Bavodag!

Het was super leuk op de Bavodag! Ze vertelden bij het begin vooral over de heilige Bavo die zijn vrouw verloor en daarna al zijn geld had uitgegeven aan armen. Dan moesten we liedjes zingen. Iedereen dacht: “oh nee!” maar eigenlijk vond ik die liederen heel leuk want het was met veel beweging en plezier gezongen!

[…]

Lees meer in KERK & leven van 22 maart 2017

Van Xena.

Impulsavond Broederlijk Delen


Het is een vaste waarde geworden in Geraardsbergen dat we de vastenperiode, de veertigdagentijd, inzetten met een sterke impuls. Zo gebeurde ook op 28 februari. De verschillende aspecten van de campagne werden voorgesteld. Er is nagedacht over wat wij zelf kunnen doen om het Zuiden te ondersteunen. Er werd muziek gemaakt en gezongen en er was tijd voor bezinning. Op het einde sloten we af met een ontmoetingsmoment bij een drankje en met lekkere pannenkoeken klaargemaakt en opgediend door Femma.


[…]

Lees meer in KERK & leven van 15 maart 2017

Als gij vast, zalf dan uw hoofd…


In het evangelie van Aswoensdag lazen we deze woorden van Jezus: “Als gij vast, zet dan geen somber gezicht, maar zalf dan uw hoofd en was uw gezicht…” Jezus ging daarmee in tegen ‘huichelaars’, die bij het vasten hun gezicht in een strakke plooi trokken, om door de mensen gezien en geprezen te worden om hun strenge vasten. Onze Heer voegde eraan toe: “vast voor uw Vader die in het verborgene ziet. Hij zal er u voor belonen” (Mattheüs 6, 16-18). Het gaat dus niet zozeer om een vasten dat uiterlijk zichtbaar is, maar in de eerste plaats om een innerlijke instelling. Ooit was een vastenthema: ‘sober, ver van somber’.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 8 maart 2017

pr. Frans

DE BELGISCHE EUTHANASIEPRAKTIJK OP EEN HELLEND VLAK?

Op de open bezinningsavond van de ‘nieuwe parochie Geraardsbergen’ sprak Bert Vanderhaegen voor een talrijk en geboeid publiek over de euthanasiepraktijk in België sinds de legalisering ervan in 2002. Hij benaderde dit als ethicus en vanuit zijn praktijk als hoofdaalmoezenier in het UZ Gent.

‘Euthanasie’ is het actief levensbeëindigend handelen door een andere dan de betrokkene op diens verzoek. In de Belgische wet worden een aantal duidelijke voorwaarden voor euthanasie bepaald. Het verzoek van de betrokkene moet vrijwillig zijn, weloverwogen en herhaald. Er mag geen externe druk zijn. De patiënt moet zich in een medisch uitzichtloze toestand bevinden, wat uitsluitend door een arts beoordeeld kan worden. Het moet om aanhoudend en ondraaglijk fysiek of psychisch lijden gaan dat niet gelenigd kan worden en het gevolg is van een ernstige en ongeneeslijke, door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening. Er is een advies van een tweede, soms zelfs van een derde arts vereist.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 1 maart 2017

Jan De Lil

Zondagse ontmoetingen

De nieuwe parochie. U hoorde er wel al van. Alle vroegere parochies van het dekenaat vormen nu de parochie in Geraardsbergen. Dit is een gemeenschap waar het christelijke leven ten volle ‘te proeven’ valt.

Vorming en initiatie

Vorming en initiatie in ons geloof zal belangrijk zijn in onze nieuwe parochie. Indien we ons als christen in deze pluralistische omgeving op een goede open en onbevreesde manier staande willen houden, is goede en doorleefde kennis van geloofsinhoud essentieel. We zullen hierin als parochie onze weg moeten zoeken, en het is door op weg te gaan dat we samen zullen ontdekken hoe dit best kan. Onze eerste stap noemden we “kerkelijk nieuwjaar”. De tweede stap die we nu nemen noemen we: “Op weg naar Pasen” – Vastenbijeenkomst.

