Vasten

‘Nearer, My God, to Thee’ is een Engelse christelijke hymne, die onder meer bekend is omdat het het laatste muziekstuk was dat door de muzikanten van de Titanic gespeeld zou zijn. De hymne is geïnspireerd door het verhaal van de Jakobsladder uit de Bijbel (Genesis 28,11-12). De derde strofe van de Nederlandse versie mag een uitgangspunt zijn voor een bezinning in de 40-dagentijd op weg naar Pasen. ‘Ja, iedere dag brengt mij U nader, naderbij.’ Voor doopleerlingen die in de paasnacht zullen gedoopt worden, toch een bijzondere betrachting. God nabij, of dicht bij God; gedoopt in zijn Naam. Jakob heeft lang geleden deze bijzondere ervaring gehad: nader bij God. Openheid, verbondenheid tussen hemel en aarde. Hij zag engelen van boven naar beneden; en van beneden naar boven. Jakob spreekt over de poort naar de hemel. Eeuwen later heeft Jezus zichzelf ‘de deur’ naar de hemel genoemd, ‘de weg’ naar de hemel. Maar Hij is ook Gods weg naar ons. Hij is de hemel binnen gegaan. Daar bereidt hij voor zijn volgelingen een definitieve plaats voor. Wij gaan, gespannen of ontspannen, zijn weg, door lijden en dood heen, in de hoop dat wij overleven. In de 40-dagentijd naderen wij zo, stapsgewijze, zondag na zondag, het hoogfeest van de opstanding van Jezus uit de dood.

‘WAT ZIJT GIJ GOED, O HEER!’
De goedheid van God doet deugd. Ook de goedheid van mensen doet deugd. Mensen hebben dat op een bijzondere wijze ervaren in de omgang met Jezus. Hij ging al weldoende rond. Ik wil het lied nog verder zingen: ‘Geheel mijn leven is een weldaad slechts van uw hand. Wie kan mij beter dan Gij zelf tot leidsman dienen, op mijn tocht naar ’t hemels vaderland…’ Jezus is een goede Herder. Goed zijn en goed doen is een opdracht die Hij ook aan zijn volgelingen-leerlingen toevertrouwde. Dus een vertrouwenskwestie.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 19 februari 2020

Paul Lacaeyse ss.cc