Wees niet langer ongelovig, Thomas

In ons courante spreken komt wel eens deze uitdrukking voor: ‘een ongelovige Thomas’, een figuur vol argwaan en aarzeling, waarop men liever niet lijkt. Deze apostel kwam in een eerder negatief daglicht te staan omdat hij aarzelde om in de verrijzenis van Jezus te geloven. De uitdrukking gaat terug op een vrij bekend verhaal over een gebeuren met de verrezen Christus, te vinden in het evangelie volgens Johannes (20, 24-29).

Overigens is Thomas niet tot dit verhaal te beperken. Toen Jezus optrok naar Jeruzalem, wetend dat dit zijn einde kon worden, toen was het juist Thomas die zei: “laat ons met Hem meegaan, om met Hem te sterven.” Dus minstens even zeer: de ‘moedige’ Thomas.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 24 april 2019

Pastoor Frans