Graag nodigen we u allen uit

Zondag 12 maart in de Sint-Bartholomeuskerk in Geraardsbergen
09.45 u. – ontvangst, met koffie
10.00 u. – start workshops
11.00 u. – eucharistieviering
Na de viering: Koffiestop ten voordele van Broederlijk Delen

Workshops

– Liederen: voor wie graag zingt
– Godly play: kleine kinderen met eventueel hun ouders
een uitgebeeld Bijbelverhaal met daarna creatieve verwerking
– Kringgesprekken aan de hand van foto’s: voor jongeren en jongvolwassenen
over een lezing van die dag of over een bijbels onderwerp
– Palmpasenstokken maken: voor wie graag de handen uit de mouwen steekt
– Kringgesprekken over een Bijbellezing van die dag

Inschrijving voor een workshop

Via deze link naar het online formulier.

Meer info?
catechese.geraardsbergen@gmail.com

De vasten – een weg van de woestijn naar de oase

Vasten is hip. Onder het mom van wellness en de gezonde lifestyle trekken mensen naar kuuroorden. Alles wat zogenaamd goed is voor je lichaam, tref je in deze centra aan: modderbaden, massages, stoombad, maar ook allerlei diëten en ontgiftingskuren. Of het meest recente: tournée minérale. Het vasten past in dit rijtje. Voor al wie last heeft van overtollige kilo’s kan het vasten zeer efficiënt zijn. Toch kunnen we ons de vraag stellen of deze vormen van vasten nog wel aansluiten bij de oorspronkelijke bedoeling. Het Bijbelse vasten beoogt immers een soort loskomen van alle bijkomstige beslommeringen, om opnieuw te zien wat echt belangrijk is. In de vastenperiode klinkt een oproep tot bekering en ommekeer. We moeten loskomen van de te grote aandacht voor onszelf en ons opnieuw volledig openstellen voor de ander en voor God.

(c) Thomas De Boever / Broederlijk Delen

40-DAGENTIJD

Wie van Aswoensdag tot Paaszondag telt, komt bedrogen uit: geen veertig, maar zesenveertig dagen. Toch is hiervoor een eenvoudige verklaring: de zondagen zijn geen vastendagen en worden dus niet meegeteld. Zo heeft de veertigdagentijd toch het juiste aantal dagen.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 22 februari 2017

Robbrecht De Latte wenst allen een zalige vasten 2017.

Bron: Al de dagen van ons leven. Christelijk gezinsboek voor de 21ste eeuw

VEERTIGDAGENTIJD 2017

(c) Thomas De Boever / Broederlijk Delen

Dinsdag 28 februari
19.30 u. Startavond Broederlijk Delen
– Parochiaal Centrum Overboelare,
Groteweg 235 A

Woensdag 1 maart
Aswoensdag:
Lieve boetseerder, trek me uit de klei

09.00 u. Ophasselt
10.00 u. Geraardsbergen-Centrum en Goeferdinge
19.00 u. Zandbergen en Moerbeke

Zaterdag 04 maart
BAVODAG voor alle vormelingen

Zondag 05 maart
1e zondag van de vasten: kwetsbaar – veerkrachtig

Dinsdag 07 maart
09.00 u. vastenbezinning, Geraardsbergen-Centrum

Zaterdag 11maart
17.30 u. viering + koffiestop in Waarbeke

Zondag 12 maart
2e zondag: traditie – toekomst
09.45 u. Zondagse Ontmoetingen
11.00 u. eucharistieviering en koffiestop in Geraardsbergen-Centrum (St.-Bartholomeus)

Dinsdag 14 maart
09.00 u. vastenbezinning, Geraardsbergen-Centrum

Zaterdag 18 maart
17.30 u. eucharistieviering + koffiestop in Grimminge (met vormelingen)

