Zondagse ontmoetingen

De nieuwe parochie. U hoorde er wel al van. Alle vroegere parochies van het dekenaat vormen nu de parochie in Geraardsbergen. Dit is een gemeenschap waar het christelijke leven ten volle ‘te proeven’ valt.

Vorming en initiatie

Vorming en initiatie in ons geloof zal belangrijk zijn in onze nieuwe parochie. Indien we ons als christen in deze pluralistische omgeving op een goede open en onbevreesde manier staande willen houden, is goede en doorleefde kennis van geloofsinhoud essentieel. We zullen hierin als parochie onze weg moeten zoeken, en het is door op weg te gaan dat we samen zullen ontdekken hoe dit best kan. Onze eerste stap noemden we “kerkelijk nieuwjaar”. De tweede stap die we nu nemen noemen we: “Op weg naar Pasen” – Vastenbijeenkomst.

Graag nodigen we u allen uit

Zondag 12 maart in de Sint-Bartholomeuskerk in Geraardsbergen
09.45 u. – ontvangst, met koffie
10.00 u. – start workshops
11.00 u. – eucharistieviering
Na de viering: Koffiestop ten voordele van Broederlijk Delen

Workshops

– Liederen: voor wie graag zingt
– Godly play: kleine kinderen met eventueel hun ouders
een uitgebeeld Bijbelverhaal met daarna creatieve verwerking
– Kringgesprekken aan de hand van foto’s: voor jongeren en jongvolwassenen
over een lezing van die dag of over een bijbels onderwerp
– Palmpasenstokken maken: voor wie graag de handen uit de mouwen steekt
– Kringgesprekken over een Bijbellezing van die dag

Inschrijving voor een workshop

Via deze link naar het online formulier.

Meer info?
catechese.geraardsbergen@gmail.com

De vasten – een weg van de woestijn naar de oase

Vasten is hip. Onder het mom van wellness en de gezonde lifestyle trekken mensen naar kuuroorden. Alles wat zogenaamd goed is voor je lichaam, tref je in deze centra aan: modderbaden, massages, stoombad, maar ook allerlei diëten en ontgiftingskuren. Of het meest recente: tournée minérale. Het vasten past in dit rijtje. Voor al wie last heeft van overtollige kilo’s kan het vasten zeer efficiënt zijn. Toch kunnen we ons de vraag stellen of deze vormen van vasten nog wel aansluiten bij de oorspronkelijke bedoeling. Het Bijbelse vasten beoogt immers een soort loskomen van alle bijkomstige beslommeringen, om opnieuw te zien wat echt belangrijk is. In de vastenperiode klinkt een oproep tot bekering en ommekeer. We moeten loskomen van de te grote aandacht voor onszelf en ons opnieuw volledig openstellen voor de ander en voor God.

(c) Thomas De Boever / Broederlijk Delen

40-DAGENTIJD

Wie van Aswoensdag tot Paaszondag telt, komt bedrogen uit: geen veertig, maar zesenveertig dagen. Toch is hiervoor een eenvoudige verklaring: de zondagen zijn geen vastendagen en worden dus niet meegeteld. Zo heeft de veertigdagentijd toch het juiste aantal dagen.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 22 februari 2017

Robbrecht De Latte wenst allen een zalige vasten 2017.

Bron: Al de dagen van ons leven. Christelijk gezinsboek voor de 21ste eeuw

VEERTIGDAGENTIJD 2017

(c) Thomas De Boever / Broederlijk Delen

Dinsdag 28 februari
19.30 u. Startavond Broederlijk Delen
– Parochiaal Centrum Overboelare,
Groteweg 235 A

Woensdag 1 maart
Aswoensdag:
Lieve boetseerder, trek me uit de klei

09.00 u. Ophasselt
10.00 u. Geraardsbergen-Centrum en Goeferdinge
19.00 u. Zandbergen en Moerbeke

