Volwassendoop in Geraardsbergen

Een jaar geleden kregen we in ons dekenaat de vraag van een volwassen man, Chris Bale, die zich wou laten dopen en zich zo laten opnemen in onze christen gemeenschap. Zijn vriendin, Sandra Van den Bremt wou gevormd worden. Daartoe bestaat een speciaal vormingstraject dat afgelegd wordt met deze doopselkandidaten, ook wel catechumenen genoemd.

(c) Lisa Bilterijst@Geraardsbergen

Ontmoeting met de bisschop

De diensten van ons bisdom helpen en begeleiden ons hierbij. Ook zijn er enkele ontmoetingen met bisschop Luc Van Looy, samen met de andere doopselkandidaten in ons bisdom. Op maandag 9 februari nodigde onze bisschop de volwassen dopelingen en vormelingen, samen met hun partner, pastoor en begeleider. Hier konden zij hun motivatie uitspreken. De eerste zondag van de vasten hebben ze dan hun naam opgegeven en daarmee zijn ze aan een intense laatste fase begonnen.

Wat drijft een volwassene om zich te laten dopen of te laten vormen?

Vooraf werd de doopselkandidaten gevraagd een brief te schrijven waarin ze verduidelijken waarom zij het doopsel en/of vormsel willen ontvangen. Het was bijzonder boeiend die gevarieerde persoonlijke getuigenissen te beluisteren. Wij danken Chris en Sandra omdat zij ons toelieten enkele elementen uit hun motivatiebrief weer te geven.

Hoe zijn jullie tot die vraag gekomen?
Sandra en Chris: Wij zijn beiden ongeveer 40 jaar. We komen uit katholieke families. Beiden werden we christelijk opgevoed. Ik ben als kind gedoopt, Chris niet. Een jaartje geleden wisselden we van gedachten over christen zijn en kwamen we tot hetzelfde besluit: dat het voor ons tijd is om echt voor het geloof te gaan. Vanuit een persoonlijk zoeken maar ook omdat we in de toekomst graag voor de kerk zouden willen trouwen.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 15 april 2015

Te Geraardsbergen in de Paaswake

Op woensdag 1 april werden in de Sint-Baafskathedraal te Gent de oliën gewijd die in het komende jaar in de kerk worden gebruikt bij doopsel, vormsel, ziekenzalving en priesterwijding. Bij die gelegenheid zalfde de bisschop de handen van Chris met de olie van de doopselkandidaten.

Het eigenlijke doopsel van Chris en  het vormsel van Chris en Sandra vond plaats tijdens de Paaswake in de Sint-Bartholomeuskerk op de Markt van Geraardsbergen op zaterdag 4 april.

(c) Lisa Bilterijst@Geraardsbergen
(c) Lisa Bilterijst@Geraardsbergen

De begeleiders van onze volwassen doopselkandidaat en vormeling in Geraardsbergen