Een MAGNIFIEKE Topdag in Zottegem!

Foto: Ellen Eeeckhout

Het dekenaat Zottegem mocht dit jaar op zaterdag 27 oktober 2018 meer dan 180 jongeren verwelkomen voor de Topdag. Het was dus een topeditie qua opkomst, nog nooit werd zo een groot aantal jongeren verzameld voor dit evenement.

Hetwas voor vele jongeren een blij weerzien na de Ontmoetingsdagen. De Topdag iseen dag waarop alle Jokri-groepen,Kringwerkingen en Plussersgroepen elkaar terugzien na de vervlogenzomertIJD. Vriendschapsbanden worden terug stevig aangehaald en dit waszichtbaar in de vele knuffels die gegeven werd. Velen vielen elkaar letterlijkin de armen. Verwonderlijk hoe zo’n sterke band kan groeien tussen jongeren dieelkaar steeds opnieuw ontmoeten in een geest van spel en gebed!

[…]

Lees meer in KERK & leven van 14 november 2018

Zondagse ontmoetingen: “Waakzaam zijn”

Op de Dag van het Woord brengen we alle lokale kerkgemeenschappen van de ‘Parochie Geraardsbergen’ samen rond Christus.

Graag nodigen we u allen uit: zondag 2 december in de Sint-Bartholomeuskerk in Geraardsbergen.

09.45 u. ontvangst, met koffie
10.00 u. start workshops
11.00 u. eucharistieviering + nevendienst voor jongeren

Na de viering: “Soep op de stoep” een actie ten voordele van Welzijnszorg

Workshops

Taizéliederen: zingen en musiceren
een Taizélied, een adventslied
muzikanten schrijven best in zodat we de nodige partituren kunnen voorzien (catechese.geraardsbergen@gmail.com)

Adventslichtje maken

Bijbelgesprek: voor wie wat meer inhoud wil
overeen lezing van de dag

Vorige keren waren deugddoende ervaringen!
We verwachten u! Mis het niet!

Derde Parochiaal Beraad

Welzijnszorg – schoolen armoede:
1 op 5 kinderen loopt school in de buitenbaan

Samen met verschillende partners willen we nadenken over deze problematiek en hoe we elkaar tegemoet kunnen komen.

Donderdag 15 november om 19.15 uur in de parochiezaal “De Reep”, Fel. Cauwelstraat 9 te Nederboelare

Programma:
19.15 u. Gebedsmoment.
19.45 u. Start Parochiaal beraad met als thema: Welzijnszorg (school en armoede).
21.30 u. Tijd voor een drankje en ontmoeting.

Bijzonder welkom aan: scholen, leerkrachten en directies, Huis van het Kind, schepen van gelijke kansen en onderwijs, verenigingen die aan deze problematiek hun bijdragen kunnen leveren.

Herdenking Wereldoorlog I


Naar aanleiding van de 100ste verjaardag van het einde van de Eerste Wereldoorlog vindt onder de titel ‘A Walk to Victory 1914-1918’ in Geraardsbergen een historische theaterwandeling en swingend overwinningsconcert plaats. Graag stellen we dit project voor.

Het concept
In de Westhoek zijn theaterwandelingen schering en inslag. Zo organiseerde men twee jaar geleden een serie rond Vrouwen aan de zijlijn. De personages waren verpleegsters, moeders zoals Käthe Kollwitz, lokale dames en volksvrouwen alsook koningin Elisabeth.
Het concept van de theaterwandeling A Walk to Victory 1914-1918 ontstond na een theaterwandeling in het domein De Blankaart in Diksmuide in 2016. Op dat moment was ik bezig aan de voorbereiding van MEMENTO 1916-2016 in het Sint-Catharinacollege. Hierin stonden de weggevoerden uit Geraardsbergen centraal die bijeengedreven werden op de speelplaats van het college om vandaar in beestenwagons naar werkkampen in Noord-Frankrijk gebracht te worden. Op de speelplaats van het college werd in 2016 een monument ingehuldigd.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 7 november 2018

Praktische info
Afspraak vrijdag 9 en zaterdag 10 november om 19.30 u. aan de ingang van JC De Spiraal, Zakkaai 29, Geraardsbergen.
Het publiek wordt in drie groepen verdeeld en krijgt bij aanvang eerst wat duiding over het verloop van de avond. Onder begeleiding gaat elke groep naar de drie locaties.