Zondag 19 maart
3e zondag: naar de bron – over de grens

Dinsdag 21 maart
09.00 u. vastenbezinning, Geraardsbergen-Centrum

Zaterdag 25 maart
17.30 u. eucharistieviering + koffiestop in Onkerzele
17.30 u. eucharistieviering + koffiestop in Nieuwenhove

Zondag 26 maart
4e zondag: mijn visie – jouw waarheid
09.30 u. eucharistieviering + koffiestop in Zandbergen (pakjes koffie + bloempjes)

Dinsdag 28 maart
09.00 u. vastenbezinning, Geraardsbergen-Centrum

Zaterdag 1 april
Viooltjesactie in Zarlardinge

Zondag 2 april
5e zondag: Martha – Maria
Boterkoekenactie in Goeferdinge (St.-Bavo)

Maandag 3 april
Koffiestop tijdens de wekelijkse markt, Markt, Geraardsbergen

Dinsdag 4 april
09.00 u. vastenbezinning, Geraardsbergen-Centrum
19.30 u. verzoeningsviering in Ophasselt

Donderdag 6 april
19.30 u. verzoeningsviering in Nederboelare

Zondag 9 april
Palm- en passiezondag: vrijheid – trouw
Solidariteitsmaaltijd in Idegem, Parochiezaal “Die Crone”, Idegemplein 21

Dinsdag 11 april
19.30 u. verzoeningsviering in Geraardsbergen-Centrum

Woensdag 12 april
19.00 u. Chrismaviering in de St.-Baafskathedraal in Gent

Donderdag 13 april
Witte Donderdag
09.00 u. Getijdengebed van Witte Donderdag, Geraardsbergen-Centrum
19.00 u. Witte Donderdagviering in Onkerzele

Vrijdag 14 april
Goede Vrijdag
09.00 u. Getijdengebed van Goede Vrijdag, Geraardsbergen-Centrum
Namiddag: Kruisweg in verschillende kerken
19.00 u. Goede Vrijdagviering in Schendelbeke

Zaterdag 15 april
Stille Zaterdag – Paaswake
09.00 u. Getijdengebed van Stille Zaterdag, Geraardsbergen-Centrum
20.00 u. Paaswake met alle parochies van Geraardsbergen in de St.-Bartholomeuskerk, Geraardsbergen-Centrum

Tot iedereen mee is…


Dit is de nieuwe slogan van Broederlijk Delen, Burkino Faso is het gastland dit jaar.

‘Waarom moeten wij het Zuiden steunen?’, hoor ik wel eens luiden. ‘Er is hier bij ons ook nood, armoede die moet aangepakt worden.’

LEVENSSTIJL

Al enkele jaren zien we dat campagnes van Broederlijk Delen en Welzijnszorg gelijkenissen vertonen. De aandacht gaat naar onze levensstijl. Hoe wij hier leven kan een verschil maken voor onze naasten, zowel dicht bij ons als in het Zuiden. Zo groeit de visie van beide organisaties naar elkaar toe. Terwijl bij Welzijnszorg klinkt: ‘samen tegen armoede’, klinkt het bij Broederlijk Delen: ‘tot iedereen mee is…’Het gaat bij beide organisaties om een gebeuren waarbij iedereen of toch zoveel mogelijk mensen moeten betrokken worden, een verandering die zou moeten plaats vinden in elke mens. Vandaar de slogan: ‘tot iedereen mee is…’ Op de lanceeravond in Gent leerden we een lied en we zouden het oefenen tot iedereen mee was. Dat hebben we dan ook gedaan met veel plezier. Hopelijk slaagt Broederlijk Delen er ook in ons te overtuigen van een andere levensstijl.
We zullen eraan werken, tot iedereen mee is…

[…]

Lees meer in KERK & leven van 15 februari 2017

UITNODIGING STARTAVOND

Naar jaarlijkse gewoonte organiseren we een startavond voor de campagne van Broederlijk Delen.
Deze vindt steeds plaats op de vooravond van de vasten op dinsdag 28 februari.

Iedereen is hartelijk welkom in het Parochiaal Centrum van Overboelare, Grote Weg 235a vanaf 19.30 uur voor een gevarieerd en – zoals gewoonlijk – verrassend programma.

