Heilige Barbara

De naamdag van deze heilige valt op 4 december, de vermoedelijke datum van haar overlijden. Bij de hervorming van de Romeinse Kalender in 1969 werd deze heilige geschrapt, wat niet belet dat zij nog altijd op verschillende plaatsen en door verschillende bevolkingscategorieën wordt vereerd.

Deze heilige martelares is opgenomen in de reeks van veertien noodhelpers. Met ‘noodhelpers’ of ‘heilige helpers’ wordt binnen de Katholieke Kerk een groep van veertien heiligen bedoeld die behalve individueel ook als groep worden vereerd en aangeroepen. Zij worden helpers genoemd omdat zij in het bijzonder zouden helpen bij allerhande ziektes en aandoeningen.

Barbara leefde in de derde en vierde eeuw. Het jaar van haar dood is onzeker. Volgens historische bronnen  stierf zij de marteldood onder keizer Maximinus  I Trax, die regeerde van 235-238, maar volgens de Gulden Legende stierf zij onder keizer Maximianus, die regeerde van 286-305.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 1 december 2021

Jan De Lil

Advent – op weg naar Kerstmis

“Midden onder u staat Hij die gij niet kent”

Dit mooi adventslied bevat de boodschap die Johannes de Doper bracht aan de mensen van zijn tijd. Maar zij kan even goed gericht worden aan de mensen van onze dagen. Het Sint-Niklaasfeest moet nog komen en toch wordt onze aandacht al gewekt om de feesten van Kerstmis en Nieuwjaar voor te bereiden. De winkels en warenhuizen puilen uit van geschenken en schitteren van licht en versiering. De straatverlichting is uitgehangen en de weekbladen en reclamebladen bevatten advertenties voor kerst- en Nieuwjaarsmenu’s van allerlei soort en prijs. Het zijn zoveel middelen om de duisternis en somberheid van deze zes donkere weken te verdrijven.
We hebben nood aan warmte en licht.

We proberen onze huizen vol te stoppen met versiering en muziek, en onze handen te vullen met geschenken. Maar het hart van veel mensen blijft ondertussen kil en leeg. En de eenzaamheid blijft bij velen hangen, ook al zitten ze midden een luidruchtig feestvierende groep. En de coronadreiging maakt het al niet aangenamer. Is er intussen toch wat tijd om te zorgen voor wat het diepste van de mens aangaat: zijn behoefte aan geborgenheid, zijn verlangen naar geluk en goedheid, zijn angst, of zijn hoop dat hij vertrouwen mag hebben in de toekomst.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 1 december 2021

Pastoor Frans

Sint Elooi

Sint-Elooisbeeld uit de Sint-Elooiskerk (Kortrijk) – Bron: Wikipedia

De heilige die in de laatste maand van het jaar de spits mag afbijten is de heilige Eligius of Sint Elooi. De naam Eligius komt uit het Latijn en betekent: ‘uitgekozen door God’.

De heilige Eligius wordt gevierd op 1 december en de zondag na 24 juni. Dit laatste is het ‘translatiefeest’ (uit het Latijnse translatio): de feestdag waarop de plechtige overbrenging van de relieken van een christelijke heilige wordt herdacht. Zijn feestdag op 1 december wordt ‘koude Elooi’ genoemd; zijn translatiefeest op de zondag na 24 juni ‘warme Elooi’.

Levensloop

Eligius is geboren in Chaptelat, een dorp nabij Limoges in Aquitanië. Hij wilde hoefsmid worden, maar werd al snel opgeleid tot goudsmid door Abbo, muntmeester van Limoges. Op aanbeveling van deze Abbo vroeg koning Chlotarius II aan Eligius om voor hem een troon te maken van goud, versierd met edelstenen. Nadat het werk klaar was gaf Eligius het resterende goud terug aan de opdrachtgever. Deze eerlijkheid bezorgde hem de titel van ‘muntmeester van Marseille’ en een plaats in de hofhouding.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 24 november 2021

Jan De Lil

Wereldoorlog II en Onkerzele

De voordracht op 2 december is helaas afgelast!

