Dienstbaar zijn

Ten dienste van…

… alleenstaanden

Gezellig samenzijn voor alleenstaanden

[Lees hier meer]


… zieken en bejaarden

Samana (Ziekenzorg)

[Lees hier meer]


… kansarme mensen bij ons

Stop Armoede Geraardsbergen


De Kerk is reeds lang een aanspreekpunt voor mensen in nood en armoede.
In onze Kerk komen priesters, diakens en vrijwilligers regelmatig in contact met mensen in armoede.

De armoedeproblematiek in onze parochies brengt een stijgende kost voor Stop Armoede met zich mee.
Giften zijn meer dan welkom op rekeningnummer BE82 1030 1977 8368 van Stop Armoede, Markt 34, 9500 Geraardsbergen.

Bevriende organisatie

Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) Geraardsbergen
Abdijstraat 2 / 9500 Geraardsbergen
Tel (054) 41 30 00


… de wereldverbondenheid

Wereldkerk, Geraardsbergen

De kerk in Geraardsbergen weet zich solidair met de wereldkerk. Dit gebeurt onder meer door persoonlijke contacten met missionarissen, lekenhelpers en inlandse priesters uit de wereldkerken.
Dank zij deze contacten delen wij in de dynamiek en de levensvreugde die bij hen leeft.
Het contact met en engagement voor de wereldkerk voltrekt zich bijzonder ter gelegenheid van de missiemaand en de Afrikadag en bij de vastenactie ‘Broederlijk Delen’. Bij die gelegenheid wordt ook financiële steun gevraagd.


… een sociale en humane gemeenschap

Vele groepen en bewegingen brengen mensen samen die een gemeenschappelijke belangstelling of zorg hebben.
Het zijn trefpunten van vriendschap, zoeken naar zingeving, ontspanning, gesprek en engagement voor elkaar en vaak ook naar het (politieke) beleid.
Bewegingen zijn haarden waar men zich kan warmen en waar men warm wordt om te bouwen aan een sociale en humane gemeenschap.


… onze kinderen en jeugd

Vele groepen en bewegingen brengen onze kinderen en jeugd samen.
Het zijn trefpunten van vriendschap, zoeken naar zingeving, ontspanning, gesprek en engagement voor elkaar.

[Lees hier meer]


… een verzorgde liturgie

Heel wat mensen zetten zich in om van de vieringen een levend gebeuren te maken.
Zowel op vlak van inhoud, vormgeving en stijl, muziek, lectoraat, homilie, als op vlak van versiering en het onderhouden van de kerk.