“Waar is God als mensen lijden? Een christelijke visie”

OPEN BEZINNINGSAVOND

Op donderdag 20 februari 2020 om 19.45 u. gaat in Idegem in parochiale zaal ‘Die Crone’ (Idegemplein 21) een ‘Open bezinningsavond’ door met als spreker prof. Marc Steen met als thema: “Waar is God als mensen lijden? Een christelijke visie’. Beginnen doen we in de Sint-Pietersbandenkerk van Idegem om 19.15 u. met een gebed.

OVER HET THEMA
Marc Steen is van in zijn kinderjaren geboeid en geïntrigeerd door de kruisdood van Jezus en door de thematiek van God en het lijden. Na veel studie hierover blijft hij er met schroom over spreken. Pasklare antwoorden zijn er niet. Net daarom blijft dit onderwerp hem fascineren. En juist zo slaagt hij er in over dit moeilijke thema inspiratie te geven aan zoekende mensen.

OVER PROF. MARC STEEN
Prof. Dr. Marc Steen (°1959), priester van het bisdom Brugge, werd licentiaat in de filosofie en promoveerde tot doctor in de theologie. Hij gaf jaren les aan het Grootseminarie in Brugge en was er directeur van de afdeling Theologie. Daarna werd hij in Leuven professor aan de faculteit Theologie en Religiewetenschappen, pastoor van de Universitaire Parochie, vormingsverantwoordelijke en later president in de priesteropleiding op het interdiocesaan Johannes XXIII-seminarie te Leuven. Hij combineert een theologische benadering met een pastorale en spirituele invalshoek. – Sedert juni 2018 is hij, naast deeltijds prof. aan de faculteit Theologie en Religiewetenschappen KU Leuven, bisschoppelijk gedelegeerde voor de parochiepastoraal en sinds 1 januari 2020 tevens vicaris-generaal in het bisdom Brugge.

Iedereen is van harte welkom op deze boeiende bezinningsavond.