Eerste communie

De eerste communieviering

Kinderen mogen zich heel welkom weten in onze gemeenschap.

In de viering van de eerste communie mogen zij voor het eerst ten volle aanzitten aan de tafel van de Heer. Dit is de twee grote stap in de ‘christelijke initiatie’, het ingroeien in het christelijk geloven.
Daarvoor is vereist dat men de eerste stap gezet heeft: het doopsel. Alle andere sacramenten zijn immers bestemd voor gedoopten. Het doopsel kan aan de kinderen nog toegediend worden in het vooruitzicht van hun eerste communie.


De voorbereiding op de eerste communie

De voorbereiding op de eerste communie: deze gebeurt op school tijdens het eerste leerjaar. De eigen juf of meester (in het katholiek basisonderwijs) of de vakleerkracht godsdienst (in het gemeenschapsonderwijs) werken daarvoor samen met de parochie.


Data eerste communievieringen

2021

Onder voorbehoud (het is mogelijk dat wegens de ontwikkeling van de COVID-pandemie de overheid maatregelen oplegt die deze regeling doorkruist – hopelijk niet)

Zaterdag 12 juni
14.30 u. VBS Onkerzele
17.00 u. BSGO Centrum en Drempel

Zondag 13 juni
09.30 u. BSGO Klim-Op Zandbergen
11.00 u. BSGO Dender en Stroom

Zondag 20 juni
09.15 u. Overboelare
10.45 u. Zarlardinge

Zaterdag 11 september
17.00 u. VBS Ophasselt

Zaterdag 2 oktober
15.00 u. VBS Galmaarden en Viane
17.00 u. VBS Moerbeke

Zondag 3 oktober
09.30 u. VBS Sint-Lutgardis, Zandbergen
09.30 u. St.-Jozefsinstituut
11.00 u. St.-Jozefsinstituut
10.00 u. Hunnegem en Zeppelin in de Collegekerk

De eerste communie voor Idegem wordt uitgesteld naar donderdag 26 mei 2022 (O.L.H.-Hemelvaart)