Ziekenpastoraal in het ziekenhuis en in de woonzorgcentra in Geraardsbergen

De tijd dat heel onze cultuur christelijk was ligt al een heel eindje achter ons. Vandaag is het niet meer vanzelfsprekend dat er in verzorgingsinstellingen vb. een pastor aanwezig is en er wordt niet langer gesproken over pastoraal maar over zingeving. Dit heeft uiteraard zijn consequenties voor de ziekenpastoraal. Nu zijn de meeste instellingen pluralistisch. Dit hoeft niet onmiddellijk te betekenen dat ze antichristelijk zijn. Wel moet er in de manier van werken rekening mee gehouden worden.

Ook de Geraardsbergse instellingen ontsnappen niet aan deze tendens. Zij zijn hetzij van publiek-, hetzij van privaatrecht. Er is geen enkele verzorgingsinstelling meer die banden heeft met een religieuze congregatie (met uitzondering van het ondersteunings- en verzorgingscentrum – het vroegere MPI – in Viane). Er is geen pastor meer aanwezig en in het verleden was het zelfs behoorlijk moeilijk om op een priester een beroep te doen, bijvoorbeeld om de ziekenzalving toe te dienen.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 14 december 2016

Diaken Dany Van der Haegen