Allerheiligen – Allerzielen


In een bekend kerklied zingen wij ‘Heer, herinner U de namen van hen die gestorven zijn’. Iemands naam bewaren in onze herinnering is die persoon een blijvende plaats geven in ons bestaan. Het is her-inneren. Het komt hierop neer: het verhaal beluisteren van hun leven, met zijn successen en vreugden, en met de moeilijkheden en de moedige strijd om vol te houden. Het is denken aan de fonkeling in hun ogen, het timbre van hun stem, hun vriendschap…

In de eucharistieviering spreken we biddend de hoop uit dat de heiligen onze blijvende voorsprekers mogen zijn bij God. En ook buiten de eucharistie kunnen wij dit bidden. Daarbij denken we vaak aan de grote bekende heiligen, uit lang vervlogen tijden of uit de laatste eeuw. Maar ook gestorven mensen die wij persoonlijk gekend hebben en in God gestorven zijn, zij blijven onze voorsprekers bij God. Zij hebben ons leven gekend en gedeeld en kunnen met kennis van zaken bij God voor ons ten beste spreken. En wij van onze kant mogen hen biddend om hun voorspraak vragen.

Met Allerheiligen en Allerzielen beleven we nog meer dan op andere dagen bewust de band met onze overledenen. Een wederkerige band van herinnering en betrokkenheid.

Zalige hoogdag.

Pastoor Frans

28ste Wereldjongerendagen 2016

Krakau, Polen 17 juli – 1 augustus 2016


In de maand juli heb ik van mijn ouders de kans gekregen om te proeven van iets uniek op mijn weg als jonge, zoekende christen: mogen deelnemen aan de Wereldjongerendagen (WJD) in Polen. Deze zalige dagen werden georganiseerd door de Interdiocesane Jeugddienst. Die heeft per bisdom een subafdeling. Ze zijn verantwoordelijk voor het jongerenpastoraal in ons Vlaams landsgedeelte.

De WJD zijn iets wat ik al sinds lang van dacht: “dat zou ik toch eens moeten gedaan hebben in mijn leven”. Zeker nu ik nog studeer en er nog de tijd en de leeftijd voor heb (kan tot maximum 30 jaar). Samen op weg gaan met andere gelovige jongeren uit Vlaanderen, ons geloof beleven en zoeken naar wat Gods boodschap in ons leven betekent of kan betekenen (samen groeien in geloof) dat is het centrale doel van het hele gebeuren. De WJD vinden om de vier jaar plaats in een andere stad. Ze werden in het leven geroepen door paus Johannes Paulus II in 1986. Elke editie heeft een ander thema. Krakau kreeg het thema van de barmhartigheid: “Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden”, wat perfect aansluit bij het jubeljaar van de barmhartigheid dat we dit jaar vieren. Hiervan werd ook een hymne gecomponeerd, zoals bij iedere editie. Het was echt een zalig kippenvelmoment als miljoenen jongeren samen deze hymne zongen.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 26 oktober 2016

Servaas Van Maldergem
Jokri Geraardsbergen

Herfstpoëzie

(c) Marjan De Ridder
(c) Marjan De Ridder

een boom
een tak
een blad
zomaar wat wind
bruin … geel … rood en groen

zomaar een grond vol
met bladeren

killig
regendruppels
dauw in het mos
zomaar een web
zomaar een bos vol
met paddenstoelen

ja, het is weer herfst

(Tekst en foto Marjan De Ridder)

[…]

Lees meer in KERK & leven van 19 oktober 2016

Altijd goed nieuws! Herabonneer op het parochieblad.

(c) Frank Bahnmüller

U kent als trouwe lezer Kerk & Leven als het weekblad van de katholieke kerk in Vlaanderen dat nieuws brengt uit de parochies in Geraardsbergen, het bisdom Gent en het Vlaamse kerklandschap.

Het jaar 2016 loopt stilaan naar zijn einde. Het is de tijd voor de hernieuwing van abonnementen. Ook voor ons parochieblad Kerk & Leven. Hernieuw uw abonnement en blijf ook in 2017 op de hoogte van wat er reilt en zeilt binnen de parochies in Geraardsbergen, in onze verenigingen en werkgroepen. We voegen er af en toe een bezinnend artikel aan toe. Natuurlijk verdienen de algemene bladzijden en de teksten van het bisdom Gent onze aandacht.

