Trouwen voor de Kerk


Een aantal koppels hebben zich al aangemeld om dit jaar een kerkelijk huwelijk te sluiten in een van de kerken van Geraardsbergen. Samen met hen willen we in twee ontmoetingsavonden de betekenis en waarde van een christelijk huwelijk verkennen. Ook andere koppels met trouwplannen nodigen we van harte uit.

We beginnen deze ontmoetingsavonden met een eucharistieviering in de kerk van Sint-Bartholomeus (Geraardsbergen, Markt). Daarna komen we bijeen voor gedachtewisseling en informatie en eten we samen een broodje. Deze ontmoetingsavonden vinden plaats op de zaterdagen 24 februari en 10 maart, te 17 uur.
Voor meer informatie:  www.kerkingeraardsbergen.be/huwelijksvoorbereiding
Of: Parochiaal secretariaat – Markt 34, 9500 Geraardsbergen
Tel. 054 43 88 80
secretariaat@kerkingeraardsbergen.be

TROUWERS SPREKEN HUN JAWOORD UIT EN OMSTANDERS BEVESTIGEN HET
Trouwen voor de Kerk is vandaag allesbehalve vanzelfsprekend. Het vraagt veel moed, geloof en inzet om je leven voor altijd te willen delen met éénzelfde partner. Het huwelijk is immers een veeleisend engagement. Het is een opgave om het eens gegeven JA-woord elke dag en in heel verschillende situaties waar te maken.

Trouwen veronderstelt niet alleen dat je weet met wie je een liefdesrelatie aangaat. Mensen die trouwen zijn er ook van overtuigd dat hun onderlinge liefde zo sterk is geworden dat ze zich voor altijd aan elkaar kunnen hechten. Wat de toekomst zal brengen weet niemand. Wel beloven ze in alle omstandigheden van het leven op elkaar te kunnen rekenen. Dat blijft een risico. Niemand kan verzekeren dat het hun zal lukken. En toch is hun vertrouwen in elkaar zo groot dat ze het wagen.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 21 februari 2018

Bron: Interdiocesane Dienst voor Gezinspastoraal