Uitkomen voor je geloof

Iedere gedoopte is geroepen om getuige te zijn van Jezus’ evangelie. Maar hoe overwin je je aarzeling om voor je geloof uit te komen? We kregen enkele tips van Lieve Wouters, medewerkster van Kerknet.be

Ben je bang om uit te komen voor je geloof omdat de omgeving spottend zou kunnen reageren? Wees gerust, een geloofwaardig getuigenis roept veeleer bewondering op dan spot. Wees allereerst een voorbeeld van wat je gelooft. Laat door je omgang met mensen zien dat God van iedereen houdt, en in het bijzonder van mensen die in een zwakke positie staan.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 12 december 2017