Advent en ‘Samen tegen Armoede’


Sinds vorig jaar is de adventsactie Welzijnszorg een onderdeel geworden van de ruimere actie ‘Samen tegen Armoede’. Elk jaar opnieuw willen we op diezelfde nagel kloppen, omdat armoede een onrecht is. Nog steeds blijven de armoedecijfers veel te hoog, maar we geven niet op, we blijven de strijd aangaan. De advent is de periode bij uitstek om dit wereldprobleem telkens opnieuw in de kijker te plaatsen. Advent wordt voor mensen die niet rondkomen elk jaar opnieuw de moeilijkste periode. Ze worden in deze periode nog veel meer geconfronteerd met hun problemen dan in de rest van het jaar. Daarom willen we iedereen oproepen om samen te spannen tegen armoede.

Het cijfer blijft 1 op 7
Vorig jaar was de uitspraak: “1 op 7 leeft in armoede”, dit jaar: “1 op 7 haalt de meet niet”. Op de affiche zien we een groep renners en op de voorgrond een man naast zijn fiets. De fiets staat symbool voor het inkomen, wat ze in handen hebben op weg naar de meet. De fietser vooraan zal de meet niet halen, omdat zijn fiets, zijn inkomen ontoereikend is. In de advent willen we nog meer dan anders de aandacht vestigen op het belang van “samen”. Niemand uitsluiten, iedereen meenemen op weg, zodat iedereen de meet haalt, dat is onze boodschap om mee te werken aan Gods Rijk, aan Gods nieuwe wereld.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 6 december 2017

Ouders bidden met hun tieners

In voorbereiding op het vormsel gaan de kandidaat-vormelingen samen met hun ouders in gesprek en denken ze na over de aangeboden thema’s. Vaak boeiende ervaringen! Daarnaast is het ook mooi dat ouders en tieners samen tot gebed komen. Een uitstekende gelegenheid daartoe is de advent, het toeleven naar Kerstmis. In de samenkomst op woensdag 13 december eerstkomende te 19.30 uur in de Sint-Macariuskerk (Reep, Nederboelare) zullen wij biddend uitkijken naar Kerstmis.

In de voorbije jaren waren we daar telkens met een volle kerk, kandidaat-vormelingen en ouders. Reken maar: met een kleine 180 vormelingen en daarbij nog mama en/of papa. Een leuke mengeling van twee generaties jong volk.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 6 december 2017

Kinderen kijken uit naar Sinterklaas

In de nacht van 5 december doet de Sint met de hulp van zijn Pieten weer de huizen van alle brave kinderen aan, zodat ze op 6 december hun schoentje gevuld zien met lekkers. Met Raphaël, Doriane, Mathéo, Lobke en Theo kijken we al even vooruit naar zijn komst.

SCHOENTJE ZETTEN
“Ik kijk lang op voorhand uit naar Sinterklaas” vertelt Raphaël. “Ik schrijf een brief aan de Sint en zet mijn schoentje klaar bij de schoorsteen. Daarin leg ik een wortel voor het paard van Sinterklaas.”

Doriane en Mathéo vertellen: “toen we klein waren vonden we het super leuk om ons pantoffeltje aan de schoorsteen te zetten. Weken aan een stuk zochten we al naar de zovele dingen die we wilden vragen aan de lieve Sint. ‘s Morgens vroeg snel uit ons bed om te kijken of er snoepjes en koekjes lagen…. Maar hoe komt die Sint met zijn pakjes elke dag opnieuw op het dak van ons huis? Hoe kon hij door de schoorsteen gaan en terug de stoof uit??? Maar nu we groot zijn geworden kennen we het echte verhaal van Sinterklaas.
Sssst, ik mag het niet vertellen voor de kleine oortjes rondom ons. Maar we vinden het nog altijd zo plezant op 6 december koekjes te krijgen. Daarom zullen we nog steeds ons best blijven doen.”

