Ouders bidden met hun tieners

“Ouders bidden met hun tieners” is een van de samenkomsten van de ‘Vormselcatechese op zondag’ en gaat door op woensdag 7 december 2016 om 19.30 uur in de Sint-Macariuskerk (Reep, Nederboelare)

Advent is dromen dat Jezus zal komen,
dromen van vrede voor mensen van heden.
Advent is dromen dat Jezus zal komen
(Hanna Lam)

[…]

Lees meer in KERK & leven van 30 november 2016

Karen Remans,
vormselcatechiste

Sinterklaas weer op ronde

Het hoeft in Kerk & Leven niet altijd over diep religieuze dingen te gaan. Op 6 december is het weer zover. Dan zal Sinterklaas heel wat kinderen, en bij uitbreiding wie weet ook heel wat volwassenen, weer gelukkig maken met geschenken (speelgoed) en snoep.

Sinterklaas of Sint-Nicolaas is de hoofdpersoon van het jaarlijkse volksfeest, oorspronkelijk een kinderfeest, dat op 5 december in Nederland en op 6 december in België wordt gevierd. Het is gebaseerd op de traditie over de bisschop van Myra, Sint-Nicolaas, die vanaf de derde eeuw na Christus in Klein-Azië leefde.
De moderne vorm van het sinterklaasfeest komt waarschijnlijk uit het prentenboekje “Sint Nikolaas en zijn Knecht” (1850) van de onderwijzer Jan Schenkman (1806-1863), maar het kinderfeest heeft een veel oudere oorsprong.
Het personage is een statige oude man met witte baard en haren, rode mijter en mantel. Hij rijdt op een witte schimmel en heeft een of meerdere helpers, Piet(en).
Sinterklaas wordt ook wel eens de goed heilige man genoemd, een verbastering van goet-hylik-man of goed-huwelijksman. Die reputatie heeft hij te danken aan een goede daad, waarbij hij drie arme meisjes van de prostitutie redde door deze met goud te overladen, zodat ze hun bruidsschat konden betalen. Gratis en voor niks, uiteraard. Aan dat verhaal danken we onze traditie van chocolademunten.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 30 november 2016

Jan De Lil

ADVENT

Om de advent goed te beleven, uitkijkend naar de komst van Christus op Kerstmis, bieden we je twee initiatieven aan. Later schenken we aandacht aan Welzijnszorg, dat ons uitnodigt om Christus te erkennen in medemensen.

Bijeenkomst ‘Kerkelijk Nieuwjaar’

Alle geïnteresseerden nodigen we uit op de eerste adventszondag, 27 november, in de Sint-Bartholomeuskerk in Geraardsbergen, om de advent – begin van een nieuw kerkelijk jaar – te starten met een gevarieerde voormiddag.

(Klik hier voor meer info)

De digitale adventsretraite

Dit is een aanbod van geestelijke verdieping dat uitgaat van jezuïeten. Zij sluiten op een hedendaagse manier aan bij de spiritualiteit van hun stichter Ignatius van Lyola. Zij nodigen uit om uit te kijken naar Kerstmis vanuit het thema “Wandelen in het licht”. Voor deze retraite moet je niet naar een klooster of bezinningscentrum. Je kunt het doen van bij je computer, smartphone of tablet. Als je inschrijft krijgt je elke dag een e-mail met gebedsmateriaal: een bijbeltekst met gebedssugesties en geloofsimpulsen. Hiermee kan je dagelijks wat tijd uittrekken voor gebed thuis, in een kapel of kerk, op de bus of de trein, enz.

De deelnemers worden ook uitgenodigd om hun ervaringen te delen en samen rond de thema’s te bidden. Daarvoor komen wij elke dinsdagochtend van de advent te 9 uur in de Sint-Bartholomeuskerk samen voor een half uur gebed. Wie het verlangt kan daarna nog deelnemen aan de gedachtewisseling.

Dergelijke digitale retraite wordt al enkele jaren aangeboden. Sommige reacties van deelnemers waren treffend. “Ik heb dit intens en bewust beleefd. Dit komt door de mooie teksten en de gebeden, zo oprecht, zo herkenbaar. Ik heb mij zo verbonden en gesteund gevoeld. Het doet goed te ervaren dat er zoveel mensen zijn die hierin meedoen.” Of: “Oprecht dank! Deze e-retraite heeft mijn leven veranderd; ik had het broodnodig. Het is onontbeerlijk zich af en toe naar Jezus te keren… Ik heb alles geprint om het door de gewone tijd te kunnen herhalen. Samen in gebed, meer dan ooit.”

