ijs gewend waren konden zich goed uitleven. Beter zelfs, de gevorderde schaatsertjes van onze leden ondersteunden en hielpen de anderen. Als dat niet “barmhartig” zijn is!!

[…]

Lees meer in KERK & leven van 11 januari 2017

De leiding
Baldwin, Fien, Franciska, Ringo en Servaas
Jokri Geraardsbergen

Kerstzang in Goeferdinge

Op maandag 26 december 2016 organiseerde de Nieuwe Parochie Geraardsbergen in de kerk van Goeferdinge de jaarlijkse kerstzang, voorbereid en gecoördineerd door diaken Albert Gossye.

Foto: Ewoud Van Lierde

Een gelegenheidskoor en een bomvolle kerk met ruim 150 aanwezigen uit alle hoeken van Geraardsbergen en daarbuiten zongen bekende en minder bekende kerstliederen. Daarin klonk de vreugde om Kerstmis en de geboorte van Jezus. De samenzang stond onder de leiding van een enthousiaste Geert Fostier met muzikale begeleiding door Fernand Van Trimpont aan de piano, Luc Ooghe aan het orgel en Ewoud Van Lierde met koperklanken. Het repertoire bracht een leuke verrassing: Francine De Saegher had het bekende kerstlied ‘Hoe leit dit Kindeke’ vertaald in zuiver Giesbaargs. Gelukkig was er vóór de eigenlijke zang een repetitie, waardoor we onze mondstand leerden aanpassen aan het dialectisch idioom van de streek.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 11 januari 2017

Driekoningen

De Nederlandse priester, liedschrijver en kunstenaar heeft in zijn gedicht ‘Het vredeskind’ op een originele manier de tocht van de drie koningen (eigenlijk wijzen uit het Oosten) verteld. Op het einde schreef hij een oproep om in hun spoor te gaan. Joep Stappers heeft dit gedicht op muziek gezet, als in een ballade.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 4 januari 2017

Driekoningenstoet

De bekendste vorm van Driekoningenstoet is die van kinderen (soms ook volwassenen) die in groepjes van drie van huis tot huis trekken om een lied te zingen… en een fooi te vragen. Soms gaat de opbrengst van hun zangtocht naar de missies of een ander goed doel. Dichter bij de religieuze betekenis van het driekoningenfeest staan de groepen die van huis tot huis gaan om er een afgekorte zegenbede te schrijven, waarbij ze een traditioneel kerstlied zingen. Deze huiszegen bestaat erin dat men op of aan de deur van de woning in krijt de letters C+M+B schrijft, voorafgegaan door de eerste twee cijfers van het jaartal en gevolgd door de laatste twee cijfers van het jaartal. De kruisjes slaan op het kruisteken. – In Duitstalige gebieden staat vóór de C en sterretje, dat verwijst naar de ster van Bethlehem; na de B komt ook een kruisje. De drie kruisjes verwijzen dan naar God: Vader, Zoon en Heilige Geest. – De letters zijn een afkorting van de Latijnse zegenwens ‘Christus Mansionem Benedicat’, ‘Christus zegene deze woning’. Dit opschrift blijft staan tot Pinksteren of vaak nog langer, zelfs tot het volgende jaar.

De letters verwijzen ook naar de initialen van Caspar, Melchior en Balthasar, de namen die in de traditie gegeven zijn aan drie wijzen uit het Oosten. Ze zouden respectievelijk 20, 40 en 60 jaar oud zijn geweest; getallen die de levenstijdperken van de volwassene symboliseren.

Dat Onze Heer in het nieuw begonnen jaar zijn zegen laat neerkomen over ons en onze woningen.

pastoor Frans

Hoopvol 2017?

“Als velen zeggen: ‘Wie geeft ons hoop?’ toon ons dan, Heer, het licht van uw gelaat.” – Deze woorden uit de Bijbelse psalm 4 zijn heel waardevol, zeker in onze tijden. Dagelijks komt de miserie van Aleppo in het nieuws, daarvoor was het Mosul, daarvoor Homs en zo kunnen we blijven terugkijken op de ellende van het verleden. Buiten het Midden-Oosten zijn nog zoveel andere gebieden vol conflicten. De terreur en de dreiging komen tot in ons eigen land. En naast de politiek-militaire conflicten zijn er de ziekte, de armoede en het onrecht, de spanningen tussen mensen. Wanneer houdt dit alles eens op. In 2017 misschien? Mogen we dat hopen?

Ja, we hebben we grote nood aan hoop. Er is zoveel duisternis en velen voelen zich soms verloren tegenover het lijden, het kwaad en het geweld rondom hen. Of ze zijn ontmoedigd en teleurgesteld omdat hun inzet te weinig succes boekt of niet genoeg gewaardeerd wordt. Zij voelen zich als verdwaald, want ze weten zich machteloos en krijgen de indruk dat aan hun duisternis nooit een einde zal komen.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 28 december 2016

Mag 2017 een jaar van hoop worden voor ons allen, voor gezinnen en alleenstaanden, voor kinderen en jongeren, volwassenen en ouderen, voor zieken en gezonden, voor wie het goed heeft en voor wie met armoede geconfronteerd wordt, voor overtuigden en voor zoekers, voor iedereen… Dat Gods zegen met ons allen mag zijn.