Op vrijdag 2 december vindt in de kerk van Onkerzele een voordracht plaats door de heer Jean-Pierre Van der Meulen over ‘Onkerzele in de Tweede Wereldoorlog’. We gingen vooraf eens op verkenning bij de spreker.

| Als ik goed geïnformeerd bent heeft de Tweede Wereldoorlog – gelukkig – maar weinig slachtoffers gemaakt uit Onkerzele. Alleen Hubert Janssens. Wil je wat vertellen over hem.
> Het graf van Hubert Janssens bevindt zich achter het koor van de kerk, een zwart grafmonument, naast dat van zijn moeder. Hij is in 1912 geboren in Schendelbeke. Hubert werd opgeroepen om als soldaat van het 23ste Linieregiment deel te nemen aan de Achttiendaagse Veldtocht in mei 1940. Hij sneuvelde in Oostwinkel op 26 mei 1940, amper twee dagen voordat ons land zich heeft overgegeven aan de Duitse invaller.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 24 november 2021

Jean-Pierre vertelde ons ook nog over spelen in de loopgraven, oprapen van kogelhulzen, de Duitse toren… Daarover – en over nog meer details betreffende wat hierboven staat – zal hij spreken op zijn voordracht in de kerk van Onkerzele op 2 december om 20 uur. Wij zien er naar uit.

Doopsel van zesjarigen in voorbereiding op eerste communie

LEVEN VANUIT DE DOOP
Toeval of niet, maar net samenlopend met de start van het tweejarig traject vanuit ons bisdom, ‘leven vanuit de doop’, wordt in onze Heilige Bartholomeusparochie een eerste reeks kinderen begeleid naar hun doopsel in twee bijeenkomsten. Zondag 28 november is dus een belangrijke datum in onze parochie. We starten een nieuw kerkelijk jaar met speciale aandacht voor de doop, onze eigen doop en daarbij nieuwe dopelingen in onze parochie.

ONZE KANDIDAAT – EERSTE COMMUNICANTEN
Als voorbereiding op de doop houden we deze bijeenkomsten voor ouders en hun dopeling, deze sessie zullen we twee keer per werkjaar herhalen. Op zondag 28 november 2021 om 10 uur vindt in de Sint-Bartholomeuskerk van Geraardsbergen (op de Markt) een startmoment plaats met de zesjarigen die gedoopt willen worden samen met hun ouders, afkomstig uit de verschillende deelparochies. We ontvangen jullie vanaf 9.45 uur met een tas koffie. Ouders van dopelingen komen samen en nemen deel aan de zondagse ontmoetingen waarbij ze een workshop volgen met aandacht voor de betekenis en vormgeving van het doopsel. Om 11 uur zullen ze samen met de overige parochianen deelnemen aan de zondagsmis. Tijdens de viering zorgen we voor een kindgerichte nevendienst.

TWEE BIJEENKOMSTEN
Het doopsel zelf vindt plaats op zondag 12 december 2021.
Om 10 uur worden de kandidaat dopelingen en hun ouders verwacht in het secretariaat van de dekenij, Markt 34 achter de Sint-Bartholomeuskerk van Geraardsbergen (witte deur). We zullen er iets maken dat tijdens de viering met doopsel gebruikt wordt. De viering start om 11 uur.

INSCHRIJVEN KAN NOG STEEDS
Het dooptraject van november/december is volzet, maar wordt herhaald in maart. Wie wil deelnemen en een zoon of dochter heeft die nog gedoopt dient te worden in functie van de eerste communie kan terecht bij Ann Van Nieuwenhove. Contact via mail: a.vannieuwenhove@hotmail.com of telefonisch: 0487 90 67 93

We hopen dat alle kandidaat-eerste communicanten zich op tijd melden om een sessie te volgen en zo klaar zijn om hun eerste communie te doen begin mei 2022.

Alvast veel succes toegewenst!

Advent 2021

DIGITALE ADVENTSRETRAITE

“Hoop bedriegt niet” is de titel van de digitale retraite die de jezuïeten ons aanbieden. Jezuïet Jan Stuyt schreef dit jaar de tekst. Hij zegt daarover: “December is voor veel mensen een drukke periode. Een echt feest is iets waar je naar uitkijkt: laat je niet overvallen door Kerstmis. De digitale retraite geeft je de kans om je voor te bereiden op dit feest. God komt bij mensen op bezoek als zij zich daarvoor open stellen.”

Deelnemers aan deze digitale retraite krijgen dagelijks een gebedsmail met Bijbelteksten, meditatieve vragen, citaten, gebedstip. Het geheel vormt een innerlijke reis om het mysterie van Kerstmis intens te beleven.