Trouwen voor de kerk

LIEFDE IS HET HART VAN HET HEELAL

De Nederlandse dichter Gabriël Smit begint een gedicht over liefde als volgt :
“Met grote letters wil ik schrijven:
liefde is het hart van het heelal.”

Vast en zeker willen trouwers dat ook schrijven. Met heel grote letters. Met vuur en overtuiging. Liefde is de kern van alles. Wat zouden we zijn zonder liefde? Niets zouden we zijn.

Na deze twee hooggestemde verzen slaat de dichter een heel andere toon aan. Hij laat de stem van de zeer nuchtere geesten klinken, niet met het hoofd in de wolken maar met de voeten op de grond. Om op het einde toch tot zijn uitgangspunt terug te keren: liefde is het hart van het heelal.

“Liefde is bij elkaar zitten, zwijgen
willen zeggen wat je allang
weet en toch niet zeggen kunt.
Weten: ze heeft verdriet
en er niets aan kunnen doen,
een hand leggen op de knie,
de klok horen tikken,
samen iets opruimen,
in grote ogen kijken
en voor altijd weten:
liefde is het hart van het heelal .”

[…]

Lees meer in KERK & leven van 8 februari 2017

ONTMOETINGEN VAN AANSTAANDE TROUWERS

Een aantal koppels hebben zich al aangemeld om in het jaar 2017 een kerkelijk huwelijk te sluiten in een van de kerken van Geraardsbergen. Samen met hen willen we in twee ontmoetingsavonden de betekenis en waarde van een christelijk huwelijk verkennen. Ook andere koppels met trouwplannen nodigen we van harte uit.

Alles begint met ‘elkaar ontdekken’ en het ‘zien van het wonder van de Liefde’. Gehuwden geven elkaar groeikansen. Samen ontdekken ze daarbij Gods nabijheid. Onze waarden en onze levensdoelen toetsen we aan Jezus’ boodschap, die voor christenen centraal staat en wil bijdragen tot hun geluk. Daarom beginnen deze ontmoetingsavonden met een eucharistieviering in de kerk. Na die mis komen we samen voor gedachtewisseling en informatie en eten we samen een broodje. Het is de bedoeling dat de kandidaat-trouwers aan de beide avonden deelnemen.

Deze ontmoetingsavonden vinden plaats op de zaterdagen 11 en 25 maart in Geraardsbergen-centrum. We komen voor de eucharistieviering samen in de St.-Bartholomeuskerk aan de Markt, te 17 uur. Aansluitend daarbij trekken we naar de zaal ’t Groen Kruiske in de Denderstraat 13-15.

Voor meer informatie: klik hier.

PRAKTISCH
Wie wenst te huwen in 2017 meldt dit (tel. of e-mail) zo snel mogelijk aan het parochiaal secretariaat (gegevens onderaan); ook als huwelijksdatum en parochiekerk nog niet definitief vastliggen.

Het parochiaal secretariaat stuurt je een e-mail (of brief) met alle gegevens voor de huwelijksvoorbereiding.

Deelname in de onkosten: 40 euro per koppel voor beide avonden (huur zaal, broodjesmaaltijd, drank, teksten) te betalen op de 1ste avond van de huwelijksvoorbereiding.

Voor meer inlichtingen:
Parochiaal secretariaat – Markt 34, 9500 Geraardsbergen
Tel. 054 43 88 80
secretariaat@kerkingeraardsbergen.be

Naamopgave voor het vormsel

In de voorbije weken hebben in vijf kerken van Geraardsbergen 195 kandidaat-vormelingen hun naam opgegeven om op 20-21 mei het sacrament van het vormsel te ontvangen.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 1 februari 2017

Kandidaat-vormelingen Geraardsbergen-Centrum
Naamopgave kandidaat-vormelingen, Geraardsbergen-Centrum
Naamopgave kandidaat-vormelingen, Grimminge
Kandidaat-vormelingen, Geraardsbergen-Oost