Wees barmhartig

Kopie van Pieter Brueghel II – Christus en de overspelige vrouw (Bron: Wikipedia)

Sommige filmliefhebbers vinden een film vooral goed wanneer zij zich kunnen inleven in de personages. Zo bekeken is het evangelie van de komende zondag zeker geschikt om verfilmd te worden, al was het maar voor een kortfilm. Dit evangelie is bij veel mensen goed bekend: het verhaal over ‘de overspelige vrouw’, in Johannes 8, 1-11. We vinden er gemakkelijk onszelf in terug. Wie aandachtig luistert, kan zich zelfs verplaatsen in verschillende figuren in dit evangelieverhaal. We kunnen even goed behoren tot de harde veroordelende kring van de farizeeën en Schriftgeleerden als dat we in de plaats kunnen staan van de weerloze zondares. Soms passen we goed bij de zwijgende groep van toeschouwers. En nu en dan zijn we zoals de milde en barmhartige Jezus. Dat zijn onze beste momenten. Elk van deze houdingen verdient onze aandacht.

Zonder mededogen

Soms zijn we inderdaad streng en zonder mededogen. Wie onder de maat blijft moet eruit. Wie niet voldoet aan de eisen en de regels, wijzen we met de vinger na. Wij stellen ons op als rechters. En zulke volksrechtbank kan hard zijn, en onrechtvaardig. Wie fouten maakt, veegt als het ware zijn toekomst uit. Want: nieuwe kansen geven aan zo iemand, wie zou dat doen? Dat kan toch niet?! Ga maar na als ergens iets kwaads gebeurt. Mensen lopen te hoop. Overvloedig geven ze hun bedenkingen ten beste. En de mens over wie het gaat, staat dikwijls machteloos en armzalig, moederziel alleen. Wie wil dan nog de verdediging opnemen? Wie dat aandurft moet oppassen, of hij deelt nog mee in de brokken. Het is moeilijk om te weerstaan aan de bekoring om mee te gaan staan in de kring van de onbarmhartigen en mensen vast te prikken op hun verleden. Zo heel anders is het woord van God dat klinkt bij de profeet Jesaja: “Denk niet meer aan het verleden en sla geen acht op wat voorbij is. Ik onderneem iets nieuws.” (Jes. 43, 18-19). Op dezelfde manier roept het evangelie ons toe: “Oordeel niet. Laat dat aan God over. Toon u rijk in mededogen en barmhartigheid.”

[…]

Lees meer in KERK & leven van 30 maart 2022