U kunt zich gratis inschrijven door een mail te sturen naar: www.ignatiaansbidden.org

OCHTENDGEBED OP DINSDAGMORGEN

Tijdens de adventsperiode gaat op dinsdagmorgen het ochtendgebed door in de Sint-Bartholomeus om 9 uur.
Iedereen is van harte welkom om in gebed de adventsperiode te beleven.

Helden en heiligen

Op het feest van Allerheiligen sprak ik over het verschil tussen helden en heiligen. Verschillende mensen vroegen om deze tekst beschikbaar te stellen. Daarom publiceren wij hem. Ook na Allerheiligen kan hij onze christelijke beleving inspireren.

Helden zijn er bij de vleet. Echte en verzonnen helden; helden van de daad of andere die door de media gemaakt zijn. Helden die blijven en een monument hebben in hun geboorteplaats of op een muurplaat aan hun geboortehuis; helden van korte duur die zo diep gevallen zijn als hun standbeeld hoog was; helden van één moedige of uitzonderlijke daad, niet noodzakelijk van een lang heldhaftig leven…

Heiligen zijn heel anders. Om tot held uitgeroepen te worden, moet je iets buitengewoons doen. Een heilige doet niets bijzonders of, beter gezegd, hij of zij doet het gewone op een buitengewone manier.

Naar een held kijk je op en schreeuw je je bewondering uit. In de nabijheid van een heilige word je stil en ga je nadenken. Held kun je worden op slag. Heilig ben je nooit in één keer, maar slechts beetje bij beetje; men groeit in heiligheid, een leven lang.

Een held word je hoog op een berg, diep in het water, in een ruimteshuttle, in een sportwedstrijd, in het oorlogsgeweld… Een heilige word je onopgemerkt: in de keuken of je woonkamer, achter je bureau of in je werkplaats, op die enkele vierkante meter waar je doet wat van je verwacht wordt… Sommige helden zijn heiligen geweest en sommige heiligen waren ook helden. Maar dat hoeft niet noodzakelijk samen te gaan.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 17 november 2021

Pastoor Frans

De heilige Martinus van Tours – 11 november

Maarten (Latijn: Martinus) van Tours, veelal Sint Maarten genoemd. Zijn naam komt uit het Latijn en betekent: gewijd aan Mars. Hij was bisschop van de stad Tours en een belangrijke grondlegger van het christendom in Gallië. Hij was een van de populairste heiligen in de middeleeuwen omdat hij een eenvoudig leven bleef leiden ondanks zijn voorname positie. Zijn feestdag valt op 11 november, de dag van zijn begrafenis.

Leven

Maarten werd rond 316 geboren in Savaria (Hongarije) als zoon van Romeinse ouders. Zijn vader was een soldaat die carrière maakte als officier. Hij wilde dat zijn zoon ook het leger in zou gaan. Als tiener echter wilde Martinus al Jezus Christus dienen. De ouders van Martinus waren niet blij met Martinus’ interesse in het christelijke geloof, want ze waren overtuigde heidenen.

Op jonge leeftijd werd hij toch soldaat en als 15-jarige trok hij naar Gallië. Dankzij zijn vader werd hij ingedeeld in de keizerlijke garde. Hij voelde zich echter niet thuis in het soldatenleven. Hij ging leven als een kluizenaar tussen de andere soldaten en hielp hen waar het nodig was. Als hij arme mensen zag gaf hij hen een deel van zijn bezittingen.

Op een winterse koude dag ontmoette Martinus bij een stadspoort van Amiens een verkleumde bedelaar. Omdat hij echter zijn bezittingen al weggegeven had, had hij alleen nog maar zijn mantel. Dat was een bijzondere mantel, die aan soldaten en officieren ook status gaf. Martinus pakte zijn zwaard, sneed zijn mantel in twee stukken en gaf de helft aan de bedelaar. Door sommige soldaten werd hij uitgelachen omdat Martinus er belachelijk uitzag met zijn halve mantel. Andere soldaten voelden zich echter beschaamd, omdat zij niets gedaan hadden. ’s Nachts droomde hij dat hij Jezus zag, die die halve mantel droeg, wat hem herinnerde aan de woorden in Mattheüs 25:36: “Ik was naakt en gij hebt Mij gekleed” en 25:40: “al wat ge voor een van mijn geringste broeders hebt gedaan, hebt ge het voor Mij gedaan”. Martinus wist genoeg, hij wilde Jezus Christus volgen als een kluizenaar. Hij verliet het leger en stelde zich ten dienste van Jezus.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 10 november 2021

Jan De Lil

De heilige Hubertus

Tussen Allerheiligen en Nieuwjaar worden er bij het brede publiek nogal wat heiligen vereerd die sterk tot de verbeelding spreken of die op zijn minst meer aandacht krijgen dan hun collega’s andere heiligen.
In een paar rubrieken willen we deze heiligen eens nader bekijken, hun doen en laten bespreken en nagaan aan wat ze hun sterke devotie door het volk te danken hebben. Ook eventuele volksgebruiken houden we tegen het licht. De heilige die de spits mag afbijten is Sint Hubertus.