HERNIEUW UW ABONNEMENT
Een abonnement voor een jaar kost 36 euro, hiervoor krijgt u 48 nummers in de bus. Wilt u geen onderbreking in het ontvangen van uw parochieblad, stort dan dit bedrag vóór 15 november 2016 op rekeningnummer BE13 0682 3392 6439 van Kerk & leven Geraardsbergen, Markt 34, 9500 Geraardsbergen. Een steunabonnement kan vanaf 40 euro. Het is niet zeker dat hiervoor iemand bij u langs komt. U kunt best het rekeningnummer overnemen bij uw bankoverschrijving.

BELANGRIJK!! Vermeld bij de mededeling uw abonneenummer, te vinden rechts bovenaan op de voorpagina net boven de naam. Het bestaat uit 8 cijfers: (voorbeeld) 36720183.

NIEUWE ABONNEES
Kent u nieuwe abonnees of mensen die interesse hebben in het parochieblad? Aarzel dan niet om ons te contacteren met hun gegevens voor eind oktober. Zij hoeven niet tot begin 2017 te wachten om Kerk & Leven te lezen. Vanaf november valt het parochieblad reeds in de bus!

Hebt u nog vragen? Bel gerust naar het parochiaal secretariaat (tel. 054 43 88 80), of stuur een e-mail naar secretariaat@kerkingeraardsbergen.be

We danken u alvast voor uw blijvend vertrouwen!

MARKTACTIE
Ook dit jaar is er een standje op de wekelijkse markt van Geraardsbergen, en dit op maandag 31 oktober.
Nieuwe abonnees kunnen een abonnement op het parochieblad aanvragen en krijgen vanaf november 2016 reeds het parochieblad. Bestaande abonnees zijn uiteraard ook welkom voor een kleine attentie.

VRIJWILLIGER WORDEN?
Misschien ziet u het wel zitten om u in te zetten voor de hernieuwing van het parochieblad en wil u vrijwilliger worden voor de herabonnering in oktober en november. Neem dan contact op met het parochiaal secretariaat.

SAMEN TEGEN ARMOEDE IN GERAARDSBERGEN

17 oktober: Werelddag van verzet tegen armoede en sociale uitsluiting

Wie doet mee?
Stop armoede, onze parochiale werkgroep, werkt in het kader van deze wereldactiedag samen met welzijnsschakel “Steksken”, “Hart Boven Hard”, Wijkcentrum “De Poort” (OCMW), de stad Geraardsbergen, en met het Regionaal Welzijns Overleg (RWO ARA VZW), dat de coördinatie van het geheel op zich neemt.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 12 oktober 2016

En, op 17 oktober?
Graag nodigen we jou uit om op die dag een bezoekje te komen brengen op de Markt in Geraardsbergen, waar een stoelenactie georganiseerd zal worden van 10 tot 12 uur. Dit is een mooie toepassing van de slogan “we steken armoede niet onder stoelen of banken”.
Of kom een kijkje nemen tijdens de doorlopende en interactieve tentoonstelling, waar de creatieve uitspattingen rond het thema armoede gemaakt door leerlingen uit de basisscholen van Geraardsbergen tentoongesteld zullen worden. Dit naar aanleiding van de getuigenissen van ervaringsdeskundigen in de scholen.
Of ben je gewoon nieuwsgierig, wil je graag wat meer info vergaren omtrent het thema, of misschien een praatje slaan met een hapje en een drankje?
Dat kan van 14 tot 19 uur in jeugdcentrum “De Spiraal”, Zakkaai 29.

Aanstelling dekenale ploeg van dekenaat Zottegem

Op verzoek van de bisschop publiceren we hier de hoofdgedachten uit zijn homilie van 18 september in Zottegem

© Marcel De Bolle
© Marcel De Bolle

Op deze mooie zondagnamiddag nemen we de start van het nieuwe dekenaat Zottegem. We zullen allemaal moeten wennen aan deze nieuwe situatie, maar het werk en het overleg dat we reeds jaren aan het doen zijn geeft ons de garantie dat we het samen goed zullen doen. We weten dat het niet ons project is, de Geest van God is eigenaar, en wij zijn enkel zijn nederige medewerkers. We kunnen fier zijn op al die gelovige mensen die de Kerk dragen, gisteren, vandaag en morgen.

