Witte Donderdag

Witte Donderdagavond is een avond met een heel intense geladenheid van vriendschap, vrede, vreugde, ondanks naderend verraad en verloochening die onvermijdelijk culmineren in het kruis van morgen. Herinnering aan een avond, tweeduizend jaar geleden, maar vandaag volle actualiteit, nu: wíj doen mee, het gebeurt aan ons. Nu, zoals toen, heeft alles te maken met de essentie van ons christen-zijn.
Het teken bij uitstek van deze avond is het feestelijk maaltijdgebeuren dat wij eucharistie noemen. Zijn wij ertoe in staat dit helemaal te begrijpen? Het adequaat te verwoorden? Tegelijk is er dat andere teken, verhaald en uitgebeeld: de voetwassing. Het gaat over de Meester die slavendienst verricht en dit gebaar bestempelt als het teken van het nieuw gebod: ‘Heb elkander lief, zoals Ik u heb liefgehad’.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 10 april 2019

diaken Maurice Temmerman