Pastoor Hubert Stautemas overleden op 16 juli 2017

E.H. Hubert Stautemas, in 1924 geboren in Zottegem, werd 67 jaar geleden priester gewijd. Hij heeft heel zijn priesterloopbaan doorgebracht in Geraardsbergen. Hij was nog diaken toen hij werd aangesteld tot subregent in het Sint-Catharinacollege. Met zijn grote gestalte en sterke handen kon hij heel veel werk verzetten en straalde hij gezag uit. Belhamels in het internaat en de studie moesten niet te veel gekheid uithalen. Maar hij verbond gestrengheid met goedhartigheid. In 1961 werd hij godsdienstleraar in het Technisch Instituut Sint-Jozef, waarna hij in 1970 pastoor werd in Goeferdinge. In 1991 kreeg hij er Zarlardinge bij.

Dertig jaar lang heeft hij zijn stempel gedrukt op het religieuze leven van zijn parochies, met een hart voor de mensen. Hij wilde hen zeer nabij zijn. Het beeld van de pastoor per fiets zal in het geheugen van velen blijven hangen. Met krachtige pedaalstoten doorkruiste hij zijn parochies en de ruimere omgeving, altijd op weg naar iemand, om door zijn nabijheid te delen in de vreugden en in de lasten van het leven, en om woorden van inspiratie en bemoediging te spreken. Naast de aanwezigheid bij mensen was er zijn bekommernis voor materiële dingen: de kerkgebouwen, waarvoor hij samenwerkte met de kerkraad, en de parochiezaal van Goeferdinge, waarbij hij gesteund werd door een actief comité en een schare van medewerkers. De ‘maart-eetmalen’ waren een begrip in de streek.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 16 augustus 2017

Pastoor Frans

Pater Cyriel, Jozefiet, overleden op 3 augustus 2017

Voor de derde maal in twee maanden tijd is de gemeenschap van de Jozefieten in Geraardsbergen getroffen door het overlijden van een pater.

Op 3 augustus is pater Cyriel, René Aertbeliën, zachtjes heengegaan in het WZC Denderoord te Geraardsbergen. Hij was er helemaal op voorbereid om in volle vrede terug te keren naar zijn Schepper.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 16 augustus 2017

Jeugd op kamp

In de voorbije weken zijn onze jeugdbewegingen op kamp geweest. Hoogtepunten als afsluiting van een werkjaar, aanloop naar een nieuw jeugdbewegingsjaar. De leiding van onze KSA en onze Chirogroepen verdienen al onze dank en waardering. Want een kamp voorbereiden en ter plaatse alles in goede banen laten lopen… het is geen kleinigheid. En dat is ook waar voor elke activiteit gedurende het gewone werkjaar. We wensen leiding en leden veel enthousiasme!

[…]

Lees meer in KERK & leven van 16 augustus 2017

Pater Jaak Geysels overleden op 4 juli 2017

Pater Jaak Geysels, zeer bekend onder zijn kloosternaam Pater Willibrord, werd in 1926 in Niel geboren. Zijn familie kwam in Geraardsbergen wonen. Hij was leerling aan het Sint-Jozefsinstituut in Geraardsbergen en trad in 1947 zelf in bij de Jozefieten. Zijn priesterwijding vond plaats in 1955. Van 1958 tot 1994 was hij missionaris in Congo, eerst zes jaar in de buurt van Kinshasa en de volgende dertig jaar in de provincie Kasaï. Daar zorgde hij onder meer voor de uitbreiding en de nieuwbouw van Jozefietenscholen, waarbij hij zelf ook de handen uit de mouwen stak. Hij was regionaal overste voor de Jozefieten in Afrika van 1970 tot 1985.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 8 augustus 2017

 

Afspraken voor liturgische diensten

Nadat pastoor Luc en pastoor Robbrecht naar hun nieuw werkgebied zullen overgegaan zijn blijft in Geraardsbergen slechts één priester als pastoor functioneren, namelijk pastoor Frans. Pater François en pater Felix fungeren als medepastoor. Pastoor Frans zal de taken van de drie priesters verdelen en coördineren.

