Koninklijke Katholieke Vlaamse gilde De Breydelszonen en het Davidsfonds Geraardsbergen (deel 1)

Twee verenigingen die tot de oudste culturele verenigingen van Geraardsbergen behoren, zijn ongetwijfeld het Davidsfonds en de Koninklijke, Katholieke Vlaamse gilde De Breydelszonen.
Het Davidsfonds vierde in 2016 zijn 140ste verjaardag, de Breydelszonen mogen in 2018 honderdtwintig kaarsjes uitblazen. Geef toe, een gezegende leeftijd, maar nog altijd jong van hart.

Ondanks het feit dat het de jongste decennia almaar moeilijker wordt om mensen (lees: jonge mensen) te winnen en te motiveren om aan te sluiten bij – en zich te engageren voor – een culturele vereniging, gaat het beide organisaties toch voor de wind.

Het Davidsfonds afdeling Geraardsbergen telt zo’n 165 leden-gezinnen, de Breydelszonen doen het iets bescheidener met hun 60 leden. Laten we beide verenigingen even in de schijnwerpers plaatsen.

DE KONINKLIJKE, KATHOLIEKE, VLAAMSE GILDE DE BREDEYLSZONEN, KORTWEG DE BREYDELS GENOEMD.
Volgens de oorspronkelijke vlag werd de gilde in april 1898 gesticht als gevolg van de politieke Vlaamse klassenstrijd die er toen heerste. Langs de ene kant waren er de Klauwaerts, zijnde een Vlaamse Studentenbeweging, voornamelijk voortkomend uit de gegoede klasse. Langs de andere kant waren er de Breydels, die hoofdzakelijk voortkwamen uit de minder gegoede klasse, doch die hetzelfde Vlaamse ideaal nastreefden.

De toenmalige strijdleuze was: “Strijden voor een jongelingshart” met als einddoel, letterlijk geciteerd: “Vooral de jongeren voor het katholieke grondstelsel te bewaren… het gebruik van de Vlaamse taal te bevorderen en te verdedigen…en de volksontwikkeling te bewerken”.
De Gilde is Koninklijk vereerd geworden in 1952.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 19 april 2017

De Breydels komen maandelijks samen op de 2de donderdag van de maand.
Het lokaal is nog steeds het Groen Kruiske.
Informatie kan bekomen worden bij Johan Scheirlinckx (tel. 054 41 59 16 of 0473 92 25 31) e-mail: scheirlinckx.johan@belgacom.net

Met dank aan Paul De Man voor de inbreng van dit artikel.

PASTOOR ROBBRECHT DE LATTE BENOEMD TOT PASTOOR IN HET WAASLAND

De bisschop van Gent heeft op 3 april pastoor Robbrecht De Latte benoemd tot lid van de dekenale equipe van het dekenaat Sint-Niklaas en tot pastoor in Belsele, Puivelde en Sinaai. Binnen de nieuw te vormen ‘parochie in Sint-Niklaas’ zal hij zich mee inzetten in het denkproces en in het opnemen van taken in de uitbouw van deze nieuwe parochie.

Pastoor Robbrecht kwam eind augustus 2010 naar Geraardsbergen, waar hij pastoor werd van 4 parochies met 5 kerken: Idegem, Ophasselt, Schendelbeke en Smeerebbe-Vloerzegem. Mensen waardeerden hem als een joviaal man, met wie het aangenaam was in zijn gezelschap te vertoeven. Hij had praktische interesse en vaardigheid, wat onder meer tot uiting kwam in de installatie van projectiemogelijkheid in de kerk van Ophasselt, ter ondersteuning van de kerkdiensten.

Wij danken pastoor Robbrecht voor zijn inzet in zijn parochies en in Geraardsbergen en wensen hem van harte proficiat in zijn nieuwe opdracht.

Frans Hitchinson, pastoor-moderator

De Heer is waarlijk opgestaan. Alleluja


Het paasfeest heeft een lange geschiedenis. Het was aanvankelijk een lentefeest: het feest om de natuur die weer ontwaakt na de winterslaap. Bij de Joden werd het van een natuurfeest tot een herdenkingsfeest. Op Pasen herdachten ze hun bevrijding, hun uittocht uit het land van de verdrukking, Egypte. De christenen zetten nog een stap verder: zij vieren Jezus die precies in de Joodse paasdagen aan een kruis is gestorven en uit de doden is opgestaan. Van een natuurfeest naar een christelijke hoogdag. Een hele gedaanteverandering.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 12 april 2017

