Stop Armoede Geraardsbergen


INSPIRATIE

God wil een nabije God zijn. Dat zien we doorheen het eerste testament.
Het hoogtepunt hiervan is de komst van Jezus. Zijn leven dood en verrijzenis tonen dat hoe God ondanks onze beperkingen toch midden onder ons wil zijn. Hij is onze bezieler.

Als Paulus zich afvroeg of hij met zijn verkondiging, en de stichting van nieuwe gemeenten op het goede spoor zat, of hij wel christelijke gemeenten stichtte kreeg hij van de apostelen het antwoord dat zijn gemeenten authentiek christelijk waren als ze voor de armen zorgden.
Bij uitbreiding geldt dit evengoed voor allen die het op een of andere manier moeilijk hebben.
In dezelfde zin is ook de duidelijke uitspraak van Bisschop Jacques Gaillot over de dienende diaconale aanwezigheid van de kerk te begrijpen: ”als de kerk niet dient, dient ze tot niets.”

God wil God zijn voor alle mensen. Dus proberen we mensen te helpen zonder onderscheid van ras, religie, sociale achtergrond, verleden…We komen heel veel in contact met mensen met migratieachtergrond.

HOE PROBEREN WE BIJ “STOP ARMOEDE” MET MENSEN OM TE GAAN
De methode die we gebruiken is een methode die sinds jaar en dag aanwezig is in “Stop Armoede” en die velen onder u misschien herkennen uit hun eigen vrijwilligerswerk. De methode vindt haar inspiratie in het evangelie. Op een vormingsmoment bij het “Huis van het Kind” kwamen we er achter dat hier een uitgewerkte theorie over bestaat. De presentie theorie. Deze theorie is niet ontwikkeld vanuit theoretische concepten, maar beschrijft wat door mensen die helpen , en mensen die geholpen worden als goede zorg ervaren word. Presentie betekent “aanwezigheid”, ”er zijn”.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 17 oktober 2018

Voor Cindy, Pastoor Frans, Bea, diaken Dany, Gisèle, Hilde, Ingrid, Ingrid, Lieve, Herman, Patsy, Kristin, Fernand, Hilde, Marleen, Eric, Rik

Diaken Renaat

Hernieuw uw abonnement op het parochieblad!


Als trouwe lezer kent u Kerk & Leven als het weekblad van de katholieke kerk in Vlaanderen dat nieuws brengt uit de parochies in Geraardsbergen, het bisdom Gent en het Vlaamse kerklandschap.

Het jaar 2018 loopt stilaan naar zijn einde. Het is de tijd voor de hernieuwing van abonnementen. Ook voor ons parochieblad Kerk & Leven. Hernieuw uw abonnement en blijf ook in 2019 op de hoogte van wat er reilt en zeilt binnen de parochies in Geraardsbergen, in onze verenigingen en werkgroepen. We voegen er af en toe een bezinnend artikel aan toe. Natuurlijk verdienen de algemene bladzijden en de teksten van het bisdom Gent onze aandacht.

HOE ABONNEREN?
Binnen 3 weken (in de week van 1 november) zal u per post een brief ontvangen waarmee u uw abonnement kan verlengen. Wilt u geen onderbreking in het ontvangen van uw parochieblad, stort dan vóór 15 november 2018 uw abonnementsgeld door middel van de overschrijving bij de brief.

Een abonnement kost dit jaar 40 euro, hiervoor krijgt u 48 nummers in de bus. Een steunabonnement kan vanaf 45 euro.

NIEUWE ABONNEES
Kent u nieuwe abonnees of mensen die interesse hebben in het parochieblad? Aarzel dan niet om ons te contacteren met hun gegevens voor half november. Zij hoeven niet tot begin 2018 te wachten om Kerk & Leven te lezen en krijgen het blad nog dit jaar in de bus. Deze actie loopt van 22 oktober tot 20 november 2018.

VRAGEN?
Hebt u nog vragen? Neem contact op het met parochiaal secretariaat.

