Vakantie onbereikbare droom voor veel mensen in armoede

ÉÉN VLAMING OP VIJF (19,6%) KAN ZICH GEEN WEEKJE VAKANTIE VEROORLOVEN
Ook mensen in armoede willen de zee wel eens zien of hun kinderen in een dierenpark laten kijken. Vanuit de organisatie Vakantieparticipatie worden al veel inspanningen geleverd om kwetsbare gezinnen de kans te geven op zinvolle en betaalbare vrijetijdsactiviteiten. Een bittere noodzaak ook in een leven van dagelijkse stress over hoe de facturen te betalen en brood op de plank te krijgen. Vakantie is echt wel belangrijk. Alle mensen hebben recht op een adempauze. Wie geen werk heeft, maar er constant naar op zoek moet, heeft ook veel baat bij even wég te kunnen zijn van dat zware leven.

VAKANTIE GEEFT MENSEN EEN PSYCHOLOGISCH DUWTJE IN DE RUG ZODAT ZE ER WEER TEGENAAN KUNNEN
We mogen niet onderschatten hoe diep mensen in armoede verzeild kunnen raken, en hoe intens hen dat naar de rand van de samenleving drukt. Hoe unfair de maatschappij er dan gaat uitzien voor mensen die niet naar de zee of de zoo kunnen trekken.
Met de korting die toeristische bedrijven via Vakantieparticipatie bieden, blijft de toegangspoort voor vele mensen in armoede nog moeilijk te openen.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 22 juni 2016

Ann Van Nieuwenhove