Zeven kinderen gedoopt op zondag 15 december 2019

In voorbereiding op de eerste communie werden een aantal kinderen gezamenlijk gedoopt tijdens de zondagsviering.

Het bisdom Gent vraagt dat kinderen van 6 à 7 jaar die zich willen laten dopen een voorbereidend traject volgen. Wij hebben gekozen voor twee bijeenkomsten.
In de eerste bijeenkomst volgen de kinderen met hun ouders een Godly Play bijeenkomst over het liturgisch verhaal van het doopsel. Daarna sluiten ze aan bij de zondagsviering met daarin een kindernevendienst. In de tweede bijeenkomst komen ouders en kinderen samen in het teken van hun naam. Er wordt verteld over het belang van de naam en de kinderen versieren een blad waar hun naam op staat. Ook daarna wonen ze de zondagseucharistieviering bij met nevendienst.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 26 december 2019

In maart wordt het traject van twee bijeenkomsten herhaald voor wie nog wil gedoopt worden in voorbereiding op de eerste communie. We ervaren dat het een zinvol en deugddoend gebeuren is voor zowel ouders als kinderen om zich in groep te laten dopen. We kijken uit naar wie zich nog komt aanmelden om gedoopt te worden.