De Heer is waarlijk opgestaan. Het paasmysterie is onvoorstelbaar groter dan wat er soms van gemaakt wordt. Laat het vieren van Pasen ons geloof in de verrijzenis en onze hoop op eeuwig leven verdiepen en versterken. Zalig Paasfeest!

pastoor Frans

HERDENKINGSVIERING JONG OVERLEDENEN


Met de kerkgemeenschap van Geraardsbergen vinden wij het waardevol regelmatig een bijzondere herdenking te houden van overledenen die ons veel te vroeg ontvallen zijn. De volgende herdenking gaat door op:

vrijdag 28 april 2017 om 20.00 uur
in de Sint-Bavokerk (Hoge Buizemont 165 te Geraardsbergen)

We nodigen iedereen van harte uit om met ons mee te bidden voor overleden familie. Het is misschien een moeilijke stap, een hoge drempel. Het kan ook een hulp zijn om vooruit te geraken, samen met anderen.

Om te zorgen dat jullie kind of echtgeno(o)t(e) een plaats krijgt in onze kerk, kunnen jullie – indien je dat wenst – een foto van 10 op 15 cm meebrengen. We zullen deze inlijsten en op de herdenkingsmuur aanbrengen. Het is een plaats voor hen apart, waar ze voor altijd zullen herdacht worden.
Iedere zaterdag van 10 tot 17 u is er gelegenheid om eens binnen te stappen in de Sint-Bavokerk voor persoonlijk gebed of bezinning, de kerk is steeds geopend op zaterdag.

Na de gebedswake is er gelegenheid om iets te drinken en elkaar te leren kennen.

de werkgroep rouwzorg

Meer info: parochieassistente Ann Van Nieuwenhove
Markt 34, 9500 Geraardsbergen, tel. 054 43 88 80

Goede Week 2017, kom je met ons meevieren?


Je bent van harte uitgenodigd om mee te groeien naar Pasen. We wensen je een gelukkige Paaservaring toe!

PALM- EN PASSIEZONDAG
Zaterdag 8 en 9 april
Zegening van de palmtakjes en lezing van het lijdensverhaal in alle vieringen.
Tweede omhaling voor de solidariteitsactie Broederlijk Delen.

Zaterdag
17.00 uur – Geraardsbergen-Centrum
17.30 uur – Waarbeke
17.30 uur – Onkerzele
17.30 uur – Vloerzegem
19.00 uur – Idegem
19.00 uur – Overboelare

Zondag
09.30 uur – Zandbergen
09.30 uur – Goeferdinge
09.30 uur – Ophasselt
11.00 uur – Geraardsbergen-Centrum
11.00 uur – Moerbeke
17.00 uur – Nederboelare

CHRISMAMIS
Woensdag 12 april
in de Sint-Baafskathedraal te Gent.
Tijdens deze Chrismamis die begint te 19.00 uur worden de Heilige Oliën voor het doopsel, het vormsel en de ziekenzalving gewijd door de bisschop.
Iedereen is uitgenodigd deze viering mee te maken. Nadien receptie.
17.45 uur vertrek aan de Sint-Macariuskerk van Nederboelare (Reep)

WITTE DONDERDAG
Donderdag 13 april

Getijdengebed
09.00 uur – Geraardsbergen-Centrum

Viering van het Laatste Avondmaal van de Heer
19.00 uur – Onkerzele

GOEDE VRIJDAG
Vrijdag 14 april

Getijdengebed
09.00 uur – Geraardsbergen-Centrum

Kruisweg
15.00 uur – Geraardsbergen-Centrum
15.00 uur – Grimminge
15.00 uur – Nederboelare
15.00 uur – Onkerzele
15.00 uur – Zarlardinge
15.00 uur – Ophasselt
15.00 uur – Idegem
15.00 uur – Vloerzegem

Viering van het lijden en de kruisdood van onze Heer Jezus
19.00 uur – Schendelbeke

STILLE ZATERDAG EN PAASWAKE
Zaterdag 15 april

Getijdengebed
09.00 uur – Geraardsbergen-Centrum

PAASWAKE
20.00 uur – Geraardsbergen-Centrum
zegening van het nieuwe vuur en licht, waken met de heilige Schrift, zegening van het nieuwe doopwater, hernieuwing van de doopbeloften, viering van de eerste paaseucharistie.

HOOGFEEST VAN PASEN
Zondag 16 april
09.30 uur – Zandbergen
09.30 uur – Zarlardinge
09.30 uur – Ophasselt
11.00 uur – Geraardsbergen-Centrum
11.00 uur – Viane
11.00 uur – Idegem
17.00 uur – Nederboelare

PAASMAANDAG
Maandag 17 april
09.30 uur – Geraardsbergen-Centrum

ZIEKENCOMMUNIE
Bij thuisgebonden zieken en oudere medegelovigen willen we graag de communie aan huis brengen.
Wenst u de ziekencommunie te ontvangen? Neem dan contact op met het parochiaal secretariaat.

