OPEN KERKENDAGEN – KLANKEN EN STILTE

SINT-BARTHOLOMEUS GERAARDSBERGEN

Zaterdag 4 en zondag 5 juni neemt onze kerk deel aan de Open kerkendagen.
Er is vrij bezoek van 10.00 u. tot 18.00 u.

Zondag 5 juni is er een koorconcert: twee sessies van telkens 15 minuten tussen 15.00 u. en 16.30 u. Er zullen gregoriaanse gezangen weerklinken gebracht door Scola Gregoriana Gerardimontensis.

Allen hartelijk welkom!


ONZE-LIEVE-VROUW ZANDBERGEN

De Onze- Lieve- Vrouwkerk van Zandbergen is een beschermd monument dat nauw verbonden is met de geschiedenis van de gemeente Zandbergen. Zo is de 13de-eeuwse westertoren deels opgebouwd met Zandbergse steen die vermoedelijk in het huidige Geitebos werd gedolven.
Vele bezienswaardigheden in de kerk zoals onder meer de talrijke rouwblazoenen van de familie de Lalaing, de in 1927 gemaakte kruisweg door onze kunstschilder Jan de Cooman zijn nauw verbonden met Zandbergen.

Wij nodigen u graag uit op een geleid bezoek aan de Onze- Lieve- Vrouwkerk van Zandbergen op zondag 5 juni 2016 om 10.30 u. (na de zondagsmis). In de namiddag zijn er ook doorlopend om het halfuur geleide bezoeken gepland vanaf 13.30 u. naarmate er bezoekers zijn.
Marcel Cock, dekenaal archivaris, zal hierbij onze deskundige gids zijn, met bijzondere aandacht voor archiefstukken en het kostbaar zilveren liturgisch vaatwerk.

Infoavond over VORMSEL EN CATECHESE OP ZONDAG

In het weekend van zaterdag 20 en zondag 21 mei 2017 zal in zes kerken van ons dekenaat het vormsel van de twaalfjarigen plaatshebben.

Wil u meer weten over de aanpak van de vormselcatechese kom dan naar één van onze twee infoavonden.

We geven tijdens die avond meer informatie over het voorstel van de vormselregeling (welke kerken, op welke dag en welk uur…), waarover het bisdom maar begin 2017 een definitieve beslissing kan meedelen.

Het formulier waarmee u uw tiener kan inschrijven voor het vormsel en de vormselvoorbereiding is eveneens die avond te bekomen.

De infoavonden gaan door op dinsdag 14 juni of woensdag 15 juni 2016 om 20.00 uur in de Sint-Macariuskerk in Nederboelare (Reep)

Priesters, diakens en catechisten van het dekenaat Geraardsbergen

Pastoor, heb jij Jezus al gezien?

Bij een eerste-communieviering waren de kinderen mooi twee rijen aan het vormen toen een van hen mij spontaan de vraag stelde ‘pastoor, heb jij Jezus al gezien?’ Wat moest ik daar op antwoorden? ‘Neen, zei ik eerlijk, zoals wij elkaar nu zien, zo heb ik Jezus nog nooit gezien.’ Toen kreeg ik een inval en zei: ‘Maar ik spreek wel elke dag met Hem.’ Ik zag onmiddellijk dat die jongen hierbij wat uitleg nodig had. Ik heb daarvoor gezorgd in mijn preekje tijdens de viering.

Eerste-communieviering Sint-Jozefinstituut

[…]

Lees meer in KERK & leven van 18 mei 2016

deken Frans

Vormsel (2)

Vormelingen Overboelare met vormheer vicaris Lode Aerts – zondag 24 april 2016
Vormelingen Nederboelare (14 uur) met vormheer E.H. Jaak Pauwels – zaterdag 23 april 2016
Vormelingen Nederboelare (16 uur) met vormheer E.H. Jaak Pauwels – zaterdag 23 april 2016

Lees meer in KERK & leven van 18 mei 2016

Vormsel van jongeren

Het doopsel, de eerste communie en het vormsel hoeven niet noodzakelijk voor iedereen plaats te vinden op dezelfde vaste tijdstippen in de levensfase.

Op Pasen werd dit jaar in de Sint-Bartholomeuskerk het vormsel toegediend aan twee jonge meisjes, Severine en Arielle. Het is niet de eerste keer dat jongeren uit een middelbare school ons signaleren dat ze door een of andere reden nog niet gevormd werden en dat ze toch dit sacrament wensen te ontvangen.

[…]

Lees meer ik KERK & leven van 18 mei 2016

Ann Van Nieuwenhove

SACRAMENTSDAG

SINT-MARTINUS ONKERZELE

Donderdag 26 mei
dag van aanbidding.

Aanbidden is bewust
voor God gaan staan.
Augustinus zei eens:
“Onrustig is ons hart
tot het rust vindt in U,
o Heer.”

09.00 u. Eucharistieviering
met aansluitend uitstalling
van het H Sacrament tot 12.00 uur.

Iedereen is van harte welkom!

Vormsel (1)

Vormelingen Geraardsbergen-Centrum – zondag 24 april 2016
Vormelingen Moerbeke en Viane in Overboelare – zondag 24 april 2016
Vormelingen Zandbergen – zondag 24 april 2016

Lees meer in KERK & leven van 11 mei 2016

Nieuw dekenaat – nieuwe parochie

Naar aanleiding van een mededeling vanwege het bisdom Gent en van berichten in de pers kreeg ik regelmatig de vraag: ga je ons dan moeten verlaten, en waarheen ga je verhuizen? Wees gerust: zo een vaart loopt het niet. Maar het is goed een en ander wat te verduidelijken, voor zover mogelijk.

Het bisdom Gent zal voortaan maar 10 dekenaten meer tellen. Concreet komt dit erop neer dat de huidige dekenaten Geraardsbergen, Herzele, Nederbrakel en Zottegem gefusioneerd worden tot één groot dekenaat, dat de naam ‘dekenaat Zottegem’ krijgt. De deken daarvan wordt de huidige deken van Zottegem, e.h. Hans Vandenholen.

Het huidige dekenaat Geraardsbergen zal voortaan (‘nieuwe’) ‘parochie Geraardsbergen’ heten. Die nieuwe parochie zal al de huidige parochies omvatten. Ikzelf en de huidige pastoors, e.h. Luc Verhasselt en e.h. Robbrecht De Latte blijven op post, voor zover we dit momenteel kunnen zien. Hetzelfde geldt voor de diakens Dany Van der Haegen, Albert Gossye en Renaat Aelbrecht en de parochieassistente Ann Van Nieuwenhove.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 4 mei 2016

deken Frans