Zaterdag 04 maart
BAVODAG voor alle vormelingen

Zondag 05 maart
1e zondag van de vasten: kwetsbaar – veerkrachtig

Dinsdag 07 maart
09.00 u. vastenbezinning, Geraardsbergen-Centrum

Zaterdag 11maart
17.30 u. viering + koffiestop in Waarbeke

Zondag 12 maart
2e zondag: traditie – toekomst
09.45 u. Zondagse Ontmoetingen
11.00 u. eucharistieviering en koffiestop in Geraardsbergen-Centrum (St.-Bartholomeus)

Dinsdag 14 maart
09.00 u. vastenbezinning, Geraardsbergen-Centrum

Zaterdag 18 maart
17.30 u. eucharistieviering + koffiestop in Grimminge (met vormelingen)

Zondag 19 maart
3e zondag: naar de bron – over de grens

Dinsdag 21 maart
09.00 u. vastenbezinning, Geraardsbergen-Centrum

Zaterdag 25 maart
17.30 u. eucharistieviering + koffiestop in Onkerzele
17.30 u. eucharistieviering + koffiestop in Nieuwenhove

Zondag 26 maart
4e zondag: mijn visie – jouw waarheid
09.30 u. eucharistieviering + koffiestop in Zandbergen (pakjes koffie + bloempjes)

Dinsdag 28 maart
09.00 u. vastenbezinning, Geraardsbergen-Centrum

Zaterdag 1 april
Viooltjesactie in Zarlardinge

Zondag 2 april
5e zondag: Martha – Maria
Boterkoekenactie in Goeferdinge (St.-Bavo)

Maandag 3 april
Koffiestop tijdens de wekelijkse markt, Markt, Geraardsbergen

Dinsdag 4 april
09.00 u. vastenbezinning, Geraardsbergen-Centrum
19.30 u. verzoeningsviering in Ophasselt

Donderdag 6 april
19.30 u. verzoeningsviering in Nederboelare

Zondag 9 april
Palm- en passiezondag: vrijheid – trouw
Solidariteitsmaaltijd in Idegem, Parochiezaal “Die Crone”, Idegemplein 21

Dinsdag 11 april
19.30 u. verzoeningsviering in Geraardsbergen-Centrum

Woensdag 12 april
19.00 u. Chrismaviering in de St.-Baafskathedraal in Gent

Donderdag 13 april
Witte Donderdag
09.00 u. Getijdengebed van Witte Donderdag, Geraardsbergen-Centrum
19.00 u. Witte Donderdagviering in Onkerzele

Vrijdag 14 april
Goede Vrijdag
09.00 u. Getijdengebed van Goede Vrijdag, Geraardsbergen-Centrum
Namiddag: Kruisweg in verschillende kerken
19.00 u. Goede Vrijdagviering in Schendelbeke

Zaterdag 15 april
Stille Zaterdag – Paaswake
09.00 u. Getijdengebed van Stille Zaterdag, Geraardsbergen-Centrum
20.00 u. Paaswake met alle parochies van Geraardsbergen in de St.-Bartholomeuskerk, Geraardsbergen-Centrum

Tot iedereen mee is…


Dit is de nieuwe slogan van Broederlijk Delen, Burkino Faso is het gastland dit jaar.

‘Waarom moeten wij het Zuiden steunen?’, hoor ik wel eens luiden. ‘Er is hier bij ons ook nood, armoede die moet aangepakt worden.’

LEVENSSTIJL

Al enkele jaren zien we dat campagnes van Broederlijk Delen en Welzijnszorg gelijkenissen vertonen. De aandacht gaat naar onze levensstijl. Hoe wij hier leven kan een verschil maken voor onze naasten, zowel dicht bij ons als in het Zuiden. Zo groeit de visie van beide organisaties naar elkaar toe. Terwijl bij Welzijnszorg klinkt: ‘samen tegen armoede’, klinkt het bij Broederlijk Delen: ‘tot iedereen mee is…’Het gaat bij beide organisaties om een gebeuren waarbij iedereen of toch zoveel mogelijk mensen moeten betrokken worden, een verandering die zou moeten plaats vinden in elke mens. Vandaar de slogan: ‘tot iedereen mee is…’ Op de lanceeravond in Gent leerden we een lied en we zouden het oefenen tot iedereen mee was. Dat hebben we dan ook gedaan met veel plezier. Hopelijk slaagt Broederlijk Delen er ook in ons te overtuigen van een andere levensstijl.
We zullen eraan werken, tot iedereen mee is…