Doopsels kunnen zowel door een diaken als door een priester toegediend worden. De vroeger opgestelde regeling (dagen, kerken) blijft gelden. U contacteert eerst de doopcatechisten, het parochiaal secretariaat of pastoor Frans. Dan nemen de doopcatechisten contact met u voor een doopgesprek. Bij die gelegenheid nodigen zij u ook uit tot avond voor de ouders van dopelingen (bij een eerste kindje) en kan de datum en plaats van het doopsel vastgelegd worden.

Huwelijken kunnen plaatsvinden in een eucharistieviering (door een priester) of in een gebedsdienst (door een diaken of een priester). U contacteert eerst het parochiaal secretariaat of pastoor Frans, met mededeling van uw keuze (datum, uur, kerk, gebedsdienst of eucharistie).

Voor het aanvragen van een ziekenzalving door een priester (thuis, in het ziekenhuis of een rusthuis) contacteert u pastoor Frans. Voor een ziekenzegening (thuis, in het ziekenhuis of een rusthuis) contacteert u een diaken.

Voor uitvaarten in gelijk welke parochiekerk van Geraardsbergen kunt u vrij kiezen voor een uitvaart met eucharistieviering (door een priester) of met een gebedsdienst (door een priester of diaken). Doorgaans neemt de begrafenisondernemer hierover contact met pastoor Frans of met het parochiaal secretariaat (tijdens de kantooruren).

Een Rap op Stap-kantoor in Geraardsbergen


In Geraardsbergen maken reeds enkele organisaties en individuelen gebruik van de organisaties Steunpunt Vakantieparticipatie en het fonds Vrijetijdsparticipatie. Vanaf nu komt er in Geraardsbergen een contactpunt of een Rap op Stap-kantoor. Dit is als het ware een reisbureau, maar dan voor mensen met een beperkt budget. Ook de reisbestemmingen zijn beperkt tot Oost- en West-Vlaanderen.
De steun gaat niet enkel over de verminderde prijs waarmee mensen kunnen genieten van vakantie. Het gaat ook over opvang van huisdieren, kinderopvang of animatie, begeleiding voor minder mobiele mensen.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 19 juli 2017

Vanwege het Rap op Stap-team in Geraardsbergen

Vakantie…


We leven in een tijd waar alles snel evolueert. Die snelheid weegt door op ons dagelijks bestaan. Een boeiende job is zeker niet te vereenzelvigen met een rustig bestaan. Een engagement, dat je vol overtuiging buiten je professionele taak opneemt, legt druk op je menszijn.

Zelfs onze vrije tijd wordt beïnvloed door het jachtige van de tijd, want “dat willen we doen, dat willen we zien en dat willen we zeker meemaken, …”
We spreken dan nog niet over de gepensioneerden die geen tijd hebben…

[…]

Lees meer in KERK & leven van 28 juni 2017

Een Zalige Vakantie aan jullie allen toegewenst!

Didier Van Maldergem
Coördinator Sint-Bartholomeus Geraardsbergen

TERUGBLIK DEKENALE UITSTAP

Op donderdag 1 juni trok een groep medewerkers (priesters, diakens, vrijgestelden, vrijwillige medewerkers) van het nieuwe dekenaat Zottegem op uitstap. De eerste halte was Scherpenheuvel. We bezochten de basiliek waar we een kort Mariagebed hielden. Daarna waren we te gast voor een koffiepauze in ‘De pelgrim’, een centrum voor onthaal van de pelgrims die Scherpenheuvel bezoeken.
Vandaar ging het naar de abdij van Averbode. Samen met de abdijgemeenschap vierden we de eucharistie. Daarna volgde het middagmaal in ‘Het Moment’, het recent opgericht belevingscentrum van de abdij. De maaltijd was bereid met producten van de abdij en een lekker bier van Averbode mocht zeker niet ontbreken.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 28 juni 2017