We danken u alvast voor uw blijvend vertrouwen!

Pastoor Frans en het team

Familievakantie van pater Félix in Congo

Tijdens de voorbije maanden ging onze medepastoor, pater Félix, op vakantie naar Congo. In deze missiemaand is het de moeite waard stil te staan bij zijn verhaal.

De reis die me na 10 jaar scheiding bij mijn familie moest brengen, verliep in drie stappen: eerst vloog ik met het vliegtuig van Zaventem naar Kinshasa, de hoofdstad van de Democratische Republiek Congo (8 uur), vervolgens nam ik het vliegtuig van Kinshasa naar Kananga, de hoofdstad van de centrale provincie Kasai (ongeveer 2 uur) en tot slot ging het met de moto van Kananga tot Bena Leka, mijn geboortedorp (120 km in 6 uur).

[…]

Lees meer in KERK & leven van 10 oktober 2018

Pater Félix

Franciscus van Assisi zingt zijn lied

Op 4 oktober vieren we het feest van de heilige Franciscus van Assisi (1182-1226). Bij die gelegenheid staan we stil bij zijn ‘Zonnelied’, vooral bekend als het kerklied ‘Almachtige, verheven Heer’. Deze bezinning kan ons helpen om bij het zingen door te dringen tot de volle betekenis van dit lied.

Men kan het Zonnelied zingen en lezen als een lofzang gericht tot de Allerhoogste. God lof brengen om heel zijn schepping: de zon, de maan en de sterren, de wind en het water, het vuur en de aarde. Er steekt een kosmische dimensie in dit lied. Franciscus voelt zich één met heel de schepping.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 3 oktober 2018

Pastoor Frans

Een niet gehoorde boodschap

Begin augustus werd in een kort berichtje bij het nieuws in de VRT gemeld dat op 3 augustus 2018 wij met zijn allen ons jaarkrediet bij moeder aarde hadden opgebruikt. Nu leven we rustig verder op het krediet van de toekomstige generaties. Ongelofelijk hoe weinig weerklank een alarmerend bericht zoals dit heeft gekregen.

OP EEN EILAND
Neem nu dat je op een eiland zou leven waar geen voedsel aanwezig is, maar een maandelijkse verbinding voedselpakketten aanbrengt voor zijn bewoners. Voor iedere bewoner 1 pakket voor de komende week en 1 pakket per week voor de daaropvolgende weken. Sommige bewoners vinden dat rantsoen toch maar weinig. Daarom besluiten ze de voorraad van de jongsten aan te spreken. Na 2 weken is alles op. Maar de nieuwe bevoorrading komt pas de volgende maand! Groot gehuil en misbaar, maar op is op! –
Wel zo doen wij precies met essentiële grondstoffen. Wat aan de toekomstige generaties toebehoort verbruiken wij nu al en daarvan zijn de zwaksten de meest kwetsbare slachtoffers. In de natuur zijn de voorraden, ook wat we voor de toekomst moeten bewaren, vandaag al beschikbaar. Maar men trekt men zich niet veel aan van de boodschap, dat die voorraden niet ons toebehoren, maar toekomen aan de volgende generaties.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 26 september 2018

Voor Ecokerk, Wilfried Van Hove

Jongeren in de liturgie


Kleine kinderen staan vaak heel open en ontvankelijk voor wat wordt aangeboden in de liturgie. Eens ze wat ouder worden verlangen jongeren iets meer.