[…]

Lees meer in KERK & leven van 15 februari 2017

UITNODIGING STARTAVOND

Naar jaarlijkse gewoonte organiseren we een startavond voor de campagne van Broederlijk Delen.
Deze vindt steeds plaats op de vooravond van de vasten op dinsdag 28 februari.

Iedereen is hartelijk welkom in het Parochiaal Centrum van Overboelare, Grote Weg 235a vanaf 19.30 uur voor een gevarieerd en – zoals gewoonlijk – verrassend programma.

Trouwen voor de kerk

LIEFDE IS HET HART VAN HET HEELAL

De Nederlandse dichter Gabriël Smit begint een gedicht over liefde als volgt :
“Met grote letters wil ik schrijven:
liefde is het hart van het heelal.”

Vast en zeker willen trouwers dat ook schrijven. Met heel grote letters. Met vuur en overtuiging. Liefde is de kern van alles. Wat zouden we zijn zonder liefde? Niets zouden we zijn.

Na deze twee hooggestemde verzen slaat de dichter een heel andere toon aan. Hij laat de stem van de zeer nuchtere geesten klinken, niet met het hoofd in de wolken maar met de voeten op de grond. Om op het einde toch tot zijn uitgangspunt terug te keren: liefde is het hart van het heelal.

“Liefde is bij elkaar zitten, zwijgen
willen zeggen wat je allang
weet en toch niet zeggen kunt.
Weten: ze heeft verdriet
en er niets aan kunnen doen,
een hand leggen op de knie,
de klok horen tikken,
samen iets opruimen,
in grote ogen kijken
en voor altijd weten:
liefde is het hart van het heelal .”

[…]

Lees meer in KERK & leven van 8 februari 2017

ONTMOETINGEN VAN AANSTAANDE TROUWERS

Een aantal koppels hebben zich al aangemeld om in het jaar 2017 een kerkelijk huwelijk te sluiten in een van de kerken van Geraardsbergen. Samen met hen willen we in twee ontmoetingsavonden de betekenis en waarde van een christelijk huwelijk verkennen. Ook andere koppels met trouwplannen nodigen we van harte uit.

Alles begint met ‘elkaar ontdekken’ en het ‘zien van het wonder van de Liefde’. Gehuwden geven elkaar groeikansen. Samen ontdekken ze daarbij Gods nabijheid. Onze waarden en onze levensdoelen toetsen we aan Jezus’ boodschap, die voor christenen centraal staat en wil bijdragen tot hun geluk. Daarom beginnen deze ontmoetingsavonden met een eucharistieviering in de kerk. Na die mis komen we samen voor gedachtewisseling en informatie en eten we samen een broodje. Het is de bedoeling dat de kandidaat-trouwers aan de beide avonden deelnemen.

Deze ontmoetingsavonden vinden plaats op de zaterdagen 11 en 25 maart in Geraardsbergen-centrum. We komen voor de eucharistieviering samen in de St.-Bartholomeuskerk aan de Markt, te 17 uur. Aansluitend daarbij trekken we naar de zaal ’t Groen Kruiske in de Denderstraat 13-15.

Voor meer informatie: klik hier.

PRAKTISCH
Wie wenst te huwen in 2017 meldt dit (tel. of e-mail) zo snel mogelijk aan het parochiaal secretariaat (gegevens onderaan); ook als huwelijksdatum en parochiekerk nog niet definitief vastliggen.

Het parochiaal secretariaat stuurt je een e-mail (of brief) met alle gegevens voor de huwelijksvoorbereiding.

