25 november – feest van de heilige Catharina van Alexandrië

Volgende week wordt het feest gevierd van de heilige Catharina van Alexandrië, patrones van het college van Geraardsbergen. Met dank brengen wij hier de boeiende homilie die Z.E.H. Dirk Van Kerchove, oud-principaal, vorig jaar hield ter gelegenheid van het patroonsfeest van het college.

Alexandrië

Als het in Egypte wat rustiger was, zou het zeker de moeite lonen een citytrip te ondernemen naar Alexandrië. Het is een stad met een lange en boeiende geschiedenis. Zij werd gesticht rond 330 v. Chr. in opdracht van Alexander de Grote, en ze werd ook naar hem genoemd. Alexander, slechts een prille dertiger, had zich vanuit zijn thuisland Macedonië een enorm rijk verworven, waaronder Egypte.

Alexandrië groeide uit tot een wetenschappelijk en cultureel centrum en beschikte over een legendarische bibliotheek, waar niet minder dan 750.000 boekrollen werden bewaard.

Na de vroegtijdige dood van Alexander werd zijn rijk verdeeld onder zijn generaals en Egypte kwam zo in de handen van de dynastie der Ptolemaeën, waarvan de beruchte Cleopatra de laatste vertegenwoordiger was. Na de Ptolemaeën kwamen de Romeinen, na hen de Byzantijnen en tenslotte de Arabieren die Cairo stichtten en Alexandrië lieten vervallen tot een vissersdorp. Wat eens een stad was met 400.000 inwoners telde rond 1800 nog enkele honderden dorpelingen.

Tijdens de Romeinse en Byzantijnse tijd was er in Alexandrië een bloeiende christenheid met een hogeschool voor theologie, die tal van grote figuren uit het vroege christendom heeft gevormd zoals Origenes, Clemens van Alexandrië, Hiëronymus.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 18 november 2020

Dirk Van Kerchove

Nieuwe toeristische attractie op de markt!

Foto: Wim Schrever

In deze barre tijden kunnen we eens wat leuk nieuws melden. Sinds enkele weken hebben een koppel slechtvalken hun thuis gevonden op de toren van de Sint-Bartholomeuskerk op de Markt. Soms kan je ze van op de Markt zien zitten, maar vaker lukt het van de kant van de Buizemontstraat. Het vrouwtje is de grootste van de twee.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 12 november 2020

Een paar “reuzen” verdwijnen uit de dorpskern van Onkerzele

Zaterdagnacht, 26 september 2020, tijdens de storm ‘Odette’, sneuvelde onverwachts de helft van de mooie zilverlinde die zich achter de kapel bevond. Niets wees er uiterlijk op dat hij in slechte toestand verkeerde. De kruin kwam terecht op het kerkhof en beschadigde 11 grafzerken. Dit is zeer jammer. Aan de nabestaanden bieden wij heel oprecht onze excuses aan. Zij kunnen de kerkfabriek contacteren om een oplossing te vinden voor de geleden schade.

Boomchirurg, Arthur De Haeck (Inbo), kwam ter plaatse en gaf het advies om de overblijvende helft van de boom bij hoogdringendheid te rooien. Tegelijkertijd raadde hij ook aan de 3 grote beuken, die zich het dichtst bij de kapel langsheen het talud van de Kampstraat bevonden, tegelijkertijd te kappen. Die bomen vormden een gevaar om bij volgende windstoten op het wegdek van de Kampstraat terecht te komen. Daarop rooide de firma Deboscat op woensdag 7 oktober de 4 zieke bomen.

De eeuwenoude zilverlinde vóór de kerk zorgde in 2019 en 2020 reeds voor problemen. Tijdens stormwinden waren er telkens dikke, zware takken tot op het voetpad terechtgekomen. Deskundige inspectie (o.a. door boringen) leerde ons dat de ‘kerkreus’ zowel in de stam als in de dikste takken rot was. Het kappen was voorzien in november, doch we maakten van de gelegenheid gebruik om de boom reeds op maandag 12 oktober te laten rooien.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 4 november 2020

De vruchten der aarde delen met iedereen

Ook dit jaar wordt ons gevraagd de periode van 1 september tot 4 oktober te beleven als ‘scheppingsperiode’, een tijd waarin we bijzonder aandacht schenken aan de ecologische problematiek. Ter inspiratie geven we hier de hoofdgedachten weer van een toespraak van paus Franciscus tijdens de audiëntie van woensdag 26 augustus.

