Zandbergen: Lambertus terug van weg geweest

Aandachtige bezoekers van de kerk van Zandbergen zullen wellicht al enige jaren iets vreemds gemerkt hebben aan het rechter zijaltaar: daar bevond zich tot voor kort bovenaan een lege nis. Was daar een beeld verdwenen?

Enige tijd geleden liet een restaurateur uit het Brusselse ons weten dat hij zijn bedrijvigheid zou stopzetten en dat hij in zijn atelier nog een beeld van Sint-Lambertus had staan dat wellicht aan onze kerk toebehoorde. Er was hem gevraagd dit beeld te restaureren maar hij was er nog niet toe gekomen. De man was zo vriendelijk het beeld naar ons terug te brengen. Het fotorepertorium van het Instituut voor Kunstpatrimonium leerde ons dat dit inderdaad een beeld van onze kerk was, vroeger geplaatst in de nis bovenaan het rechter zijaltaar, dat toegewijd is aan de heilige Lambertus.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 25 januari 2022