Mijn kind moet zijn plechtige communie doen…

Eigenlijk is deze uitspraak niet zo juist.

 “Plechtige communie” is een woord dat in de volksmond wel overleeft, maar dat geen echte inhoud heeft. Het gaat over het vormsel, het derde van de 3 sacramenten die de geloofsgroei van een kind tekenen.

Ook van “moeten” kan er geen sprake zijn. Integendeel, het vormsel, en ieder sacrament, is iets waarvoor je kiest.

Bovendien is het vormsel niet gekoppeld aan een bepaalde leeftijd, al is het in onze streek wel de gewoonte dat kinderen het vormsel ontvangen in het zesde leerjaar, als ze dus 11 of 12 jaar oud zijn.

Wat moet ik doen?

Er wordt verwacht van de ouders dat ze tijdig hun kind aanmelden voor het vormsel. Dat gebeurt bij voorkeur in het begin van de maand juni. Normaal krijgen de ouders via de school een uitnodiging om een infoavond bij te wonen over het verloop van de vormselcatechese en over de inschrijving.

De vormselcatechese start in september. Het is noodzakelijk dat de kandidaat-vormelingen stipt en van in het begin aan de maandelijkse vormselcatechese deelnemen.

Waar?

Anders dan bij de eerste communie, wordt het vormsel niet vanuit de school voorbereid. Niet in de parochie waar de school van uw kind ligt, maar in de thuisparochie wordt normaal gezien het vormsel voorbereid en gevierd. Dit brengt mee dat alle kinderen van dezelfde klas niet noodzakelijk samen het vormsel ontvangen.

Tijdig!

Het vormsel vindt plaats in het vijfde weekend na Pasen.

Wie te laat is aangemeld, kan verwezen worden naar het vormsel van het volgende jaar. Een kind moet het vormsel immers niet noodzakelijk in de loop van het zesde leerjaar ontvangen.

Wacht daarom niet het laatste moment af! Stap tijdig naar het parochiaal secretariaat, de parochiepriester of een parochiale contactpersoon.

Print het inschrijvingsformulier waarnaar u onderaan deze pagina een verwijzing vindt af, vul het in en bezorg het aan het parochiaal secretariaat.

U kan ook contact nemen met het parochiaal secretariaat (secretariaat@kerkingeraardsbergen.be).

Vormselcatechese

Lees er hier meer over. Inschrijvingsformulier, data, sfeerbeelden.