Tegen de stroom in: jong leven in de kerk!

Bijeenkomst misdienaars

Op de eerste dag van de krokusvakantie kwamen we met de misdienaars van onze Sint-Bartholomeusparochie samen voor een kort maar degelijk vormingsmoment.
Onze ploeg telt op dit ogenblik zo’n 19 misdienaars tussen tien en zestien jaar, wat vandaag de dag toch wel heel bijzonder is.

Motivatie

Na een korte kennismaking – wegens corona werken we al een tijdje met een beurtsysteem en dus was het goed dat we elkaar als ploeg nog eens echt konden ontmoeten – werd hen gevraagd naar hun motivatie waarom ze misdienaar willen zijn.

Hieruit kwamen verrassend zinvolle antwoorden naar voor. Zo zei iemand van onze oudere misdienaars dat ze thuis heel gelovig zijn en dat ze dit geloof willen delen. Een taak als misdienaar ligt bij hen dan ook voor de hand. Anderen vertelden dat ze hen tijdens de catechesemomenten gevraagd werd om even misdienaar te zijn. Ze vonden dat zo fijn dat ze dit bleven doen. Geloof en inzet vinden ze dus echt wel belangrijk. Kortom, haast elk van hen had wel een reden om misdienaar te zijn.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 16 maart 2022

Jan De Lil