Tegen de stroom in


Oktober is in de hele katholieke kerk de Missiemaand. Dit jaar heeft ze als thema: ‘tegen de stroom in’. We kiezen ervoor bewust stil te staan, waar de samenleving maar blijft verder razen. We staan stil bij onszelf, ons geloof en de mensen rondom ons. En wie tegen de stroom ingaat, komt uit bij de bron! De bron van ons leven is God. Daarom staat de verkondiging centraal, in deze missiemaand, maar eigenlijk heel het jaar door. In onze eucharistievieringen en gebedsdiensten, in godsdienstonderricht en catechese, in onze Bijbelgroep, in bezinningsmomenten bij verenigingen… staat de verkondiging van het evangelie natuurlijk centraal. Tientallen jaren lang sloeg missie op het brengen van het christelijk geloof bij mensen en volken die Christus nog niet kenden. Vandaag slaat het op verkondiging in verre landen maar even zeer in ons eigen midden. West-Europa is een nieuw missiegebied geworden, waar aan heel wat mensen de weg naar God moet getoond worden. Alle kansen die zich daartoe aandienen, willen we benutten.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 27 september 2017

Pastoor Frans