Vormsels en eerste communie 2020

 • update van 25 augustus 2020


Op 21 augustus heeft het Bisdom Gent richtlijnen uitgevaardigd over het vieren van de eerste communie en het toedienen van het vormsel in de komende weken. Daarbij wordt rekening gehouden met maatregelen die door de regering en de Nationale Veiligheidsraad zijn uitgevaardigd.

In de komende weken zullen kerkverantwoordelijken, ouders en kinderen, leerkrachten en directies van scholen… heel wat inspanningen moeten leveren om – soms in korte tijd – alles voor te bereiden. Het is de moeite waard dat wij dit doen: uit liefde voor de kinderen, uit sympathie voor hun ouders en familie, en vooral om via deze vieringen te tonen dat zij welkom zijn in onze christelijke gemeenschap. God en zijn Geest mogen daarin voelbaar zijn, opdat de mensen zouden leven ‘in de vreugde van de Geest’ – zoals de leuze van onze bisschop luidt.

In de voorbije maanden is het geduld van vele mensen op de proef gesteld. Wij zijn blij dat de vieringen kunnen plaatsvinden en doen er alles voor om ze vlot en vreugdevol te laten verlopen. Door de coronamaatregelen zal een en ander wel soberder moeten gebeuren. De afstandsregel dwingt ons om te vieren in kleine groepen, zowel wat de kinderen als de familie betreft. Daarom zijn er een aantal bijkomende vieringen georganiseerd. Maar hoe dan ook zal niet iedereen kunnen komen die het verlangt. Wij vinden dit allemaal jammer, maar wij kunnen de voorschriften niet negeren. Corona heeft onze plannen – van kerk, scholen en families – ernstig doorkruist.

VORMSEL

De vormselvieringen zullen plaatsvinden op:

Zaterdag 19 september
15.00 uur – Sint-Bartholomeus (groep 1)
17.00 uur – Sint-Bartholomeus (groep 2)

Zaterdag 26 september
11.00 uur – Zandbergen
14.00 uur – Nederboelare (groep 1)
16.00 uur – Nederboelare (groep 2)
18.00 uur – Overboelare

Zondag 27 september
09.00 uur – Ophasselt
10.15 uur – Idegem
11.30 uur – Sint-Bartholomeus (groep 3)

De Nationale Veiligheidsraad besliste op 20 augustus dat het maximum aantal aanwezigen voor een publieke eredienst terug opgetrokken wordt naar 200 (-12 jarigen worden niet meegerekend). Omdat tegelijk een afstand van anderhalve meter moet worden gerespecteerd, ligt dit aantal in de meeste kerkgebouwen lager.

Naast het respecteren van de veiligheidsafstand van 1,5 meter (behalve voor de ‘bubbels’), zijn fysieke aanrakingen tussen personen en van voorwerpen verboden, is het dragen van een mondmasker verplicht (voor +12-jarigen) en moeten er middelen voor handhygiëne worden voorzien bij de in- en uitgang.

Deze maatregelen verplichten ons tot het vieren met kleinere groepen. Het bisdom Gent opteert voor vormselvieringen zonder eucharistie.

In de praktijk

 • In elke vormselviering zijn er (ongeveer) 15 vormelingen die elk 4 volwassenen mogen meebrengen. Omdat in de meeste van onze vormselkerken meer ruimte beschikbaar is kunnen wij op de meeste plaatsen de viering houden met iets grotere groepen.
 • Sommige oorspronkelijk geplande vormselvieringen worden opgesplitst voor 2 of 3 groepen. De verdeling van deze groepen komt toe aan de plaatselijke verantwoordelijken voor de vormselcatechese.
 • De vormelingen zitten niet allemaal samen, maar moeten plaats nemen in hun eigen ‘bubbel’ van 5 personen. Met ‘bubbel’ wordt hier dus bedoeld: de vormeling zelf plus 4 volwassenen. Catechisten en onthalers wijzen de plaatsen aan.
 • Er is een mondmaskerplicht, behalve voor de aanwezige kinderen en jongeren onder de 12 jaar. Van vormelingen die ondertussen 12 jaar zijn of ouder wordt verwacht dat ook zij een mondmasker dragen.
 • De vormselvieringen hebben plaats in een eenvoudige gebedsdienst. In toepassing van al eerder uitgevaardigde maatregelen is samenzang en niet toegelaten. Een cantor wel. Instrumentale muziek kan, maar geen blaasinstrumenten.
 • Micro’s mogen niet van hand tot hand doorgegeven worden.
 • Men streeft naar zo weinig mogelijk verplaatsingen. Alle aanwezigen blijven gedurende de hele viering op hun plaats.
 • Bij het toedienen van het vormsel komt de vormeling met twee volwassenen naar voor. De vormheer zal de zalving uitvoeren met een wattenstaafje of een propje watten, zodat er geen fysieke aanraking is tussen vormheer en vormeling.
  De vormeling en de volwassenen nemen tijdens het toedienen van het vormsel het mondmasker even af.
 • Er kan ook een fotograaf zijn, die aangesteld wordt door de verantwoordelijken voor de viering.
 • Recepties na de viering zijn niet toegestaan.


