Vierde ‘Parochiaal beraad’

Thema: klimaat

Het thema klimaat trok op 25 april heel wat mensen naar ons parochiaal beraad in Ophasselt. Na de gebedsviering werd concreet nagedacht en actiepunten werden voorgesteld. Dit parochiaal beraad krijgt een staartje.

Sensibiliseren
Hoewel we al heel wat gehoord hebben over klimaat lijkt het nog niet voldoende tot mensen door te dringen hoe ernstig de zaak wel is. Na de korte inleiding van Albert Gossye schrikken we even. De laatste 100 jaren hebben we enorm veel CO2 de lucht ingejaagd waardoor de temperatuur begon te stijgen. Vroeger waren er ook al schommelingen maar nu zijn de hoeveelheden CO2 zo de hoogte in geschoten dat er hoogdringend wat moet gebeuren. Als we zo doorgaan, richten we onherroepelijke schade aan en blijft de temperatuur op onze aardbol stijgen met desastreuze gevolgen. De stad Geraardsbergen heeft samen met 12 andere gemeenten en steden een ‘Burgemeestersconvenant’ ondertekend zodat er tegen 2030 40% minder CO2 uitstoot zal zijn en we tegen 2050 volledig overschakelen op wind-, water-, en zonne-energie. Dit samen realiseren, is van uiterst groot belang om onherstelbare milieuschade te voorkomen.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 8 mei 2019