De heilige paus Cornelius, vereerd in Moerbeke

Op tweede Pinksterdag, 21 mei, vindt in de kerk van Moerbeke de kinderzegen plaats. Bij die gelegenheid worden de doopschelpjes gegeven aan de ouders die sinds tweede Pinksteren van vorig jaar een kindje lieten dopen in de kerk van Moerbeke. Deze kinderzegen wordt verbonden met de verering van de heilige Cornelius, hoewel diens feestdag eigenlijk op 16 september valt. – Een goede gelegenheid om wat informatie te geven over deze heilige.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 16 mei 2018

Het zijaltaar in de rechter beuk van de kerk te Moerbeke dateert uit de periode 1651-1700. Het was oorspronkelijk toegewijd aan Sint Jan, vanaf 1769 aan Sint Elooi en vanaf ongeveer 1856 aan de heilige Cornelius. Het beeld bovenaan dit zijaltaar toont de heilige met de drie bekende attributen: hoorn, tiara en drievoudige staf. In dezelfde rechter beuk bevindt zich een glasraam van Sint Cornelius met een ziek kind, een verwijzing naar het feit dat de heilige vaak wordt aangeroepen tot genezing van kinderziekten.

Dekenale slotbedevaart

naar Onze-Lieve-Vrouw van de Oudenberg

Vrijdag 25 mei 2018 om 20 uur

Brakel-Lierde – Herzele – Geraardsbergen – Zottegem


Naar jaarlijkse gewoonte wordt in Geraardsbergen op de Oudenberg een slotbedevaart gehouden om de Mariamaand af te sluiten. Ook dit jaar doen we dit opnieuw met het nieuwe dekenaat Zottegem.
Bij mooi weer zal deze viering plaatsvinden op de flanken van de Oudenberg, naast de kapel. Wie zeker wil zijn van een zitje brengt best een vouwstoeltje mee. Ook warme kleding is aan te bevelen.
Bij slecht weer wijken we uit naar de Sint-Bartholomeuskerk (Markt, Geraardsbergen).

Frans Hitchinson, pastoor-moderator

Gezin en geloven

Het modale gezin van vandaag is niet elke dag, elke week of regelmatig bezig met geloven.
En toch…  zien we mooie stappen zetten in gezinnen.
Ouders laten hun kindje dopen. Ouders en kinderen groeien naar eerste communie toe.
Ouders en tieners leggen samen een weg af naar het vormsel toe.
Jonge koppels huwen voor de kerk.
Vele mensen worden geraakt door de bijzondere sfeer bij een kerkelijke uitvaart.
We krijgen vele kansen om een stukje gelovige weg af te leggen met gezinnen vandaag.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 9 mei 2018

Pinksterwake

Zaterdag 19 mei 2018 om 20 uur (inzingen vanaf 19.30 uur)
Sint-Bartholomeuskerk Geraardsbergen

Gebedswake met aansluitend aansteken van het Pinkstervuur buiten de kerk (Markt) en kans tot ontmoeting.

20.00 u. Gebed, zang en bezinning samen met jongeren rond het Pinkstergebeuren
20.45 u. Na de bezinning steken we samen het Pinkstervuur aan voor de trappen van de kerk.
Rond het Pinkstervuur ontmoeten we elkaar bij een glaasje.
De jachthoornblazers brengen muziek.

Samen met jongeren Vieren Beleven Feesten

Historische kisten in kerken


Onlangs verscheen in het geschiedkundig tijdschrift ‘Het Land van Aalst’ een uitgebreide bijdrage van Marcel Cock, archivaris van onze Kerk in Geraardsbergen, over commen, kerkkisten voor het beheer van archieven en geld. Dit artikel bevatte een beschrijving van twee kisten, respectievelijk in de kerk van Zandbergen en die van Ophasselt. Wij zijn de auteur dankbaar dat we zijn gegevens mochten overnemen en zo de aandacht richten op twee merkwaardige voorwerpen in onze kerken.

