Vormsel

Het vormsel ontvangen.

Kinderen, tieners en jongeren vormen de plaatselijke geloofsgemeenschappen van morgen in onze parochie!
Contacten tussen de jongeren en de huidige plaatselijke kerk zijn hierbij fundamenteel.

Gevormd worden is zich openstellen voor de gave van de Geest om te groeien als (jonge) christen, ook in het opnemen van verantwoordelijkheid. Het is de derde stap in de ‘christelijke initiatie’, de voltooiing van het doopsel.

In ons bisdom wordt het vormsel doorgaans toegediend op 12-jarige leeftijd, nadat de vormelingen een jaar vormselcatechese (zie:”Vormselcatechese“) hebben gevolgd. Daarin ontvangen onze jonge mensen een verder inleiding in wat christen zijn betekent.

Mijn kind moet zijn plechtige communie doen…