Kerstmis bij ons

Kerstzang, Zandbergen (26 december 2019)
KSA-kerstzang in WZC ’t Cautervelt, Ophasselt
KSA-kerstzang

Kerstmis was een feestelijke dag in onze kerken. Verschillende eucharistievieringen werden heel mooi opgeluisterd door onze koren of met zang door kinderen. Het deed deugd dat veel mensen naar de vieringen gekomen zijn. Velen – kinderen en volwassenen – kwamen naar de kerststallen in en buiten de kerken, waaraan veel werk en zorg was besteed. Men bleef er aandachtig en vroom naar kijken. Het leek wel alsof men inging op de oproep van Paus Franciscus: ‘kijk naar de kerststal, naar de verschillende beelden, vooral naar het kind Jezus dat je met open armen ontvangen wil’. Niet enkel in de kerken werd gezongen: jeugd ging ook bij mensen thuis of in een rusthuis de vreugde van Kerstmis uitzingen.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 15 januari 2020

Gebedsweek voor de eenheid van de christenen

Van 18 tot 25 januari wordt naar jaarlijkse traditie de gebedsweek voor de eenheid onder de christenen gehouden. Dit jaar is het thema genomen uit het Bijbelboek De Handelingen der Apostelen 28,2: “Zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons.”

[…]

Lees meer in KERK & leven van 15 januari 2020

Met de ‘Kerk in Geraardsbergen’ organiseren wij in het vooruitzicht van Week voor de Eenheid een oecumenische gebedsdienst in de Sint-Bartholomeuskerk op donderdag 16 januari te 19.15 uur. Van harte welkom!

De oneindige God en onze eindigheid

De Kerstperiode ligt achter ons, maar ze blijft doorwerken. Door mens te worden heeft de oneindige God onze menselijke eindigheid aangenomen. En voor ons een rijk perspectief geopend.

De concrete Jezus was geen abstractie. Zijn hele leven was een expressie van Gods nabijheid en van de liefde als mooiste kenmerk van een mens. Het evangelie in zijn geheel spreekt ons over de waardigheid van de mens en van het leven. Dit slaat op het pasgeboren Christuskind, maar ook op alle mensen die geconfronteerd worden met lijden, op migranten en vluchtelingen die ons een oproep voorhouden tot broederlijkheid en solidariteit, over alle bekoring tot egocentrisme heen. Het houdt een bekommernis in voor de toekomst, door de zorg voor een integrale ecologie en nog meer voor de kinderen die de nieuwe generatie uitmaken.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 8 januari 2020

Pastoor Frans

Nieuwjaar – een overvloed aan geschenken

Kerstmis en nieuwjaar: pakjestijd. Wat zullen we geven? Aan wie? Wat zullen we krijgen? Van wie? We staan er niet altijd bij stil, maar eigenlijk krijgen wij zoveel, iedere dag weer. Als je daar over doordenkt gaat er een hele wereld voor je open. Ons leven is een onverdiend geschenk, zomaar gratis gekregen. Onze talenten ook. Dat besef mag ons best wel aanzetten tot bescheidenheid.

Er is nog iets anders. Als wij een geschenk of een attentie krijgen, een doosje pralines of een kaartje of … noem maar op, dan weten we natuurlijk dat we dat van iemand krijgen. En die iemand heeft daar vaak ook een bedoeling mee. De schenker van het geschenk legt iets van zichzelf in het geschenk. Zo is de gever een stukje aanwezig in het leven van de ander. Als het maar niet opdringerig is.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 26 december 2019

Namens al onze medewerkers wens ik u allen, en al wie u dierbaar zijn: een gelukkig en gezegend Nieuw Jaar, vervuld van alle goeds!

Pastoor Frans

Zeven kinderen gedoopt op zondag 15 december 2019

In voorbereiding op de eerste communie werden een aantal kinderen gezamenlijk gedoopt tijdens de zondagsviering.

