Tussen twee golven

Vanuit ons bisdom werd gevraagd aan catechisten, diakens en priesters om na te denken over de voorbije vormsels. Wat we geantwoord hebben willen we hier met onze lezers delen. Ondertussen zitten we in een tweede golf van corona. Gelukkig hebben de vormselvieringen kunnen plaatsvinden in een iets rustigere periode van coronabesmettingen.

Voorbereiding op de vormselvieringen

In maart 2020 viel alles plots stil door een lockdown. Sommige groepen vormelingen hadden net de catechese gehad in het teken van het kruis met kruisjesoverhandiging, andere groepen nog niet.
Zo hadden we de vormelingen en ouders een hele tijd niet meer gezien of gehoord. Tijdens de lockdown hielden we contact met de ouders en vormelingen via de maandelijkse nieuwsbrief (in april, mei en september) of via persoonlijke mails.

Voor drie vormselkerken werd aan de vormelingen een digitale catechese gestuurd met als afsluiting een opdracht die in de vormselkerk moest afgegeven worden. De inhoud daarvan kreeg nogal wat waardering; veel vormelingen hebben hun werkblad ingebracht. In die drie vormselkerken vond in september tijdens de weekendviering de kruisoplegging plaats; aan die mis ging een korte bijeenkomst vooraf met info over het verloop van de vormselviering.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 12 november