Verenigingen

Adem-Tocht

Vorming en gesprek voor 55-plussers in een gezellige sfeer.

De senioren die zich aansluiten bij Adem-Tocht, willen de vinger aan de pols houden en met een open blik kijken naar de wereld van vandaag. Ze willen hun levenshouding en geloven (verder) vormen en verdiepen. Adem-Tocht scherpt hun engagement en dienstbaarheid aan. De vertrouwensvolle uitwisseling in de groep smeedt vriendschapsbanden.

Adem-Tocht Geraardsbergen

Elke maand komen een 14-tal vrouwen en mannen, allen vijfenvijftigplussers, samen in de vroegere pastorie van Goeferdinge.

[Lees hier meer over Adem-Tocht Geraardsbergen]


Samana

Samana geeft vorm aan de opdracht van de kerk aandacht en steun te geven aan zieke medemensen.

Samana is een beweging van en voor mensen met een chronische ziekte en gezonde vrijwilligers die het voor elkaar willen opnemen.
Samana probeert dit te doen aan de hand van een brede waaier van activiteiten: ontmoetingen, contact, uitwisseling, ontspanning, vorming en informatie… vooral regelmatig bezoek aan thuisgebonden zieken.
Samana besteedt ook aandacht aan de mantelzorgers: mensen die thuis of in hun buurt de zorg voor een zieke persoon of buur opnemen

[www.samana.be]


OKRA

Okra (Open, Kristelijk, Respectvol, Actief) is de seniorenvereniging binnen de christelijke arbeidersbeweging in Vlaanderen. De organisatie was tot voor kort bekend als KBG, maar veranderde in 2006, naar aanleiding van haar vijftigste verjaardag, haar naam in Okra. Ze telt 225000 leden in Vlaanderen

[www.okra.be]


KWB

De K.W.B. (Kristelijke Werknemers Beweging) biedt waaier van interessante activiteiten aan: ontspanning, debatavonden, sport, uitstappen voor het hele gezin.
We zijn in de KWB ook bezig met wat ons wakker houdt: het opvoeden van kinderen, de stress op het werk, de nieuwe economische crisis en de werkloosheid, de migranten in onze straat, onze eigen gezondheid en die van het leefmilieu, goedkoop je rijbewijs halen, geneesmiddelen aan betaalbare prijzen, enzovoort. In de KWB doen we niet of onze neus bloedt, we gaan na wat er echt op het spel staat en wat we kunnen doen. Door het hoge ledenaantal vallen er bovendien heel wat ledenvoordelen uit de boom

[www.kwbeensgezind.be]


Femma

Femma is een christelijke vereniging van en voor vrouwen, die een grote waaier aan activiteiten organiseert zowel avontuurlijk, creatief, culinair, confronterend, reizend en vooral genietend…
Vrouwen die bewegen! Bezige bijen waar voor ieder wat wils is en ontmoeting centraal staat.
Femma is een eigentijdse vrouwenorganisatie met een duidelijke visie op mens en samenleving, die meepraat over wat de vrouw van vandaag denkt, voelt en beleeft.
Een beweging die met een alerte en scherpe blik waakt over de vrouwenrechten, emancipatie en de belangen van vrouwen die minder kansen krijgen in onze samenleving.

[www.femma.be]


Ferm

FERM, vroeger KVLV (Katholieke Vereniging voor Landelijke Vrouwen), verenigt vrouwen op het platteland. Het bereikt 200.000 gezinnen met activiteiten rond conditie en gezondheid, kookkunst en tafelcultuur en gezellig samenzijn, hobby’s en vaardigheden (crea en handwerk, bloemschikken), zorg voor jezelf en de omgeving en het authentiek landelijke, sport en spel, relatievorming en opvoeding, cultuur en reizen, natuur, land- en tuinbouw, …

FERM kijkt naar de maatschappij door de ogen van vrouwen. Het staat voor kwaliteit en duurzaamheid, heeft een lage drempel. Bij FERM is het aangenaam vertoeven. Vanuit een christelijke inspiratie voert men dialoog en onderhoudt men netwerken.

[www.samenferm.be]


Markant

Markant biedt ondernemende vrouwen een netwerk aan om elkaar te ontmoeten, zichzelf te ontplooien en zich maatschappelijk te engageren.
Leden zijn welkom in de vele lokale kernen of in specifieke werkingen. Die zijn gebaseerd op bepaalde interesse- en doelgroepen.

[Lees hier meer over Markant Geraardsbergen]
[www.markant.be]


Davidsfonds

Het Davidsfonds (vaak afgekort tot DF) is een katholieke Vlaamse vereniging voor cultuurbevordering en actieve cultuurbeleving. Haar drie pijlers zijn: Vlaams, Christelijk en Cultureel. Op cultureel vlak legt het Davidsfonds het accent op drie werkterreinen: taal en lezen, geschiedenis, kunst.

[www.davidsfonds.be]


Breydelszonen

De Koninklijke Katholieke Gilde der Breydelszonen zijn al ruim 1Z0 jaar aanwezig in het Geraardsbergse verenigingsleven.
De Breydels promoten cultuur, zijn Vlaamsvoelend en christelijk geïnspireerd.


de JoKri-werking (Geraardsbergen)

Na het vormsel krijgen jongeren de kans om maandelijks gelovig samen te komen.
Met eigentijdse activiteiten en bezinning vormen de jongeren groep en ervaren ze steun in hun geloof.
We komen maandelijks samen op een zaterdagavond in de pastorie van Goeferdinge en richten ons op jongeren uit de hele Parochie in Geraardsbergen.

[JoKri Geraardsbergen]


Chiro

De Chiro is de grootste jeugdbeweging van Vlaanderen en België. Ze bestaat uit een kleine duizend groepen en een regionale en Vlaamse structuur die die groepen ondersteunt.
De Chirogroepen willen alle kinderen en jongeren in hun vrije tijd samenbrengen, zonder onderscheid. Via spel willen we hen ervaringen laten opdoen, leren samenleven, een kijk bieden op zichzelf en op de wereld.

[www.chiro.be]


KSA

KSA (Katholieke StudentenActie) is een jeugdbeweging. Experimenteren, participeren, kritisch kijken, een vrijwillig en langdurig engagement opnemen en nadenken over zingeving zijn de belangrijkste stimulansen die we aan onze groepen willen geven.

We richten ons op kinderen en jongeren als individuen, in groep en in het geheel van de samenleving. Spelenderwijs en met aandacht voor vorming proberen we deze pijlers concreet waar te maken. Deze fundamenten zijn dan ook de basis van en de rode draad in onze visie.

KSA Geraardsbergen
[www.ksageraardsbergen.be]