Dakwerken aan toren Nederboelare

Ook al ziet de kerktoren van Nederboelare er mooi en vrij nieuw uit, hij heeft toch te lijden onder ‘de tand des tijds’. De stellingen rond de toren wijzen erop dat belangrijke herstellingen nodig zijn. In augustus – na het broedseizoen van het koppel slechtvalken dat er woont – is een begin gemaakt met die torenwerken. Alles loopt vlot, maar van boven op de stellingen kwamen nog wat bijkomende problemen aan het licht, zodat de werken nog wel een paar weken zullen voortduren in september.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 7 september 2022

Dekenale slotbedevaart 2022

Onze-Lieve-Vrouw van de Oudenberg

Ongeveer 150 gelovigen uit de verschillende parochies van ons dekenaat namen op vrijdagavond 27 mei deel aan de bedevaartsmis op de Oudenberg, naar het einde van de meimaand. Nadat twee keer deze bedevaart niet kon plaatsvinden wegens corona was het nu een zeer bemoedigend gebeuren. In de loop van de dag keken we enigszins ongerust naar de lucht, maar gelukkig was het een zonnige avond, wel wat fris. Deken Vandenholen was voorganger in de viering rond ‘Maria, koningin van de vrede’. Pastoor Alain Babylon hield een mooie preek waarin hij beklijvende gedachten bij het thema ontwikkelde, verbonden met persoonlijke ervaringen. De voorgelezen teksten en gebeden werden met aandacht gevolgd en de goede samenzang creëerde een sterk gevoel van verbondenheid. Na de mis hielden we de rondgang bij het bidden van de rozenkrans. Ter afsluiting klonk het lied ter ere van Onze-Lieve-Vrouw van de Oudenberg. – Veel dank aan allen die er waren en aan de velen die een handje toestaken. Rendez-vous in 2023!

Tegen de stroom in: jong leven in de kerk!

Bijeenkomst misdienaars

Op de eerste dag van de krokusvakantie kwamen we met de misdienaars van onze Sint-Bartholomeusparochie samen voor een kort maar degelijk vormingsmoment.
Onze ploeg telt op dit ogenblik zo’n 19 misdienaars tussen tien en zestien jaar, wat vandaag de dag toch wel heel bijzonder is.

Motivatie

Na een korte kennismaking – wegens corona werken we al een tijdje met een beurtsysteem en dus was het goed dat we elkaar als ploeg nog eens echt konden ontmoeten – werd hen gevraagd naar hun motivatie waarom ze misdienaar willen zijn.

Hieruit kwamen verrassend zinvolle antwoorden naar voor. Zo zei iemand van onze oudere misdienaars dat ze thuis heel gelovig zijn en dat ze dit geloof willen delen. Een taak als misdienaar ligt bij hen dan ook voor de hand. Anderen vertelden dat ze hen tijdens de catechesemomenten gevraagd werd om even misdienaar te zijn. Ze vonden dat zo fijn dat ze dit bleven doen. Geloof en inzet vinden ze dus echt wel belangrijk. Kortom, haast elk van hen had wel een reden om misdienaar te zijn.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 16 maart 2022

Jan De Lil

De warmte van Taizé bij gevangenen brengen

Op zaterdag 22 juni 2019 trokken we met z’n vieren, Christophe (gitaar en zang), Mieke (zang), Anneleen (dwarsfluit en zang) en ikzelf (hoorn en zang), naar Gent om er twee vieringen op te luisteren in “de Nieuwewandeling”. Eerst voor een groep van 40 mannen, daarna een groep van 16 vrouwen.

Na het inchecken en ons gerief te laten scannen worden we geleid naar het gebouw waar de gevangenen verblijven: de gangen met cellen in 4 richtingen en 3 verdiepingen hoog is een beeld zoals we het kennen van op TV. Eerst worden we nog even in een gespreksruimte binnen gebracht, de grootte van een cel – met ons vier was dit een heel beklemmend gevoel. Dit is nochtans de oppervlakte waar telkens twee mannen samen in moeten leven, vrouwen soms nog met meer.

Op de hoogste verdieping worden we in een mooie kapel binnen geleid. Een kleine oase in dit grote kille, ijzersterk bewaakte gebouw.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 7 augustus 2019

Afspraken voor liturgische diensten

Nadat pastoor Luc en pastoor Robbrecht naar hun nieuw werkgebied zullen overgegaan zijn blijft in Geraardsbergen slechts één priester als pastoor functioneren, namelijk pastoor Frans. Pater François en pater Felix fungeren als medepastoor. Pastoor Frans zal de taken van de drie priesters verdelen en coördineren.

Doopsels kunnen zowel door een diaken als door een priester toegediend worden. De vroeger opgestelde regeling (dagen, kerken) blijft gelden. U contacteert eerst de doopcatechisten, het parochiaal secretariaat of pastoor Frans. Dan nemen de doopcatechisten contact met u voor een doopgesprek. Bij die gelegenheid nodigen zij u ook uit tot avond voor de ouders van dopelingen (bij een eerste kindje) en kan de datum en plaats van het doopsel vastgelegd worden.

Huwelijken kunnen plaatsvinden in een eucharistieviering (door een priester) of in een gebedsdienst (door een diaken of een priester). U contacteert eerst het parochiaal secretariaat of pastoor Frans, met mededeling van uw keuze (datum, uur, kerk, gebedsdienst of eucharistie).

Voor het aanvragen van een ziekenzalving door een priester (thuis, in het ziekenhuis of een rusthuis) contacteert u pastoor Frans. Voor een ziekenzegening (thuis, in het ziekenhuis of een rusthuis) contacteert u een diaken.

Voor uitvaarten in gelijk welke parochiekerk van Geraardsbergen kunt u vrij kiezen voor een uitvaart met eucharistieviering (door een priester) of met een gebedsdienst (door een priester of diaken). Doorgaans neemt de begrafenisondernemer hierover contact met pastoor Frans of met het parochiaal secretariaat (tijdens de kantooruren).