Inschrijven doe je door je mailadres op te geven via www.ignatiaansbidden.org – Deze retraite is volledig kosteloos.

Sluiting ‘Jubileumjaar van de Barmhartigheid’.

Op zondag 20 november, feest van Christus Koning, wordt het ‘Jubileumjaar van de Barmhartigheid’ beëindigd. Bij die gelegenheid wordt in Rome de ‘heilige poort’ gesloten. In de Sint-Bartholomeuskerk, die door de bisschop als ‘jubileumkerk’ was aangeduid, was in het kader van het Heilig Jaar een gebedskapel ingericht.

In het kader van de afsluiting van het jubileumjaar wordt de toegangspoort tot die kapel gesloten op het feest van Christus Koning, tijdens de eucharistieviering van 11 uur. U wordt van harte uitgenodigd om aan deze plechtigheid deel te nemen.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 16 november 2016

Pastoor-moderator Frans

OM NOOIT TE VERGETEN…

Naar aanleiding van de dag van de wapenstilstand hadden we in Zandbergen een gesprek met Frans De Backer, oud-strijder van de Tweede Wereldoorlog.

Hoe ben je in die oorlog betrokken geraakt?
Nadat ik in 1944 in Sint-Niklaas ben afgestudeerd als onderwijzer, ben ik op 13 oktober binnengegaan als oorlogsvrijwilliger in het kamp van Casteau, waar nu het NAVO-hoofdkwartier Shape is gevestigd. Ik behoorde tot het 1ste bataljon fuseliers. Na twee maanden opleiding moesten wij over Antwerpen noordwaarts. Onze streken waren al bevrijd in september 1944, maar Nederland was nog bezet. De Duitsers waren teruggeslagen tot achter de Maas. Wij trokken door tot aan Willemstad, bij het Hollands Diep. Daar was een watervlakte van 1 kilometer breed die wij moesten verdedigen. Na twee maanden trokken wij verder naar de Moerdijk en naar Dordrecht, waar we gebleven zijn tot 8 mei 1945, het einde van de oorlog in West-Europa.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 9 november 2016

Hier past grote dankbaarheid. Wij mogen nooit vergeten dat deze mensen en zoveel andere hun leven gegeven hebben voor de vrijheid van hun volksgenoten. Met reden staan hun namen geschreven op de oorlogsmonumenten, ook in de dorpen van onze streek.

Kerkelijk Nieuwjaar

De nieuwe parochie.

U hoorde er wel al van. Alle vroegere parochies van het dekenaat vormen nu de parochie Geraardsbergen. Dit is een gemeenschap waar het christelijke leven ten volle ‘te proeven’ valt.

Een gemeenschap waar alle aspecten van ons geloof op een kwaliteitsvolle manier kunnen beleefd worden, met Christus in het midden. Het is maar door alle talenten te laten samenwerken dat dit mogelijk wordt.

Een gemeenschap waar iedereen thuis is. Jonge gezinnen, kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Van overal binnen de parochie en van overal ter wereld.

Een parochie die het ritme van het kerkelijk jaar volgt, en een parochie die het leven van ieder volgt. Vormelingen met hun ouders, dopelingen en hun ouders, huwelijkskandidaten, enz… Iedereen is er welkom: tenslotte zijn we allemaal ‘geloofsleerlingen’.

Dat alles wil de nieuwe parochie zijn.

Vorming en initiatie

Vorming en initiatie in ons geloof zal belangrijk zijn in onze nieuwe parochie. We worden hierover immers meer en meer bevraagd. Indien we ons als christen in deze pluralistische omgeving op een goede open en onbevreesde manier staande willen houden, is goede en doorleefde kennis van geloofsinhoud essentieel. We zullen hierin als parochie onze weg moeten zoeken, en het is door op weg te gaan dat we samen zullen ontdekken hoe dit best kan.

De eerste stap die we nu nemen noemen we:
“kerkelijk Nieuwjaar”.

U vindt het misschien wat vroeg om over Nieuwjaar te spreken. Maar toch… voor de Kerk begint het nieuwe jaar nu op 27 november met de advent. Het is de aanloop naar Kerstmis. De eerste zondag van het A-jaar

Graag nodigen we u allen uit:

Zondag 27 november in de Sint-Bartholomeuskerk in Geraardsbergen

09.45 u. – ontvangst, met koffie
10.00 u. – start workshops
11.00 u. –  eucharistieviering, we sluiten aan bij de viering
Na de viering: soep op de stoep: actie Welzijnszorg

Workshops

Liederen: voor wie graag zingt
een Taizélied, het nieuwe Onze Vader, een adventslied

Godly play: kinderen met hun ouders
een uitgebeeld Bijbelverhaal met daarna creatieve verwerking

Samen tegen armoede
over de armoedewerking in Geraardsbergen

Adventskransen maken:
voor de handige Harry

Kringgesprekken
over een lezing van de dag

Inschrijving voor een workshop

Klik hier voor de link naar het formulier.
liefst tegen 21 november!