[…]

Lees meer in KERK & leven van 29 november 2017

Raphaël, Doriane, Mathéo, Lobke, Theo en Ann

Zondagse ontmoetingen 3: ‘Jezus volgen’


In de ‘nieuwe parochie Geraardsbergen’ wil zondagse ontmoetingen alle lokale kerkgemeenschappen samenbrengen rond Christus.

Paus Franciscus daagt ons uit om minstens één keer per jaar samen, op een frisse manier de rijkdom van de Bijbel uit te diepen en te herontdekken. Hij schrijft: “Het zou goed zijn mocht de gemeenschap op een zondag doorheen het liturgisch jaar haar engagement voor de verspreiding, kennis en verdieping van de heilige Schrift vernieuwen: een zondag helemaal gewijd aan het Woord van God om de onuitputtelijke rijkdom te vatten die voortkomt uit de voortdurende dialoog tussen God en zijn volk.” De Belgische bisschoppen suggereren om dit te doen op de eerste zondag van de advent.
Dit is ook de eerste dag van het kerkelijke jaar, de eerste dag van de B-cyclus, waarin het evangelie van Marcus centraal staat in de zondagsliturgie. Vorig jaar hadden we op de eerste zondag van de advent reeds kerkelijk nieuwjaar, in het begin van de vasten hadden we op weg naar Pasen. Deze keer nemen we voor deze ‘dag van Gods woord’ het thema “Jezus volgen”.

Graag nodigen we u allen uit op zondag 3 december in de Sint-Bartholomeuskerk te Geraardsbergen
09.45 u. – ontvangst, met koffie
10.00 u. – start workshops
11.00 u. – eucharistieviering
Na de viering: “Soep op de stoep” (actie Welzijnszorg)

Er zijn verschillende workshops:
Liederen – voor wie graag zingt: een Taizélied, een adventslied.
Godly play – voor jongere kinderen: een uitgebeeld Bijbelverhaal met daarna creatieve verwerking.
Jongeren in gesprek – voor jongeren: een creatieve aanloop naar Kerstmis voor iedere dag van de advent.
Lichtramen maken – voor de handige Harry: tekeningen op doorschijnend materiaal. Prachtig met een kaarsje achter!
Bijbelgesprek – voor wie wat meer inhoud wil: over een Bijbellezing van de dag.
Vorige keren waren deugddoende ervaringen. We verwachten u! Mis het niet!

Inschrijving voor een workshop hoeft niet, maar is wel aan te raden.
Vanzelfsprekend heeft u voorrang voor de workshop waarvoor u inschreef.

Vraag een link naar het inschrijvingsformulier per mail aan catechese.geraardsbergen@gmail.com
Versturen naar het parochiaal secretariaat kan ook: Markt 34, 9500 Geraardsbergen, liefst voor 30 november.

Kijk al eens op youtube.com: “lees het Bijbelboek Marcus”. Een interessant overzicht van de inhoud en de opbouw van het Marcusevangelie.

Ten paradijze …

Op het einde van een christelijke begrafenisdienst klinkt doorgaans het lied dat de overledene mag opgenomen worden ‘in het paradijs’, begeleid en begroet door de engelen en de heiligen. Het is als een laatste wens, een afscheidsgroet.

Tijdens zijn catechese bij de wekelijkse audiëntie sprak paus Franciscus op de woensdag voor Allerheiligen over het paradijs als einddoel van de christelijke hoop. Hij stond er bij stil dat ‘paradijs’ een van de laatste woorden is die Jezus op het kruis sprak, meer bepaald tot de zogenoemde goede moordenaar. Die wordt zo genoemd omdat hij schuld bekende en erkende dat hij die vreselijke straf van de kruisdood verdiend had. Zijn houding stak schril af tegen de andere misdadiger die ook gekruisigd werd, maar geen spijt betoonde.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 15 november 2017

Pastoor Frans

Wapenstilstand


Ter gelegenheid van 11 november krijgen we een treffend getuigenis van hoe in het Sint-Catharinacollege van Geraardsbergen de herinnering aan de oorlog wordt levendig gehouden.