Deelname in de onkosten: 40 euro per koppel voor beide avonden (huur zaal, broodjesmaaltijd, drank, teksten) te betalen op de 1ste avond van de huwelijksvoorbereiding.

Voor meer inlichtingen:
Parochiaal secretariaat – Markt 34, 9500 Geraardsbergen
Tel. 054 43 88 80
secretariaat@kerkingeraardsbergen.be

Naamopgave voor het vormsel

In de voorbije weken hebben in vijf kerken van Geraardsbergen 195 kandidaat-vormelingen hun naam opgegeven om op 20-21 mei het sacrament van het vormsel te ontvangen.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 1 februari 2017

Kandidaat-vormelingen Geraardsbergen-Centrum
Naamopgave kandidaat-vormelingen, Geraardsbergen-Centrum
Naamopgave kandidaat-vormelingen, Grimminge
Kandidaat-vormelingen, Geraardsbergen-Oost

OPEN BEZINNINGSAVOND – BANALISERING VAN DE DOOD?

We nodigen iedereen graag uit tot de open bezinningsavond op donderdag 16 februari 2017 in Ophasselt. Een mooie kans tot gelovig nadenken in de veertigdagentijd.

Om 19.15 uur is er de gebedswake in de kerk van Ophasselt met aansluitend om 19.45 uur in de parochiezaal de bezinningsavond door priester Bert Vanderhaegen, hoofdaalmoezenier in het Universitair Ziekenhuis Gent en moraaltheoloog.

De spreker toont hoe in het denken van afzonderlijke mensen en in recente beleidsstandpunten vaak een relativering voorkomt van de basiswaarde die het leven is. Op grond van een evaluatie van tien jaar euthanasiepraktijk laat hij zien dat inzake deze problematiek het ‘hellend vlak’ een feit is.

Allen van harte welkom!

Goddelijk spel


Al enkele jaren hoorde ik over Godly Play. De eerste keer maakte ik er kennis mee toen we in 2012 de TOPdag voor Jokri organiseerden in Geraardsbergen. Toen nog eens op een pedagogische studiedag met de leerkrachten van het basisonderwijs. Leuk, maar ik besefte nog niet ten volle hoe waardevol het brengen van een Godly Play-verhaal is, zowel voor de toehoorders als voor de verteller. Ook was ik al een tijdje op zoek hoe we kinderen beter kunnen betrekken bij de zondagseucharistie. Hoe kunnen we gezinnen aanspreken dat ze het de moeite vinden om aan te sluiten bij de christengemeenschap die samenkomt op zondag?

In november 2016 besloot ik de basiscursus Godly Play-verteller te volgen in Drongen. Het driedaagse verblijf in de Oude Abdij met het beluisteren en verwerken van 12 Bijbelverhalen, samen met 10 andere cursisten heeft mij als het ware, samen met de 10 anderen veranderd. Het was een ware ontdekking, ja zelfs openbaring wat het brengen van deze verhalen op deze manier doet met een mens. Deze driedaagse was niet enkel opleiding maar eveneens tijd van bezinning, verstilling en beleving bij Gods woord.

WAT IS GODLY PLAY NU EIGENLIJK?
Het is een speelse methode van geloofsinitiatie en -communicatie. Godly Play vertrouwt op de kracht van verhalen. Het spelen en vertellen van verhalen is er een fundamenteel onderdeel van. De verhalen worden sober en authentiek verbeeld met behulp van spelmateriaal.
Godly Play is gebaseerd op het geloof en vertrouwen dat iedereen, en in het bijzonder een kind, God kan ervaren in zijn of haar leven. Het reikt een taal en een manier aan om aan deze ‘spirituele’ ervaring uitdrukking te geven. Godly Play combineert spel, ritueel, creativiteit en verhaal. Het helpt jong en oud om in dialoog met de christelijke traditie een geïntegreerd en doorleefd antwoord te geven op zingevingsvragen.
Godly Play wil kinderen en volwassenen helpen om de christelijke taal beter te verstaan, om parabels en Bijbelverhalen, stilte en liturgische handelingen beter te leren aanvoelen.