We verwachten u, want iedereen is welkom:
tenslotte zijn we allemaal ‘geloofsleerlingen’.

Meer info kan u verkrijgen via onderstaand mailadres:
catechese.geraardsbergen@gmail.com

EUCHARISTISCHE AANBIDDING OP MAANDAG 14 NOVEMBER

Wij werden uitgenodigd om in de derde week van november een eucharistische aanbidding te organiseren.
Dit betekent: bidden bij de H. Hostie die op het altaar wordt uitgesteld.

In de Sint-Bartholomeuskerk zullen wij dit doen op maandag 14 november. Wij starten met de eucharistieviering, zoals gewoonlijk op maandag om 9.30 uur. Daarna begint de stille aanbidding, die om het half uur zal afgewisseld worden door het voorlezen van een gebed en het zingen van een lied. De tijd van aanbidding wordt om 14 uur afgesloten met gebed, lied en zegening van de aanwezigen.
We nodigen u uit om enige tijd te komen bidden.

Allerheiligen – Allerzielen


In een bekend kerklied zingen wij ‘Heer, herinner U de namen van hen die gestorven zijn’. Iemands naam bewaren in onze herinnering is die persoon een blijvende plaats geven in ons bestaan. Het is her-inneren. Het komt hierop neer: het verhaal beluisteren van hun leven, met zijn successen en vreugden, en met de moeilijkheden en de moedige strijd om vol te houden. Het is denken aan de fonkeling in hun ogen, het timbre van hun stem, hun vriendschap…

In de eucharistieviering spreken we biddend de hoop uit dat de heiligen onze blijvende voorsprekers mogen zijn bij God. En ook buiten de eucharistie kunnen wij dit bidden. Daarbij denken we vaak aan de grote bekende heiligen, uit lang vervlogen tijden of uit de laatste eeuw. Maar ook gestorven mensen die wij persoonlijk gekend hebben en in God gestorven zijn, zij blijven onze voorsprekers bij God. Zij hebben ons leven gekend en gedeeld en kunnen met kennis van zaken bij God voor ons ten beste spreken. En wij van onze kant mogen hen biddend om hun voorspraak vragen.

Met Allerheiligen en Allerzielen beleven we nog meer dan op andere dagen bewust de band met onze overledenen. Een wederkerige band van herinnering en betrokkenheid.

Zalige hoogdag.

Pastoor Frans

28ste Wereldjongerendagen 2016

Krakau, Polen 17 juli – 1 augustus 2016


In de maand juli heb ik van mijn ouders de kans gekregen om te proeven van iets uniek op mijn weg als jonge, zoekende christen: mogen deelnemen aan de Wereldjongerendagen (WJD) in Polen. Deze zalige dagen werden georganiseerd door de Interdiocesane Jeugddienst. Die heeft per bisdom een subafdeling. Ze zijn verantwoordelijk voor het jongerenpastoraal in ons Vlaams landsgedeelte.

De WJD zijn iets wat ik al sinds lang van dacht: “dat zou ik toch eens moeten gedaan hebben in mijn leven”. Zeker nu ik nog studeer en er nog de tijd en de leeftijd voor heb (kan tot maximum 30 jaar). Samen op weg gaan met andere gelovige jongeren uit Vlaanderen, ons geloof beleven en zoeken naar wat Gods boodschap in ons leven betekent of kan betekenen (samen groeien in geloof) dat is het centrale doel van het hele gebeuren. De WJD vinden om de vier jaar plaats in een andere stad. Ze werden in het leven geroepen door paus Johannes Paulus II in 1986. Elke editie heeft een ander thema. Krakau kreeg het thema van de barmhartigheid: “Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden”, wat perfect aansluit bij het jubeljaar van de barmhartigheid dat we dit jaar vieren. Hiervan werd ook een hymne gecomponeerd, zoals bij iedere editie. Het was echt een zalig kippenvelmoment als miljoenen jongeren samen deze hymne zongen.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 26 oktober 2016

Servaas Van Maldergem
Jokri Geraardsbergen