Voorjaar 2017: ik stap met een 40-tal jonge mensen op een bus die ons naar de Westhoek zal brengen. Onbezorgd, vrolijk en uitgelaten zijn ze, niet beseffend dat ze een groot deel van de dag zullen rondlopen in dodensteden… Want toen de wapens op 11 november 1918 eindelijk zwegen na een oorlog waarbij 80 % van de toenmalige wereldbevolking betrokken was geweest en waarin ongeveer tien miljoen militairen om het leven waren gekomen, was het landschap bezaaid met begraafplaatsen. Abstracte getallen kunnen zeer concreet worden. Tussen augustus 1914 en november 1918 kwamen ELKE DAG meer dan 6.000 soldaten om het leven (lees deze zin enkele malen opnieuw en laat de inhoud tot u doordringen).

We rijden door het zonovergoten landschap van de Westhoek. Overal doemen ze op, de blankmarmeren Crosses of Sacrifice, als dodelijke uitroeptekens te midden van eindeloze rijen zwijgende zerkjes. Recht tegenover het Memorial to the Missing waar twee imposante leeuwen gestalte geven aan het trotse British Empire, wandelen we een kleine begraafplaats op: Hyde Park Corner. We houden halt voor de headstone van Samuel McBride, één van de 346 jongens uit het Britse leger die door hun eigen makkers geëxecuteerd werden omdat ze gedeserteerd hadden.
Dat bij velen onder hen de zenuwen het hadden begeven na soms dagenlange helse bombardementen, daar werd toen geen rekening mee gehouden. Pas in 2007 erkende de Britse overheid dat ze onterecht waren gedood en kregen ze alsnog postuum eerherstel.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 8 november 2017

Harry Rogge

WARMSTE WEEK ACTIE – JOKRI VOOR JONGEREN

Op zondag 19 november 2017 organiseert Jokri Geraardsbergen haar jaarlijkse Warmste Week-actie in het kader van “Jokri voor Jongeren” en het ondertussen alom gekende initiatief van Studio Brussel.

Dit jaar werd de vzw TEJO gekozen als goed doel i.s.m. IJD Gent, onze overkoepelende organisatie.
TEJO wil ervoor zorgen dat alle jongeren die therapeutische hulp nodig hebben, deze tijdig en gratis kunnen krijgen. Door het terugschroeven van subsidies en het wegvallen van de “Rode Neuzenactie” van VTM, waar zij voor een groot deel van afhankelijk zijn, kunnen ze wel wat extra steun gebruiken.
Dus wil elke Jokri-groep van ons bisdom trachten een actie op poten te zetten met als doel één groot bedrag in te zamelen in naam van de Jokri-jongeren van Oost-Vlaanderen.
Op deze manier proberen we jongeren warm te maken om zich in te zetten voor anderen die het moeilijk hebben. En hoe kan dat beter en toegankelijker dan dit naar andere jongeren toe te doen.

Wij zullen alvast ons steentje bijdragen met een chocomelkactie om 12.00 u. in de Sint-Bartholomeuskerk op de Markt van Geraardsbergen-Centrum, dit na de eucharistieviering van 11.00 u. met de kandidaat-vormelingen van 2018.

De chocomelk zal alvast goed opgewarmd zijn en daarnaast zullen we er heerlijke zelfgemaakte gebakjes bij verkopen.

Bent u ook al WARMgedraaid voor de Warmste Week? Van harte welkom en laat de barmHARTigheid opnieuw oplaaien in het Geraardsbergse zoals vorig jaar. Wij zullen alvast paraat zijn, beloofd! Hopelijk tot dan!

