Mijn kind moet zijn plechtige communie doen…

Eigenlijk zit deze uitspraak vol onjuistheden.

Zo is “plechtige communie” een woord dat in de volksmond wel overleeft, maar dat geen echte inhoud heeft. Het gaat over het vormsel, het derde van de 3 sacramenten die de geloofsgroei van een kind tekenen.

Ook van “moeten” kan er geen sprake zijn. Integendeel, het vormsel, en ieder sacrament, is iets waarvoor je kiest.
Bovendien is het vormsel niet gekoppeld aan een bepaalde leeftijd, al is het in onze streek wel de gewoonte dat kinderen het vormsel ontvangen in het zesde leerjaar, als ze dus 11 of 12 jaar oud zijn.

Wat moet ik doen?

Er wordt verwacht van de ouders dat ze tijdig hun kind aanmelden voor het vormsel. Dat gebeurt bij voorkeur voor begin juni (na uw aanmelding krijgt u een uitnodiging om de infoavond bij te wonen).

Wanneer de voorbereiding bezig is, heeft elke parochie het recht om geen nieuwe kandidaten te aanvaarden. Er kan dan verwezen worden naar het vormsel van het volgende jaar (er is immers geen reden waarom het vormsel in het zesde leerjaar zou moeten gebeuren.)

Waar?

Anders dan bij de eerste communie, wordt het vormsel niet vanuit de school voorbereid. Het is dan ook niet in de parochie waar de school van uw kind ligt, maar in de thuisparochie dat normaal gezien het vormsel wordt voorbereid en gevierd. Vaak heeft de parochie van de school niet de mogelijkheid om de voorbereiding te verzorgen.
Reken er dus niet op dat de klasgenoten van uw kind samen worden gevormd.

Tijdig!

In onderling overleg is beslist om de inschrijvingsperiode voor het vormsel dat doorgaat op het vijfde weekend na Pasen, af te sluiten bij de naamopgave. Wie later wordt aangemeld, kan verwezen worden naar het vormsel van het volgende jaar.
Wacht daarom niet het laatste moment af! Stap tijdig naar het parochiaal secretariaat, parochiepriester of parochiale contactpersoon.

Print het inschrijvingsformulier waarnaar u onderaan deze pagina een verwijzing vindt af, vul het in en bezorg het aan het parochiaal secretariaat.

U kan ook contact nemen met het parochiaal secretariaat (secretariaat@kerkingeraardsbergen.be).

Vormselcatechese op zondag

Lees er hier meer over. Inschrijvingsformulier, data, sfeerbeelden.