Vasten en vasten is twee


‘Vasten’ is allerminst een negatief woord, het betekent: één ding zo vast voor ogen houden, dat allerlei daarnaast bijkomstig wordt. Dat wordt misschien nog het best begrepen in het woord Quarantaine, een ander woord voor het vroeger Latijnse woord voor de eerste zondag van de Vasten, namelijk Quadragesima.

De vastenperiode duurt 40 dagen – 46 om precies te zijn: van Aswoensdag tot Witte Donderdag, maar de zondagen worden niet meegeteld. Die periode van 40 dagen dat Jezus op retraite gaat in de woestijn wordt beschouwd als een bijzondere periode. Wat Mozes en de profeet Elia hebben beleefd mogen we beschouwen als een voorafbeelding. Met het oog op de verbondssluiting van God met zijn volk op de berg Sinaï vastte Mozes 40 dagen. De profeet Elia, een beetje depressief, op de vlucht voor koningin Izebel, vlucht veertig dagen en nachten door de woestijn vooraleer hij op de berg Horeb God ontmoet bij een grot. (1 Kon. 19).

[…]

Lees meer in KERK & leven van 14 februari 2018

Ik wens u een zegenrijke vastentijd. Van harte.

Paul Lacaeyse ss.cc