Vasten, vasthouden aan en loslaten van

We zijn op Aswoensdag de vasten ingestapt. Het woord ‘vasten’ komt via het Germaans van het Gotische ‘fasten’ dat ‘vasthouden, in acht nemen’ betekent. Vandaar het vasthouden aan, het respecteren van de voor- schriften rond niet eten en drinken, in een bepaalde tijdsperiode, bij- voorbeeld tussen Aswoensdag en Pasen. Het Engelse woord ‘breakfast’, ontbijt draagt dat Gotische grondwoord nog in zich en betekent dus letterlijk ‘het breken van de vasten’, concreet het vasten tijdens de nacht. Het Franse woord voor vasten is jeûner, van het Latijnse ‘ieiunare’ letterlijk ‘zich onthouden van’. (Petit) déjeuner, ontbijt, is dus ook hier het breken van de vasten, de-jeuner.

ZICH ONTHOUDEN
Zich onthouden van spijs en drank, het is oeroud en van alle tijden.
Op een Egyptisch papyrusfragment uit het derde millennium voor Christus staat te lezen: ‘De meeste mensen eten te veel. Van één vierde deel leven ze. Van de resterende delen leven de artsen.’ ‘Eet wanneer je honger hebt en drink wanneer je dorst hebt. En let wel op: al wat teveel is, is schadelijk’ zegt de Chinese wijze Lao Tsi (vijfde-zesde eeuw voor Christus). Een Zoeloe-gezegde houdt ons dan weer voor dat ‘een voortdurend gevulde maag geen geheimen meer kan zien’.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 2 maart 2022

Johan Verstockt