Stop armoede in Geraardsbergen: een geïntegreerde hulpverlening

Het ontstaan
De Kerk is reeds lang een aanspreekpunt voor mensen in nood en armoede. Aanvankelijk was de zorg voor behoeftigen en armen een aangelegenheid van liefdadigheid die voornamelijk verstrekt werd door kerkelijke instellingen. In onze Kerk komen priesters en vrijwilligers nog steeds regelmatig  in contact met mensen in armoede.

In 2008 besloot de dekenale conferentie om de hulpverlening en steun die geboden wordt aan mensen in armoede, beter te structuren. Er werd beslist om de werkgroep “stop armoede Geraardsbergen” op te richten. Deze werkgroep bestaat uit een 10-tal vrijwilligers, met de nodige ervaring op dit gebied.

Armoede in Geraardsbergen
Ieder van ons ondervindt zelf hoe de kosten van basisbehoeften zoals voedsel, energie en gezondheidszorg stijgen. Meer en meer mensen moeten een beroep doen op de voedselbanken, meer en meer gezinnen worden uitgesloten omdat ze in armoede leven, en meer en meer mensen moeten toekomen met 740 euro in de maand, enz…

De minimumuitkeringen in België liggen onder de Europese armoederisicogrens. Voor een alleenstaande ligt het leefloon bijvoorbeeld nu op 76% van de armoedegrens, voor een koppel met twee kinderen op 66% van de armoedegrens.

Onze werkwijze
Stop armoede tracht mensen uit Geraardsbergen nabij te zijn wanneer ze zich in een moeilijke situatie bevinden. Onze hulpverlening kan van diverse aard zijn. Zo kwamen we bijvoorbeeld reeds tussen bij medische kosten (gedeeltelijke tussenkomst ziekenhuisfactuur, medicatie, enz…), krijgen bepaalde gezinnen één keer per maand een aanvullend voedselpakket of wordt er onmiddellijk hulp geboden bij dringende noodsituaties. We regelen ook afbetalingsplannen bij schuldeisers en zorgen voor materiële hulp.

Er wordt nooit contant geld gegeven aan iemand. Nodige aankopen gebeuren door een vrijwilliger van onze werkgroep.

[…]

Fernand Van Trimpont

STOP ARMOEDE IN HET DEKENAAT GERAARDSBERGEN
BE82 1030 1977 8368

Wist je dat…
… één op drie eenoudergezinnen in armoede leeft?
… je 80% kans hebt om in armoede op te groeien als je ouders niet werken?
… 15-jarigen uit een arm gezin vijf keer meer kans hebben om te blijven zitten op school dan rijkere leeftijdsgenoten?
… één kind op zes in een huis woont met minstens één ernstig probleem: een lekkend dak, schimmels, vocht of rottende ramen en deuren?
… één op drie mensen met een leefloon jonger is dan 25?
… in België 1 kind op 10 in een gezin leeft waar niemand betaald werk heeft?
… 24,7% van de huurders aangeeft dat ze financiële moeilijkheden hebben om hun woning te verwarmen?