Wees niet al te bezorgd

Jezus hield zijn leerlingen voor: “Ik zeg u: wees niet bezorgd wat je zult eten en wat je zult drinken, of wat je zult aantrekken. Is het leven niet méér dan het voedsel en het lichaam niet méér dan de kleding. Let eens op de vogels in de lucht: ze zaaien niet en maaien en maaien niet en verzamelen niet in schuren, maar uw hemelse Vader voedt ze. … Kijk naar de leliën op het veld: hoe ze groeien. Ze arbeiden noch spinnen. Toch zeg ik u: zelfs Salomo in al zijn pracht was niet gekleed als een van hen.” (Mt 6, 25-29)

Woorden voor simpele zielen?

Men kan deze woorden van Jezus dom, kortzichtig of naïef vinden, alsof alles zomaar vanzelf zou gaan. Maar dan heeft men hem niet echt begrepen. Mag een mens niet bezorgd zijn? Moeten we niet zorgen voor eten en drinken, voor een woning en werk, voor onze eigen toekomst en die van de komende generatie? Zeker! Men moet realistisch zijn en wel zorgen voor wat nodig is. Maar niet piekeren want dat helpt een mens niet voort. Het mag geen obsessie worden.

Ik heb al meer dan eens meegemaakt dat deze Jezuswoorden gelezen worden in een huwelijksviering of in de viering van een eerste communie. Men kan niet zeggen dat deze mensen niet nagedacht hebben over eten en drinken op het feest na de viering, of over wat ze zouden aantrekken. Als ze dit niet zouden gedaan hebben, kon het feest wel een fiasco worden. Maar er is meer dan eten, drinken en kleren. Dat is het wat trouwers zich realiseren: belangrijker is de liefde, de verstandhouding en de samenhorigheid. Geen wonder dat ze als eerste lezing het ‘hooglied over de liefde’ van de apostel Paulus kiezen. Dit is niet enkel waar op feestelijke dagen. Het geldt voor heel het gewone leven.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 8 juni 2022

Pastoor Frans