Het bisdom Gent vraagt dat kinderen van 6 à 7 jaar die zich willen laten dopen een voorbereidend traject volgen. Wij hebben gekozen voor twee bijeenkomsten.
In de eerste bijeenkomst volgen de kinderen met hun ouders een Godly Play bijeenkomst over het liturgisch verhaal van het doopsel. Daarna sluiten ze aan bij de zondagsviering met daarin een kindernevendienst. In de tweede bijeenkomst komen ouders en kinderen samen in het teken van hun naam. Er wordt verteld over het belang van de naam en de kinderen versieren een blad waar hun naam op staat. Ook daarna wonen ze de zondagseucharistieviering bij met nevendienst.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 26 december 2019

In maart wordt het traject van twee bijeenkomsten herhaald voor wie nog wil gedoopt worden in voorbereiding op de eerste communie. We ervaren dat het een zinvol en deugddoend gebeuren is voor zowel ouders als kinderen om zich in groep te laten dopen. We kijken uit naar wie zich nog komt aanmelden om gedoopt te worden.

Werken aan solidariteit: twee welzijnsschakels in Geraardsbergen

Welzijnsschakel Steksken bestaat al bijna zeven jaar. Sinds het voorjaar van 2018 kreeg Geraardsbergen er een tweede welzijnsschakel bij: Welzijnsschakel Share-K. Deze richt zich vooral op mensen met een migratieverhaal.

WELZIJNSSCHAKEL STEKSKEN
Steksken groeit steeds verder uit, op vlak van mensen die bereikt worden, op vlak van vrijwilligers maar vooral op vlak ervaring. Mensen leren enorm veel bij al doende. De moeilijkheden die een welzijnsschakel ervaart zijn leerscholen.

[…]

SHARE-K: WELZIJNSSCHAKEL MET AANDACHT VOOR MENSEN MET MIGRATIEACHTERGROND
Het viel ons op tijdens de vele huisbezoeken die we voor Stop Armoede doen: ongeveer twee derden van zijn mensen met migratieachtergrond.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 11 december 2019

Heilige Bartholomeusparochie

Monseigneur Luc Van Looy, bisschop van Gent, heeft beslist dat de ‘nieuwe parochie Geraardsbergen’ voortaan de naam ‘Heilige Bartholomeusparochie’ zal dragen. Hij bevestigt daarmee het voorstel dat eerder in de pastorale conferentie en in de parochieploeg werd geformuleerd.

Deze nieuwe benaming wil uitdrukking zijn van de – reeds bestaande en nog verder uit te bouwen – samenwerking tussen de vroegere deelparochies van Geraardsbergen.

Samen een onthalende kerk opbouwen

In het weekend van 23 en 24 november 2019, op het feest van Christus Koning, gaat de aandacht van de Kerk in ons land bijzonder naar ‘Kerkopbouw’. Daarbij wordt niet zozeer gedacht aan stenen, aan het optrekken van nieuwe kerkgebouwen, maar aan het creëren van een aangenaam en hartelijk klimaat in onze kerkgemeenschappen.

De bisschoppen en hun medewerkers wijzen erop dat Kerk-zijn vandaag geen zaak is van spectaculaire of grootse dingen. Het is ‘gewone dingen doen op een onthalende manier’. Dat wil zeggen dat mensen zich welkom weten in onze kerken en parochiegemeenschappen. Daarvoor krijgen wij enkele tips mee.

ONTHAAL
Wanneer mensen mee komen vieren is het voor hen altijd aangenaam als zij bij het binnenkomen van de kerk op een vriendelijke manier verwelkomd worden door een voorganger, door iemand van de onthaalploeg, een lid van de lokale kerkploeg… Bij die gelegenheid kan hen een zangboek aangeboden worden of kunnen zij met folders of via mondelinge uitleg informatie krijgen over het plaatselijk kerkgebeuren.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 13 november 2019