Wat betekent de heilige Geest in ons leven?

God wil dat wij zijn aanbod in vrijheid aanvaarden en dat wij Hem liefhebben met hart en ziel. Daarvoor klopt Hij aan de deur van ons hart en wacht Hij op ons antwoord. De Geest helpt ons om Hem antwoord te geven en blijft ons helpen om er ook ons leven naar te richten. Hij helpt ons het nieuwe leven te leiden dat Christus, de Zoon van God, de Verrezene, ons brengt.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 20 mei 2015

De Geest Gods spoort ons aan en stuwt ons voort op de weg van Hem, die voor ons is en blijft: de weg, de waarheid en het leven. Beseffen wij wel hoe diep en ongezien de Geest overal aanwezig en werkzaam is, hoe Hij mensen beweegt tot trouw in de liefde, tot geduld en verdraagzaamheid, tot mededogen en zachtmoedigheid, hoe Hij mensen bezielt om hoopvol in het leven te staan, vol vertrouwen op de Heer, hun leidsman? Bidden wij daarom vaak dit kort maar krachtig gebed:  ‘Veni Sancte Spiritus!’,  ‘Kom Heilige Geest!’