Vakantie onbereikbare droom voor veel mensen in armoede

ÉÉN VLAMING OP VIJF (19,6%) KAN ZICH GEEN WEEKJE VAKANTIE VEROORLOVEN
Ook mensen in armoede willen de zee wel eens zien of hun kinderen in een dierenpark laten kijken. Vanuit de organisatie Vakantieparticipatie worden al veel inspanningen geleverd om kwetsbare gezinnen de kans te geven op zinvolle en betaalbare vrijetijdsactiviteiten. Een bittere noodzaak ook in een leven van dagelijkse stress over hoe de facturen te betalen en brood op de plank te krijgen. Vakantie is echt wel belangrijk. Alle mensen hebben recht op een adempauze. Wie geen werk heeft, maar er constant naar op zoek moet, heeft ook veel baat bij even wég te kunnen zijn van dat zware leven.

VAKANTIE GEEFT MENSEN EEN PSYCHOLOGISCH DUWTJE IN DE RUG ZODAT ZE ER WEER TEGENAAN KUNNEN
We mogen niet onderschatten hoe diep mensen in armoede verzeild kunnen raken, en hoe intens hen dat naar de rand van de samenleving drukt. Hoe unfair de maatschappij er dan gaat uitzien voor mensen die niet naar de zee of de zoo kunnen trekken.
Met de korting die toeristische bedrijven via Vakantieparticipatie bieden, blijft de toegangspoort voor vele mensen in armoede nog moeilijk te openen.


[…]

Lees meer in KERK & leven van 22 juni 2016

 

Ann Van Nieuwenhove

In ‘De Ark’ heeft alleen liefde geen beperking

Op de dekenale conferentie van april kwam Geert De Cubber getuigen over de Ark-gemeenschap in het algemeen en concreter over de Ark-gemeenschap in Drongen. Hij heeft daar een tijd voltijds gewerkt en is er nu nog steeds als vrijwilliger actief. Op een indringende manier toonde hij hoe in deze gemeenschappen de werken van barmhartigheid worden beleefd.

In België zijn er drie Arkgemeenschappen. In totaal zijn er 130, verspreid over 30 landen. De Ark-gemeenschap van Drongen is in november 2011 opgericht. Zij herbergt mensen met een verstandelijke beperking. Deze bewoners tellen daar voor 100 % mee. Mensen met en zonder mentale handicap doen er alles samen: leven, wonen, werken, eten, bidden, afwassen, koken, poetsen, ruzie maken en het weer goed maken. Het is een zeer groot gezin: er zijn steeds zeven gasten aanwezig en drie inwonende assistenten. Ieder heeft zijn inbreng. Zo delen we het leven van elke dag. De persoonlijke band die tussen ons groeit, geeft een warme kleur aan wat we doen en wie wij zijn. Dat werkt aanstekelijk.
We wonen in een vleugel van de Oude Abdij in het hartje van Drongen, op 3 km van het centrum van Gent. Er is een heel groot park waar wij graag gebruik van maken. Voor ons huis gebruiken we het Franse woord ‘foyer’. Het roept het warme beeld op van een plaats met open haard. Aan die huiselijke sfeer werk je op verschillende manieren actief mee. Bij het eten zit men samen met de andere bewoners rond dezelfde tafel. Vaak zitten er ook bezoekers mee aan tafel. Het zijn de belangrijkste momenten van de dag. Men neemt elke week deel aan de foyeravond: een moment om te plannen, om te luisteren en om te vertellen over wat je denkt en voelt. Men brengt veel tijd door in de leefruimten: keuken, eetkamer, woonkamer, eventueel TV-kamer en stille ruimte. Ze zijn het hart van de foyer.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 15 juni 2016

Verslag door Jan De Lil

Wens voor vaderdag

Je bent m’n held in nood
je maakt alle tranen dood.
Je tovert een glimlach op m’n snoet
en alles is weer goed.
Ik kan altijd op je rekenen
want je bent MIJN papa
en je bent de beste!

Indi – zesde leerjaar ‘De Duizendpoot’

Zarlardinge – Meimaand… Mariamaand

Op donderdag 26 mei trokken de directie, leerkrachten en leerlingen van de vrije basisschool ’t Zarlarhartje op bedevaart naar Onze-Lieve-Vrouw in haar kapel op de Oudenberg.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 8 juni 2016

De barmhartige Samaritaan

Bij de opening van de poort van de jubileumkapel in de Sint-Bartholomeuskerk schonk de bisschop ons een kopie van een icoon van de barmhartige Samaritaan. Dit verhaal past volop in dit ‘Jaar van de Barmhartigheid’. Hiermee toonde Jezus dat barmhartigheid gaat over verantwoordelijkheid voor elkaar.

Het gebeuren begint zo eenvoudig als maar kan. Een mens gaat op weg. Het is geen toeval dat we niets vernemen over de achtergrond van het slachtoffer van deze overval. Barmhartigheid – lijkt Jezus te zeggen – richt zich op gelijk wie, ook op onbekenden.

De drie voorbijgangers zijn eveneens onderweg. Zij zijn niet vertrokken met de bedoeling om die dag een goede daad te stellen, maar om hun beroep uit te oefenen. Dat is hun eerste verantwoordelijkheid. En daar is niets mis mee. Integendeel, het is een gezonde bekommernis. Je mag jezelf ontplooien als mens. Wat ze die dag willen doen bevat wellicht ook inzet voor anderen: voor hun gezin misschien, voor de mensen die hen in het gewone leven zijn toevertrouwd. De priester en de leviet willen dienst doen in de tempel en zo een roeping vervullen die hun leven zin geeft. Zo ook de Samaritaan, die op zijn rijdier onderweg is om zaken te doen. Misschien hebben die mensen ’s morgens al gebeden. Wellicht was het dan in de trant van: “Heer, laat mijn dag goed verlopen. Wil ervoor zorgen dat onderweg niets ergs gebeurt, zodat ik vlot mijn werk kan doen”. Maar vaak verloopt het leven niet zo rimpelloos als we wensen.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 1 juni 2016

naar R. Burggraeve

Eerste communie (2)

Eerste communieviering Onkerzele
Eerste communieviering Idegem
Eerste communieviering BSGO Geraardsbergen Centrum en Drempel
Eerste communieviering BSGO Klim Op Zandbergen

Infoavond over VORMSEL EN CATECHESE OP ZONDAG

In het weekend van zaterdag 20 en zondag 21 mei 2017 zal in zes kerken van ons dekenaat het vormsel van de twaalfjarigen plaatshebben.

Wil u meer weten over de aanpak van de vormselcatechese kom dan naar één van onze twee infoavonden.

We geven tijdens die avond meer informatie over het voorstel van de vormselregeling (welke kerken, op welke dag en welk uur…), waarover het bisdom maar begin 2017 een definitieve beslissing kan meedelen.

Het formulier waarmee u uw tiener kan inschrijven voor het vormsel en de vormselvoorbereiding is eveneens die avond te bekomen.

De infoavonden gaan door op dinsdag 14 juni of woensdag 15 juni 2016 om 20.00 uur in de Sint-Macariuskerk in Nederboelare (Reep)

Priesters, diakens en catechisten van het dekenaat Geraardsbergen