Sint-Hubertus, een geliefde heilige

SINT-HUBERT, KORTE LEVENSSCHETS
Hubert leefde in de 7e eeuw, was de zoon van een hertog en werd de 21ste bisschop van Maastricht. Hij bracht de bisschopszetel over naar Luik, vandaar dat er nu een bisschop is in Luik. Hubert stierf in 727 en werd heilig verklaard op 3 november 743. In 825 werden zijn beenderen overgebracht naar de abdij van Andage in de Ardennen, waar veel gejaagd werd. In de 11de eeuw beschreven monniken zijn leven en in de 15de eeuw werd het klooster een groot bedevaartsoord.
Het gebruik van het gezegende Hubertusbrood komt van het verhaal dat hij een kluizenaar genas van hondsdolheid met het geven van brood. Het brood werd later niet enkel gegeven aan de mensen maar eveneens aan het vee tegen hondsdolheid en razernij.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 2 november 2017

GERAARDSBERGEN
Ook in Geraardsbergen is het feest van Sint-Hubertus geliefd. Geraardsbergen heeft een eigen jachthoornkorps bij de jeugdbeweging, KSA. Deze jonge mannen en vrouwen luisteren jaarlijks de Sint-Hubertusviering op in de Sint-Bartholomeuskerk. Deze viering trekt jaar na jaar meer volk naar de kerk.

Vele mensen brengen hun eigen brood mee om tijdens de viering te laten wijden, maar ook zijn er in de kerk broodjes aanwezig die na de viering kunnen worden meegenomen.
Dit jaar vindt de Sint-Hubertusviering plaats op zaterdag 4 november om 17 uur. Iedereen is welkom.

Neem jij deel aan het parochiaal beraad?

Jij, geëngageerd of actief in school, vereniging, …

Als gelovige gemeenschap willen wij graag vernemen
hoe jij over de Kerk in Geraardsbergen denkt,
wat jou ter harte gaat,
wat jouw verwachtingen zijn,
wat Kerk voor jou kan betekenen.

Voel jij je aangesproken?
Dan ben je van harte welkom op de eerste ontmoeting, op het eerste parochiaal beraad dat plaats vindt op donderdag 16 november om 19.15 uur in de parochiezaal van Grimminge.

Als u graag komt vernemen we dit graag via een mailtje naar ons parochiaal secretariaat of telefonisch:
secretariaat@kerkingeraardsbergen.be of tel. 054 43 88 80

Altijd goed nieuws! Herabonneer op het parochieblad

Als trouwe lezer kent u Kerk & Leven als het weekblad van de katholieke kerk in Vlaanderen dat nieuws brengt uit de parochies in Geraardsbergen, het bisdom Gent en het Vlaamse kerklandschap.

Het jaar 2017 loopt stilaan naar zijn einde. Het is de tijd voor de hernieuwing van abonnementen. Ook voor ons parochieblad Kerk & Leven. Hernieuw uw abonnement en blijf ook in 2018 op de hoogte van wat er reilt en zeilt binnen de parochies in Geraardsbergen, in onze verenigingen en werkgroepen. We voegen er af en toe een bezinnend artikel aan toe. Natuurlijk verdienen de algemene bladzijden en de teksten van het bisdom Gent onze aandacht.

Vanaf dit jaar zal de abonneringsperiode er anders uitzien.

HOE WERKT HET?
In de week van 2 november (volgende week) ontvangt u per post een brief waarmee u uw abonnement kan verlengen. Wilt u geen onderbreking in het ontvangen van uw parochieblad, stort vóór 15 november 2017 uw abonnementsgeld.

Een abonnement kost dit jaar 38 euro, hiervoor krijgt u 48 nummers in de bus. Een steunabonnement kan vanaf 40 euro.

NIEUWE ABONNEES
Kent u nieuwe abonnees of mensen die interesse hebben in het parochieblad? Aarzel dan niet om ons te contacteren met hun gegevens voor half november. Zij hoeven niet tot begin 2018 te wachten om Kerk & Leven te lezen en krijgen het blad nog dit jaar in de bus.

Hebt u nog vragen? Bel gerust naar het parochiaal secretariaat (tel. 054 43 88 80), of stuur een e-mail naar secretariaat@kerkingeraardsbergen.be

We danken u alvast voor uw blijvend vertrouwen!

Pastoor Frans en het team