Pastoor Frans

INFORMATIEAVOND OMTRENT COMMUNICATIE IN HET NIEUWE DEKENAAT ZOTTEGEM


Op 14 december 2016 had er een bijeenkomst plaats te Zottegem, dekenaal centrum, Zavel 15 met vrijwilligers uit Brakel-Lierde, Geraardsbergen, Herzele-Sint-Lievens-Houtem en Zottegem. Het opzet van deze avond was om mekaar te ontmoeten en gedachten uit te wisselen aangaande de communicatie in het kerklandschap en de daarbij horende vorming. We werden begeleid door Peter Malfliet, en Tim Van Mechelen (pers- en communicatiedienst bisdom Gent), Eveline Coppin (diocesane redacteur Kerk & Leven) en Tom Heylen (N.V. Halewijn).

Er zijn de elektronische nieuwsbrieven van het bisdom, de website van het bisdom en de sociale media, Facebook en Twitter. Verder verschijnt het diocesaan magazine ‘Kerkplein’ viermaal per jaar. Uiteraard is er ‘Kerk & leven’, op 55.000 exemplaren in ons bisdom met nieuws in de lokale edities en op de diocesane bladzijden.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 28 december 2016

Eric Van Steenberge

Geschreven door Reacties uitgeschakeld voor INFORMATIEAVOND OMTRENT COMMUNICATIE IN HET NIEUWE DEKENAAT ZOTTEGEM Geplaatst in Nieuws

Zalig Kerstfeest!


God – de Liefde zelf – is in Jezus geboren, eeuwen geleden. En telkens opnieuw wil Hij geboren worden, op onze aarde, in ons, in ons hart. Is dat wel mogelijk, in deze tijd, in onze wereld met die onmenselijke oorlogen, aanslagen en wreedheden? Kan de Liefde komen wonen in ons hart, met zijn kortzichtige ruzies, met zijn angsten? Kan het nog wel dat God dit jaar, op deze aarde, onder ons, weer iets nieuws begint?
Gelovigen die echt Kerstmis vieren wagen het te antwoorden: “Ja, God kan dat!” Wij durven vertrouwen dat voor God niets onmogelijk is, dat Hij uit onze gekwetste aarde toch een wereld kan laten groeien waarin mensen gelukkig wonen. De liefde kan geboren worden in ieder van ons. Dat geloven en hopen wij op Kerstmis.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 21 december 2016

Pastoor-moderator Frans Hitchinson

Pastoor Luc Verhasselt benoemd tot pastoor in Nevele

De bisschop van Gent heeft op 5 december pastoor Luc Verhasselt benoemd tot lid van de dekenale equipe van het dekenaat Deinze en tot pastoor in Nevele, Hansbeke, Landegem, Merendree, Poesele en Vosselare.

Pastoor Luc kwam in 2007 naar Geraardsbergen, waar hij pasoor werd van maar liefst 7 parochies: Goeferdinge, Moerbeke, Nederboelare, Onkerzele, Overboelare, Viane en Zarlardinge.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 21 december 2016

Frans Hitchinson, pastoor-moderator

Geschreven door Reacties uitgeschakeld voor Pastoor Luc Verhasselt benoemd tot pastoor in Nevele Geplaatst in Nieuws

Ziekenpastoraal in het ziekenhuis en in de woonzorgcentra in Geraardsbergen

De tijd dat heel onze cultuur christelijk was ligt al een heel eindje achter ons. Vandaag is het niet meer vanzelfsprekend dat er in verzorgingsinstellingen vb. een pastor aanwezig is en er wordt niet langer gesproken over pastoraal maar over zingeving. Dit heeft uiteraard zijn consequenties voor de ziekenpastoraal. Nu zijn de meeste instellingen pluralistisch. Dit hoeft niet onmiddellijk te betekenen dat ze antichristelijk zijn. Wel moet er in de manier van werken rekening mee gehouden worden.

Ook de Geraardsbergse instellingen ontsnappen niet aan deze tendens. Zij zijn hetzij van publiek-, hetzij van privaatrecht. Er is geen enkele verzorgingsinstelling meer die banden heeft met een religieuze congregatie (met uitzondering van het ondersteunings- en verzorgingscentrum – het vroegere MPI – in Viane). Er is geen pastor meer aanwezig en in het verleden was het zelfs behoorlijk moeilijk om op een priester een beroep te doen, bijvoorbeeld om de ziekenzalving toe te dienen.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 14 december 2016

Diaken Dany Van der Haegen

Geschreven door Reacties uitgeschakeld voor Ziekenpastoraal in het ziekenhuis en in de woonzorgcentra in Geraardsbergen Geplaatst in Actualiteit

KERKELIJK NIEUWJAAR: OP 27 NOVEMBER – ONZE EERSTE STAPPEN MET ONZE NIEUWE PAROCHIE.

Met een 50-tal waren we voor de eerste vormingsbijeenkomst van onze nieuwe parochie in de Bartholomeuskerk van Geraardsbergen. Jonge gezinnen, kinderen, jongeren en ouderen. Vlamingen afkomstig van overal binnen de parochie en van overal ter wereld. Een diverse groep die gemeenschap wil vormen rond Christus. Een groep op zoek naar geloof, inzicht en steun aan mekaar. Een groep op zoek naar wat nodig is om vrank en vrij als christen in de wereld te kunnen staan.

We begonnen met een warm welkom met een koffietje ons aangeboden door de cateringploeg van Geraardsbergen. Na de inleiding en de evangelielezing vertrokken we voor een uurtje naar de werkwinkels.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 14 december 2016

diaken Renaat

Geschreven door Reacties uitgeschakeld voor KERKELIJK NIEUWJAAR: OP 27 NOVEMBER – ONZE EERSTE STAPPEN MET ONZE NIEUWE PAROCHIE. Geplaatst in Nieuws