Tenhemelopneming van Maria

Dogmaverklaring

Het feest van Tenhemelopneming van Maria is voor de Kerk het belangrijkste Mariafeest.

In tijdsorde zijn de andere feesten: feest van Maria, moeder van God (1 januari); 2 februari: Maria Lichtmis (de opdracht van Jezus in de tempel door Maria en Jozef); 25 maart: Maria boodschap (aankondiging van de Heer); 31 mei: het bezoek van Maria aan haar nicht Elisabeth; 8 september: Maria geboorte; 8 december: Maria Onbevlekt Ontvangen.
De oudste Maria-feesten danken hun ontstaan aan de sterk opkomende Mariaverering na het concilie van Efese (431). Daar beraadde men zich over de vraag: ‘Kan Maria Moeder Gods genoemd worden’? Is zij niet veeleer , zoals Nestorius predikte, de Moeder van Christus? Niettegenstaande een woelig verloop van het concilie werd gesteld dat Jezus God zelf is, geboren uit een vrouw.
Ieder jaar opnieuw beginnen we met een geloofsbelijdenis in het moederschap van Maria.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 12 augustus 2020

Vandaag

Mij gaat het nu vandaag vooral om de betekenis van dit feest voor ons. In een combinatie van het openingsgebed, de woorddienst, het gebed over de gaven en het communiegebed luidt het gebed van dit hoogfeest: Geef gehoor aan haar voorspraak en neem ook ons in uw heerlijkheid op. Omdat U ons verlost hebt door de dood en de opstanding van uw Zoon, onze Heer, Jezus Christus.

Lees ter bemoediging eens psalm 91 ‘Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont’ of een berijming ervan, het lied ‘Wie in de schaduw Gods mag wonen’ (Zingt Jubilate 935)

Met wensen voor een zegenrijke hoogdag.

Paul Lacaeyse ss.cc