Men streeft ernaar de vieringen ongeveer 45 minuten te laten duren. Indien in een kerkgebouw twee vieringen na elkaar plaatsvinden, moet een uurtje voorzien worden om alles te ontsmetten.

Het kan goed zijn om voorafgaand één bijeenkomst te plannen voor de vormelingen, bij voorkeur in het kerkgebouw waarin ze gevormd worden. Ze krijgen dan uitleg over wat er zal gebeuren.

Voor de concrete toepassing van een en ander verwijzen we naar de mededelingen die door de vormselverantwoordelijken van de onderscheiden kerken zullen bezorgd worden.

EERSTE COMMUNIE

Bij de eerste communies zijn de meeste richtlijnen van toepassing die hierboven beschreven zijn in verband met de vormselviering. Voor de concrete toepassing van een en ander in de onderscheiden vieringen verwijzen we naar de informatie die door de godsdienstleerkrachten en de scholen zal bezorgd worden.

De communicanten zitten niet samen in één groep; elke communicant zit met 4 andere personen in één bubbel van vijf.

De eerste communie vindt uiteraard plaats tijdens een eucharistieviering. Ook deze moet sober zijn. De kinderen worden op enkele momenten bijzonder aangesproken: verwelkoming, voor hen en hun families bidden in de voorbeden, speciale aandacht bij de communieuitreiking, …

Er is geen aanbrenging van de gaven van brood en wijn of andere symbolische voorwerpen.

De eerste communievieringen zullen plaatsvinden op:

Zaterdag 12 september
13.30 u. Geraardsbergen-Centrum (GO! Dender – groep 1)
15.00 u. Ophasselt
15.30 u. Geraardsbergen-Centrum (GO! Dender – groep 2)
17.30 u. Geraardsbergen-Centrum (GO! Centrum + Drempel)

Zondag 13 september
09.30 u. Zandbergen (St.-Lutgardis)

Zondag 20 september
09.30 u. Overboelare
10.45 u. Zarlardinge

Zaterdag 3 oktober
15.00 u. Onkerzele

Zondag 4 oktober
09.30 u. Zandbergen (GO! Klim Op)
09.30 u. Kloosterkerk St.-Jozef (St.-Jozefinstituut)
10.30 u. Viane (in de kerk van Moerbeke)
11.30 u. Moerbeke (in de kerk van Viane)

Zondag 11 oktober
10.00 u. Collegekerk (De Zeppelin, Boelarestraat + Hunnegem)

Zaterdag 17 oktober
10.00 u. Idegem

Het St.-Jozefinstituut BuBaO (de Mozaïek) doet geen eerste communie in 2020.

Gelukwens en oproep

We wensen onze communicantjes en vormelingen van harte proficiat met hun communie of vormsel. Deze vieringen mogen voor hen een vreugdevol gebeuren zijn van verbondenheid met God en met de mensen. Proficiat ook aan de families.

De organisatie van de eerste communie en van het vormsel is niet zo ideaal als we zouden willen. We hadden het liever anders gezien, maar corona heeft ons in zijn greep. We moeten zeker zorg voor onze eigen gezondheid en die van anderen. We rekenen op ieders begrip, welwillendheid en geduld. Daarvoor danken wij u al bij voorbaat. Onze dank gaat zeker ook naar catechisten, leerkrachten en directies, lokale kerkploegen, kerkpersoneel en allen die zich inzetten voor het welslagen van deze vieringen.