[…]

Lees meer in Kerk & Leven van 25 januari 2017

Ann Van Nieuwenhove

Gebedsweek voor de eenheid van de christenen

De jaarlijkse gebedsweek voor de eenheid van de christenen, van 18 tot en met 25 januari, heeft als uitgangspunt een tekst uit een brief van Sint Paulus aan de christenen van Korinthe (2 Kor. 5, 14-20). Hij start met een inspirerende stellingname van de apostel: “Wat ons drijft is de liefde van Christus.” (v. 14)

Wat Paulus ertoe bracht om zich in te zetten voor de eenheid in zijn gemeenschappen was de ervaring die hij met Jezus had opgedaan. Hij had zich door Hem bemind en gered gevoeld. Jezus was zo diep in zijn leven doorgedrongen dat niemand hem ooit van Hem zou kunnen scheiden. Het was niet meer Paulus die leefde, maar Jezus die in hem leefde. De gedachte dat de Heer hem had liefgehad en zelfs zijn leven voor hem had gegeven, liet Paulus niet meer los en bracht hem ertoe om hetzelfde te doen, met dezelfde liefde.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 18 januari 2017

Op donderdag 19 januari, te 19.15 uur, in de Sint-Bartholomeuskerk, staat het gebedsmoment van de conferentie in het teken van de oecumene. We zullen dan bidden samen met de voorgangers van de protestantse en de evangelische gemeenschappen, die zelf een woord ter overweging zullen inbrengen. Uiteraard zijn uit onze eigen katholieke gemeenschap zoveel mogelijk mensen welkom op dit gebed, ook zij die geen lid zijn van de conferentie.
U bent dus van harte verwacht!

Moge de liefde van Christus ons, gelovigen en Kerken, ertoe drijven om in verzoening te leven en de scheidingsmuren af te breken!

pastoor Frans

Kerstfeestje Jokri Geraardsbergen

Zoals elk jaar houden we met onze plaatselijke Jokri-werking (Jonge Christenen) samen met de leden en de leiding een kerstfeestje. We willen, zoals we ook op andere bijeenkomsten doen, samen ontdekken wat geloven voor ons betekent en kan betekenen. Ook rond de kersttijd wouden we graag een bijeenkomst organiseren om samen in een sfeer van vriendschap het kerstfeest te vieren. In de voorgaande bijeenkomsten gedurende de adventsperiode hadden we ons, zoals u allen, samen voorbereid op Kerstmis. Dit jaar onder het jaarthema van IJD (Interdiocesane Jeugddienst, jongerenpastoraal van het Bisdom Gent, de overkoepelende organisatie die Jokri-, Kring- en Plussers-groepen ondersteunt): Gewoon Gaan!!


Het was op dinsdag 27 december 2016 een zalige bijeenkomst, waarin zowel jong als oud zich goed geamuseerd heeft. We spraken samen af aan de Begijnhofkaai in Geraardsbergen-Centrum, ter hoogte van de parking van de Middenschool. Van daaruit vertrokken we te voet richting de Markt van onze stad. Daar staat al sinds enkele weken en voor de rest van de kerstvakantie een winterdorp met schaatsbaan geïnstalleerd. Iets ideaal, dachten we als leiding, om eens te doen met onze leden. En inderdaad, ze waren allemaal heel enthousiast. Het schaatsen was superleuk en gezellig. Zowel de meer gevorderde schaatsers onder ons, als diegenen die minder aan het ijs gewend waren konden zich goed uitleven. Beter zelfs, de gevorderde schaatsertjes van onze leden ondersteunden en hielpen de anderen. Als dat niet “barmhartig” zijn is!!

[…]

Lees meer in KERK & leven van 11 januari 2017

De leiding
Baldwin, Fien, Franciska, Ringo en Servaas
Jokri Geraardsbergen