Aanstelling dekenale ploeg van dekenaat Zottegem

Op verzoek van de bisschop publiceren we hier de hoofdgedachten uit zijn homilie van 18 september in Zottegem

© Marcel De Bolle

Op deze mooie zondagnamiddag nemen we de start van het nieuwe dekenaat Zottegem. We zullen allemaal moeten wennen aan deze nieuwe situatie, maar het werk en het overleg dat we reeds jaren aan het doen zijn geeft ons de garantie dat we het samen goed zullen doen. We weten dat het niet ons project is, de Geest van God is eigenaar, en wij zijn enkel zijn nederige medewerkers. We kunnen fier zijn op al die gelovige mensen die de Kerk dragen, gisteren, vandaag en morgen.

“Het koninkrijk heeft jullie bereikt” schrijft Sint-Lucas, dat is de boodschap die de leerlingen moesten brengen naar de dorpen in de omgeving. Ze kregen enkel dit mee, geen reisstaf, geen reserve kleren, geen rugzak, ze moesten maar eten vragen bij de mensen want wie werkt is zijn loon waard. Het voelt vandaag in Zottegem aan zoals toen Jezus zijn leerlingen uitzond. Zij liepen over van een groot vertrouwen dat het Rijk van God gekomen was. Dat moesten ze gaan vertellen en de zieken genezen, van allerlei soorten ziekten. Daartoe was Jezus ook gestuurd door de Vader. Jullie worden gestuurd door de Kerk, zoals Jezus gestuurd was door Zijn Vader.
We weten hoe moeilijk het kan zijn over het evangelie te spreken in de huidige samenleving, en wonderen doen is ons misschien niet gegeven. We beleven woelige tijden. We weten echter ook dat veel mensen in onze steden en dorpen hard bezig zijn de mensen te helpen en te onthalen. De Kerk in ons bisdom is attent voor de zwakken, de zieken en de misdeelden. Onze inspanning gaat uit naar de hele maatschappij, iedereen heeft het recht het evangelie te leren kennen en in contact te komen met Christus. We vertrekken met een nieuw elan, we willen een nieuwe dynamiek ontwikkelen in onze parochiale gemeenschappen. Dat betekent niet dat wat voorbij is niet goed was, wél dat we in nieuwe tijden alles willen herdenken, samen, priesters, diakens, parochieassistenten en iedere gelovige. Paus Franciscus wil een missionaire Kerk, die naar de mensen gaat, naar de armsten eerst, naar ouderen, naar jongeren en kinderen, naar mensen die misschien de rug gekeerd hebben naar de Kerk.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 5 oktober 2016

+ Luc Van Looy