Dienstbaar zijn

Ten dienste van…

… zieken en bejaarden

Samana (Ziekenzorg)

[Lees hier meer]


… kansarme mensen bij ons

Stop Armoede Geraardsbergen


De Kerk is reeds lang een aanspreekpunt voor mensen in nood en armoede. Aanvankelijk was de zorg voor behoeftigen en armen een aangelegenheid van liefdadigheid die voornamelijk verstrekt werd door kerkelijke instellingen.
In onze Kerk komen priesters, diakens en vrijwilligers nog steeds regelmatig in contact met mensen in armoede.

De armoedeproblematiek in onze parochies brengt een stijgende kost voor Stop Armoede met zich mee.
Giften zijn meer dan welkom op rekeningnummer BE82 1030 1977 8368 van Stop Armoede, Markt 34, 9500 Geraardsbergen.

Bevriende organisatie

Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) Geraardsbergen
Abdijstraat 2 / 9500 Geraardsbergen
Tel (054) 41 30 00


… de wereldverbondenheid

Wereldkerk, Geraardsbergen

De kerk in Geraardsbergen weet zich solidair met de wereldkerk, onder meer door persoonlijke contacten van onze parochies met missionarissen, lekenhelpers en inlandse priesters uit de wereldkerken.
Dank zij deze contacten delen wij in de dynamiek en de levensvreugde die bij hen leeft.
Met de beperkte middelen van onze kas (rekeningnummer BE94 1030 1742 5514) geven we hen soms ook een duwtje in de rug.


… een sociale en humane gemeenschap

Vele groepen en bewegingen brengen mensen samen die een gemeenschappelijke belangstelling of zorg hebben.
Het zijn trefpunten van vriendschap, zoeken naar zingeving, ontspanning, gesprek en engagement voor elkaar en vaak ook naar het (politieke) beleid.
Bewegingen zijn haarden waar men zich kan warmen en waar men warm wordt om te bouwen aan een sociale en humane gemeenschap.


… onze kinderen en jeugd

Vele groepen en bewegingen brengen onze kinderen en jeugd samen.
Het zijn trefpunten van vriendschap, zoeken naar zingeving, ontspanning, gesprek en engagement voor elkaar.

[Lees hier meer]


… een verzorgde liturgie

Heel wat mensen zetten zich in om van de vieringen een levend gebeuren te maken.
Zowel op vlak van inhoud, vormgeving en stijl, muziek, lectoraat, homilie, als op vlak van versiering en het onderhouden van de kerk.