Eerste communie

De eerste communieviering

Kinderen mogen zich heel welkom weten in onze gemeenschap.

In de viering van de eerste communie mogen zij voor het eerst ten volle aanzitten aan de tafel van de Heer. Dit is de twee grote stap in de ‘christelijke initiatie’, het ingroeien in het christelijk geloven.
Daarvoor is vereist dat men de eerste stap gezet heeft: het doopsel. Alle andere sacramenten zijn immers bestemd voor gedoopten. Het doopsel kan aan de kinderen nog toegediend worden in het vooruitzicht van hun eerste communie.


De voorbereiding op de eerste communie

De voorbereiding op de eerste communie: deze gebeurt op school tijdens het eerste leerjaar. De eigen juf of meester (in het katholiek basisonderwijs) of de vakleerkracht godsdienst (in het gemeenschapsonderwijs) werken daarvoor samen met de parochie.