De vruchten der aarde delen met iedereen

Ook dit jaar wordt ons gevraagd de periode van 1 september tot 4 oktober te beleven als ‘scheppingsperiode’, een tijd waarin we bijzonder aandacht schenken aan de ecologische problematiek. Ter inspiratie geven we hier de hoofdgedachten weer van een toespraak van paus Franciscus tijdens de audiëntie van woensdag 26 augustus.

Met de pandemie en haar gevolgen voor ogen, dreigen velen de hoop te verliezen. In deze tijden van onzekerheid en angst, nodig ik allen uit de gave van de hoop die van Christus komt, te aanvaarden. Hij is het die ons helpt laveren in de onrustige wateren van ziekten, dood en onrechtvaardigheid. Deze hebben niet het laatste woord over onze eindbestemming. De pandemie heeft de omvang benadrukt van de sociale problemen en ze nog verergerd, vooral dan de ongelijkheid. Sommige mensen kunnen thuis werken, terwijl dat voor veel anderen onmogelijk is. Sommige kinderen kunnen, ondanks moeilijkheden, toch nog onderwijs genieten, terwijl dit voor heel velen plots afgebroken is. Enkele machtige landen kunnen geld uitgeven om de nood te lenigen, terwijl dat voor veel andere landen de toekomst bedreigd is.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 9 september 2020

Groot kamp KSA Geraardsbergen

Een vakantieherinnering: het terrein van het groot kamp van KSA Geraardsbergen, begin augustus in Hotton. De deelnemers hebben zich opgesteld om de letters K-S-A goed zichtbaar te maken voor het overvliegend vliegtuigje. Het kampthema ging over de belevenissen van een Belgisch koppel in een Paraguyaanse gevangenis. Een boeiend thema, sterke samenhorigheid van de deelnemers, mooi weer, en geen corona-aanvallen, wat kon men nog meer wensen?!

d’Avond is neergekomen

In de voorbije maanden heeft men in ziekenhuizen, woonzorgcentra en scholen enorme inspanningen geleverd voor de zieken, bejaarden, leerlingen. Ondertussen vroegen de jeugdbewegingen zich af of ze wel op zomerkamp zouden mogen gaan en – zo ja – onder welke voorwaarden. Midden mei kwam de toelating en de leidingsploegen schoten volop in actie, voortbouwend op wat ze al voorbereid hadden. Er moesten bubbels van 50 gevormd worden waarbinnen contacten toegestaan zijn. Daarnaast moest men veilige afstand organiseren tussen die bubbels. En dan nog de activiteiten zodanig vorm geven dat ze aan de voorwaarden beantwoorden. De leiders en leidsters van onze jeugdbewegingen zijn te bewonderen voor de tijd en energie die ze daaraan spenderen, naast hun studies en examens of naast hun beroepstaak. Wij danken hen voor hun creativiteit, doorzettingsvermogen en zin voor verantwoordelijkheid. Ondanks de beperkingen en veiligheidsverplichtingen zullen de kinderen en jongeren ongetwijfeld boeiende kampen mogen beleven.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 15 juli 2020

We zullen doorgaan

Op een dag in het coronatijdperk begonnen muzikanten uit alle hoeken van de wereld het lied ‘We zullen doorgaan’ te spelen. Sommigen werden opgenomen en verspreid via sociale media. Anderen speelden het op straat, alleen of met enkelen samen. Bekende zangers en muzikanten brachten dit lied. Het werkt verbindend en bemoedigend in deze moeilijke tijd van isolatie en eenzaamheid voor velen.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 13 mei 2020

Moederdag kan niet meer stuk

Mijn moeder geeft mij altijd alles,
een kusje voor het slapengaan,
twee zachte armen om me heen,
met mijn lieve mama ben ik nooit alleen.
Altijd vrolijk en opgetogen,
sta jij over de was en de strijk gebogen.
Een kusje hier en een knuffel daar,
en altijd een lief gebaar.
Soms gemopper en soms gezeur,
vanwege de alledaagse sleur.
Ook moeders hebben veel zorgen,
over mij en over morgen.
Maar mama maak je niet druk,
deze Moederdag kan niet meer stuk!

De leerlingen van Emmaüs

Het evangelieverhaal van Lucas over de leerlingen van Emmaüs is een van de mooiste uit de paasevangelies. Wij brengen hier een bezinning door zuster Lutgardis van de abdij Onze-Lieve-Vrouw van Nazareth te Brecht, waarin zij het verhaal treffend actualiseert.

Juist die dag,
juist in deze coronatijden,
waren er twee van hen op weg.
Blijf in je kot!
Nee, ze gingen juist terug naar hun kot.
Maar was die verplaatsing wel essentieel?
Ja, ze ‘moesten’ wel op weg, anders
waren ze díe ontmoeting mislopen.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 6 mei 2020

Collecte roepingenzondag

Op zondag 3 mei is er een voorgeschreven collecte. Die kan nu niet plaats vinden in de kerken. Maar het is natuurlijk wel mogelijk een bedrag te storten voor het diocesaan fonds voor kerkelijke opleidingen en roepingen.
Dit fonds ondersteunt de kerkelijke vorming in het bisdom Gent, wil de roepingenpastoraal stimuleren en geeft financiële ondersteuning aan de opleidingen van priesters, diakens en pastorale werkers.

Stort je bijdrage op BE12 7775 9077 0492 op naam van vzw Bisdom Gent, met vermelding ‘roepingenzondag’.

Coronavirus stak een stokje voor campagne Broederlijk Delen

© Lionel Croes

Met Pasen eindigde de campagne van veertig dagen Broederlijk Delen, maar nog niet eens halfweg die veertigdagentijd ging alles en iedereen in lockdown omwille van de coronapandemie. Alle geplande financiële acties moesten worden geannuleerd. De twee omhalingen in de kerken vielen weg, geen koffiestops in onze verschillende deelparochies Oost, geen boterkoekenverkoop in Goeferdinge en nog zoveel meer. Dit is maar een heel klein deel van de stop die Broederlijk Delen meemaakt. De partnerlanden en organisaties van Broederlijk Delen zijn in lockdown waardoor het werk daar stil ligt.
De bisschoppen roepen ons op om onverminderd solidair te zijn met volken of landen in nood, en onze gift te storten via overschrijving. Voor Broederlijk Delen op rekening BE12 0000 0000 9292, liefst met de mededeling +++201/1000/50493+++

Lieve Herijgers, directeur van Broederlijk Delen, vertelt in een interview dat het systeem is vastgelopen: “Als we de toekomst niet delen, hebben we geen toekomst. Het is geen nieuws dat Broederlijk Delen oproept om te delen, dat doen we al bijna zestig jaar. Maar in het verleden werd dat te vaak gekoppeld aan delen van wat wij te veel hadden, vandaag stellen we vast dat we verder moeten gaan, want het hele neoliberale groeisysteem botst op zijn grenzen: economisch, ecologisch, sociaal. Herverdelen moet verder gaan dan delen van een beetje overvloed.”

[…]

Lees meer in KERK & leven van 22 april 2020