Doopsel – jongeren

Sacramenten verschuiven al eens van plaats in een mensenleven. Terwijl het vroeger de traditie was het doopsel te laten toedienen aan baby’s gebeurt het nu meer en meer naar aanleiding van de eerste communie. Ook volwassenen laten zich dopen.

Symbolen, gebaren en rituelen

Tijdens toediening van sacramenten nemen symbolen, gebaren en rituelen een belangrijke plaats is.

Bij het doopsel zijn de belangrijkste symbolen de paaskaars en het doopwater. Maar als je aan kinderen vraagt wat dopen wil zeggen, krijg je als antwoord: water over je hoofd gieten. Water is een belangrijk symbool in de Bijbel. Water aan een vreemde geven betekende: ‘je bent welkom’. Water betekent ‘nieuw leven’, je zuiveren, je naar God keren, leven zoals God het wil.
In kindertaal kan je zeggen: door het doopsel kies je om vriend te worden van Jezus, van God en de Heilige Geest.

[…]

In het vooruitzicht van de eerste communie

Kinderen die zich in het vooruitzicht op hun eerste communie willen laten dopen vragen we dat ze zich aanmelden. Zo kunnen we een degelijke voorbereiding uitbouwen met hen en hun familie een gezamenlijke doopviering organiseren voor zesjarigen.

U kan hiervoor contact opnemen met Ann Van Nieuwenhove,
a.vannieuwenhove@hotmail.com of tel. 0487 90 67 93