Zorgboerderij: het ecologische en sociale van hun werk

Het ruisen van de bomen als zachte bries,
Gods adem over een zorgboerderij.

In de Moenebroekstraat in Ophasselt is het alle dagen hard werken op het kleinschalige landbouwbedrijf van Patrick Ruysschaert en Bellinda Staelens. Van huis uit is Patrick geworteld in de boerenstiel maar net zoals zijn echtgenote studeerde hij godsdienstwetenschappen in Leuven en was jarenlang leraar aan het ‘Karmelieten’. Toch kozen zij ervoor om in 1998 een leven van comfort en evidenties in te ruilen voor de aankoop van een oude boerderij om die met beperkte middelen te renoveren en uit te bouwen tot een ecologisch en educatief initiatief. Sedert september 2011 is Patrick voltijds boer terwijl Bellinda nog buitenshuis werkt als pedagogisch begeleider schoolpastoraal in het Bisdom Gent. Een tiental jaar geleden kozen zij er voor ook te werken als zorgboerderij. Wij vroegen hen wat dat allemaal inhoudt.

Wat gebeurt er op jullie zorgboerderij en vanwaar de naam ‘De Ruisgaard’?Patrick: We hebben een beperkte hoeveelheid akkerland, weiden en dieren. In de eerste plaats zijn we een ecologische boerderij die kiest voor kleinschalige en duurzame  landbouw, met aandacht voor milieu en leefomgeving. Daarnaast zijn we een  zorgboerderij waar mensen in nood terecht kunnen voor een zogenoemde ‘time-out’: om even tot rust te komen en zo de draad weer op te nemen met zichzelf en hun leefomgeving. Meestal zijn dit jongeren die het moeilijk hebben op school of in de samenleving, maar er waren ook al verschillende volwassenen bij ons te gast. Wij beschikken niet over toverstokjes om hun leven te veranderen, maar door hen de nodige tijd en rust te bieden zien ze soms weer mogelijkheden om er het beste van te maken. De zorg voor de dieren en mee helpen op de boerderij bieden een goed tegengewicht voor heel wat van hun kopzorgen en problemen. Het accent van onze boerderij ligt niet op commerciële productie, al verkopen we wel voeder, zoals zelf geteeld kippen- en konijnenvoer, graan, hooi, stro en bieten. Wij willen echter vooral de nadruk leggen op vorming en educatie: volwassenen, jongeren en kinderen kennis laten maken met de kringloop van veld tot bord, van graan tot brood, van melk tot kaas… in de hoop dat het hen als consument anders leert kijken naar voedsel en landbouwproducten. Aangezien wij gekozen hebben voor een klein gemengd en zelfvoorzienend bedrijf is er veel te zien en te leren op een beperkte oppervlakte.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 22 juli 2015

Ann