Met de pandemie en haar gevolgen voor ogen, dreigen velen de hoop te verliezen. In deze tijden van onzekerheid en angst, nodig ik allen uit de gave van de hoop die van Christus komt, te aanvaarden. Hij is het die ons helpt laveren in de onrustige wateren van ziekten, dood en onrechtvaardigheid. Deze hebben niet het laatste woord over onze eindbestemming. De pandemie heeft de omvang benadrukt van de sociale problemen en ze nog verergerd, vooral dan de ongelijkheid. Sommige mensen kunnen thuis werken, terwijl dat voor veel anderen onmogelijk is. Sommige kinderen kunnen, ondanks moeilijkheden, toch nog onderwijs genieten, terwijl dit voor heel velen plots afgebroken is. Enkele machtige landen kunnen geld uitgeven om de nood te lenigen, terwijl dat voor veel andere landen de toekomst bedreigd is.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 9 september 2020

Groot kamp KSA Geraardsbergen

Een vakantieherinnering: het terrein van het groot kamp van KSA Geraardsbergen, begin augustus in Hotton. De deelnemers hebben zich opgesteld om de letters K-S-A goed zichtbaar te maken voor het overvliegend vliegtuigje. Het kampthema ging over de belevenissen van een Belgisch koppel in een Paraguyaanse gevangenis. Een boeiend thema, sterke samenhorigheid van de deelnemers, mooi weer, en geen corona-aanvallen, wat kon men nog meer wensen?!

d’Avond is neergekomen

In de voorbije maanden heeft men in ziekenhuizen, woonzorgcentra en scholen enorme inspanningen geleverd voor de zieken, bejaarden, leerlingen. Ondertussen vroegen de jeugdbewegingen zich af of ze wel op zomerkamp zouden mogen gaan en – zo ja – onder welke voorwaarden. Midden mei kwam de toelating en de leidingsploegen schoten volop in actie, voortbouwend op wat ze al voorbereid hadden. Er moesten bubbels van 50 gevormd worden waarbinnen contacten toegestaan zijn. Daarnaast moest men veilige afstand organiseren tussen die bubbels. En dan nog de activiteiten zodanig vorm geven dat ze aan de voorwaarden beantwoorden. De leiders en leidsters van onze jeugdbewegingen zijn te bewonderen voor de tijd en energie die ze daaraan spenderen, naast hun studies en examens of naast hun beroepstaak. Wij danken hen voor hun creativiteit, doorzettingsvermogen en zin voor verantwoordelijkheid. Ondanks de beperkingen en veiligheidsverplichtingen zullen de kinderen en jongeren ongetwijfeld boeiende kampen mogen beleven.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 15 juli 2020

We zullen doorgaan

Op een dag in het coronatijdperk begonnen muzikanten uit alle hoeken van de wereld het lied ‘We zullen doorgaan’ te spelen. Sommigen werden opgenomen en verspreid via sociale media. Anderen speelden het op straat, alleen of met enkelen samen. Bekende zangers en muzikanten brachten dit lied. Het werkt verbindend en bemoedigend in deze moeilijke tijd van isolatie en eenzaamheid voor velen.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 13 mei 2020

Moederdag kan niet meer stuk

Mijn moeder geeft mij altijd alles,
een kusje voor het slapengaan,
twee zachte armen om me heen,
met mijn lieve mama ben ik nooit alleen.
Altijd vrolijk en opgetogen,
sta jij over de was en de strijk gebogen.
Een kusje hier en een knuffel daar,
en altijd een lief gebaar.
Soms gemopper en soms gezeur,
vanwege de alledaagse sleur.
Ook moeders hebben veel zorgen,
over mij en over morgen.
Maar mama maak je niet druk,
deze Moederdag kan niet meer stuk!