Sterzingen

Koninkjes die jaarlijks op 6 januari voor de deur staan, wie kent ze niet? Met een kartonnen draaister, enkele oude tafellakens en een papieren kroon trotseren ze het gure winterweer om een snoepbuit bij elkaar te zingen.

Driekoningen vieren is eeuwenoud. Net zoals vele tradities is Driekoningen ontstaan binnen een religieuze context. Het gebruik haalt zijn inspiratie uit het gekende Bijbelse verhaal. Hierin brengen enkele koningen of wijzen een bezoek aan het pasgeboren kindje Jezus. Melchior, Balthasar en Casper, dit zijn de namen die wij vandaag geven aan deze drie wijzen.

Doorheen de eeuwen is het Driekoningen geëvolueerd naar een zangtocht van huis tot huis. In ruil voor wat brood of kleingeld werd er gezongen. Waar vroeger volwassenen op pad gingen zien we nu vooral kinderen in het straatbeeld verschijnen.

Een van hun meest bekende liedjes is:
Driekoningen, Driekoningen,
geef mij ‘ne nieuwen hoed;
M’nen ouwen is verslete,
ons moeder mag ‘t nie weten.
Onze vaoder heget gèld
op de rooster geteld.

[…]

JEUGDBEWEGINGEN EN DE KERSTZANG

Het gebruik van sterzingen – ook kerstzang geheten – wordt vaak overgenomen door de jeugdbewegingen. In onze stad gaan zowel KSA Geraardsbergen als Chiro Sint-Bartel tijdens de kerstvakantie op stap om bij leden, sympathisanten, winkeliers en families hun repertorium kerstliederen te gaan zingen. Zo willen zij op hun manier de geboorte van het Kindje Jezus kenbaar maken en de warme kerstsfeer aan mensen overbrengen.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 20 december 2017

Jan De Lil