ZANDBERGEN
Bij het voorbereiden van de Open Kerken-dag van 2016 ging in december 2015 de aandacht naar een kist die in de weekkapel stond. Daar had ze een tijd lang dienst gedaan als altaar, maar sinds het wegvallen van de weekdagmissen stond ze daar half verborgen. Ter gelegenheid van haar ‘herontdekking’ is zij in het voorjaar van 2016 in de linker zijbeuk van de kerk geplaatst. Deze grote koffer heeft mogelijk ooit in de kerktoren gestaan.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 2 mei 2018

Meimaand = Mariamaand


De meimaand of bloeimaand is bij velen nog altijd gekend als de Mariamaand. Dit heeft wellicht te maken met haar naam. Onderzoekers denken dat de naam mei afgeleid is van de Griekse godin Maia. Die naam betekende oorspronkelijk ‘moeder’. De Romeinen vereerden deze Griekse moedergodin om de natuur tot bloei te laten komen. Daarom noemden ze de maand waarin het voorjaar zich nadrukkelijk manifesteert Maius. In het Latijn is die naam ook verwant aan maior (groter) en maiestas (aanzien, pracht, hoog in aanzien, verheven zijn).

In de Middeleeuwen ontstond in Italië het gebruik om de maand mei aan de Moeder van God, Maria te wijden. Alle oudere betekenissen van het woord Maia en mei passen perfect bij Maria, die bij veel mensen hoog in aanzien staat en als hemelse moeder vereerd wordt.

In de jaren zestig van de vorige eeuw wijdde paus Paulus VI zelfs een speciale encycliek aan de Mariamaand mei (Menso Maio = Over de maand mei). Daarin schrijft hij dat de Mariaverering nooit los gezien kan worden van haar zoon Christus: ‘Omdat Maria immers met recht beschouwd kan worden als de weg die ons voert tot Christus, is elke ontmoeting met haar vanzelf ook een ontmoeting met Christus.’ Daarmee sluit de Mariaverering in mei ook weer nauw aan bij de Paastijd die tot Pinksteren duurt.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 25 april

Diaken Dany Van der Haegen

De beste muziek benadert de stilte – gesprek met organist Luc Ooghe


Luc Ooghe is titularis-organist van de Sint-Bartholomeuskerk in Geraardsbergen-centrum. Hij studeerde aan de universiteit van Leuven musicologie en behaalde zijn master doedelzak en barokmusette aan het Lemmensinstituut van Leuven. Hij doceert ook muziekgeschiedenis en muziekcultuur.

Welke componisten van religieuze muziek genieten je voorkeur en waarom?
Vooraf wil ik opmerken dat er religieuze muziek bestaat die voor de liturgie geschreven is en daarnaast is er de niet-liturgische religieuze muziek, zoals de cantigas, bedevaartliederen. Voor de beide genres geldt dat religieuze muziek je moet raken, naar je ziel gaat, transcendent is. Kunst moet kunde, vaardigheid uitstralen maar moet je ook ten diepste ontroeren.

Er is zoveel te noemen. Om te beginnen is er het gregoriaans, waarbij de schoonheid ligt in de eenvoud. Dit is belangrijker dan de virtuositeit. De vroege polyfonie van de middeleeuwen had dit ook, met diepe continue klanken en een melodie die daarboven speelde. Het is ‘verstilde schoonheid’, zoals je die ook vindt in de schilderijen van de Vlaamse Primitieven en bijvoorbeeld bij Valerius De Saedeleer. De Vlaamse polyfonie van de 15-16de eeuw is beheerst, vroom, gedragen en sereen.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 18 april 2018

Op weg naar de eerste communie


Het duurt geen maand meer of we zitten volop in de periode van de eerste communies. De vroegste communicantjes zijn al begonnen met de repetitie in de kerk. Maar minstens even belangrijk is de inhoudelijke voorbereiding van de kinderen.

Zo goed als alle communicantjes in de kerken van onze omgeving zitten in het eerste leerjaar. Voortbouwend op de vorming die ze in de kleuterklas hebben ontvangen, hebben zij in de voorbije zeven maanden onder meer leren lezen, schrijven en rekenen. Daarmee behoren zij tot de bevoorrechte kinderen in onze wereld. Want miljoenen kinderen zullen dat nooit leren en zij zullen daardoor achtergesteld blijven in onze wereld. In de voorbije vastentijd van ‘Broederlijk Delen’ is daar in heel wat klassen aandacht aan geschonken. Het zou mooi zijn dat onze kinderen en hun ouders in deze weken daar even bij stilstaan en God danken voor dit kostbaar geschenk van deze vaardigheden.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 11 april 2018

Pastoor Frans