De theaterwandeling is heel toegankelijk, ook voor rolstoelgebruikers. Zij bedraagt slechts 1.3 km en neemt u mee op een tocht in de benedenstad.
Bereid u voor op typisch herfstweer en voorzie u dus van warme en aangepaste (regen)-kledij en eventueel paraplu, makkelijke wandelschoenen en misschien een vouwstoeltje voor de buitenlocaties.

Na de theaterwandeling komt u terug naar de Spiraal waar Concertband Cecilia u verwent met een concert om het einde van de wereldoorlog te vieren, in een na-oorlogse staminee, met dansgelegenheid tot in de late uurtjes.

Van harte welkom!
Frederika Schollaert

Heiligen in beeld


Wie ooit in Overboelare ten huize kwam bij Karel Wildemeersch zal bewonderend gekeken hebben naar zijn enorme collectie heiligenbeelden. Over zijn merkwaardige hobby gingen we even praten met hem.

DE START VAN EEN VERZAMELING
Toen wij nog maar pas getrouwd waren gingen Gerardine en ik eens op bedevaart naar Deux-Acren. Daar was ook een rommelmarkt en wij zagen dat daar iemand klaar stond om met een hamer een geschonden beeld van de pastoor van Ars in stukken te slaan. We waren daar fel door geschrokken en wilden het redden. De man vroeg er welgeteld 1 frank voor. We hebben het gekocht en laten herstellen, wat meteen de start was van onze verzameling. Van verschillende kanten kwamen er beelden bij: we kochten ze op markten, anderen schonken ons een beeld als souvenir van hun reis, of mensen die bij een erfenis van sommigen beelden wilden afraken brachten ze bij ons. En we hadden er ook een aantal uit de vroegere winkel van Gerardines moeder.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 31 oktober 2018

Herdenkingsviering jong overledenen

Met de kerkgemeenschap van Geraardsbergen vinden wij het waardevol regelmatig een bijzondere herdenking te houden van overledenen die ons veel te vroeg ontvallen zijn.

De volgende herdenking gaat door op:
vrijdag 26 oktober 2018 om 20.00 uur in de Sint-Bavokerk (Hoge Buizemont 165 te Geraardsbergen)

We nodigen iedereen van harte uit om met ons mee te bidden voor overleden familie. Het is misschien een moeilijke stap, een hoge drempel. Het kan ook een hulp zijn om vooruit te geraken, samen met anderen.

Na de gebedswake is er gelegenheid om iets te drinken en elkaar te leren kennen.

Om te zorgen dat jullie kind of echtgeno(o)t(e) een plaats krijgt in onze kerk, kunnen jullie – indien je dat wenst – een foto van 10 op 15 cm meebrengen. We zullen deze inlijsten en op de herdenkingsmuur aanbrengen. Het is een plaats voor hen apart, waar ze voor altijd zullen herdacht worden.
Iedere zaterdag van 10 tot 17 u is er gelegenheid om eens binnen te stappen in de Sint-Bavokerk voor persoonlijk gebed of bezinning, de kerk is steeds geopend op zaterdag.

Meer info bij parochieassistente Ann Van Nieuwenhove (a.vannieuwenhove@hotmail.com)
Markt 34, 9500 Geraardsbergen, tel. 054 43 88 80

ELFDE CONCERT IN DE ANNEESSENSREEKS: PETER EN DE WOLF

ZONDAG 2 DECEMBER 2018 OM 15 UUR
SINT-BARTHOLOMEUSKERK, MARKT, GERAARDSBERGEN

Voor het elfde concert in de Anneessensreeks trekken we volop de kaart van de kinderen met de familievoorstelling “Peter en de wolf” (6+). Iedereen ken het sprookje waarin de kleine Peter het met zijn vriendjes opneemt tegen de wolf. Dit Russische verhaal werd onsterfelijk door de geniale muziek van Sergei Prokofiev.