Deze heilige wordt gevierd op 3 november. Bij het brede publiek is zijn feest vooral gekend door het sint-hubertusbrood dat die dag wordt gezegend. Dit gebruik komt later in dit artikel nog aan bod.

LEGENDE VAN SINT HUBERTUS
Hubertus van Luik (655-727) was volgens de traditie de laatste bisschop van Maastricht en de eerste van Luik. Over zijn leven bestaan zeven min of meer eigentijdse biografische beschrijvingen. Hieruit heeft zich in de loop der eeuwen de legende van Sint Hubertus gevormd.
De naam Hubertus komt uit het Germaans en betekent “stralende geest”.

Hubertus (of Huibrecht) was een zoon van Bertrand, de hertog van Aquitanië, een administratieve regio in het zuidwesten van Frankrijk, met als hoofdstad Bordeaux. Daar leidde hij een werelds leven. Hij trok naar Parijs, maar vanwege hofmeier Ebroin, een gewelddadig en despotisch heerser, verhuisde hij net als veel andere edelen naar het Austrasisch hof in Metz. (Austrasië – ‘oostelijk land’ – was het noordoostelijk deel van het Merovingische koninkrijk, en besloeg het oosten van het huidige Frankrijk, het westen van Duitsland, België ten oosten van de Schelde en delen van Nederland. De hoofdstad van het rijk was Metz.)
Aan het Austrasische hof werd hij hartelijk ontvangen door hofmeier Pepijn Van Herstal en kreeg er een hoge functie. Na de dood van zijn vrouw Floribanne, bij de geboorte van hun zoon Floribertus, trok hij zich terug in de Ardennen, waar hij een verwoed jager werd.

Ook op Goede Vrijdag van het jaar 683 ging hij op jacht, hoewel dat een zeer oneerbiedige activiteit was op die heilige dag. Hubertus bespeurde een groot hert en joeg er achteraan met zijn honden. Toen hij het hert bijna te pakken had en het dier zich naar hem toekeerde wilde hij het neerschieten. Op dit moment verscheen er een lichtend kruis tussen het gewei. Een stem zei hem naar Lambertus van Maastricht te gaan. Deze legende werd pas vanaf de 15de eeuw met het leven van Hubertus verbonden.
Sint Hubertus staat nu bekend als patroonheilige van de jacht en de jagers. Daarom wordt hij vaak voorgesteld als jager, met hoge laarzen, een hoed op het hoofd en dikwijls in aanwezigheid van een hert met een schitterend kruis in het gewei. Andere attributen zijn een kruisboog, een jachthoorn of een hond.

Oudere Geraardsbergenaars zullen zich vast nog herinneren hoe op Sint Hubertus ten huize van dokter Broekaert op de hoek van de Kattenstraat met de Verhaegenlaan, de jachthoorns van zijn jachtclub over de stad galmden.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 3 november 2021

Jan De Lil

Parochiale zondagavondviering muzikaal opgeluisterd

Zingen is twee keer bidden zou Augustinus ooit gezegd hebben.

Wel dat is wat er zondagavond 24 oktober om 17 uur in de parochiale eucharistieviering in de Sint-Macariuskerk zeker gebeurde. Deze viering werd voor een eerste maal opgeluisterd door een gloednieuw “gelegenheidskoor” met muzikanten. Mooie stemmen, begeleid door djembé, gitaar en piano vulden de ruimte. Kerkgangers lieten zich raken, zongen af en toe stilletjes mee met de tekst die op een scherm werd geprojecteerd en bedankten met een warm en enthousiast applaus.

We hopen dat het niet bij deze éne gelegenheid zal blijven en dat er een traditie van het maandelijks opluisteren van de parochiale viering gestart is. Samen zingend op weg … Wie zin heeft om aan te sluiten kan altijd contact opnemen met Ann Van Nieuwenhove: 0487 90 67 93 of per mail: a.vannieuwenhove@hotmail.com