Huwelijk

Elkaar het sacrament van het huwelijk schenken.

Wanneer twee mensen kiezen om in liefde samen door het leven te gaan, kunnen zij hun liefde en trouw in het sacrament van het huwelijk aan elkaar schenken.
Voor God en de gemeenschap geven zij elkaar hun ja-woord en worden daar in gezegend.

Voor de aanvraag van een huwelijksviering richt je je best tijdig tot de pastoor. Aan het huwelijk gaat ook een huwelijksvoorbereiding vooraf.

Huwelijksvoorbereiding

Graag nemen we u mee naar de kern van de huwelijksvoorbereiding.
Dit vormingsmoment is een unieke ervaring voor mensen die kiezen voor het kerkelijke huwelijk.

Samen zoeken we sporen naar de rijke betekenis van de sacramentele huwelijksbelofte.

Een levenslange reis…

Alles begint met “elkaar ontdekken” en het “zien van het wonder van de Liefde”. Gehuwden geven elkaar groeikansen. Samen ontdekken ze daarbij Gods nabijheid. Onze waarden en onze levensdoelen toetsen we aan Jezus’ boodschap, die voor christenen centraal staat en ons gelukkig maakt. Daarom begint de huwelijksvoorbereiding met een eucharistieviering.
Die ontmoeting met Jezus en met elke medemens is erg belangrijk. Na de eucharistieviering zijn we samen voor enkele vormingsmomenten met een gezamenlijk avondmaal.

Pastoor Frans spreekt met veel respect en realiteitszin over het huwelijk in onze snel evoluerende wereld. De diepere zin van de huwelijksbelofte wordt daarbij duidelijk.

Diaken Albert maakt tijd om elkaars ‘anders-zijn’ op het spoor te komen. Via goede communicatie leren we onze partner steeds beter kennen. Met een eenvoudig stellingenspel wordt over een gelukkig huwelijk gesproken.

Verder zijn er korte werksessies.
Ze spreken over “een gezin met kinderen” en “seksualiteit in de relatie”.

Het verloop van de huwelijksviering wordt inhoudelijk besproken. Daarbij verwijzen we naar teksten op de website van Kerk in Geraardsbergen.

Een drietal weken voor het huwelijk maakt men nog eens een afspraak met de pastoor.

De huwelijksvoorbereiding wordt positief ervaren. We eindigen de huwelijksvoorbereiding met onze beste wensen voor een verdere goede voorbereiding en een fijn huwelijk.


Praktisch

Een huwelijksviering samenstellen (opbouw) (.pdf)
Een huwelijksviering samenstellen (voorbeeld) (.doc)