Vasten

Vasten is voorbereiding op Pasen, feest van de verrijzenis en tegelijk feest van de mens die in Christus verrijst tot nieuw leven. Er is een toenemend aantal mensen dat zich tegenwoordig op Pasen laat dopen. Voor hen is de vasten de laatste voorbereiding op hun doopsel. Maar de meesten van ons zijn al gedoopt. Toch heeft de vastentijd voor elke christen wezenlijk te maken met het doopsel. Op Pasen wordt gevraagd de beloften van het doopsel te hernieuwen. Er wordt aan de christenen gevraagd of ze blijven geloven en willen leven volgens het Evangelie. De zin van de vastentijd is: ons eraan herinneren dat we gedoopt zijn en dat we christen zijn.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 6 maart 2019

Pastoor Frans, geïnspireerd door een tekst van kardinaal Jozef De Kesel