We laten ons kindje dopen

20Waarom eigenlijk?

  • Omdat het mij later niets zou kunnen verwijten: ons kindje moet zoals andere kinderen zijn eerste en plechtige communie kunnen doen en kunnen trouwen voor de kerk…
  • Omdat geloven voor ons belangrijk is en wij ons kindje gelovig willen opvoeden…
  • Omdat wij gerust willen zijn. Je weet nooit of er met ons kindje niet iets gebeurt…
  • Omdat we ons kindje, dat we van God gekregen hebben, aan God willen toevertrouwen…
  • Omdat … voor ons moet het eigenlijk niet, maar onze ouders vinden het heel belangrijk…
  • Omdat er bij de geboorte van een kindje moet gefeest worden…
  • Omdat wij het geloof dat wij van onze ouders kregen, willen doorgeven…
  • Omdat wij willen dat ons kindje lid wordt van de kerk…
  • Omdat wij dankbaar zijn dat we een kindje kregen…
  • Omdat wij geen reden zien om het niet te laten dopen…

GELOVEN IN IEMAND KLEURT JE LEVEN
Om welke reden je ook je kindje wil laten dopen, het heeft altijd te maken met in iets geloven. Je gelooft in je kind, in het leven, in de toekomst, in dankbaarheid om het leven, in de waarde van wat je thuis meekreeg… in het belang om lid van een groep te zijn, in de kerk, in Jezus en het evangelie, in God…
Ik geloof dat … Ik geloof in … Hoe dikwijls zeggen we dat niet op een dag ? Sta je eigenlijk wel eens stil bij deze uitspraak?

[…]

Lees meer in KERK & leven van 20 januari 2016

Dekenale doopcatechese