Liturgie

Eucharistie vieren… zondag vieren…

  • mensen ontmoeten, medegelovigen, jonger en ouder, veelkleurig en veelzijdig, allen bezield en bemind door God… Hij brengt ons samen rond woorden van Leven, rond de tafel van breken en delen.
  • een adempauze, een rustpunt in een (te) drukke week, voedsel voor hart en geest, bemoediging voor onderweg…
  • De Heer Jezus, zijn woorden, zijn leven en sterven, zijn opwekking uit dood…
  • met Hem aan Tafel gaan, Hij de Gastheer – wij de genodigden – en ons thuis voelen, helemaal aanvaard, mét als wat ons bezwaart…
  • het brood breken en delen zoals Hij ons dié avond voordeed en gezonden worden – om net als Hij – brood voor mensen te worden, gesterkt en bezield door zijn Geest.

Zieke en hoogbejaarde mensen kunnen de communie thuis ontvangen. Hiervoor nemen zij best contact op met de Samanawerking of de pastoor.