Meestappen in de intredeprocessie of offerandeprocessie, samen het Onze Vader bidden rond het altaar en bij de vredewens eens kunnen rondlopen is vaak genoeg voor de kleinsten. Heel wat kinderen vinden het ook fijn als misdienaar te kunnen meewerken. Eens ze wat ouder worden verlangen jongeren om nog meer actief betrokken te worden in de eucharistie. Sommigen lezen al graag een tekst voor, anderen willen meezingen in het koor, ook liefst een lied dat jongeren aanspreekt. Een eigen inbreng in de zondagsviering zal hen dan ook aanmoedigen te blijven komen.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 19 september 2018

Ann Van Nieuwenhove

Parochiewerking in Moerbeke en Viane

Graag nodigen wij u uit tot een gedachtewisseling over het parochieleven in Moerbeke en Viane, over verwachtingen en noden.
Het is goed dat we daarover overleggen met allen die bij deze parochies betrokken zijn.
Wij doen dit in een bijeenkomst op donderdag 27 september om 20 uur in het Ontmoetingscentrum, Beverstraat 2 te Viane. Alle geïnteresseerden zijn welkom. Spreek gerust andere mensen aan en vraag hen om mee te komen.
Dit bericht geldt als uitnodiging. U komt toch ook?

Pastoor Frans

Een nieuw pastoraal jaar: nieuwe krachten nodig


Met goede moed staan we aan de start van een nieuw pastoraal werkjaar. Met velen willen we verder blijven werken aan de uitbouw van onze christelijke gemeenschap. We doen dit op verschillende domeinen: mensen bij elkaar brengen voor gewoon menselijke ontmoeting, of voor gebed, liturgie en vieringen, voor vorming en catechese van vormelingen en volwassenen, dienstbare aanwezigheid bij zieken en bejaarden, zorg voor (kans)armen, migranten en vluchtelingen, inzet in de kerkfabrieken en bij de materiële en financiële aspecten van de pastoraal… Er is veel te doen. Bestaande activiteiten willen we in stand houden waar dat kan en er soms wat nieuwe elan aan geven. En ondertussen willen we nieuwe dingen in gang zetten en proberen. Heb je hierover suggesties, laat je stem horen.

Het spreekt vanzelf dat voor dit alles de medewerking van veel mensen nodig is.
Gelukkig kunnen wij voor die verschillende domeinen een beroep doen op heel wat inzet van vrijwilligers, soms met tientallen jaren dienst. We zijn hen daar zeer dankbaar voor. Maar op verschillende vlakken is er nood aan nieuwe, bijkomende krachten, graag voldoende jong.

Mag ik zo vrij zijn – zonder naar volledigheid te streven – enkele domeinen op te sommen?
We zoeken nieuwe leden voor de parochieploeg en de lokale werkploegen, bestuursleden voor de verenigingen en de vzw’s. Onze parochiekoren zouden blij zijn met een aantal nieuwe, krachtige stemmen, zowel voor de weekendvieringen als voor de uitvaarten; iedereen heeft toch graag dat de kwaliteit van de zang bewaard of versterkt wordt. Heb je een goede pen of neem je graag interviews af van boeiende actieve mensen uit onze parochiegemeenschap, we zullen je graag engageren om op tijd en stond iets te schrijven voor onze lokale bladzijden van Kerk en Leven. Heb je interesse om namens de parochie zieken te bezoeken of de communie te dragen?

Misschien heb je wat tijd beschikbaar? Meld je gerust aan. Je bent zeer welkom met je eigen talenten. Samen willen we trachten de toekomst van onze christelijke gemeenschap veilig te stellen.
Al bij voorbaat bedankt!

Pastoor Frans

Parochiale ontmoetingsdag


Met mensen die we niet kennen kunnen we moeilijk een “parochie” vormen.

Daarom onze parochiale ontmoetingsdag!
Iedereen: kinderen, jongeren, families, ouderen…. is welkom.

Zondag 30 september vanaf 15 tot ongeveer 18 uur
in het Koetshuis van de abdij (Abdijstraat, Geraardsbergen)

Toegangsprijs: een meegebracht dessert, liefst zelf gemaakt
Hulp is zeker welkom, een vrije bijdrage ook

Gratis een welkomstdrankje: koffie of thee

Er zijn activiteiten voor iedereen, ook voor jongeren en kinderen
Jokri zorgt voor een leuke namiddag voor jongeren
Activiteiten voor kleinere kinderen
Volksspelen voor iedereen