Taizé gebedsavonden

Enkele zaterdagavonden per jaar is er een gebed in de Sint-Bartholomeuskerk, Markt in Geraardsbergen-Centrum.
We komen samen om met liederen van Taizé een uur te bezinnen en te bidden. Om 19.00 u. start het eigenlijke gebed.
Deze Taizé-avonden worden voorbereid en geleid jonge volwassenen en we willen vooral jonge mensen aanspreken.
Iedereen is echter zeer hartelijk welkom.

© IJD Gent – Foto: Isolde Ruelens

Taizégebedsavonden
Jan De Backer, Liesbeth & Lutgart Stragier, Ann Van Nieuwenhove
[De gemeenschap van Taizé]


Taizégebed in Geraardsbergen

In de zomer van 2003 vroeg toenmalig deken Rudy aan Gerrit Jalet iets te doen voor en met jongeren om hen meer bij de kerk te betrekken. Gerrit dacht aan vieringen in de geest van Taizé. Eerst wou hij ervaren wat Taizé is en in augustus 2003 reisde hij met een groep onder leiding van salesiaan Eric Haelvoet naar het Bourgondische dorp. De positieve ervaringen in de gebedsvieringen, het contact met de broeders en de uitwisseling met gelovige, zoekende jongeren sterkten het idee om ook in Geraardsbergen gebedsvieringen te organiseren. En op 29 november 2003 was het eerste Taizégebed een feit.

Over Taizé

De gemeenschap van Taizé werd door frère Roger Schutz gesticht en telt een honderdtal broeders van alle christelijke strekkingen. De gemeenschap wil een teken zijn van verzoening tussen christenen. Het begon in 1940 toen frère Roger vluchtelingen en Joden opving.
Sinds eind jaren vijftig ontvangen de broeders jongeren uit verschillende werelddelen, vooral uit Europa. Sommige weken komen er duizenden bijeen in Taizé om te zingen, te bidden, te mediteren en te discussiëren met vele anderen.

[…]