In deze versie maken we kennis met een enorm, maar verborgen instrument, het orgel. Onder leiding van verteller Wanne Synnave maken de kinderen een ontdekkingstocht door de kerk om de klankrijkdom van het kerkorgel te ontdekken. Organist Joris Lejeune zal aan de hand van de rijke klankkleur van het Anneessensorgel de verschillende dieren van dit sprookje tot leven brengen.

Toegangskaarten: 8 euro voor volwassenen, 6 euro voor kinderen
Leden Kunstkrak: 4 euro (enkel via de Kunstacademie)
Vrijetijdspas: 2 euro

Tel. 054 43 72 62
ccdeabdij@geraardsbergen.be – www.abdij.be

Een organisatie van: CC De Abdij en de Kerkraad Sint-Bartholomeus

Het laatste herfstgedicht

De eerste die nu nog met herfsttakken aan komt draven
en daarmee op dit papier of tegen mijn beeldscherm zwaait
zodat bladeren dit gedicht binnen dwarrelen
bijt ik persoonlijk de strot af.

Want ziek ben ik van woorden die troost willen bieden
voor alles waar geen troost voor kan bestaan.
Te moe vooral om iedere ochtend bloot en bleek
weer als dezelfde jongen op te staan.

Vergeet me liever even, begraaf deze woorden
in een ondiep graf en leg jezelf daarnaast ter ruste.
Mag ik bij je liggen? Dan spreken we daar af
om pas te ontwaken als ook dit blad volledig is vergaan.

Want zou de dood te bedwingen zijn
met slechts enkele mooie regels
dan had ik die voor je geschreven.
Ik weet het ook hier staan ze niet, vergeef me.

Erwin Vogelezang
uit: Bladluis
De Windroos gedichten
Uitg. Holland-Haarlem 2006

(Tekst en foto Marjan De Ridder)

Stop Armoede Geraardsbergen


INSPIRATIE

God wil een nabije God zijn. Dat zien we doorheen het eerste testament.
Het hoogtepunt hiervan is de komst van Jezus. Zijn leven dood en verrijzenis tonen dat hoe God ondanks onze beperkingen toch midden onder ons wil zijn. Hij is onze bezieler.

Als Paulus zich afvroeg of hij met zijn verkondiging, en de stichting van nieuwe gemeenten op het goede spoor zat, of hij wel christelijke gemeenten stichtte kreeg hij van de apostelen het antwoord dat zijn gemeenten authentiek christelijk waren als ze voor de armen zorgden.
Bij uitbreiding geldt dit evengoed voor allen die het op een of andere manier moeilijk hebben.
In dezelfde zin is ook de duidelijke uitspraak van Bisschop Jacques Gaillot over de dienende diaconale aanwezigheid van de kerk te begrijpen: ”als de kerk niet dient, dient ze tot niets.”

God wil God zijn voor alle mensen. Dus proberen we mensen te helpen zonder onderscheid van ras, religie, sociale achtergrond, verleden…We komen heel veel in contact met mensen met migratieachtergrond.

HOE PROBEREN WE BIJ “STOP ARMOEDE” MET MENSEN OM TE GAAN
De methode die we gebruiken is een methode die sinds jaar en dag aanwezig is in “Stop Armoede” en die velen onder u misschien herkennen uit hun eigen vrijwilligerswerk. De methode vindt haar inspiratie in het evangelie. Op een vormingsmoment bij het “Huis van het Kind” kwamen we er achter dat hier een uitgewerkte theorie over bestaat. De presentie theorie. Deze theorie is niet ontwikkeld vanuit theoretische concepten, maar beschrijft wat door mensen die helpen , en mensen die geholpen worden als goede zorg ervaren word. Presentie betekent “aanwezigheid”, ”er zijn”.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 17 oktober 2018

Voor Cindy, Pastoor Frans, Bea, diaken Dany, Gisèle, Hilde, Ingrid, Ingrid, Lieve, Herman, Patsy, Kristin, Fernand, Hilde, Marleen, Eric, Rik

Diaken Renaat