“Het koninkrijk heeft jullie bereikt” schrijft Sint-Lucas, dat is de boodschap die de leerlingen moesten brengen naar de dorpen in de omgeving. Ze kregen enkel dit mee, geen reisstaf, geen reserve kleren, geen rugzak, ze moesten maar eten vragen bij de mensen want wie werkt is zijn loon waard. Het voelt vandaag in Zottegem aan zoals toen Jezus zijn leerlingen uitzond. Zij liepen over van een groot vertrouwen dat het Rijk van God gekomen was. Dat moesten ze gaan vertellen en de zieken genezen, van allerlei soorten ziekten. Daartoe was Jezus ook gestuurd door de Vader. Jullie worden gestuurd door de Kerk, zoals Jezus gestuurd was door Zijn Vader.
We weten hoe moeilijk het kan zijn over het evangelie te spreken in de huidige samenleving, en wonderen doen is ons misschien niet gegeven. We beleven woelige tijden. We weten echter ook dat veel mensen in onze steden en dorpen hard bezig zijn de mensen te helpen en te onthalen. De Kerk in ons bisdom is attent voor de zwakken, de zieken en de misdeelden. Onze inspanning gaat uit naar de hele maatschappij, iedereen heeft het recht het evangelie te leren kennen en in contact te komen met Christus. We vertrekken met een nieuw elan, we willen een nieuwe dynamiek ontwikkelen in onze parochiale gemeenschappen. Dat betekent niet dat wat voorbij is niet goed was, wél dat we in nieuwe tijden alles willen herdenken, samen, priesters, diakens, parochieassistenten en iedere gelovige. Paus Franciscus wil een missionaire Kerk, die naar de mensen gaat, naar de armsten eerst, naar ouderen, naar jongeren en kinderen, naar mensen die misschien de rug gekeerd hebben naar de Kerk.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 5 oktober 2016

+ Luc Van Looy

Welkom in de kerk

Sacramenten verschuiven al eens van plaats in een mensenleven. Terwijl het vroeger de traditie was het doopsel te laten toedienen aan baby’s gebeurt het nu meer en meer naar aanleiding van de eerste communie. Ook volwassenen laten zich dopen.

SYMBOLEN, GEBAREN EN RITUELEN
Tijdens toediening van sacramenten nemen symbolen, gebaren en rituelen een belangrijke plaats is. Bij het doopsel zijn de belangrijkste symbolen de paaskaars en het doopwater. Maar als je aan kinderen vraagt wat dopen wil zeggen, krijg je als antwoord: water over je hoofd gieten. Water is een belangrijk symbool in de Bijbel. Water aan een vreemde geven betekende: ‘je bent welkom’. Water betekent ‘nieuw leven’, je zuiveren, je naar God keren, leven zoals God het wil.
In kindertaal kan je zeggen: door het doopsel kies je om vriend te worden van Jezus, van God en de Heilige Geest.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 28 september 2016

OPROEP
Onze kerk in Geraardsbergen wil in scholen en daarbuiten een oproep doen tot kinderen die zich in het vooruitzicht op hun eerste communie willen laten dopen. Wij vragen dat ze zich aanmelden. Zo kunnen we een degelijke voorbereiding uitbouwen met hen en hun familie en rond de tijd van Lichtmis een gezamenlijke doopviering organiseren voor zesjarigen. U kan hiervoor contact opnemen met Ann Van Nieuwenhove,
a.vannieuwenhove@hotmail.com of tel. 0487 90 67 93 (Markt 34, 9500 Geraardsbergen)

Actie voor nieuwe abonnees!

U kent als trouwe lezer Kerk & Leven als het weekblad van de katholieke kerk in Vlaanderen dat nieuws brengt uit de parochies in Geraardsbergen, het bisdom Gent en het Vlaamse kerklandschap.

Binnenkort kan u uw abonnement op het parochieblad opnieuw vernieuwen en blijft u op de hoogte van wat er reilt en zeilt binnen de parochies in Geraardsbergen. Een abonnement voor een jaar kost 36 euro, hiervoor krijgt u 48 nummers in de bus.

PROMOTIE

Als promotie voor nieuwe abonnees bieden we hen het parochieblad 2 maand gratis aan. Vanaf november valt het parochieblad reeds in de bus! Nieuwe abonnees genieten dus al dit jaar van hun abonnement.

Om te genieten van dit aanbod vragen we dat nieuwe abonnees zich melden voor eind oktober (maar liefst zo snel mogelijk) zodat we hun abonnement kunnen activeren.

Kent u als trouwe lezer mogelijk nieuwe abonnees of mensen die interesse hebben in het parochieblad? Aarzel niet om ons te contacteren met hun gegevens.