We zijn blij je op één of meer van deze Goede Weekvieringen te mogen ontmoeten!
Met hartelijke dank aan alle koren en liturgische medewerkers die deze vieringen hebben voorbereid en die ze zullen opluisteren!

Uw pastoors Frans Hitchinson, Luc Verhasselt en Robbrecht De Latte

Ecokerk zet aan om bewuster om te gaan met de schepping

Sinds een paar jaren is in de Kerk van ons land de organisatie ‘Ecokerk’ opgericht. Zij wil ons stimuleren om de ecologische zorg ter harte te nemen. Op hun verzoek publiceren wij hier hun tekst over ecologie en de Derde Wereld.

Terwijl de vasten ons elke dag een stap dichter bij Pasen brengt, past het dat wij deze periode aangrijpen om ons te bezinnen over onze manier van leven, zowel als individu als in gemeenschap. Hoe christelijk zijn we nog? Wat kunnen we doen om het leven hier op aarde, op onze ‘moeder aarde’ te verbeteren?

[…]

Lees meer in KERK & leven van 29 maart 2017

Wilfried Van Hove
vertegenwoordiger van Ecokerk voor bisdom Gent

Bavodag!

Het was super leuk op de Bavodag! Ze vertelden bij het begin vooral over de heilige Bavo die zijn vrouw verloor en daarna al zijn geld had uitgegeven aan armen. Dan moesten we liedjes zingen. Iedereen dacht: “oh nee!” maar eigenlijk vond ik die liederen heel leuk want het was met veel beweging en plezier gezongen!

[…]

Lees meer in KERK & leven van 22 maart 2017

Van Xena.

Impulsavond Broederlijk Delen


Het is een vaste waarde geworden in Geraardsbergen dat we de vastenperiode, de veertigdagentijd, inzetten met een sterke impuls. Zo gebeurde ook op 28 februari. De verschillende aspecten van de campagne werden voorgesteld. Er is nagedacht over wat wij zelf kunnen doen om het Zuiden te ondersteunen. Er werd muziek gemaakt en gezongen en er was tijd voor bezinning. Op het einde sloten we af met een ontmoetingsmoment bij een drankje en met lekkere pannenkoeken klaargemaakt en opgediend door Femma.


[…]

Lees meer in KERK & leven van 15 maart 2017

Als gij vast, zalf dan uw hoofd…


In het evangelie van Aswoensdag lazen we deze woorden van Jezus: “Als gij vast, zet dan geen somber gezicht, maar zalf dan uw hoofd en was uw gezicht…” Jezus ging daarmee in tegen ‘huichelaars’, die bij het vasten hun gezicht in een strakke plooi trokken, om door de mensen gezien en geprezen te worden om hun strenge vasten. Onze Heer voegde eraan toe: “vast voor uw Vader die in het verborgene ziet. Hij zal er u voor belonen” (Mattheüs 6, 16-18). Het gaat dus niet zozeer om een vasten dat uiterlijk zichtbaar is, maar in de eerste plaats om een innerlijke instelling. Ooit was een vastenthema: ‘sober, ver van somber’.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 8 maart 2017

pr. Frans

DE BELGISCHE EUTHANASIEPRAKTIJK OP EEN HELLEND VLAK?

Op de open bezinningsavond van de ‘nieuwe parochie Geraardsbergen’ sprak Bert Vanderhaegen voor een talrijk en geboeid publiek over de euthanasiepraktijk in België sinds de legalisering ervan in 2002. Hij benaderde dit als ethicus en vanuit zijn praktijk als hoofdaalmoezenier in het UZ Gent.

‘Euthanasie’ is het actief levensbeëindigend handelen door een andere dan de betrokkene op diens verzoek. In de Belgische wet worden een aantal duidelijke voorwaarden voor euthanasie bepaald. Het verzoek van de betrokkene moet vrijwillig zijn, weloverwogen en herhaald. Er mag geen externe druk zijn. De patiënt moet zich in een medisch uitzichtloze toestand bevinden, wat uitsluitend door een arts beoordeeld kan worden. Het moet om aanhoudend en ondraaglijk fysiek of psychisch lijden gaan dat niet gelenigd kan worden en het gevolg is van een ernstige en ongeneeslijke, door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening. Er is een advies van een tweede, soms zelfs van een derde arts vereist.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 1 maart 2017

Jan De Lil