Ten paradijze …

Op het einde van een christelijke begrafenisdienst klinkt doorgaans het lied dat de overledene mag opgenomen worden ‘in het paradijs’, begeleid en begroet door de engelen en de heiligen. Het is als een laatste wens, een afscheidsgroet.

Tijdens zijn catechese bij de wekelijkse audiëntie sprak paus Franciscus op de woensdag voor Allerheiligen over het paradijs als einddoel van de christelijke hoop. Hij stond er bij stil dat ‘paradijs’ een van de laatste woorden is die Jezus op het kruis sprak, meer bepaald tot de zogenoemde goede moordenaar. Die wordt zo genoemd omdat hij schuld bekende en erkende dat hij die vreselijke straf van de kruisdood verdiend had. Zijn houding stak schril af tegen de andere misdadiger die ook gekruisigd werd, maar geen spijt betoonde.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 15 november 2017

Pastoor Frans