Vormsel

Het vormsel ontvangen.

Kinderen, tieners en jongeren vormen de plaatselijke geloofsgemeenschappen van morgen in onze parochie!
Contacten tussen de jongeren en de huidige plaatselijke kerk is hierbij fundamenteel.

Gevormd worden is zich openstellen voor de gave van de Geest om te groeien als (jonge) christen, ook in het opnemen van verantwoordelijkheid.

In ons bisdom wordt het vormsel doorgaans toegediend op 12-jarige leeftijd, nadat een jaar vormselcatechese (zie:”Vormselcatechese“) werd gevolgd.
In de catechese worden onze jonge mensen verder ingeleid in wat christen zijn betekent.

Mijn kind moet zijn plechtige communie doen…