Markant Geraardsbergen

De afdeling Geraardsbergen is de bakermat van Markant. Hier ontstond in 1951 de allereerste afdeling van wat toen nog CMBV heette, Christelijke Middenstands- en Burgersvrouwen.

Geraardsbergen is niet alleen de wieg van ons netwerk, het is ook de thuisafdeling van onze allereerste voorzitster, mevrouw Broeckaert, een jonge vrouw die op dat moment zowel sociaal als politiek heel actief was in de streek. Vanuit dat engagement nam kanunnik Colpaert contact met haar, om samen met enkele andere vrouwen, naast de bestaande Katholieke Arbeidersvrouwen en de Boerinnenbond, een organisatie voor ‘vrouwen uit de middenstand en de burgerij’ op de kaart te zetten.

Als we weten dat het stemrecht voor vrouwen op dat moment amper 3 jaar oud was, dan verdient de stichting van NCMV (het toenmalige Unizo)-Vrouwenbeweging-Geraardsbergen toch bijzondere waardering.

In een periode waarin vrouwen met een gebrek aan prestige kampten en voor de realisatie van hun ambitie op de stem van de clerus moesten kunnen rekenen, vroeg het om bijzonder ondernemende vrouwen om met een beweging te starten. Het CMBV streefde ernaar om gelijkgestemde vrouwen bijeen te brengen, maar daarnaast had het ook een emancipatorisch doel: vrouwen stimuleren om hun verantwoordelijkheid als vrouw en als burger op verschillende plaatsen in de samenleving op te nemen.

[…]

Neem eens een kijkje op de website: www.markantvzw.be/markant/in-je-buurt/geraardsbergen
Zo kan u ontdekken wie we zijn en wat we doen.