Vuur uit de hemel, breng vuur in mijn hart

In de twee voorbije weekends hebben ruim honderdnegentig twaalfjarigen in verschillende kerken van Geraardsbergen het sacrament van het vormsel ontvangen. Ruim tachtig zevenjarigen deden hun eerste communie en in de komende weken zullen er nog bijna evenveel dit blije gebeuren meemaken. Proficiat aan deze kinderen en hun familie! En heel veel dank aan allen die zich inzetten voor de voorbereiding en de vieringen zelf. Door de corona konden de communies en vormsels niet plaatsvinden in de maand mei. Iedereen was blij dat het toenemend aantal besmettingen niet leidde tot een nieuw uitstel. Eindelijk was het feest er waarnaar de kinderen en hun families lang hebben uitgekeken.

[…]

Bij het vormsel wordt Gods Geest aan deze twaalfjarigen geschonken, als een kracht om uit te groeien tot een goede mens in het spoor van Jezus. Die kracht is wel nodig omdat zoveel elementen in ons en rond ons daarbij wel eens afremmen. Toen ik jaren geleden op een zaterdag in de late namiddag naar een parochiekerk reed om daar het vormsel te gaan toedienen, zag ik in de lucht twee luchtballonnen hangen. Die brachten mij op een idee over de werking van de heilige Geest. Een luchtballon kan maar opstijgen wanneer de koude lucht binnenin opgewarmd wordt. Het vuur is zijn kracht op een zekere hoogte blijft de ballon een mooie horizontale lijn volgen. En na een tijdje begint hij te zakken. Maar de mensen hebben betaald om toch geruime tijd in de lucht te blijven. Dan kan je van op de grond goed merken hoe men met een felle vlam de lucht opwarmt. Bijna onmiddellijk begint de ballon weer te stijgen en kan de reis verder gaan. – Iets gelijkaardigs gebeurt bij onze inzet om een goede mens te zijn. Wij beginnen er aan, maar na een tijdje verzwakken wij, wij beginnen als het ware te zakken. Want het is lastig altijd weer een goed mens te zijn in het spoor van Jezus. Dan is er nood aan nieuw vuur dat ons verwarmt en weer naar boven stuwt, nieuwe kracht die ons stimuleert en motiveert om ons tocht verder te zetten. Die kracht is Gods Heilige Geest, die wordt geschonken aan alle christenen en bijzonder aan onze vormelingen. Dat heilig vuur hebben wij nodig. Het is goed dat wij daar telkens weer biddend om vragen.

Pastoor Frans

(Lees meer in KERK & leven van 30 september 2020)